REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Problémy s kondenzací a plísněmi více o tématu

Měření termokamerou není jen pořízení barevné fotografie

Diagnostika staveb pomocí termokamery (někdy se proces nazývá termovize), je v současnosti stále častěji skloňovaným pojmem. Ze sféry „science fiction“ se postupem času stala relativně běžná záležitost. Na co je zapotřebí dát pozor, aby výsledky měření byly přínosné a průkazné?
Měření termokamerou není jen pořízení barevné fotografie

Co je měření termokamerou

Termokamera je zařízení, které snímá své okolí pomocí speciálního objektivu. Ten je schopen zaznamenávat snímky (nebo celé videosekvence) v infračerveném spektru, takže místo běžného obrazu a barev vidíme svět ve spektru, které ukazuje zdánlivou povrchovou teplotu jednotlivých objektů ve formě záření určité vlnové délky.

Příklad termokamery pro stavebnictví – Testo 885 (Zdroj: Testo s. r. o.)

Důvody pro snímání termokamerou

Termografie je vhodná v případech, kdy je zapotřebí odhalit příčiny nejrůznějších problémů. Může jít například o:

 • výskyt plísní v interiéru
 • bodový pocit chladu/úniku tepla
 • podezření na nesprávně vyrobená či osazená okna a dveře
 • podezření na nesprávně provedené detaily stavby

Vyšší náklady za energii i riziko nemocí

Problémy se mohou projevovat ve zvýšené nemocnosti lidí, nákladech na energii či jednoduše ve sníženém komfortu užívání stavby.

Termokamera může také pomoci ověřit kvalitu díla ještě předtím, než se dům předá k užívání novým nájemníkům či majitelům.

Termografické měření jako proces

Vlastní pořízení snímku (tzv. termogramu) je pouze jedním z několika kroků komplexního procesu. Ten je možné rozdělit takto:

 1. Seznámení se s problémem
 2. Posouzení, zda je měření pro daný případ vhodné a účelné
 3. Výběr vhodných podmínek pro měření
 4. Aklimatizace měřicí techniky na místní podmínky (cca 15 - 30 minut)
 5. Zjištění všech potřebných parametrů prostředí a jejich nastavení v kameře
 6. Identifikace bodů/míst pro vlastní měření
 7. Vlastní pořízení snímků (termogramů)
 8. Přenesení dat do počítače a jejich analýza ve formě rozboru termogramů
 9. Zpracování přehledné výstupní zprávy - protokolu
 10. Návrh opatření, která povedou k nápravě stavu

Vhodné podmínky pro měření

V České republice je možné provádět měření termokamerou přibližně od listopadu do března. Je totiž nutné zajistit dostatečný teplotní rozdíl mezi analyzovanou budovou a jejím okolím, jinak není měření průkazné.

Při interiérovém měření je nutné s dostatečným předstihem před provedením měření vypnout v daných místnostech radiátory či jiné zdroje tepla a roztáhnout závěsy či záclony. Měřit je možné jen pokud je stavební konstrukce v co nejustálenějším stavu. Proto by venku nemělo svítit slunce, které ohřívá fasádu.

Pro exteriérové měření jsou podmínky poněkud přísnější. Nesmí sněžit, pršet, mrholit ani přímo svítit na daný objekt slunce. Za ideální podmínky je možné označit venkovní teplotu kolem bodu mrazu a zataženo.

Příklad ideálních podmínek pro exteriérové měření (zdroj: autor článku)

Interiér nebo exteriér?

Vhodnější často bývá tzv. interiérové měření. To umožní lépe odhalit lokální tepelné mosty, porušení konstrukcí, netěsnosti apod. Doporučuje se však vždy provést i měření exteriérové – pro doplnění celkového obrazu.

Výsledky jasné na první pohled. Nebo ne?

Snímky, které byly pořízeny s respektováním výše uvedených zásad, je nutné pečlivě analyzovat. Ač se může zdát, že termogramy lze jednoduše vyložit na první pohled, některé barvy na termosnímku mohou být pro laika zavádějící. To souvisí s různou tepelnou emisivitou materiálů a vlivy okolního prostředí, kterých je poměrně velké množství.

Správně provedené měření poměrně spolehlivě odhalí příčiny problémů, tepelné mosty, porušení konstrukcí apod. Vyžaduje však odborné znalosti a zázemí, jinak může jít o peníze doslova „vyhozené z okna“.

Měření termokamerou v kostce

 • Pomůže odhalit příčinu problému
 • Bez odborných znalostí nejsou výsledky průkazné
 • Klíčovou roli hraje počasí a nastavení techniky
 • Pořízení snímků je pouze částí celého procesu

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Problémy s kondenzací a plísněmi

 1. Základy fyziky vlhkého vzduchu přehledně a srozumitelně
 2. Vlhkost a plísně na oknech a v jejich blízkosti
 3. Plesnivé stěny a kouty místností - kde je příčina?
 4. Tepelně technické problémy podkroví
 5. Máme doma plíseň - co s tím?
 6. Měření termokamerou není jen pořízení barevné fotografie
 7. Jaké druhy plísní vás doma ohrožují. Jaký je rozdíl mezi černou, bílou či zelenou plísní

Mohlo by vás zajímat

Jak koupit bydlení: Stavební a technický stav

Jak koupit bydlení: Stavební a technický stav

Stavebně technickým vlastnostem domu věnujte pozornost i v případě koupě bytu. Pokud bude stav domu vyžadovat opravy, budete je platit v rámci fondu společně s ostatními vlastníky bytů v domě (což může mít za následek v brzké době zvýšení příspěvků). Pokud je dům dlouho neopravován, může se jednat o známku toho, že…

REKLAMA