REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Problémy s kondenzací a plísněmi více o tématu

Tepelně technické problémy podkroví

Vlhkostí poškozené a pokroucené sádrokartony, orosená střešní okna, průvan v podkroví skrze konstrukci - to jsou jen některé nemoci, jaké postihují půdní vestavby nebo chcete-li obytná podkroví. Pokud se nejedná o havárii a protečení střechy jako ochrany proti dešti, jsou poruchy podkroví zapříčiněny nedostatečnou tepelnou izolací či porušením vrstvy parozábrany.
Tepelně technické problémy podkroví

Podkrovní vestavby - problémy a poruchy

Podkrovní byt je kompilátem bydlení, krásné rukodělné práce vazeb krovů, masívních trámů, střešních oken s nádherným výhledem, slunce, mraků, nebeské modře i dramatičnosti bouřky s klapotem kapek na sklech oken. Dřevěné prvky můžete využít jak v tradičním pojetí interiéru, tak stejně lze tyto prvky zapracovat do veskrze moderního bydlení, mezonetu, loftu.

Za tím pověstným „ale“ se skrývají možná technická rizika tohoto bydlení. Stejně jako každá práce na stavbě, která se neodvede řádně se i zde projeví poruchy. U podkroví se vyžaduje velká pečlivost, možná proto jsou zde problémy častější než v jiných částech stavby.

Není střecha jako střecha

Podlahy

Ve starých domech často podlahy půd nebyly dimenzovány na bydlení, ale pouze na věšení prádla, odložení starých věcí, přístup ke střešnímu plášti a krovům. Proto je třeba pečlivě posoudit únosnost a vrstvy pro roznesení vyššího užitného zatížení. Stejně tak je třeba zvážit nedostatečné tepelné i zvukové izolace. Kročejová průzvučnost může být stejně ošemetná jako špatná izolace tepelná. Vše má svoje řešení, ale je třeba využít znalostí profesionálů.

Skladba stěn, stropů a střechy

Zateplení těchto částí stavby je alfou a omegou vašeho bydlení. Pokud zde zaváháte a pod vlivem špatných rad nebo pod diktátem peněženky zvolíte špatně, máte problém (vrstvám šikmých střech se věnujeme v samostatném tématu). Směrem z místnosti ven je první vrstvou finální úprava. Dřevo, obklad, barva, tapeta aj. jsou tím, co vidíte uvnitř místností. Sádrokarton či jinou vrstvu nese většinou pozinkovaná nosná konstrukce nebo dřevěný rám.

Dále v řezu naleznete parozábranu, jejíž neprodyšnost a perfektní spoje jsou nezbytností. Potom zde nalezneme dostatečnou (někdy nedostatečnou) vrstvu tepelné izolace, nad ní izolaci proti vodě a vlhkosti. Tato vrstva je prodyšná pro vodní páry, ale měla by zabránit průniku vody při porušení krytiny. Stejně tak se vyrábí tyto fólie neprodyšné proti větru. Nad touto vrstvou by měla být provětrávaná část a finální krytina.

Pokud naše bydlení má lodžii, terasu, balkón, vikýř nebo jinou součást navazující na vnější prostředí, pak je třeba úzkostlivě dbát na kvalitu provedení a dostatečnou izolaci.

Problémy s kondenzací a plísněmi v podkroví

Na začátku stavby, vestavby podkrovního bytu je třeba vědět, že jsou všechny základní konstrukce bez vady. Trámy bez přítomnosti dřevokazných brouků, plísní a hub, zhlaví trámů v zachovalém stavu. Totéž platí o krytině, jejíž vady mohou znehodnotit nosnou konstrukci krovu před započetím stavby. Krytina se většinou přeloží, střešní latě vymění, ale nosná konstrukce je základem našeho bydlení. Existují pochopitelně i zde různé sanační zásahy, nástřiky a penetrace, výměny částí nebo celých trámů krovu. To patří k vadám před tím, než bydlení vybudujete a než začnete bydlet. Nás budou hlavně zajímat vady, které se mohou projevit během našeho žití v hotovém bytě.

Převážná většina těchto závad spočívá v rozdílu teplot. (Více o fyzice vlhkého vzduchu v samostatném článku.) Pokud parozábrana plní svoji funkci, pak se nám nedostávají vodní páry do vrstev nad ní. To je dobrá zpráva, ale tyto páry se sráží na chladných plochách, které jsou k dispozici. Pokud je některá stěna nedostatečně izolovaná, potom se vodní páry srazí v nebo na této konstrukci a časem vás čekají skvrny, plísně, opadaná a oloupaná malba, zničení omítek, bobtnání nasákavých materiálů. Další možnost je, že se páry srazí na skle okna.

Po svislé i šikmé ploše střešního okna vzniklý kondenzát steče na spodní část rámu. Zde opět po krátké době vytvoří plíseň, znehodnotí dřevěný rám okna, steče na stěnu pod oknem apod. Dílčí řešení je kvalitní zasklení, moderní okno s kanálky pro odvod kondenzátu v rámu, lakovaný dřevěný rám, otopná tělesa důsledně rozmístěná pod okny bez zakrytí, s dostatečnou cirkulací vzduchu, dostatečné odvětrání vodních par z interiéru.

Ukázka možných vrstev složení konstrukce pod střešním pláštěm

Ne všechny byty jsou vybaveny rekuperační jednotkou, která čistí vzduch, chladí, ohřívá, nastavuje vhodnou vlhkost. Bohužel při běžném provozu v bytě, kuchyni, ložnici vzniká vysoké procento vzdušné vlhkosti, která potřebuje regulaci. Řešením rozhodně není absorpce vlhkosti do stěn a izolací, tudíž je třeba využít všech jmenovaných možností. Pokud nemáte zmíněnou rekuperaci, je taky řešením pravidelné větrání.

Pokud neumožníme odvětranou vrstvou odchodu vodních par, které i tak vzniknou na místě, kde se setkává studené vnější prostředí s teplotou vnitřního prostředí (tzv. rosný bod), potom může docházet k problémům uvnitř izolace. V zimě může vlhkost v tepelné izolaci způsobit vytvoření kusů ledu, zhoršení izolačních schopností vrstvy, při oteplení a rozpuštění ledu zateče tato voda kamkoli. Pochopitelně je zde ve hře i znehodnocení konstrukcí krovů včetně těch nosných. Stropy nad místností (pokud jsou pochůzné) řešíme stejně jako stěny. Pokud máme nad stropem volný prostor nepochůzný, potom opět dbáme na dostatečnou vrstvu tepelné izolace a větrání prostorů nad nimi.

Veškeré tepelné izolace musí doléhat na stávající konstrukce krovů bez mezer. Rohože z kamenné vlny se mohou časem prohnout a tyto nežádoucí mezery vytvořit. Je třeba tyto izolace zařezávat větší a „vmáčknout“ je mezi krokve a dotlačit roštem konstrukce nebo použít např. izolaci expanzní stříkanou, která se perfektně spojí s podkladem konstrukcí. Bezchybná práce platí pro parozábranu i vnější pojistnou fólii. Krytina, oplechování, zapravení prostupů, oken a ostatní práce na vnějším plášti musí být precizní.

Vnější vlivy, hlavně sníh a voda jsou součástí vnějšího prostředí. Pokud tam zůstanou, můžeme být přátelé. V opačném případě jim vyhlásíme válku. Dodatečné zateplení je možné, ale je to zásah dosti komplikovaný. Při nedostatečné výšce krokví (izolace vložena mezi krokve) je vhodné zesílit tloušťku izolace o další nadkrokevní. Dále existují i nadkrokevní dílce se zámky z polystyrenu, které mají zároveň vylisovanou hranu pro zavěšení tašek.

Tudíž zde odpadá laťování pro uložení krytiny. Pro dodatečné zateplení slouží izolace, které lze v sypké konzistenci nafoukat do nedostatečně zateplených částí. Stejně úspěšně lze i využít expanzní stříkané izolace. Aplikace dodatečné izolace do nepochůzných stropů místností shora je možná a řešitelná. U konstrukcí stěn, které jsou uzavřené finální pohledovou vrstvou nebo parozábranou a voděodolnou fólií, je zásah komplikovaný.

Příklady poruch a jejich řešení:

 • Plíseň, strávená povrchová úprava nebo kondenzát na spodní straně okna
  Řešení: topení pod oknem, větrání, snížení vlhkosti v místnosti, kvalitnější okna, skla, rámy…
 • Zaprášené spáry a rohy stěn
  Řešení: dodatečná izolace, utěsnění, oprava, bandáž a přetmelení spár, zatmelení, redukce vlhkosti v místnosti…
 • Plíseň ve spárách a rozích
  Řešení: platí totéž, co u oken, další zateplení, oprava spár…
 • Mapy a skvrny okolo prostupů, kondenzát okolo odvětrání a komínu od kotle
  Řešení: bandáž a zateplení potrubí mimo otápěné zóny, odvod kondenzátu mimo konstrukce…
 • Prochládání částí bytu na návětrné straně
  Řešení: vyšší a souvislá vrstva tepelné izolace, kvalitní krytina, kvalitní fólie pod krytinou v úpravě wind stop, kvalitně přetmelená spára mezi svislou a šikmou stěnou. Zkvalitnění okenních těsnění. Pomocí termovize nebo laserového teploměru určit tepelné mosty a odstranit je. Využít termoizolačních omítek vně i uvnitř.
 • Nevhodné přehřívání interiéru okny
  Řešení: běžně dodávané vnitřní žaluzie a rolety jsou většinou nedostatečným řešením. Problém řeší kvalitní izolační dvoj- a troj-sklo,vnější předokenní rolety a markýzy a odrazové fólie na sklech. Neotvírat okna v průběhu dne, kdy se teplo odráží od krytiny a vniká do interiéru. Nevýhodou těchto řešení je snížení intenzity přirozeného osvětlení.
 • Hluk z vnějšího prostředí
  Řešení: zlepšit okenní těsnění, zesílit izolaci, zkvalitnit vnitřní obklady a finální úpravu stěn (zdvojení sádrokartonových desek, využití zvukově izolačních sendvičových desek.
 • Sníh a nečistoty v horní části (nepochůzné) střechy
  Řešení: lépe sesadit střešní krytinu (odstranit mezery a spáry) a pod krytinu umístit voděodolnou fólii. Případně odstranit a přetmelit spáry u klempířských výrobků.

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Problémy s kondenzací a plísněmi

 1. Základy fyziky vlhkého vzduchu přehledně a srozumitelně
 2. Vlhkost a plísně na oknech a v jejich blízkosti
 3. Plesnivé stěny a kouty místností - kde je příčina?
 4. Tepelně technické problémy podkroví
 5. Máme doma plíseň - co s tím?
 6. Měření termokamerou není jen pořízení barevné fotografie
 7. Jaké druhy plísní vás doma ohrožují. Jaký je rozdíl mezi černou, bílou či zelenou plísní

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - vladischern

Jaký je rozdíl mezi teplem a teplotou? Jak se určuje vnitřní a venkovní teplota?

Teplo a teplota, skoro jako holinky a hodinky, že? Je v nich rozdíl? Ale jistě, z hlediska fyziky zcela zásadní. Bohužel české názvosloví má tyto dva pojmy natolik blízké, že se mnohým laikům pletou. Pojďme to klubko rozplést. Pro pochopení některých stavařských fenoménů je to znalost zcela zásadní.

Jak poznat problémy s vysokou vlhkostí v bytě či v domě

Jak poznat problémy s vysokou vlhkostí v bytě či v domě

Ačkoli se vysoká vlhkost projevuje mnohdy nenápadně, může značně znepříjemnit váš život. Pocit špatného vzduchu v interiéru, mokré mapy na stěnách, případně pohled na vlhkoměr, napoví, že něco není v pořádku. Proč je nadměrná vlhkost doma takový problém? Ohrožuje zdraví, má negativní ekonomické dopady a nepříznivě…

REKLAMA