Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Základy stavby více o tématu

Plošné základy pro složité základové podmínky: Základové rošty a desky

V případě, že si budete zakládat rodinný dům, budete ve většině případů moci volit jednoduchý způsob založení na základové pasy. V případě složitějších základových podmínek, neúnosné půdy nebo větší stavby, budete muset využít i jiný typ založení. Pro běžný rodinný dům nebude nutné vrtat piloty, ale budete využívat konstrukci z kategorie plošných základů. Do té mimo zmíněných pasů či patek patří základové desky či základové rošty. Cena za takové základy je vzhledem k vyšší spotřebě betonu poměrně vysoká.
© Fotolia.com - photo 5000

Základy domu typologicky rozdělujeme na plošné a hlubinné. Plošné jsou běžně využívané pro nenáročné stavby, nejčastěji se s nimi setkáte u rodinných domů. Již dříve jste na ESTAV.cz mohli číst důležitou teorii o základových pasech, které patří do kategorie plošných základů. Dnes se podíváme na další způsoby zakládání z této kategorie. Rošty a desky a jejich kombinace se používají především ve ztížených základových podmínkách. Jejich provedení vzhledem k pracnosti a spotřebovanému materiálu samozřejmě dražší.

Základové rošty

Základové rošty vznikají vzájemným kolmým spojením základových pasů. Jejich výhodou je tuhost celé základové konstrukce. Základové rošty se používají při zakládání na nestejnoměrně stlačitelných zeminách nebo na zeminách s malou únosností, v seismických oblastech, v poddolovaném území, pro různá zatížení stavbou, popřípadě k přenášení velkých zatížení do podloží apod. Jsou vhodné jak pod průběžné stěny, tak i pod jednotlivé sloupy.

Základové rošty mají obdobné průřezy jako základové pasy. Základový rošt z prostého nebo slabě vyztuženého betonu má převážně jednoduchý obdélníkový průřez, lze jej navrhnout pouze za předpokladu rovnoměrného zatížení od průběžných stěn a stejných geologických poměrů v rozsahu staveniště. Potom lze rošt řešit podle zásad navrhování základových pasů pod průběžnými stěnami.

U železobetonových roštů je to opět jednoduchý obdélníkový průřez, při větším zatížení je vhodnější tvar obráceného písmene T (žebrový rošt). Navrhuje se při odlišných geologických poměrech v rozsahu staveniště nebo při nerovnoměrném zatížení roštu po délce pasů nadzákladovou konstrukcí.

Základové rošty mohou být také montované z prefabrikovaných dílců. Prefabrikované dílce mají obdélníkový nebo lichoběžníkový průřez, mohou být plné nebo vylehčené. Základové bloky se kladou do pískového lože o tloušťce 100 až 150 mm těsně vedle sebe nebo v určitých rozestupech jako základy pražcové. Pro zvýšení tuhosti montovaných základových pásů se doporučuje nad nimi vybetonovat železobetonový monolitický věnec.

Základový žebrový rošt monolitickýZákladový žebrový rošt monolitický

Základové desky

Základové desky roznášejí zatížení na celou plochu půdorysu stavby. Jedná se vlastně o obrácenou stropní konstrukci namáhanou reakcí základové zeminy. Základové desky se používají v nehomogenní, málo únosné půdě, u výškových a značně zatížených konstrukcí v konstrukčním systému stěnovém i skeletovém, kde jiný způsob založení by nebyl ekonomický. Desky se rovněž používají pro zakládání objektů pod hladinou podzemní vody.

Základové desky se provádějí z prostého betonu nebo železobetonové monolitické, o tloušťce 400 až 1200 mm. Tloušťku desky můžeme snížit použitím žeber, která mohou být nad nebo pod deskou. Podle tvaru je rozdělujeme na - desky rovné, žebrové (deska se spodními žebry, deska s horními žebry), roštové nebo hřibové.

Základová deska rovná je neměnné tloušťky, je obvykle železobetonová v tloušťce 500 až 1200 mm.

Základová deska žebrová se používá při větší osové vzdálenosti nosných stěn nebo sloupů a při větším zatížení. Dovoluje menší tloušťku vlastní základové desky, žebra desku ztužují. Žebra mohou probíhat i v obou směrech jako rošt. Pro větší tuhost celé základové konstrukce se žebra zesilují náběhy. Nevýhodou žebrových desek (desky s horními žebry) je nutnost klást podlahu na vyrovnávací násyp nebo samostatnou nosnou konstrukci, v tomto případě lze vzniklý meziprostor využít pro rozvody a vedení instalací. U základových desek se spodními žebry je značně složité provádění izolací.

Základová deska žebrováZákladová deska žebrová

Princip základové desky hřibové je prakticky stejný jako u základových desek žebrových

Základová deska hřibováZákladová deska hřibová

Mezi zvláštní druhy deskových základů řadíme tzv. nerovné desky, které jsou monolitické tenkostěnné (betonové obrácené klenby nebo lomenice), u kterých se využívají zkušenosti s velkou únosností klenutých konstrukcí a skořepin. Prostorovým uspořádáním lze dosáhnout značné únosnosti základu i celé spodní stavby a roznesení zatížení na velkou plochu. Je však nutné upravit základovou spáru do požadovaného profilu.

Možnosti řešení zvláštních druhů základů:

 • základová deska ve tvaru obrácených plochých kleneb,
 • skořepinová základová konstrukce ve tvaru obrácených kleneb,
 • obrácené základové klenby,
 • obrácené základové lomenice

Ing. Gabriela Přibylová

Učitelka odborných předmětů na VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela v Náchodě, učí od roku 2008. Zde se podílela na tvorbě skript pro výuku pozemního stavitelství. V letech 2001 - 2008 pracovala jako projektant v náchodské projekční kanceláři Atelier Tsunami s. r. o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Základy stavby

 1. Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?
 2. Plošné základy pro složité základové podmínky: Základové rošty a desky
 3. Založení nízkoenergetického rodinného domu na tepelně izolačním zásypu
 4. Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)
 5. Základy pro rodinný dům: Ochrana základové spáry, podsypy, drenáže (2.)
 6. Základy pro rodinný dům: Betonové ztracené bednění pro základy (3.)
 7. Základy pro rodinný dům: Podkladní betonová deska a její podsyp (4.)
 8. Základy pro rodinný dům: Vyztužení podkladního betonu (5.)
 9. Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace zvolit? Nebo raději odvětrat?
 10. Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví
 11. Hlubinné základy: Jak se realizují piloty vrtané a ražené

Mohlo by vás zajímat

© Fotolia.com - Kara

Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví

Piloty, spolu s podzemními stěnami, šachtovými pilíři (studnami) a kesony, patří mezi hlubinné zakládání. Navrhují se tam, kde se nachází únosná půda ve větší hloubce a je-li nutné zakládat pod hladinou podzemní vody. Často se realizují i tam, kde plošné zakládání je neekonomické, vzhledem k množství spotřebovaného…

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Pasy a patky patří do kategorie tzv. plošných základů. Jedná se o monolitické betonové konstrukce, často kombinované s litím do výkopu a do ztraceného bednění. Důležitá je příprava výkopu, dobré výškové zaměření a provedení. Přes pasy se zpravidla lije podkladní beton.

Jak si postavit rodinný dům - základy

Jak si postavit rodinný dům - základy

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební…