REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zchátralé kamenné stodoly přestavěné na příjemné prázdninové bydlení

Nahradit devět opuštěných a lehce zchátralých venkovských domů stejným počtem turistických obydlí si vyžádalo od portugalského architekta Andrého Tavarese invenci. Necitlivý zásah by totiž mohl pozměnit charakter celé vesnice, který ze sezónního cestovního ruchu těží. Kamenné domy se díky promyšlené přestavbě staly příjemným prázdninovým bydlením.

Vztah Portugalců k otázkám venkova se velmi liší od toho, co je k vidění v Čechách. Desetimilionový národ nezapomíná na svou minulost, původ a dědictví, a i když je i zde jasně patrný celosvětový trend migrace mladých lidí do velkých měst, na své rodné vesnice nezapomínají. Z tohoto přístupu pak po praktické stránce vychází i architekt André Tavares. Na jeho bedrech ležela zajímavá výzva: projektová úprava několika opuštěných domů v dříve malebné vesničce Trebilhadouro. Než je totiž zbourat, nebo nechat zvolna zchátrat, rozhodla se tamní radnice o jejich zachování. Pochopitelně s upraveným způsobem využití. Ze zemědělských stavení a hospodářského zázemí se tak staly příjemné nájemní domy, určené především „domácím“ turistům v letní sezóně. Pojem domácího nebo místního turisty se přitom zdejší praxi vůbec nevymyká. Právě v období volna nebo prázdnin totiž mladí, kteří vyrazili za prací do měst, hledají odpočinek na klidném a ospalém venkově, ke kterému se stále vnitřně cítí být vázáni.

Terasy, plošiny, skály a kameny

V malebném Vale de Cambra bychom momentálně nevyužívaných a opuštěných obytných domů nalezly celou řadu. Ostatně i Tavares připouští, že vzájemná blízkost celkem devíti sídel (jež jsou součástí jeho projektu) jej vybízela k užití modelu propojené rekonstrukce. Přísloví „každý pes jiná ves“ sice Portugalci neznají, ale přesně takové situaci se chtěl architekt vyvarovat. Pokud by totiž přistoupil na rekonstrukci dílčí, parcelovanou do devíti různých stylů, rozbil by tím atmosféru celé vesnice. „Realizace na území vesnice Trebilhadouro byla specifická v řadě věcí,“ říká André Tavares. „Společná tu ale byla rurální minulost všech sídel, jejich relativně malá velikost, a vzájemná blízkost, podbízející možnost propojení. To nám také umožnilo sáhnout po totožné skladbě užitých materiálů, a vytvořit celkové ladění celé realizace.“ Tavares se prostě na „turistické domy“ v Trebilhadouro nedíval jako na devět různých stavení, ale jako na jeden společný projekt o celkové výměře 900 metrů čtverečních. Samotnému výsledku to rozhodně prospělo.

Foto: Arménio Teixeira   Foto: Arménio Teixeira

K celkové dispozici rekonstruovaných sídel není mnoho co dodat. Víceméně všechny se nachází v nadmořské výšce přibližně 625 metrů, a posazeny jsou lehce do svahu, upraveného již historicky kamennými terasami. Prostý neopracovaný kámen je tu také dodnes nejčastější stavební materiál, oblíbeným zejména pro svou dostupnost. V prezentaci projektu pak Tavares doslovně uvádí, že: „Trebilhadouro je lokalizováno na západní straně Serra da Freita, v kraji  Vale de Cambra, na strategické pozici která umožňuje rozhled po celém teritoriu, zejména pak směrem k Ria de Aveiro.“ A podstatné na tom je, že zatímco středoevropan by při podobném popisu tonul v mapách, Portugalci dobře vědí, o jakých lokalitách je řeč. A to přes to, že na 180 kilometrech čtverečních zdejšího hornatého kraje žije jen něco kolem 20 000 obyvatel. Vybrané domy v Trebilhadouro jsou nejčastěji vedeny v dotyku s ulicí Rua Aldeia, která protíná celou vesnici, a napojuje ji na okolní sídla.

Má cenu měnit minulost?

Tato silnice serpentinami překonává několik výškových bodů, a protíná (a je jimi lemována) několik zemědělských teras. Tato banalita je ale pro ilustraci celého projektu podstatná: i když zvolené rekonstruované domy nestojí na nějakém Orlím hnízdě, jsou situovány skutečně do pozice míst s nejlepším výhledem, a tento prvek se rozhodl Tavares plně podpořit. Na druhé straně uznejme: moc jiného svým budoucím obyvatelům nabídnout nemohly. Všech devět objektů je totiž rozlohou obytné plochy velmi malých (se skutečně silnými stěnami a obklady, takže z průměrné výměry 98 m2 na jednu stavbu se užitná plocha pohybuje kolem 60 m2, obvykle ještě dělené díky posunu na svahu do dvou pater). Všechny domy byly před vlastní rekonstrukcí „příkladem mistrné kamenické práce“ a disponovaly střechou z pálených tašek. Podlahy v přízemí byly z kamenné břidlice nebo štípaného kamene, bez izolace či další povrchové úpravy, přechody mezi patry a podlaha v prvním patře byla vždy dřevěná (laťová s trámovým vypodložením) a stropy v prvním patře byly dřevěné.

Foto: Arménio Teixeira   Foto: Arménio Teixeira

Z hlediska původního užití se přízemí využívalo jako stáje a chlévy, nebo sklady zemědělského nářadí a první patro bývalo obytné. I Tavares říká: „Jedná se o skutečně skromné domy s velmi sníženou možností dalších úprav a rozšíření, které jsou charakterizované poněkud primitivní konstrukcí.“ aby druhým dechem dodal: „Rekonstrukce proto probíhala s důrazem na architektonickou kvalitu, více než užitý design, a fungovala především na principech agregace a implementaci realizovaného projektu do celého území.“ Vzhledem ke „křehké situaci v regionu“ se rozhodl pro minimum zásahů a „omezil snahu přepisovat minulost na minimum“. Ostatně „vymezený prostor nebyl zárukou výrazné diverzity“. Proto vycházel z existující konstrukce a také „analýzy architektonického jazyka regionu“. Na základě těchto zdrojů pak rozšířil nabídku zapracovaných nových materiál s důrazem na kvalitu a současné potřeby obyvatel, přičemž „vyzvedl význam koherentní a homogenní zástavby“ skupiny upravovaných domů.

Malé krabice s lokální příchutí

Tavares dále dodává, že zásadním bodem jeho práce se stala „kompartmentalizace“. V zásadě tedy pojal všech devět domů s omezeným interiérem jako malé krabice, do nichž umístil v podstatě tytéž prvky. Prý to ale výrazně podpořilo čtení prostoru a i do budoucna je tento postup zárukou reprodukovatelnosti projektu, nejen na území vesnice Trebilhadouro. „Bylo zapotřebí definovat prostor v neměřitelných rozměrech. Bylo to řešení zjednodušení setkání a dotyku dvou různých materiálů.“ K tomu posloužily nenápadné nosníky v trámoví, ale také úprava spár kamenitých stěn omítkou s přísadami oxidů železa. A také už nápadnější dřevěné lišty v zárubních a stropních povlacích, které doplňují přechod mezi dřevem stropu a kamenem stěn. Po zacelení spár a vytvoření kompaktní vnitřní obálky se tak domy vizuálně neproměnily, ale po stránce tepelného standardu si výrazně polepšily. Ostatní už bylo jen o „v Portugalsku tolik populární hierarchii detailů“ a jejich kompozici v prostoru.

Foto: Arménio Teixeira   Foto: Arménio Teixeira

Pokud jde o výběr užitých materiálů, většina z nich měla svůj původ přímo v lokalitě. Například většina obkladových nebo doplňkových kamenů pro exteriér i interiér pocházela z místních demolic podobných domů. Ty se tak staly přirozeným zdrojem náhradních dílů. „V tomto kontextu můžeme hovořit o znovu-využití materiálu, který by se jinak stal odpadem,“ říká Tavares, který si na tom zvláště pochvaloval „lepší integraci primitivních materiálů“. Je pravdou, že čerstvě štípaná žlutá žula by vedle té již zašedlé, letité, nepůsobila příliš patřičným dojmem. Dřevo ve stropech (pod bílým nátěrem) a na nové podlaze patří borovici, a nové nosné prvky jsou vylepšeny dřevem z eukalyptu. Ten se na rozdíl od Čech vyskytuje v Portugalsku zcela běžně, a jeho zapracování do stavební konstrukce se tak přímo vybízí. Místnosti byly zařízeny v poněkud strohém duchu, který však k venkovu ladí. Unikátnost práce architekta André Tavarese tak tkví ve schopnosti úspěšně replikovat jeden dobře zvolený přístup na devět podobných staveb, které dobře zapadají do okolní zástavby. A jsou plně funkční s ohledem na požadavky sezónního bydlení, aniž by nějak nápadně vybočovaly z kontextu okolí.

Foto: Arménio Teixeira   Foto: Arménio Teixeira

Ocenění projektu:

 • Prémio IHRU 2015
 • Nominace na EU Mies Award 2017

Fotografie publikovány se svolením  Arménio Teixeira

Údaje o projektu:

Název projektu: Rural Houses Refurbishment Trebilhadouro
Lokace: Rua Aldeia do Trebilhadouro, Vale de Cambra, Portugalsko
Koncept: Rekonstrukce zemědělských stavení na turistické ubytovny
Architektonické studio: André Tavares
Vedoucí architekt: André Tavares
Spolupracující tým: Mariana Alves, Diogo Ramalho
Rozloha: 897.0 m2
Inženýring stavby: Ana Rita Moura, Carlos Moura, Fernando Meireles
Dodavatel stavby: Rogério B. Santos Construções Lda.
Klient: Trebilhadouro
Rok realizace: 2009-2014
Rok dokončení: 2015

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

foto: José Campos

Ze staré kamenné sýpky udělali malebný dům pro návštěvy

Pomoci přežít letité stavbě obvykle znamená najít pro ni nové, smysluplné využití. Zachovalá stará sýpka vystavěná z kamene měla už pro nové majitele hodnotu spíše jen estetickou, a tak ji přestavěli na samostatné bydlení pro návštěvy.

Foto: Bosnic+Dorotic

Novostavba domu ladí s historickým ostrovním městem. Interiéru vládne čistota stylu

Postavit dům ve svahu nad historickým městem v Chorvatsku byl pro architekty výzvou. Nechali se inspirovat nejen tvarem svahu, ale i místními materiály. Dům má výraznou kamennou fasádu, ze které vystupují balkonové desky z pohledového betonu. Z dálky tak nepůsobí nijak rušivě. A v interiéru si obyvatelé užívají…

foto: Imagen Subliminal

Přestavěli stáj i dvůr a z usedlosti udělali moderní venkovské bydlení

Zemědělská farma s domem hospodáře, která se už dávno přežila svému původnímu poslání. K tomu prostředí ospalého městečka, které není na velké změny připravené. A mladí lidé, kteří by rádi rekonstruovali a bydleli v novém. Jak si s řešením této nelehké rovnice poradili španělští architekti?

Dům, který něco vydrží: kámen, dřevo a nadčasový interiér Foto: Marcello Mariana

Dům, který něco vydrží: kámen, dřevo a nadčasový interiér

Projekt svým zařazením stojí na rozhraní dimenzí renovace, rekonstrukce a refurbrishmentu. Objekt se tu zásahem architektů výrazně mění, rozšiřuje a modernizuje, a přitom částečně nabývá odlišného účelu. Ale stále, hloubce zásahu navzdory, si uchovává svou hodnotu a autentické jádro, z něhož vyrůstá.

Foto: Jakub Skokan and Martin Tůma / BoysPlayNice

Minimalistický dům v Jinonicích. Málo nebo moc?

Málo, nebo už hodně? Při prohlížení fotogalerie nově komplexně rekonstruovaného domu v pražských Jinonicích se člověk nezbrání jistým rozpakům. Na jedné straně kouká na perfektně odvedenou práci architektů, kteří dokázali velmi chytře rozpracovat plán nestejnorodého shluku stavení. Ale také tu zůstává jistý dojem…

Foto: Adam Kencki / BoysPlayNice

Adaptaci staré věže v Mikulově na penzion ocenili i v zahraničí

Je osvěžující nalézt v záplavě reportů mezinárodně uznávaných architektů informace o české stopě. Jedním z takových výrazných otisků se stala i „středověká“ rekonstrukce penzionu v renesančním jádru města, kterou mají na svědomí architekti ze studia ORA. Působivé zpracování i hluboký respekt k původnímu charakteru…

ROZHOVOR: Bydlení ve stodole. Na rekonstrukci využili prvky z bouraných staveb

ROZHOVOR: Bydlení ve stodole. Na rekonstrukci využili prvky z bouraných staveb

Netradiční rodinný dům vznikl rekonstrukcí staré hospodářské stodoly v obci Benešov u Semil. Že jde o podařenou přestavbu, dokazuje i cena v kategorii Rekonstrukce v rámci Grand Prix architektů 2014 i nominace na Českou cenu za architekturu 2016. O historii nebo samotné budově bylo již napsáno mnoho článků. My vám…

Stoletou ruinu v památkové zóně přestavěli na moderní bydlení

Stoletou ruinu v památkové zóně přestavěli na moderní bydlení

Architekt Lilian Tayová odvedla více než působivou práci na realizaci komplexní rekonstrukce rozpadajícího se domu v centru malajského Georgetownu. Sto let nevyužívaná ruina situovaná v památkové zóně se změnila na moderní obydlí dvou rodin a turistický hostel.

„Nevyvážený“ rodinný dům uprostřed pustiny

„Nevyvážený“ rodinný dům uprostřed pustiny

Pokud zavítáte na jih Ameriky a navštívíte stát Uruguay, oblast Maldonado pravděpodobně minete. Na první pohled tu vlastně není nic zajímavého. Někoho možná zlákají světla přístavního města San Fernando, ale kolem se rozkládá jen na první podívání nezajímavá pustina. A přesto i zde žijí lidé.

Kamenný dům? Rekonstrukce, která představuje výzvu

Kamenný dům? Rekonstrukce, která představuje výzvu

Co je zapotřebí pro realizaci citlivé rekonstrukce "domu s minulostí"? Práce s dobovým materiálem a znalost původních stavebních postupů je jen základ. Od skutečně schopného řešitelského týmu se navíc očekává i správné pochopení historického kontextu a také vhodné nastavení projektových priorit. Proč? V rámci úprav…

REKLAMA