Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Dveře více o tématu

Zárubně a dveřní pouzdra: Jaké jsou doporučené stavební otvory

Zárubně, lidově „futra“, umožňují uchycení dveřního křídla do stavebního otvoru. Možností jak to provést je více a každý z nich vyžaduje jinou stavební přípravu. Proto už při vytváření hrubé stavby je nutné mít v projektu specifikaci, jaké zárubně, potažmo jaké dveře budou v otvoru osazené. Dodatečné změny a bourání na stavbě stojí vždy více peněz než překreslení výkresů.

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň je klasickou konstrukcí užívanou pro otočné (otvíravé) dveře. Své uplatnění nachází především jako zárubeň pro vstupní dveře do bytů. Vyrábí se i jako protipožární, atestovaný výrobek. Taková by měla být osazena právě mezi chodbou bytového domu a bytem. V interiérech se již příliš nepoužívá pro svůj vzhled, pro vstupní dveře taktéž ne pro nevyhovující tepelně-izolační vlastnosti.

Zárubeň je zazděna do stěny, je nutné dodržovat vysokou přesnost zdění – dodatečné korekce jsou nemožné. Pro výměnu je nutné zárubeň vybourat i s okolním zdivem.

Klasická ocelová zazdívaná zárubeň.

Stavební příprava pro ocelovou zárubeň

Do příčky se zárubeň zazdívá již při stavbě zdi (nejprve se do potřebného místa osadí zárubeň, vyrovná se a podepře a rozepře latěmi a prkny a následně se obezdí příčkou – pozor na správné výškové umístění vůči budoucí čisté podlaze!). Pro běžné příčky a běžné výšky místnosti tvoří ocelový rám již sám o sobě nosný „překlad“.

Při osazování ocelové zárubně do nosné zdi se vytvoří otvor s překladem, který je cca o 75 mm na každou stranu širší i vyšší, aby šla zárubeň po vložení obezdít (čili pro dveře 80 x 210 je nutný otvor 95 cm široký a 218 cm vysoký).

Rámová zárubeň

Rámová zárubeň je plastová s ocelovými výztuhami nebo dřevěná. Rámová zárubeň se montuje do připraveného otvoru, okolí by mělo být opatřeno připojovací spárou (vyplněná PUR pěnou a vnější paropropustnou a vnitřní parotěsnou páskou) pokud se jedná o dveře na rozhraní klimatických podmínek.

Rámová zárubeň je v dolní části vyztužena prahem 2 - 3 cm vysokým, tento práh umožňuje utěsnění dveří. Používá se především pro vchodové dveře s požadavky na tepelně-izolační vlastnosti. Své uplatnění najdou i v interiéru, kde mohou oddělovat například obývací pokoj a zimní zahradu či chladnější chodbu.

Jiným typem rámové zárubně je jednoduchá zárubeň pro interiérové dveře. Rám složený z profilovaných dřevěných hranolů se vloží do stěny a ukotví se. Na takový rám se uchytí dveřní závěsy (viz např. obrázek). Taková rámová zárubeň se zpravidla sériově nevyrábí a je na míru zhotoveným dílem od truhláře.

Na míru zhotovená rámová zárubeň interiérových dveří.

Stavební příprava pro sériově vyráběnou rámovou zárubeň

Otvor pro rámovou zárubeň vstupních dveří by se měl řídit montážními pokyny výrobce dle typu rámu. Běžně bude potřeba otvor na každou stranu o 10 cm širší, než je uvažovaná čistá průchozí šířka dveří. Výška otvoru bude taktéž o 10 cm vyšší (počítáno od čisté podlahy). Pro vstupní dveře do domu 90 x 210 cm budeme tedy potřebovat otvor ve stěně 110 x 220 cm. Okolí otvoru musí být dostatečně rovné pro utěsnění spáry (vnitřní a vnější páskou a vyplnění tepelně-izolační pěnou) a únosné pro uchycení kotvících prvků.

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň je truhlářský výrobek (často sériově vyráběný), montovaný až do čistého interiéru na hotovou podlahu, vymalované a obložené stěny. Je vyrobena z masivního dřeva, dřevotřísky či dřevovlákna. Její vzhled lze dokonale sladit se vzhledem dveřního křídla. Zárubeň dostává svému jménu – hrubý stavební otvor dostane obložení, na které je možné uchytit kování – závěsy, kapsu pro západku zámku… Používá se výhradně pro interiérové dveře, pro které jde v současnosti o nejvíce používaný typ. Lze ji dostat v různých povrchových úpravách. Při použití speciální profilace zárubně je možné osadit tzv. bezfalcové dveře – tedy dveřní křídlo, které má skryté závěsy a v zavřené poloze lícuje se zárubní. Výhodou obložkové zárubně je jednoduchá demontáž v případě potřeby výměny.

Montáž obložkové zárubně – stěna je ve finální povrchové úpravě, obložené stěny v koupelně. K montáži a vyrovnání se používají speciální svorky a rozpěry.

Stavební příprava pro obložkovou zárubeň

Obložkové zárubně se montují až jako téměř poslední fáze při dokončení stavby. Na stěnách jsou již v koupelnách keramické obklady, stěny mají finální výmalbu. Otvor pro obložkovou zárubeň musí být o 5 cm větší na každou stranu. Pro dveře 80 x 210 cm potřebujete tedy otvor 90 x 215 cm. Dveře však zaberou ještě více prostoru, jelikož zárubeň přesahuje i takto zvětšený otvor o 3 - 4 cm (pozor tedy například na umístění vypínačů světel).

Dobré je si tolerance ověřit přímo u výrobce ještě dříve než se stěna vyzdí (popř. SDK namontuje). Nesmíte zapomenout na podlahu – pokud na ní budou vyšší nášlapné vrstvy, zmenší výšku otvoru!

Pouzdra pro zásuvné dveře

Pouzdra pro posuvné dveře jsou stěnové prvky, které se montují ve fázi hrubé stavby – před omítkami a před obklady. Existují dva druhy pouzder, jedno určené pro zděné stěny, které lze omítat, druhé je určené k obložení sádrokartonovými či podobnými deskami. Pouzdra se vyrábí z pozinkovaného plechu. Pohledové hrany se po dokončení povrchových úprav stěn a podlah obloží obložkovou zárubní.

Speciální stavební pouzdro může sloužit zároveň i dvěma dveřním křídlům do různých místností. Zdroj: Scrigno s. r. o.

Stavební příprava pro pouzdra zásuvných dveří

Při použití tohoto druhu dveří, musíme ve stěně vytvořit poměrně široký otvor více jak dvojnásobné šířky než je průchod dveří - nejen pro samotné dveřní křídlo, ale i pro pouzdro a pro dorazovou část zárubně. Například pro dveře průchozí šířky 80 cm potřebujete ve skutečnosti šířku 180 cm. Pozor tedy při záměru použití takových dveří v podkroví, abychom se s dveřním křídlem nedostali do kolize se šikminou střechy. Každý výrobce má však jiné šířky a tolerance, zde je nutné znát přesný typ pouzdra a řídit se na milimetry montážním předpisem výrobce.

Skryté zárubně

Trendem doby je minimalismus a dveře nejsou výjimkou. Proto výrobci přišli po bezfalcových obložkových zárubních se skrytou zárubní. Jedná o profily ocelové či hliníkové, zazděné přímo do otvoru, přetažené až na hranu povrchovou úpravou (omítkou, obkladem). Tyto profily vytvoří na zdi přesné hrany a drážky, (do kterých se osadí závěsy a těsnění) které umožní dosednutí dveřního křídla ke stěnové konstrukci. Design těchto zárubní je velice čistý, může díky nim vyniknout krása samotného dveřního křídla, popřípadě mohou dveře zcela splynout se stěnou v jednu plochu. Při použití kliky v kapse dveří, pak dveře nemusí být na první pohled vůbec vidět. V oboru dveří se jedná o poslední hi-tech novinku.

Vidíte zárubeň? Nevidíte. Dveřní křídlo jako čistá plocha ve stěně. Nebo můžete například tapetou sladit vzhled stěny a křídla – a dveře opticky zmizí. Skryté zárubně vyžadují pečlivou stavební přípravu. Zdroj: Twin s. r. o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Dveře

  1. Základní názvosloví dveří
  2. Dveře – způsoby otevírání, druhy, typy a dělení
  3. Doporučené rozměry dveří a směr jejich otevírání
  4. Jaké máme varianty otevírání dveří?
  5. Materiál dveřního křídla
  6. Dveřní kování: klika, rozeta, závěsy
  7. Zárubně a dveřní pouzdra: Jaké jsou doporučené stavební otvory
  8. ROZHOVOR: Materiál a vzhled interiérových dveří záleží především na přání zákazníka
  9. Požární dveře – kam se používají a jaké jsou na ně kladeny požadavky?
  10. Požární dveře – materiál, kování a údržba

Související témata

Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Jak svépomocně namontovat obložkovou zárubeň?

VIDEO: Jak svépomocně namontovat obložkovou zárubeň?

Namontovat obložkovou zárubeň není žádná velká věda. Pokud přece jenom máte obavy, můžete se obrátit na nás a my Vám radi provedeme odbornou montáž. Podívejte se na istruktážní video.

Dveřní kování: klika, rozeta, závěsy

Dveřní kování: klika, rozeta, závěsy

Dveřním kováním nazýváme veškeré prvky, sloužící k zajištění funkčnosti dveří – kliky, závěsy, zamykací mechanismy, střelky. Jak název napovídá, zpravidla se jedná o kovové součástky.

Základní názvosloví dveří

Základní názvosloví dveří

Pro porozumění tématu dveří je dobré znát všechny důležité názvy a pojmenování, která se dveřních výplní týkají. Dveře pravé nebo levé? Co je rozeta? A říká se zárubeň nebo futro, závěs nebo pant?

REKLAMA