REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Vytápění tepelným čerpadlem více o tématu

Tepelné čerpadlo: Jaké jsou náklady na pořízení a je nutné měnit radiátory?

Jedna ze základních otázek každého, kdo uvažuje o pořízení tepelného čerpadla je „kolik to bude stát?“ Pořizovací cena je sice důležitý faktor, nezapomeňte také ale, že často je přímo úměrná kvalitě. Navíc samotné zařízení není vše. Otopná soustava se zapojením tepelného čerpadla musí být vyregulována tak, aby tepelné čerpadlo skutečně dům dokázalo vytopit. K nákladům tak připočtěte i cenu za výměnu radiátorů či pořízení jiných topných těles.
Tepelné čerpadlo: Jaké jsou náklady na pořízení a je nutné měnit radiátory?

Jaká bude pořizovací cena?

Pořizovací cena tepelného čerpadla především závisí na tom, kdo tepelné čerpadlo vyrábí, jak výkonný stroj je a jaký typ tepelného čerpadla si zvolíme. V našich podmínkách se nejčastěji instalují tepelná čerpadla vzduch‑voda. Nejlevnější stroje pro rodinný dům se dají pořídit i do 100 000,- Kč, instalace samotná pak vyjde zhruba na stejnou částku.

Pokud pochází stroj z ČR nebo EU, můžeme očekávat ještě vyšší ceny. U typu země‑voda pak značnou část investice tvoří položení zemního kolektoru nebo vrty. Z hlediska pořizovací ceny je tato technologie většinou dražší než u tepelných čerpadel vzduch‑voda. Na druhou stranu mají tyto stroje větší životnost. Dalo by se říci, že čím dražší stroj, tím unikátnější technologie obsahuje, bude méně poruchový, a jeho chod i budoucí technická podpora by měly být na vyšší úrovni, ale nemusí to být vždy pravda. Celkové investiční náklady na montáž tepelných čerpadel u běžných rodinných domů, které jsem měl možnost vidět, se pohybovaly nejčastěji v rozmezí 200.000,- Kč až 500.000,- Kč. Přímá úměra ale rozhodně neexistuje. Zvážit by se měla nejen pořizovací cena, ale i dostupná servisní podpora, kvalita provedení, provozní náklady a samozřejmě vhodnost vybraného typu tepelného čerpadla v daném prostředí a topném systému.

Když si pořídím tepelné čerpadlo, musím měnit stávající topný systém, případně jak?

Pokud máte podlahové vytápění, není třeba. Pokud máme radiátory, je to na zvážení. Aby se tepelné čerpadlo provozně vyplatilo např. proti plynovému kotli, měly by být požadované teploty otopné vody pod 50°C, čím více, tím lépe. Snížení požadované teploty lze dosáhnout v podstatě dvěmi způsoby: 1) Zateplením zdí nebo střechy domu, případně ještě výměnou oken za kvalitnější atd. 2) Výměnou nebo přidáním radiátorů – je třeba zvětšit teplosměnné plochy otopných těles. Můžeme i zkombinovat oba způsoby, případně se zaměřit na místa s vyšším únikem tepla (tepelné mosty). Dají se použít i tzv. fancoily, což jsou topná tělesa s velkou teplosměnnou plochou a ventilátorem, nucená konvekce při chodu ventilátoru zvýší množství předaného tepla a požadavek na výši teploty topné vody se tak sníží. V praxi se s takovými tělesy setkáváme spíše v kancelářích nebo průmyslových halách. Významné množství tepla se dá ušetřit rovněž pomocí řízeného větrání s rekuperací.

K drtivé většině tepelných čerpadel vzduch‑voda bych doporučil rovněž pořídit akumulační zásobník (pokud již není součástí topného systému), jeho typ a velikost se stanoví na základě přítomnosti dalších zdrojů tepla a celkového množství topné vody.

Ing. Petr Lachnit

Je absolventem oboru Tepelná technika VŠB-TUO v Ostravě, člen Svazu chladicí a klimatizační techniky. Od roku 2007 se specializuje na problematiku montáží, servisu, prohlídek, údržby a provozu tepelných čerpadel.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vytápění tepelným čerpadlem

 1. Tepelné čerpadlo: Jak funguje?
 2. Tepelné čerpadlo: Výhody a nevýhody
 3. Voda, země, vzduch? Kde skutečně bere tepelné čerpadlo energii?
 4. Účinnost tepelného čerpadla: Co je topný faktor?
 5. Tepelné čerpadlo: Jaké jsou náklady na pořízení a je nutné měnit radiátory?
 6. Vyplatí se pořídit si tepelné čerpadlo vzduch-vzduch? Jak si porovnat náklady na energii?
 7. Tepelné čerpadlo: Jak ho dimenzovat
 8. Tepelné čerpadlo: Jakou má životnost a jaké jsou záruky
 9. Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Volba čerpadla a projekt
 10. Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Kam čerpadlo umístit?
 11. Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Uvedení do provozu, čištění a údržba
 12. O tepelných čerpadlech podrobně. Proč vzduch-voda, jaké parametry sledovat? Ptali jsme se odborníků
 13. Chcete tepelné čerpadlo? Dejte pozor na chyby při instalaci a provozu

Mohlo by vás zajímat

Účinnost tepelného čerpadla: Co je topný faktor?

Účinnost tepelného čerpadla: Co je topný faktor?

Účinnost tepelného čerpadla je zásadním specifickým údajem tohoto zdroje tepla. Účinnost určuje takzvaný topný faktor COP. Čím je vyšší, tím je výroba tepla efektivnější. COP v průběhu topné sezóny kolísá. Na účinnost má vliv spousta faktorů, především pak teplota prostředí, ze kterého teplo odebíráme a teplota…

Tepelné čerpadlo: Jak ho dimenzovat

Tepelné čerpadlo: Jak ho dimenzovat

Tepelné čerpadlo je mezi stavebníky oblíbeným způsobem vytápění rodinného domu. Ale jak silné tepelné čerpadlo pro svůj objekt potřebujete? Účinnost tepelného čerpadla se liší i podle venkovní teploty. A je nutné doplnit dům vytápěný čerpadlem o další zdroj tepla? A jaký výkon zdroj musí mít?

Tepelné čerpadlo: Jak funguje?

Tepelné čerpadlo: Jak funguje?

Máte doma tepelné čerpadlo? Ne? Věřte, že tepelné čerpadlo se nachází v téměř každé české domácnosti. Princip jeho fungování je totožný s běžnou ledničkou. Nicméně pojem tepelné čerpadlo se používá častěji v souvislosti s vytápěním domu. Existuje několik typů, ale funkční schéma je stále stejné. Čerpadlo pak lze…

REKLAMA