REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Vytápění tepelným čerpadlem více o tématu

Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Kam čerpadlo umístit?

Kam s ním? Nerudovskou otázku lze použít i v případě tepelného čerpadla. Aby tepelné čerpadlo správně fungovalo, dobře topilo nebo chladilo, neobtěžovalo hlukem obyvatele domu ani okolí, je nutné mu zvolit správné místo i orientaci vůči objektu. Jeho stanoviště musí být pevné, chráněné, zároveň však musí umožňovat správné nasávání a výfuk vzduchu i odvod kondenzátu. Čili máme krabici, tepelné čerpadlo, kam jej ale umístit?
Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Kam čerpadlo umístit?

Před dodáním tepelného čerpadla musíme vhodně vybrat umístění stroje, zejména u venkovní jednotky. Ideální pozice je v tomto případě co nejblíže technické místnosti (menší tepelné a tlakové ztráty na potrubí, tzn. vyšší výkon a nižší spotřeba energie, současně menší zátěž kompresoru a s tím související delší životnost). Venkovní jednotka by neměla být v těsné blízkosti sousedního pozemku (alespoň 3 m).

Umístění s ohledem na hlučnost

Dle místních dispozic je třeba minimalizovat případné šíření hluku od ventilátoru, optimálně tedy umístíme venkovní jednotku na zahradě tak, aby se zvuk šířil po nejdelší trase našeho pozemku. Není vhodné umístit jednotku pod nízkou střechu s delším přesahem zdi domu nebo na vydlážděný dvorek. Uchycení na konzoli zdi domu použijeme jen v krajním případě – hlučnost a případně vibrace se potom výrazněji šíří jak do okolí, tak do vnitřních prostor domu. V případě potřeby lze v určité vzdálenosti od stroje vysadit například husté stromy, keře, nebo provést jiné stavební opatření zamezující šíření hluku (protihluková zástěna).

Umístění s ohledem na prostorové dispozice

Je třeba si uvědomit, že přes výparník umístěný ve venkovní jednotce tepelného čerpadla vzduch/voda musí proudit dostatečné množství vzduchu, a není tedy vhodné umístit jednotku těsně u zdi, u novostaveb musíme brát v potaz případné budoucí zateplení fasády a ponechat si dostatečný odstup. Vzdálenosti bývají předepsané výrobcem, obecně lze počítat s minimální vzdáleností 20 cm. Blízkost jakékoli překážky nebo zdi nesmí být příčinou zpětného přisávání již ochlazeného vzduchu.

Venkovní jednotku nesmíme umisťovat do uzavřeného prostoru, kde by mohlo dojít ke zpětnému vracení nebo hromadění studeného vzduchu vyfukovaného z tepelného čerpadla. Při usazení jednotky v zahradě je lépe zvolit místo, kde nejsou opadavé keře nebo stromy, které by mohly svými listy nebo semeny zanášet vzduchový výměník (výparník) tepelného čerpadla (nejčastěji bývá problematická blízkost topolů).

Orientace venkovní jednotky

Venkovní jednotku s vertikálním výparníkem máme orientovat delší stranou rovnoběžně se zdí domu, kolmé umístění může způsobit problematické odtávání při větrném počasí, zejména u delších budov vystavených větrnějšímu počasí. Rovněž je praktické orientovat jednotku tak, aby docházelo k odfuku studeného vzduch od budovy. Při instalaci do větší výšky, např. na střechu objektu, mohou nastat problémy s rozběhem ventilátoru a odtáváním při větrném počasí.

© Fotolia.com - christian delbert© Fotolia.com - christian delbert

Usazení venkovní jednotky s ohledem na tvorbu kondenzátu

Venkovní jednotku ukotvíme tak, aby byla spodní hrana výparníku minimálně 20 cm nad úrovní okolního terénu. Většina výrobců poskytuje v montážním návodu nákres optimálního usazení. V praxi se používají nerezové nebo ocelové konstrukce na betonových patkách, případně betonové patky. Při použití betonového podkladu je vhodnější nebetonovat celou plochu pod venkovní jednotkou, ale ponechat volný střed pro odkap/odtok kondenzátu.

Tvorba kondenzátu je závislá na vzdušné vlhkosti a velikosti výparníku, mohou to být i desítky litrů denně. Je proto vhodné zajistit, aby nedocházelo k zatékání kondenzátu směrem k domu. Ideální je odvést kondenzát do odpadu, v tom případě musíme před vstup do odpadu umístit sifon. Trasu, na které by mohlo dojít k zamrznutí vody, prohřívat např. samoregulačním topným kabelem.

Vracení oleje u dělených jednotek

V případě klasické split jednotky vzduch/voda není vhodné umístit výparník výrazně pod úroveň jednotky vnitřní z důvodu zajištění vracení oleje. Pokud je takové umístění nutné, použijeme při instalaci sifony na potrubí dle předpisu výrobce a pokud možno zvolíme co nejkratší potrubní trasu, případně jiným způsobem zajistíme vracení oleje do kompresoru.

Při následných prohlídkách zařízení se pak zaměříme i na kontrolu množství oleje kompresoru. U delší potrubní trasy (cca nad 15 m, v závislosti na uložení a průměru potrubí) zvážíme dodatečné přidání oleje do kompresoru. Ideální množství oleje pak zkontrolujeme při ustáleném, bezporuchovém provozu správně seřízeného stroje dle olejoznaku kompresoru.

Ing. Petr Lachnit

Je absolventem oboru Tepelná technika VŠB-TUO v Ostravě, člen Svazu chladicí a klimatizační techniky. Od roku 2007 se specializuje na problematiku montáží, servisu, prohlídek, údržby a provozu tepelných čerpadel.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vytápění tepelným čerpadlem

 1. Tepelné čerpadlo: Jak funguje?
 2. Tepelné čerpadlo: Výhody a nevýhody
 3. Voda, země, vzduch? Kde skutečně bere tepelné čerpadlo energii?
 4. Účinnost tepelného čerpadla: Co je topný faktor?
 5. Tepelné čerpadlo: Jaké jsou náklady na pořízení a je nutné měnit radiátory?
 6. Vyplatí se pořídit si tepelné čerpadlo vzduch-vzduch? Jak si porovnat náklady na energii?
 7. Tepelné čerpadlo: Jak ho dimenzovat
 8. Tepelné čerpadlo: Jakou má životnost a jaké jsou záruky
 9. Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Volba čerpadla a projekt
 10. Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Kam čerpadlo umístit?
 11. Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Uvedení do provozu, čištění a údržba
 12. O tepelných čerpadlech podrobně. Proč vzduch-voda, jaké parametry sledovat? Ptali jsme se odborníků
 13. Chcete tepelné čerpadlo? Dejte pozor na chyby při instalaci a provozu

Mohlo by vás zajímat

© Fotolia.com - Christian Delbert

Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda: Volba čerpadla a projekt

Tepelné čerpadlo je vyhledávaným zdrojem tepla pro vytápění rodinných domů. Cenově nejdostupnější a nejčastěji instalované tepelné čerpadlo je v systému vzduch/voda. V článku tohoto tématu se zaměříme na to, podle čeho volit tepelné čerpadlo a jak se projektuje.

Tepelné čerpadlo: Jak ho dimenzovat

Tepelné čerpadlo: Jak ho dimenzovat

Tepelné čerpadlo je mezi stavebníky oblíbeným způsobem vytápění rodinného domu. Ale jak silné tepelné čerpadlo pro svůj objekt potřebujete? Účinnost tepelného čerpadla se liší i podle venkovní teploty. A je nutné doplnit dům vytápěný čerpadlem o další zdroj tepla? A jaký výkon zdroj musí mít?

REKLAMA