REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak se orientovat ve vyúčtování za energie

Právě probíhá období, ve kterém domácnosti dostávají roční vyúčtování za dodávku energií. Platba za dodávku energií je ve většině domácností jednou z největších pravidelných výdajů, které zákazníci musí platit. Je příjemné, když ve vyúčtování je přeplatek. Tedy dodavatel vám vrátí peníze, než když po otevření obálky s vyúčtováním vás čeká další výdaj.
Jak se orientovat ve vyúčtování za energie

Jak často dostáváme vyúčtování

Většina zákazníků dostává vyúčtování jednou za rok, několik dnů až týdnů po odečtu stavu elektroměru nebo plynoměru distributorem. Je to prakticky jediné vyúčtování, které probíhá na základě fyzického odečtu. V průběhu roku mohou nastat případy, kdy zákazník změní dodavatele nebo se stěhuje. V tom případě se stav zjišťuje na základě odhadu podle odběrového diagramu. Zákazník ale v těchto případech může nahlásit stav měřících přístrojů dodavateli nebo distributorovi.

Pokud zákazník chce z jakéhokoliv důvodu mít fakturu na základě spotřeby odečtené poslední den roku, musí o to požádat dodavatele nebo provozovatele distribuční soustavy. Musí však s žádostí poslat odečet se stavem k 31. prosinci. Toto vyúčtování je zdarma. Zákazník má možnost požádat o mimořádné vyúčtování v průběhu dvanácti měsíců mezi odečty, ale toto vyúčtování je zpoplatněno. Výše poplatku se liší podle toho, zda distributor provede odečet (obvykle 250 Kč) nebo zákazník si stav odečte sám (obvykle 100 Kč).

Vyúčtování se skládá z více částí

Vyúčtování má u všech dodavatelů jednotný formát, který je určen vyhláškou č. 210/2011 Sb.. Faktura by se měla skládat ze tří částí.

ČÁST A je obecná a obsahuje identifikační údaje zákazníka, bydliště, informaci o tom, zda se jedná o řádné nebo mimořádné vyúčtování, vymezení zúčtovacího období, spotřebu energie, celkovou platbu zákazníka, výše přeplatku či nedoplatku, lhůty splatnosti a kontakty na dodavatele.

ČÁST B obsahuje detailní vyúčtování dodávek podle období se stejnými distribučními cenami nebo cenami komodity dodavatele nebo podle jednotlivých měsíců. Je zde nejen rozepsaná spotřeba energie, ale je zde uveden detailní rozpis jednotlivých služeb, které jsou regulovány státem. V této části jsou také veškeré údaje, které člověk potřebuje ke změně dodavatele, jako jsou produkt dodavatele, adresa a identifikační kód odběrného místa, jmenovitá hodnota hlavního jističe nebo distribuční sazba. V této části by měly být součty spotřeby energie, plateb za zálohy a plateb za služby. Zákazník zde nalezne srovnání spotřeby energií za srovnatelné období (alespoň dvou období), pokud dodavatel v tomto období zákazníkovi dodával.

ČÁST C musí obsahovat informaci o složení spotřebované energie (podíl energie z uhlí, z obnovitelných zdrojů atd.) i informaci o znečištění přírody CO2 vznikajícího výrobou elektřiny nebo alespoň odkaz. Nemělo by zde chybět poučení o reklamaci, informace o řešení případných sporů a konečně důležité adresy, jako je Energetický regulační úřad atd.

Na co si dát ve vyúčtování pozor, jak uplatnit reklamaci

Pokud tedy zákazník dostane fakturu, měl by si v první řadě překontrolovat spotřebu, například srovnáním spotřeby za uplynulé období. Pokud se zdá spotřebované množství vyšší, než by podle jeho názoru mělo být, měl by zkontrolovat stav elektroměru nebo plynoměru. Ten by měl být o něco vyšší, než je údaj ve vyúčtování, tzv. konečný stav. Rovněž by měl si zkontrolovat počáteční stav na vyúčtování. Tento údaj se musí shodovat s konečným stavem za minulé vyúčtování.

Může se stát, že pracovník distribuční společnosti udělá při odečtu chybu a údaje na faktuře budou zásadně jiné než na měřidlech. Potom je potřeba uplatnit reklamaci u dodavatele nebo u distributora pro dané území. Reklamaci lze uplatnit různými způsoby, nedoporučoval bych ústní způsob. Distributor musí reagovat na reklamaci do 15 dnů a učinit nápravu do 30 dnů od odeslání reklamace.

V případě, že se údaje na faktuře i měřidle přibližně shodují, je třeba se zamyslet, co děláme jinak, co ovlivnilo výši naší spotřeby. Pokud důvod nenalezneme, můžeme reklamovat přístroj. Distributor nechá přístroj prověřit v akreditované zkušebně na svůj náklad. Pokud ale se neprokáže chyba přístroje, pak náklady na ověření platí zákazník. Na druhou stranu je dobré vědět, že distributor může platit náhradu za včas nevyřízenou reklamaci.

Ověřte si zda můžete příště ušetřit

Zákazník by si měl rovněž zkontrolovat ceny za dodávku energií a služeb s ní spojených. K tomu účelu poslouží kalkulátor cen energií TZB-info. V tomto porovnávači si zákazník musí zadat „historické ceny“, první měsíc zúčtovacího období např. leden 2014. Dále zadat produktovou řadu a kliknutím na tlačítko „Detail“ překontrolovat výši jednotlivých cen. V kalkulátoru je rozpis jako na faktuře. Netvrdím, že výpočet v kalkulátoru se bude úplně shodovat s fakturou, ale alespoň lze kontrolovat ceny v jednotlivých obdobích.

Když už se věnujeme energiím, doporučoval bych v kalkulátoru zvolit aktuální ceníky a porovnat náklady, které platíme s aktuální nabídkou. Pokud shledáte pro vás zajímavou úsporu a nejste dlouhodobě vázáni smlouvou, lze jednoduše dodavatele změnit. Stačí pomocí kalkulátoru cen energií TZB-info vybraného dodavatele oslovit (tlačítko „poptat u dodavatele“). Důležité je se při kontrole vyúčtování zamyslet nad možnostmi úspor, například obměnou domácích spotřebičů, modernizací vytápění nebo stavebními úpravami.

Nastavte si správně zálohy

Sice mít přeplatek je příjemné, zároveň ale není třeba zbytečně dodavateli půjčovat peníze, jen abychom měli přeplatek. Ideální je platba nižších záloh současně s nepatrným rozdílem ve vyúčtování. Pokud zvýšení záloh bude podle vašeho názoru nepřiměřené, pokuste se dohodnout s dodavatelem zálohu nižší. Výše optimálních záloh je rovněž uvedena v kalkulátoru cen energií TZB-info, v detailu nabídky.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia - 4ku3_stocksolutions

Pojmy z energetiky, které je potřeba znát při pohledu na své vyúčtování

Nerozumíte svému vyúčtování za elektřinu nebo za plyn? Je potřeba se zorientovat v pojmech, které se na něm vyskytují. Při kontrole vyúčtování za dodávku elektřiny nebo plynu, při změně dodavatele, při porovnávání nabídek cen – tam všude se vyskytují. Přinášíme přehled základních pojmů z energetického trhu, se…

Jak připravit plynový kotel na zimu?

Jak připravit plynový kotel na zimu?

Léto většina z nás považuje za období, během kterého si od starostí spojených s vytápěním rádi odpočineme. Vzhledem k tomu, kolik každoročně za teplo platíme, není divu, že pro někoho je konec topné sezóny dobrým důvodem k oslavě a naopak její blížící se začátek může u některých jedinců způsobovat nefalšované trauma.

Změna dodavatele energií – jak se nespálit

Změna dodavatele energií – jak se nespálit

Změnou dodavatele energií můžete domácímu rozpočtu ulehčit až několik tisíc ročně. Abyste skutečně ušetřili a nedostali se v budoucnu do problémů s nevýhodnými smlouvami, je třeba mít se na pozoru. Důležité je nedat na reklamní prezentace prodejců, ale rozhodovat se objektivně podle skutečných ceníků a podmínek.

Jak koupit bydlení: Vytápění a energetická náročnost

Jak koupit bydlení: Vytápění a energetická náročnost

Zdroj tepla (a stáří technologie) v souvislosti s druhem objektu může mít zásadní vliv na vaši peněženku. Stejně tak důležitý je výběr dodavatele energií. Životnost zařízení na vytápění je s výjimkou velmi starých zařízení (klasické dřívější kotle Dakon na uhlí apod.) uváděna max. 20 roků. Zjistěte si stáří (podle…

Jak postupovat při přihlášení k novému dodavateli energií

Jak postupovat při přihlášení k novému dodavateli energií

Je spousta lidí, kteří nechtějí měnit dodavatele elektřiny nebo plynu, jsou spokojeni s tím, jak to mají nastaveno. I oni ale mohou narazit na problém, který se týká tohoto oboru. V úvahu přichází stěhování se, koupě bytu, domu, připojení nové přípojky, úmrtí a celá řada jiných událostí.