REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Problémy s kondenzací a plísněmi více o tématu

Vlhkost a plísně na oknech a v jejich blízkosti

Okna jsou velké téma posledních let. Je jedno zda máme okna plastová, dřevěná, hliníková - dojít ke kondenzaci může u kteréhokoli z nich. Kondenzace má ale v interiéru za následek i růst plísní a v takovém případě nejde ani o to co vydrží okno, ale spíše o to co vydrží naše zdraví.

Zde se budeme zabývat pouze rosením oken z interiéru, z venkovní strany orosená okna značí jejich vysokou izolační schopnost a kvalitu. Dochází k němu zřídka, při změnách počasí a není pro nás nijak nebezpečná a neovlivníme ji.

Vlhkost z interiéru může nastávat na povrchu konstrukce okna (rámy a křídlo), v blízkosti zasklívací spáry nebo na ostěních oken. Je nebezpečná, protože umožňuje růst plísní a degradaci stavební konstrukce. Projdeme si jednotlivé případy a jejich příčiny.

Rosení na okrajích zasklení

Jedním z nejčastějších výskytů kondenzace je právě v rozích zasklení, případně po celé dolní spáře mezi zasklením a rámem. Je to způsobeno menší cirkulací vzduchu v tomto místě nad parapetem. Dalším důvodem je nízká povrchová teplota způsobená nedobrým zasklením, popřípadě malou hloubkou osazení skla v okenním křídle (malá hloubka zasklívací spáry).

Jak si poradit s rosením na okrajích zasklení?

Omezit toto rosení lze správným výběrem oken, kvalitního zasklení (trojsklo, také je nutné používat nekovové tzv. „teplé“ plastové rámečky) a zajištění cirkulace vzduchu okolo okna (pomoci radiátorů, úzkých parapetů, parapety s větrací mřížkou apod.) a správným, nejlépe řízeným větráním. Některá stávájící okna lze přesklít z dvoj- na trojskla, popřípadě na dvojskla s meziskelní fólií (např. Heat mirror, která jedno sklo nahradí ale celek je subtilnější a lehčí než trojsklo). Výběr oken neponechávejte na radách obchodníků nebo na vašem úsudku podle ceny - poraďte se s nezávislými stavebními inženýry.

Rosení na rámech a mezi rámy oken

Plísně způsobené kondenzací vodních par v místě zasklívací spáry okna. Okno není opatřeno tzv. „teplým zasklívacím rámečkem“ a zasklení není dostatečně zapuštěno do rámu okna. (zdroj: IKA Buildog)

Zde je určení příčiny rosení složitější. Pokud se vám stává na nových oknech, nechejte je ihned posoudit odborníkem a reklamovat. Příčin může být více. Jednou z nich je nevhodná konstrukce okna pouze se dvěma těsněními - dorazové, bez středového těsnění. Pokud okno nemá středové těsnění, je spára v celé hloubce mezi rámem a křídlem v kontaktu s vnějším prostředím a snáze prochládá.

Může i zamrznout a pak může dojít k nenávratnému porušení těsnění. Dalším důvodem rosení konstrukce okna může být chybná montáž - s nedostatečně vyplněnou spárou mezi stěnou a rámem tepelně izolačním materiálem (připojovací spára). Na vině mohou být i pokroucená křídla či rám a tím vzniklé netěsnosti.

Jak si poradit s rosením na rámech a mezi rámy oken?

Náprava takových chyb bývá složitá, často se jedná o problematickou konstrukci samotného okna jako výrobku či vady způsobené montáží, které však nevidíme. Inspektoři vybaveni termokamerou a potřebnými zkušenostmi tyto chyby dokáží pojmenovat. Díky odbornému posouzení máte větší šanci při uplatnění reklamace, popřípadě před koupi znáte veškerá rizika.

Plesnivé stěny okolo oken

Plísně způsobené kondenzací vodních par v nadpraží okna. Nadpraží tvoří nezateplený železobetonový trám, který tvoří výrazný lokální tepelný most. (zdroj: IKA Buildog)

Plesnivá ostění oken a dveří jsou důsledkem dlouhodobě zvýšené vlhkosti v kombinaci s prochládáním stěny. Rosení na omítce většinou nezaznamenáme, zaznamenáme až jeho nepříjemné důsledky: plíseň na stěnách. Zde může být opět více příčin a jejich odhalení nechte na odborném inspektorovi. Většinou však bude problém kombinací některých těchto jevů: nedostatečná cirkulace vzduchu okolo okna (např. v důsledku chybějícího nebo zakrytého radiátoru, či těžkých závěsů), nedostatečné nebo zcela chybějící zateplení stěny v exteriéru, vysoká vlhkost v interiéru a většinou i špatná montáž okna pouze na pěnu bez parotěsných pásek.

Jak si poradit s plesnivými stěnami okolo oken?

Po předchozím výčtu se řešení nabízí sama. Často bude třeba zásadní stavební zásah a investice do výměny oken nebo zateplení. Při rozšířených plísních i sanační opatření na omítkách. Na zajištění správného zateplení a bezchybné montáže oken je potřeba projekt nebo alespoň nezávislý odborník, který dohlédne na montážní firmu. Zajištění dostatečné cirkulace vzduchu okolo okna je spíše doplňkovým opatřením. Ale pozor, i větrat se musí správně, paradoxně plesnivět bude spíše ostění okolo okna, které větráte tzv. na „ventilačku“. Důvodem je neustálé prochládání ostění se současným únikem teplého a vlhkého vzduchu okolo tohoto chladného místa.

Komentovaná fotogalerie: IKA BUILDOG, www.buildog.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Problémy s kondenzací a plísněmi

  1. Základy fyziky vlhkého vzduchu přehledně a srozumitelně
  2. Vlhkost a plísně na oknech a v jejich blízkosti
  3. Plesnivé stěny a kouty místností - kde je příčina?
  4. Tepelně technické problémy podkroví
  5. Máme doma plíseň - co s tím?
  6. Měření termokamerou není jen pořízení barevné fotografie
  7. Jaké druhy plísní vás doma ohrožují. Jaký je rozdíl mezi černou, bílou či zelenou plísní

Mohlo by vás zajímat

Jak předcházet vzniku alergií v našich domovech

Jak předcházet vzniku alergií v našich domovech

Metodu, kterou bychom spolehlivě zamezili rozvoji alergií, neznáme. Žádné z opatření nezaručí, že nebudete mít vy nebo vaše děti alergii. Můžeme však učinit opatření, abychom riziko vzniku alergií předcházeli. Co dělat nebo naopak nedělat ve svých domovech?

Jak vyprovodit plísně provždy z domu

Jak vyprovodit plísně provždy z domu

Nepříjemný zápach, načernalá a navlhlá zeď - tak to vypadá, když k vám domů zavítá plíseň. Neměli bychom ji vůbec podceňovat, jelikož boj s plísní bývá obvykle vleklý a mnohdy se může zdát i nekonečný. Tento nešvar nejenže hyzdí náš domov a často i zapáchá, ale především je zdraví nebezpečný. Na nic nečekejte a co…

Opadana omítka. Vlhkost poškodila zdivo domu.

Co způsobuje vlhkost v domě?

S vlhkostí se setkáte jak ve starých domech, tak i v novostavbách. Některé příčiny lze odstranit svépomocí nebo s pomocí stavební firmy. V případě návrhu sanačních opatření proti zemní vlhkosti je třeba se vždy obrátit na odbornou firmu. Je to velmi specializovaný obor, kdy se musí navrhovat opatření vždy na míru…

Montáž oken pouze PUR pěnou nestačí, tvrdí soudní znalec

Montáž oken pouze PUR pěnou nestačí, tvrdí soudní znalec

U oken se vyskytují různé poruchy funkce oken, rosení, zamrzání a u dřevěných oken i poruchy laku. Jestliže je výrobek z tepelně technického hlediska zabudován v geometricky správné poloze a plní požadavky na vlastní tepelnou izolaci, bývá příčinou těchto defektů nesprávné provedení připojovací spáry.

REKLAMA