REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Tepelné izolace více o tématu

Porovnání nákladů na zateplovací systém – polystyren

Úspora energie je stále opakované a aktuální téma, které se týká každého uživatele bytu či rodinného domu. Přibližně desetina tepla uniká střešním pláštěm, cca polovina okny při větrání a vlastním prostupem, třetina uniká přes obvodový obvodové stěny budovy a zbytek podlahou na terénu. Úspor lze dosáhnout kvalitní obalovou konstrukcí, která má vysoké tepelně izolační vlastnosti.
Porovnání nákladů na zateplovací systém – polystyren

Jaký dopad na životní prostředí a na naše peněženky může mít volba izolantu zateplovacího systému stěn, ukážeme v následujícím seriálu.

Bílý pěnový stabilizovaný fasádní polystyren

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 W/mK
faktor difuzního odporu μ = 20–100
objemová hmotnost běžně užívaného EPS ρ = 15 až 40 kg/m³
třída reakce na oheň E

Polystyren je lehká pevná látka, která vzniká polymerizací styrenu (vinylbenzenu), což je látka běžně se vyskytující v přírodě, průmyslově se vyrábí z ropy. Polystyren patří mezi nejrozšířenější tepelně zpracovatelné plasty. Je oblíbený pro své tepelně-izolační a ochranné vlastnosti. Ve stavebnictví se používá především jako tepelný izolant pro kontaktní zateplovací systémy fasád a pro izolace podlah a podkroví.

Základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je zpěňovatelný polystyren ve formě perlí. Dutina blokové formy ve tvaru kvádru s parními tryskami ve stěnách se zcela vyplní předpěněnými perlemi a vystaví se působení syté vodní páry. Perle změknou a expandují. V uzavřeném prostoru se formy vzájemně svaří a vytvoří kompaktní blok. Bloky musí dle typu izolantu určitou dobu vychladnout a potom jsou řezány teplým, nebo studeným drátem na desky.

Dobré tepelně izolační vlastnosti EPS při velmi malé objemové hmotnosti spočívají v tom, že jeho struktura je tvořena mnoha uzavřenými drobnými útvary naplněnými vzduchem, který má pouze nepatrnou tepelnou vodivost. Podíl pevné složky EPS je asi 2% plastu, 98% objemu tvoří vzduch.

Desky se na fasádu objektu lepí lepicí hmotou a po zatvrdnutí se provede navrtání otvorů pro talířové hmoždinky a mechanické kotvení celého systému.

Z výpočtu vyplynula potřeba 140 mm izolantu při U=0,23 W/m²K. Ostění a nadpraží se zateplí 40 mm tlustým izolantem.

Hlavní náklady systému

Materiál plocha fas. výr. tl./spotř. Cena Cena
  mm Kč/m² (bez DPH) Kč (bez DPH)
EPS 70 F 233 140 270 62 910
EPS 70 F 12 40 77 924
LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA 233+12 10 kg/m² 69 16 905
      celkem bez DPH 80 739

Hodnoty emisí pro EPS 70 F

Materiál Obj. hmoty ρ hmotnost v. energie v. emise CO2 v. emise SO2 energie emise CO2 emise SO2
U=0,23 W/m²K m3 kg/m3 kg MJ/kg kg/kg g/kg GJ t kg
EPS 70 F 32,6 20 662 98,5 3,35 21,6 65,21 2,22 14,3
EPS 70 F 0,48
LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - - 2450 1,4 0,2 0,7 3,43 0,49 1,72
  celkem 68,64 2,71 16,02

Ing. Zdeněk Lachman

V současné době pracuje jako projektový koordinátor výstavby bankovních poboček. Své zkušenosti o materiálech nabyl při technickém poradenství u výrobce stavebnin.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Tepelné izolace

  1. Porovnání nákladů na zateplovací systém – úvod
  2. Porovnání nákladů na zateplovací systém – základní pojmy a vlastnosti
  3. Porovnání nákladů na zateplovací systém – minerální vlna
  4. Porovnání nákladů na zateplovací systém – polystyren
  5. Porovnání nákladů na zateplovací systém – dřevovláknité desky
  6. Porovnání nákladů na zateplovací systém – konopí
  7. Porovnání nákladů na zateplovací systém – rostlinná vlákna
  8. Porovnání nákladů na zateplovací systém – ovčí vlna
  9. Porovnání nákladů na zateplovací systém – celkové výsledky

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Odborná konference: Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Odborná konference: Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Jedenáctý ročník konference „Regenerace bytového fondu a veřejných budov“ reagoval na výrazné změny, před kterými stojí české stavebnictví, jak v oblasti legislativy, tak v požadavcích na jejich užitné vlastnosti. Veřejné budovy a jejich regenerace jsou aktuálním diskutovaným tématem, neboť právě na ně je určena…