REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Nová zelená úsporám více o tématu

Nová zelená úsporám nyní podporuje zelené střechy či využití tepla z odpadní vody

Státní fond životního prostředí od 9. ledna 2017 přijímá žádosti na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a na další novinky z programu Nová zelená úsporám. Pro stavebníky je připravena dotace ve výši 100 milionů korun. Výzva v programu potrvá až do konce roku 2021 nebo do vyčerpání peněz. Nová výzva je kontinuální, to znamená, že o dotaci budou moct lidé žádat průběžně. NZÚ se vedle dotací pro rodinné a bytové domy rozšíří také o dotace na využití tepla z "šedé" odpadní vody a budování zelených - vegetačních střech.
Vegetační - zelená střecha, i na toto opatření bude možné žádat z dotací Zelená úsporám

Bytové domy

U bytových domů budou zavedeny dosud chybějící oblasti podpory B, tedy výstavba v pasivním standardu a také změny budov s úpravou do pasivního standardu. Oblast podpory B se na rozdíl od ostatních oblastí podpor bude týkat domů v celé České republice. Zateplení a výměna či instalace zdrojů energie bytových domů z programu Nová zelená úsporám (oblasti A a C) jsou podporovány jen v Praze. Ostatní bytovky jsou podporovány z programu IROP.

Pro podporu bytových domů v oblasti B je připraveno 100 mil. korun a žádosti bude možné podávat od 9. ledna 2017. Výše podpory bude maximálně 30 % ze způsobilých výdajů a zároveň max. 15 % z celkových výdajů na stavbu. Poskytována bude fixní dotace ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy.

Kromě samotné výstavby bude podporováno i zpracování odborného posudku, dozor a měření těsnosti obálky budovy. Posudek, dozor a měření těsnosti bude podporováno max. částkou 70 tis. korun. Podporovány budou realizace ne starší než 24 měsíců před evidencí žádosti a ne starší než 1. 1. 2015.

Zelené střechy

Podporovány budou extenzivní a polointenzivní střechy, intenzivní pouze za předpokladu zálivky z jiného zdroje, než je veřejný vodovod. Vyplácet se bude fixní dotace 500 korun/m2 půdorysné plochy zelené střechy. Poskytnutí podpory má mimo jiné podmínky použití min. 5 rostlinných druhů a následné péče vedoucí k dobré kondici vegetace.

Dotace na zelené střechy budou poskytovány jak u bytových, tak u rodinných domů, s tím, že o dotaci na výstavbu zelené střechy bude možné žádat pouze současně s žádostí v oblasti B - výstavba s velmi nízkou energetickou náročností.

REKLAMA

ISOVER přináší nová řešení pro zelené střechy
ISOVER vydal zcela novou publikaci Vegetační střechy, která pomůže s rozhodnutím při výběru vhodného řešení zelené střechy s minerální vlnou. Kromě tradičních skladeb plochých střech jsou zde řešeny i zelené střechy šikmé, střešní jezírka nebo střechy s relaxační zónou. Publikace je určena nejenom projektantům, architektům a zahradníkům, ale i široké veřejnosti.
Více informací

Využití tepla z odpadní vody

Zde je také nutné žádat pouze současně s žádostí v oblasti B u rodinných i bytových domů. Podporovány budou centrální i decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Fixní dotace bude ve výši 5000 korun na připojenou bytovou jednotku. Podmínka přidělení dotace je dosažená úspora energie na přípravu teplé vody v řešených bytových jednotkách minimálně 20 %.

Fotovoltaika

V oblasti podpory C budou upraveny podmínky pro poskytování dotace na fotovoltaické systémy. Změna lépe umožní návrh fotovoltaických systému s fotovoltaickou střešní krytinou a fasádními systémy. Konkrétně bude odstraněna překážka v požadavku na poměrně vysokou účinnost, kterou tyto systémy dosahovaly jen s obtížemi vzhledem ke své jiné konstrukci.

Budovy veřejného sektoru

Podpora bude poskytovány formou posílení vlastních zdrojů u žádostí schválených v rámci Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 5 Specifického cíle 5.1 ve výši 45 % ze způsobilých výdajů pro ústřední instituce dle článku 5 EED a rovněž pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a věděckovýzkumné instituce mimo článku 5 EED do výše 1,26 mld. korun. Zmíněný specifický cíl 5.1 se týká snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Nová zelená úsporám

  1. Peníze na zateplení svépomocí nabídne nově dotační program Nová zelená úsporám
  2. INFOGRAFIKA: Máte nárok na kotlíkové dotace?
  3. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – prvotní výpočty a posouzení
  4. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – odborný posudek
  5. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – podání žádosti
  6. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – realizace stavebních opatření
  7. Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – doložení realizace stavebních úprav
  8. Nová zelená úsporám nyní podporuje zelené střechy či využití tepla z odpadní vody
  9. Od září můžete žádat dotaci až 150 000 Kč na fotovoltaiku v rámci Nová zelená úsporám
  10. Dotace na zastínění oken

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA
REKLAMA