REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Základy stavby více o tématu

Založení nízkoenergetického rodinného domu na tepelně izolačním zásypu

Při zakládání rodinného domu máme více možností. Na výběr jsou klasické základové pasy, patky, založení nad terénem s provětrávanou mezerou. U pasivních a nízkoenergetických rodinných domů se stále pečlivěji řeší detaily, kterými uniká teplo – takzvané tepelné mosty. Omezení komplikovaného tepelného mostu v oblasti soklu může řešit založení domu na základové desce usazené na tepelně-izolačním podsypu.

Součást obálky nízkoenergetických a pasivních domů je i spodní stavba – založení domu. Klasické založení stavby na základových pasech už řadu let není jediný možný a také ekonomicky výhodný způsob, jak zakládat pasivní domy.

Zejména u masivních staveb z vodivých materiálů je složité vyloučení tepelného mostu paty zdiva, který tak narušuje celistvost izolační obálky. Takové řešení může u rodinných nízkoenergetických a pasivních domů způsobit zhoršení potřeby tepla na vytápění o 10–15 %. Zakládání na základových pasech je tedy výhodné pro obvodové stěny z méně vodivých materiálů s tepelnou vodivostí pod 0,2 W/(m.K) jako pórobeton nebo dřevěné konstrukce, kde není nutné řešit oddělení tepelného mostu paty zdiva.

Rodinný dům založený na izolačním podsypu

Rodinný dům nedaleko u Prahy, při jehož výstavbě byl použit tepelně izolační zásyp, patří do střední velikostní kategorie (zastavěná plocha je 83,2 m2, podlahová plocha 143,3 m2 a obestavěný prostor 492,8 m3) je určený pro bydlení pětičlenné až šestičlenné rodiny. Dům je založen na tepelně izolačním zásypu z lehkého keramického kameniva Liapor Ground frakce 4–8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K (čím menší je tato hodnota, tím lépe materiál izoluje, pro porovnání fasádní izolace jako polystyren mají cca 0,04 W/m.K, beton cca 1,3 W/m.K)

Pro účely výpočtu součinitele prostupu tepla se používá hodnota vypočítaná pro 80% relativní vlhkost dle ČSN 730540-3, která uvádí sorpční vlhkost 3 %, při které dojde k degradaci součinitele prostupu tepla na 0,1070 W/m.K. Tato návrhová hodnota je více než bezpečnou návrhovou hodnotou odvozenou pro určené teplotní a vlhkostní podmínky včetně mechanického namáhání. Z hlediska tepelně technického většinou postačila pro rodinný dům vrstva v tloušťce 0,5 m. Všechny nosné konstrukce domu jsou tepelně chráněny souvislou tepelně izolační obálkou kolem celého domu (viz obrázek konstrukčního detailu).

Na rostlý terén se po provedení výkopových prací, umístění drenáží, zemnění a prostupů pro přípojky profesí (splašková a dešťová kanalizace, elektro, plyn) uložila separační geotextilie. Potřebná vrstva tepelně izolačního zásypu byla navržena v souladu s Tepelně technickým posouzením zakládání Liapor. Na vrstvě izolačního kameniva byla poté položena geotextilie z kontinuálního vlákna o hmotnosti min. 150 g/m2.

Pokládka geotextilie

Na tepelně izolační zásyp se budují základy, pozor na podzemní vodu

Návrh základové monolitické (nebo prefabrikované) železobetonové desky vycházel z hodnot sedání zásypu, nutných pro statický výpočet. Hodnoty sedání se liší pro jednopodlažní a dvoupodlažní budovy a v obou těchto variantách pro jednotlivé tloušťky zásypu a typu zeminy, který se nachází na pozemku. Dále jsou rozděleny dle výskytu podzemní vody, a to ve dvou hloubkách pod základovou spárou:

  1. hloubka podzemní vody 0,2–4 m pod základovou spárou
  2. hloubka podzemní vody více než 4 m pod základovou spárou.

Hloubka 0,2 m je tedy maximální možná úroveň hladiny podzemní vody. Hladina podzemní vody nesmí v žádném případě zasahovat základovou spáru (v tomto případě úroveň zásypu z kameniva) a nesmí v průběhu roku kolísat v rozsahu větším než 1 m. V takovém případě je nutné postupovat individuálně.

Výztuž základové desky je nutné nechat dobře navrhnout statikem a odborně zrealizovat.

Na železobetonovou základovou desku se dále navrhla a realizovala hydroizolace a izolace proti radonu. Další vrstva tepelné izolace už pak nebyla třeba. O to víc bylo důležité přesné zaměření prostupů (kanalizace, voda, elektro), protože vzhledem k chybějící další vrstvě izolace už nebyl prostor pro její umístění. Technicky méně náročné je použití vrstvy pomocné izolace, ve které lze pohodlně umístit všechny rozvody. Z tohoto důvodu se například u pasivního domu často používá tloušťka 0,5 m Liapor Ground a dodatečná izolace z polystyrenu tloušťky 7 cm.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Základy stavby

  1. Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?
  2. Plošné základy pro složité základové podmínky: Základové rošty a desky
  3. Založení nízkoenergetického rodinného domu na tepelně izolačním zásypu
  4. Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví
  5. Hlubinné základy: Jak se realizují piloty vrtané a ražené

Přečtěte si více k tématu Stavba

Autor: Dominika Vykypělová, Josef Mikeš

Čeští studenti představili odvážné návrhy úsporných rodinných domů

Porota 4. ročníku oceňované studentské architektonicko-technické soutěže Český soběstačný dům 2019 vybrala nejlepší návrhy malých rodinných domů, které jsou po většinu roku nezávislé na dodávkách elektrické energie. Do letošního ročníku soutěže se přihlásily desítky studentů z celé České republiky a ze Slovenska s ...

Zdroj: Fotolia.com - roman-sigaev

Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem

Jestliže uvažujete o stavbě rodinného domu a teprve máte vyhlédnutý pozemek, je dobré ještě před koupí věnovat velkou pozornost územnímu nebo regulačnímu plánu. Z něj se dozvíte množství užitečných informací, které vám mohou pomoci k rozhodnutí, zda pozemek skutečně koupit nebo ne. Tyto informace se mohou týkat jednak ...

JAK KOUPIT BYDLENÍ

Příručka Jak koupit bydlení

E-book: Příručka ZDARMA!

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA