REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Ekonomická návratnost zateplení více o tématu

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti

Zvažujete-li zateplení domu, je důležité mít na paměti mimo jiné jeho ekonomickou efektivnost. To znamená, že provedené změny se vám musí vyplatit. Existuje celá řada metod, jak přínosy ekonomicky zhodnotit. Dnes budeme věnovat pozornost kritériu doba návratnosti. Jeho použití je relativně jednoduché.
Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti

Co říká ukazatel doba návratnosti?

Kritérium nazvané doba návratnosti informuje o tom, kolik času uplyne, než provedená investice, v našem případě zateplení, začne šetřit peníze. Aby informace o návratnosti investice byla objektivní, je nutno efektivitu hodnotit reálnou dobou návratnosti – podrobněji viz dále.

Investice do zateplení

Na počátku je zapotřebí uskutečnit výdaj, investici. Do ní započítáváme zejména náklady na projekt a energetické hodnocení, materiál, stavební práce a stavební dozor. Ve výpočtu se součet takových výdajů označuje jako IN.

Přínosy zateplení

Přínos zateplení je vyčíslen jako (roční) úspora nákladů na vytápění. Ve výpočtu je roční úspora nákladů na vytápění označena jako CF (z anglického cash flow).

Tyto přínosy lze rámcově při prvních odhadech odhadnout na základě zkušenosti, přesně je vypočítá energetický specialista stanovením tzv. normových okrajových výpočtových podmínek.

Vzorec doby návratnosti

Ptáme se: Jak dlouho potrvá (Ts), než se součet přínosů vyrovná počátečním výdajům?

Výpočet a vliv dotace na zateplení

Předpokládejme, že cena zateplení modelového rodinného domu v rozsahu fasáda, okna, strop bude činit 515 000,- Kč. Díky zateplení dojde k roční úspoře nákladů na vytápění ve výši 32 321,- Kč. Doba prosté návratnosti tak bude činit 15,9 let. Předpokládáme-li životnost kvalitního zateplení přibližně 25 let, bude dalších 9 let zateplení majitelům domu teoreticky již pouze šetřit peníze.

Vliv případné dotace dobu návratnosti zateplení pozitivně zkracuje. Od IN odečteme ve výpočtu výši dotace. Dotace z programu NZÚ může činit až 50 % z uznatelných nákladů, modelově řekněme např. 205 000,- Kč. Doba prosté návratnosti se tím zkracuje na 9,6 roku.

Započtení vlivu úrokové míry

Výše uvedený výpočet je platný pro tzv. prostou dobu návratnosti, která nepočítá s cenou peněz. Proto existuje také ukazatel reálná doba návratnosti (Tr). Ten zahrnuje úrokovou míru r (dle vlastních preferencí a možností). Ve výpočtu hledáme hodnotu Tr.

Základní požadavky na výsledek

Je nutné, aby (reálná) doba návratnosti byla kratší, než doba životnosti a to pokud možno výrazně.

Předpoklady modelu

Je velmi důležité upozornit na to, že model pracuje s jistými zjednodušeními. Neuvažujeme proměnlivou cenu paliva/energie, jako jediný vyčíslitelný přínos zahrnujeme pouze úsporu potřeby tepla a v neposlední řadě je očekávaná úspora vyčíslena díky zafixovaným okrajovým podmínkám. Přesto je ukazatel (reálné) doby návratnosti cenným pomocníkem při rozhodování.

Doplňujeme také, že ten, kdo hodnotí jakýkoli investiční záměr, by měl brát v úvahu více ukazatelů. Některým z nich se budeme věnovat v příštích kapitolách tématu.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ekonomická návratnost zateplení

  1. Energetický audit domu – co přinese?
  2. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle
  3. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti
  4. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - čistá současná hodnota
  5. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procento

Mohlo by vás zajímat

© Fotolia.com - artush

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procento

V minulých dílech seriálu jsme představili tři metody hodnocení ekonomických přínosů investice do zateplení. Jako modelový příklad jsme zvolili rozsáhlejší zateplení rodinného domu za celkem 515 000,- Kč (včetně nákladů na energetické hodnocení a projekt) s tím, že po provedení opatření stavebník získá dotaci z…

© Fotolia.com - mitifoto

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - čistá současná hodnota

Zateplení domu je nejčastějším způsobem, jak ušetřit energii za vytápění. Za vložené peníze na zateplení fasády získáte nejen úspory energií ale i nový vzhled domu. Je to zkrátka investice. A jako od každé investice očekáváme, že se nám vrátí, popřípadě i do budoucna vyplatí. Efektivnost investic do zateplení domu…

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle

Při pohledu na naše města i obce je oproti minulosti vidět jeden zásadní rozdíl: domy již nejsou zašlé, neopravené, šedivé. Barevnost je otázka vkusu majitelů, popřípadě řešení architektů. Nutno ale říci, že od roku 1989 se udělal ve věci stavu bytového fondu velký kus práce. Jaké přínosy má zateplení domu si povíme…

Vegetační - zelená střecha, i na toto opatření bude možné žádat z dotací Zelená úsporám

Nová zelená úsporám nyní podporuje zelené střechy či využití tepla z odpadní vody

Státní fond životního prostředí od 9. ledna 2017 přijímá žádosti na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a na další novinky z programu Nová zelená úsporám. Pro stavebníky je připravena dotace ve výši 100 milionů korun. Výzva v programu potrvá až do konce roku 2021 nebo do vyčerpání peněz.…

Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – prvotní výpočty a posouzení

Jak získat na dům dotaci Nová zelená úsporám – prvotní výpočty a posouzení

Stavebníkům, kteří chtějí zateplit svůj rodinný dům, nabízí finanční podporu až do výše 50 % z uznatelných nákladů program Nová zelená úsporám. Ačkoli je možné o podporu žádat před realizací, během ní i po ní, optimálním postupem je navrhnout úsporná opatření tak, aby od počátku odpovídala podmínkám programu a…