REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Ekonomická návratnost zateplení více o tématu

Energetický audit domu – co přinese?

Snižování energetické náročnosti bytových domů má nejčastěji formu zateplení. Možností, jak energii uspořit, je však celá řada, mnohdy však bývají neprávem opomíjeny. V tomto článku se proto zabýváme tím, jaké přínosy má objektivní hodnocení ve formě energetického auditu. Ten zpracovává energetický auditor/specialista s osvědčením od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
© Fotolia.com - Ingo Bartussek

Analýza všech částí domu

Energetický audit je komplexním dokumentem, který zkoumá toky a spotřebu energie v nemovitosti. Důraz tedy není kladen pouze na tzv. obálku domu, která stanovuje její hranice. Zabývá se také vnitřním prostředím a všemi technologiemi, které mají výraznější vliv na spotřebu energie. Jde především o tyto oblasti:

 • stavební část
 • vytápění
 • chlazení
 • ohřev teplé vody
 • výměna/úprava vnitřního vzduchu
 • osvětlení
 • využití alternativních zdrojů energie, včetně těch obnovitelných (OZE)

V rámci energetického auditu se též zkoumají oblasti, které mají na spotřebu energie efekt zprostředkovávající (správnost smluv uzavřených s dodavateli jednotlivých druhů energie, správnost vystavovaných faktur, správnost účtování jako takového – např. vyhodnocování účtování jalové energie (tedy je-li správně nastavena kompenzace účiníku el. energie), správnost účtované distribuční sazby el. energie, sledování překračování sjednané kapacity dodávky el. energie atd.)

© Fotolia.com - Ingo Bartussek© Fotolia.com - Ingo Bartussek

Základní požadavek? Ekonomická efektivnost, ale i další...

Energetický auditor při analýze zjistí, kde existuje reálný potenciál pro úspory a navrhne sérii různých opatření. Ty mají formu dílčích opatření, z nichž každé je nutno vyhodnotit z hlediska ekonomické efektivity. Platí jedna základní zásada – v rámci energetického auditu není přípustné doporučit takové dílčí opatření, které by bylo ekonomicky neefektivní. Jednou výjimkou může být to, že dílčí opatření je nutné z důvodu technického (např. k zajištění technologického toku apod.).  Ze souboru nalezených dílčích opatření vybere auditor sadu takových, která jsou ekonomicky efektivní a znamenají též technický přínos. Z takto vybraných dílčích opatření jsou následně sestaveny minimálně dvě komplexní varianty. Ty jsou podrobeny ekonomické, energetické a ekologické analýze. Z komplexních variant pak energetický auditor vybere tu optimální.

Výsledek: objektivní podklady pro zpracování projektu

Opatření formulovaná v auditu je dále zapotřebí přenést do odpovídající projektové dokumentace (nejčastěji v úrovni pro stavební povolení). Každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. A právě snižování energetické náročnosti domů je oblastí, kde na sebe navazuje mnoho jednotlivých aktivit.

Kvalitní základ pro úsporná opatření

Je-li záměr na dosažení úspor správně připraven, je připraven i základ pro úspěch celé akce. Je důležité, aby i další návazné kroky byly provedeny správně. Sem řadíme jak projektovou přípravu, tak výběr dodavatele stavebních prací i jejich vlastní realizaci. Samozřejmě s nezávislým technickým dozorem. Na počátku komplexního úspěchu však stojí kvalitní energetický audit.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ekonomická návratnost zateplení

 1. Energetický audit domu – co přinese?
 2. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - cíle
 3. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - doba návratnosti
 4. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - čistá současná hodnota
 5. Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procento

Mohlo by vás zajímat

Jak se vyznat v průkazu energetické náročnosti budovy

Jak se vyznat v průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy mívá desítky stran. Grafická část je jeho nejznámějším dílem. Přehledně shrnuje nejdůležitější informace o energetické náročnosti dané nemovitosti. Zde se ...

REKLAMA
REKLAMA