REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Ekonomická návratnost zateplení více o tématu

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle

Při pohledu na naše města i obce je oproti minulosti vidět jeden zásadní rozdíl: domy již nejsou zašlé, neopravené, šedivé. Barevnost je otázka vkusu majitelů, popřípadě řešení architektů. Nutno ale říci, že od roku 1989 se udělal ve věci stavu bytového fondu velký kus práce. Jaké přínosy má zateplení domu si povíme v minisérii od energetického specialisty.
Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle

Nové zateplení a obnova původního

Vezmeme-li v úvahu, že od realizace prvních zateplení uběhlo již více než 20 let, pomalu se dostáváme do fáze, kdy první zateplené domy potřebují obnovu či rozšíření tohoto původního zateplení. A situace na trhu tomu skutečně odpovídá. Existuje tedy relativně velké množství nezateplených domů (rodinných, bytových či administrativních), respektive domů, u kterých začíná být aktuální obnova zateplení.

Cíle a přínosy zateplování

Primárním cílem zateplení domu je úspora energie potřebné na vytápění, případně chlazení. Ve skutečnosti je však přínosů celá řada. Velmi obecně je lze rozdělit do několika základních skupin: na finanční, technické a ostatní.

Finanční přínosy

Je-li zateplení provedeno správně, za jinak stejných podmínek dojde v nemovitosti k výrazné úspoře spotřeby tepla na vytápění. U dosud nezateplených domů běžně hovoříme o rozdílu v řádech desítek procent, výjimkou nejsou úspory ve výši 50 či 60 a více procent. Ty se pak přímo promítají do úspor nákladů na vytápění. V neposlední řadě také platí, že zateplením domu vzroste jeho tržní hodnota.

Mimořádně důležité je to, aby se náklady na zateplení investorovi vrátily, respektive aby se zateplení vyplatilo. Ekonomickou efektivnost zateplení lze přesně spočítat, a právě tomu se v této minisérii článků budeme věnovat. Kritérii, která postupně představíme, budou doba návratnosti, čistá současná hodnota, a vnitřní výnosové procento.

Technické přínosy

Stavby nemají neomezenou životnost. Zateplením ji však lze výrazně prodloužit. Technologií a materiálů existuje celá řada. Díky tomu je možné pro každou stavbu nalézt vhodné řešení. Vše závisí jen na možnostech investora, erudici projektanta a profesionální zdatnosti realizační firmy. Samozřejmostí by měla být spoluúčast kvalitní technického dozoru investora (TDI). Dobře zateplená budova bude všem, kdo ji používají, sloužit výrazně déle.

Ostatní přínosy

Do poslední skupiny přínosů zařadíme ty, které angličtina označuje jako „last, but not least“. Čili poslední, ale nikoli nejméně významné. Pouze namátkou jmenujme například estetické hledisko (nová fasáda je hezčí než stará oprýskaná), zdravotní přínosy (eliminace interiérových plísní, které se často v domech objevují vlivem kondenzace na tepelných mostech) či přínosy ekologické (potřebuje-li budova méně energie, zanechává po sobě menší ekologickou stopu) atd.

Dvakrát měř, jednou řež

Závěrem dodáváme, že je velmi důležité zateplení/revitalizaci domu pečlivě naplánovat. Samozřejmostí by měl být kvalitní projekt. Právě kvalitní projektová dokumentace vytváří předpoklad, díky němuž budou všechny části zateplení tvořit harmonický a dobře fungující celek. Mimořádnou pozornost je zapotřebí věnovat i výběru stavební firmy a objektivnímu dozoru, který bude na realizaci stavebních úprav dohlížet.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ekonomická návratnost zateplení

  1. Energetický audit domu – co přinese?
  2. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle
  3. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti
  4. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - čistá současná hodnota
  5. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procento

Mohlo by vás zajímat

© Fotolia.com - artush

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procento

V minulých dílech seriálu jsme představili tři metody hodnocení ekonomických přínosů investice do zateplení. Jako modelový příklad jsme zvolili rozsáhlejší zateplení rodinného domu za celkem 515 000,- Kč (včetně nákladů na energetické hodnocení a projekt) s tím, že po provedení opatření stavebník získá dotaci z…

© Fotolia.com - Ingo Bartussek

Energetický audit domu – co přinese?

Snižování energetické náročnosti bytových domů má nejčastěji formu zateplení. Možností, jak energii uspořit, je však celá řada, mnohdy však bývají neprávem opomíjeny. V tomto článku se proto zabýváme tím, jaké přínosy má objektivní hodnocení ve formě energetického auditu. Ten zpracovává energetický…

© Fotolia.com - mitifoto

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - čistá současná hodnota

Zateplení domu je nejčastějším způsobem, jak ušetřit energii za vytápění. Za vložené peníze na zateplení fasády získáte nejen úspory energií ale i nový vzhled domu. Je to zkrátka investice. A jako od každé investice očekáváme, že se nám vrátí, popřípadě i do budoucna vyplatí. Efektivnost investic do zateplení domu…

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti

Zvažujete-li zateplení domu, je důležité mít na paměti mimo jiné jeho ekonomickou efektivnost. To znamená, že provedené změny se vám musí vyplatit. Existuje celá řada metod, jak přínosy ekonomicky zhodnotit. Dnes budeme věnovat pozornost kritériu doba návratnosti. Jeho použití je relativně jednoduché.

REKLAMA