Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Tepelné izolace více o tématu

Porovnání nákladů na zateplovací systém – základní pojmy a vlastnosti

Úspora energie je stále opakované a aktuální téma, které se týká každého uživatele bytu či rodinného domu. Přibližně desetina tepla uniká střešním pláštěm, cca polovina okny při větrání a vlastním prostupem, třetina uniká přes obvodový obvodové stěny budovy a zbytek podlahou na terénu. Úspor lze dosáhnout kvalitní obalovou konstrukcí, která má vysoké tepelně izolační vlastnosti.
Porovnání nákladů na zateplovací systém – základní pojmy a vlastnosti

Základní pojmy

 • Objemová hmotnost ρ materiálu je hmotnost objemové jednotky určité látky včetně dutin a pórů
 • Tepelná vodivost je schopnost látky přenášet teplo vedením a je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti λ jako základní ukazatel tepelněizolačních vlastností materiálů – je ovlivněn především objemovou hmotností a vlhkostí materiálu
 • Součinitel prostupu tepla U vyjadřuje, kolik tepla prochází metrem čtverečním konstrukce při rozdílu teplot 1 K (1 °C).
 • Měrná tepelná kapacita c je teplo potřebné k ohřátí jednotky hmotnosti dané látky o jeden stupeň
 • Součinitel difuze vodních par uvádí množství vodní páry, která difunduje za jednotku času kostkou s hranou 1 m mezi dvěma protilehlými stěnami, mezi kterými je rozdíl částečného tlaku vodní páry 1 Pa
 • Faktor difuzního odporu μ vyjadřuje schopnost látky propouštět vodní páru. Vyjadřuje, kolikrát je difuzní odpor dané látky větší než stejná tloušťka vzduchu při stejné teplotě.
 • Vázaná primární energie PEI je energie vynaložená na získání suroviny, výrobu a dopravu materiálu. Udává se v MJ/kg.
 • Emise CO2 zahrnuje emise látek přispívajících ke skleníkovému efektu. CO2 se vzhledem k jeho množství, které se v atmosféře vyskytuje, považuje za srovnávací ekvivalent. Ne každý materiál má pozitivní bilanci, např. dřevo a jiné rostoucí suroviny absorbují během růstu více CO2 než se uvolní při jejich přípravě a zabudování ve stavbě.
 • Emise SO2 se používá jako ekvivalent i pro jiné plyny podílejících se na acidifikaci. Tento údaj poskytuje informace o nezvratném procesu zasíření přírody průmyslovou produkcí. Plyny reagují a váží se v atmosféře s vodou a dopadají na Zemi především ve formě kyselých dešťů, kde přispívají nejen k poškozování vodních, lesních a půdních ekosystémů, ale i u budov a ve venkovním prostředí exponovaných uměleckých předmětů.

Vybrané izolace, jejich vlastnosti a potřebné tloušťky pro porovnání

Materiál Λ c ρ μ rce na oheň v. energie v. emise CO2 v. emise SO2 potřebná výr.tl.
W/mK J/kgK kg/m³ - MJ/kg kg/kg g/kg mm
DESKA Z MINERÁLNÍHO VLÁKNA 0,039 840 147 1 A1 23,3 1,64 10,5 160
DŘEVOVLÁKNITÉ ROUNO 0,044 2100 210 2 E 13,7 -0,183 6,8 20
DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA 0,052 2140 175 2 E 13,7 -0,183 6,8 140+(20)
CANABEST PLUS 0,04 1360 36 1,9 E 31,1 -0,133 5,4 160+(20)
OVČÍ VLNA ISOLENA OPTIMAL 0,039 1800 18 1 E 8,77 -2,44 3,4 140+(20)
ROSTLINNÁ IZOLACE NATURIZOL 038 0,038 1550 32 5,7 E 38 0,364 8,7 140+(20)
STAVEBNÍ DŘEVO TECHNICKY SUŠENÉ     500     2,72 -1,49 1,6  
LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA     1800     1,4 0,2 0,7  

Poznámka: ostění a nadpraží zatepleno vždy izolantem tl.40mm, tloušťka v závorce je pro tuhé doplňkové desky Hofatex Sytem na nekontaktní formu zateplení

Ing. Zdeněk Lachman

V současné době pracuje jako projektový koordinátor výstavby bankovních poboček. Své zkušenosti o materiálech nabyl při technickém poradenství u výrobce stavebnin.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Tepelné izolace

 1. Porovnání nákladů na zateplovací systém – úvod
 2. Porovnání nákladů na zateplovací systém – základní pojmy a vlastnosti
 3. Porovnání nákladů na zateplovací systém – minerální vlna
 4. Porovnání nákladů na zateplovací systém – polystyren
 5. Porovnání nákladů na zateplovací systém – dřevovláknité desky
 6. Porovnání nákladů na zateplovací systém – konopí
 7. Porovnání nákladů na zateplovací systém – rostlinná vlákna
 8. Porovnání nákladů na zateplovací systém – ovčí vlna
 9. Porovnání nákladů na zateplovací systém – celkové výsledky

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Porovnání nákladů na zateplovací systém – polystyren

Porovnání nákladů na zateplovací systém – polystyren

Úspora energie je stále opakované a aktuální téma, které se týká každého uživatele bytu či rodinného domu. Přibližně desetina tepla uniká střešním pláštěm, cca polovina okny při větrání a vlastním prostupem, třetina uniká přes obvodový obvodové stěny budovy a zbytek podlahou na terénu. Úspor lze dosáhnout kvalitní…