REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Základy stavby více o tématu

Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví

Piloty, spolu s podzemními stěnami, šachtovými pilíři (studnami) a kesony, patří mezi hlubinné zakládání. Navrhují se tam, kde se nachází únosná půda ve větší hloubce a je-li nutné zakládat pod hladinou podzemní vody. Často se realizují i tam, kde plošné zakládání je neekonomické, vzhledem k množství spotřebovaného stavebního materiálu, zejména betonu.

Základy se dělí na plošné a hlubinné. Plošné mohou být jednoduché pasy či patky, ze složitějších rošty a desky. Pokud nelze využít základy plošné, je nutné zvolit zakládání hlubinné.

Piloty jsou nejrozšířenější a nejvíce používané prvky hlubinného zakládání staveb. Mají zpravidla tvar sloupů s kruhovým průřezem. Příčný řez však může mít i jakkoliv hranatý či členitý tvar a po délce konstantní či proměnný.

Piloty přenášejí tíhu stavby do hloubky prostřednictvím vertikálních prvků, a to nejen plochou jejich pat – přenos tlakem do únosnější zeminy, ale zejména jejich pláštěm – třením do okolní zeminy.

Rozdělení základových pilot dle kritérií

Podle materiálu:

 • dřevěné
  • používají tam, kde budou trvale pod hladinou vody (nejznámějším případem založení na dřevěných pilotách jsou Benátky)
  • mají čtvercový nebo kruhový průřez o průměru min. 250 mm
  • jejich špička je opatřena tzv. „ocelovou botkou“
  • dřevo se používá smrkové, dubové, modřínové, délky 3,5 m až 20 m
 • ocelové
  • vyrábějí z oceli jako širokopřírubové, tvaru I nebo jako duté piloty trubní
 • betonové
  • monolitické piloty se betonují do vyhloubených vrtů s výpažnicí nebo bez výpažnice
  • používají se při namáhání tlakem
 • železobetonové
  • monolitické i prefabrikované, používají se do hloubky 20-60 m a vyrábějí se v plném průřezu nebo dutém průřezu, při namáhání i tahem s ohybem
  • plné průřezy jsou tvaru čtvercového se zkosenými hranami rozměru 250x250 mm až 600x600 m
  • obvykle vyztuženy jako sloupy s podélnou výztuží s třmínky nebo ovinutou výztuží
 • z předpjatého betonu
  • vyrábějí se obvykle jako trubní piloty, jsou duté, vnějšího průměru 350-800 mm s tloušťkou stěny 40-150 mm
  • špička je ukončena ocelovým břitem a hlava piloty ocelovým prstencem
  • délka předpjaté piloty je 6-15 m a nastavují se pomocí ocelových přírub

Podle statického působení:

 • osamělé piloty: piloty se vzájemně staticky neovlivňují, vzdálenosti jsou větší jak šestinásobek průměru piloty
 • skupinové piloty: piloty se vzájemně podílejí na přenášení zatížení - staticky se ovlivňují a posuzují se jako celek (vzdálenosti max. 2,5 násobek průměru piloty, min. však 700 mm)

Podle technologie provádění:

 • monolitické
 • montované

Podle přenášení zatížení na základovou půdu:

 • piloty tlakové
  • piloty vetknuté - přenášejí zatížení patou vetknutou do únosné půdy a třením na plášti
  • opřené piloty  - přenášejí zatížení patou, kterou se opírají o únosné podloží
  • piloty plovoucí - přenášejí zatížení převážně třením pláště v celé ploše
 • piloty tahové
 • piloty namáhané ohybem

Piloty tlakové – A – vetknuté, B – opřené, C - plovoucíPiloty tlakové – A – vetknuté, B – opřené, C - plovoucí

Dle výrobního postupu:

 • piloty vrtané (=replacement piles, non-displacement piles) – zemina je v průběhu provádění odstraněna z prostoru budoucí piloty. Nejčastěji jsou na místě betonované, ale mohou být i do vrtu vloženy prefabrikované
 • piloty ražené (= vháněné, zarážené; displacement piles) – zemina z prostoru, který pilota zaujímá, není odstraněna, ale je stlačena jak do stran, tak i pod patu piloty. Piloty mohou být prefabrikované (do zeminy se zarážejí beraněním, vibrováním, zatlačováním, vplachováním, šroubováním) nebo jsou na místě betonované (např. FRANKI) s odňatou nebo ponechanou výpažnicí nebo bez výpažnice

Dle použití výpažnice:

 • bez výpažnice
  • provádějí se v zeminách soudržných a nad hladinou podzemní vody
  • vrty mají průměr 400-800 mm
 • s odňatou výpažnicí
  • používají se ve všech druzích základové půdy i pod hladinou podzemní vody
  • výpažnicí tvoří ocelová trouba, která se do zeminy vhání beraněním, zavrtáváním nebo vibrací
  • výpažnice mohou být ve spodní části otevřené nebo uzavřené
  • při použití otevřených výpažnic zůstává zemina uvnitř výpažnice a dodatečně se vybírá pomocí vrtáků, drapáků, apod. Do takto vzniklého vrtu se provádí pod ochranou výpažnice, za jejího postupného vytahování betonáž piloty. Tento typ se onačuje jako piloty předvrtávané.
  • uzavřené výpažnice jsou na spodním konci opatřeny zátkou, která zabraňuje zemině vniknout do výpažnice. Při vhánění uzavřené výpažnice do základové půdy se předráží otvor pro piloty předražené. Mezi piloty předražené patří piloty tzv. systému FRANKI
 • s ponechanou výpažnicí
  • používají se v prostředí, ve kterém je nutno chránit beton proti působení zeminy, popřípadě agresivní vodě

Ing. Gabriela Přibylová

Učitelka odborných předmětů na VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela v Náchodě, učí od roku 2008. Zde se podílela na tvorbě skript pro výuku pozemního stavitelství. V letech 2001 - 2008 pracovala jako projektant v náchodské projekční kanceláři Atelier Tsunami s. r. o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Základy stavby

 1. Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?
 2. Plošné základy pro složité základové podmínky: Základové rošty a desky
 3. Založení nízkoenergetického rodinného domu na tepelně izolačním zásypu
 4. Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)
 5. Základy pro rodinný dům: Ochrana základové spáry, podsypy, drenáže (2.)
 6. Základy pro rodinný dům: Betonové ztracené bednění pro základy (3.)
 7. Základy pro rodinný dům: Podkladní betonová deska a její podsyp (4.)
 8. Základy pro rodinný dům: Vyztužení podkladního betonu (5.)
 9. Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace zvolit? Nebo raději odvětrat?
 10. Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví
 11. Hlubinné základy: Jak se realizují piloty vrtané a ražené

Související témata

Mohlo by vás zajímat

© Fotolia.com - photo 5000

Plošné základy pro složité základové podmínky: Základové rošty a desky

V případě, že si budete zakládat rodinný dům, budete ve většině případů moci volit jednoduchý způsob založení na základové pasy. V případě složitějších základových podmínek, neúnosné půdy nebo větší stavby, budete muset využít i jiný typ založení. Pro běžný rodinný dům nebude nutné vrtat piloty, ale budete využívat…

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Pasy a patky patří do kategorie tzv. plošných základů. Jedná se o monolitické betonové konstrukce, často kombinované s litím do výkopu a do ztraceného bednění. Důležitá je příprava výkopu, dobré výškové zaměření a provedení. Přes pasy se zpravidla lije podkladní beton.

Jak si postavit rodinný dům - základy

Jak si postavit rodinný dům - základy

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební…