REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Změna dodavatele energií – jak se nespálit

Změnou dodavatele energií můžete domácímu rozpočtu ulehčit až několik tisíc ročně. Abyste skutečně ušetřili a nedostali se v budoucnu do problémů s nevýhodnými smlouvami, je třeba mít se na pozoru. Důležité je nedat na reklamní prezentace prodejců, ale rozhodovat se objektivně podle skutečných ceníků a podmínek.
Změna dodavatele energií – jak se nespálit

Výběr dodavatele

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí je najít si dodavatele, který zákazníkům bude vyhovovat. Někdo sází na jistotu tradičních dodavatelů, kteří jsou všeobecně známí. Motivací jiných je dosažení co největší úspory, vždyť energie je všude stejná. Ať už je důvod jakýkoliv, zákazník by měl věnovat rozhodnutí dostatek času, protože platba za energie není malou položkou v rodinném rozpočtu.

Vhodným nástrojem sloužícím k získání poctivých informací je kalkulátor cen energií TZB-info. Získané informace je možné podpořit srovnáním na jiných portálech, v každém případě by se zákazník měl vyhnout srovnávačům, které vyžadují vyplnění kontaktních údajů. V tomto případě se jedná o obdobu podomního prodeje, při kterém má ale zákazník možnost od smlouvy odstoupit pouze do 14 dnů po uzavření smlouvy, když by si rozhodnutí rozmyslel. Doporučil bych výběr dodavatele podpořit informacemi z diskusního fóra, případně se zeptat. Na portále TZB-info.cz je k dispozici i poradna.

V souvislosti s výběrem dodavatele je dobré si zodpovědět několik otázek:

  • Vyhovuje mi cena energie dodavatele, se kterým chci uzavřít smlouvu?
  • Jaký druh smlouvy uzavírám, smlouvu na dobu neurčitou nebo na určitou, co to pro mne znamená?
  • Je cena silové elektřiny nebo plynu fixovaná?
  • Jak se bude vyvíjet cena v průběhu smlouvy a je případná sleva výhodná?
  • Znám podmínky pro vyslovení nesouhlasu s automatickým prodloužením závazku u smluv na dobu určitou?
  • Jakým způsobem mi dodavatel bude hlásit změny v cenících nebo podmínkách, adresně nebo změny zveřejní pouze na svých webových stránkách?
  • Kdo inicioval uzavření smlouvy, zákazník nebo jsem byl osloven dodavatelem, například podomním prodejcem?
  • Co Etický kodex dodavatele v energetických odvětvích a co o dodavateli říkají jeho zákazníci?

Uzavření smlouvy

Většina dodavatelů zajistí veškerou agendu spojenou s převodem na základě podepsané plné moci.

Zákazník může z kalkulátoru cen energií TZB-info přímo oslovit vybraného dodavatele nebo vyplnit online smlouvu na webových stránkách vybraného dodavatele. Uvádím hlavně tyto dva způsoby, protože si myslím, že odběratel, který chce ušetřit, by si měl především vybírat sám, neměl by naslouchat informacím, zprostředkovaným reklamou, podomním prodejcem nebo oslovením zákazníků prostřednictvím telefonu. Odběratelé, jejichž stávající smlouva nevyprší během jednoho roku, by však měli raději ještě počkat.

Když už zákazník sám vyplňuje formulář smlouvy s dodavatelem, měl by si vzít k ruce fakturu a ještě lépe i smlouvu s dosavadním dodavatelem. Tam najde důležité údaje, které potřebuje a které se hlavně týkají identifikace odběrného místa.

Změna dodavatele není zpoplatněna

Změna dodavatele u zákazníků, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, trvá tři až čtyři měsíce, protože tříměsíční výpovědní lhůta začínat běžet až následující měsíc po doručení výpovědi. Pokud zákazník chce zahájit topnou sezonu s novým dodavatelem, měl by vypovědět smlouvu včas.

Dodavatelé si u smluv na dobu určitou dávají pozor, aby zákazníkům neposkytli příležitost k předčasnému ukončení smlouvy a také aby zákazníkům zabránili neprodloužit smlouvu po jejím vypršení. Zákazník nemá moc příležitostí jak ukončit smlouvu předčasně bez sankcí. Většina ukončení smluv se děje po vypršení původní smlouvy zákazníka. V této souvislosti je třeba věnovat pozornost lhůtám pro vyslovení nesouhlasu s prodloužením, a to nejen maximálním lhůtám, např. „tři měsíce před koncem smlouvy“, ale i minimálním, například „nejdříve čtyři měsíce před koncem smlouvy“. Dodavatelé si někdy stanovují interval, kdy zákazník může vyjádřit nesouhlas s prodloužením smlouvy.

Smlouva platí, může se ale odkazovat i jinam

Smluvní vztah je popsán až ve čtyřech dokumentech: ve smlouvě, ve všeobecných obchodních podmínkách, v ceníku a v ceníku speciálních služeb (sazebník pokut). Smlouva je nadřízená všem ostatním dokumentům. V ní se upravují údaje o zákazníkovi, druh závazku, předpokládaná spotřeba, zálohy a jiné. Teoreticky se zákazník může dohodnout na jiných podmínkách, než které jsou ve všeobecných obchodních podmínkách. Ustanovení smlouvy má vždy přednost před ujednáním v ostatních dokumentech.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Jak postupovat při přihlášení k novému dodavateli energií

Jak postupovat při přihlášení k novému dodavateli energií

Je spousta lidí, kteří nechtějí měnit dodavatele elektřiny nebo plynu, jsou spokojeni s tím, jak to mají nastaveno. I oni ale mohou narazit na problém, který se týká tohoto oboru. V úvahu přichází stěhování se, koupě bytu, domu, připojení nové přípojky, úmrtí a celá řada jiných událostí.

Jak se orientovat ve vyúčtování za energie

Jak se orientovat ve vyúčtování za energie

Právě probíhá období, ve kterém domácnosti dostávají roční vyúčtování za dodávku energií. Platba za dodávku energií je ve většině domácností jednou z největších pravidelných výdajů, které zákazníci musí platit. Je příjemné, když ve vyúčtování je přeplatek. Tedy dodavatel vám vrátí peníze, než když po otevření obálky…

Fixace cen elektřiny a plynu, výhoda nebo past?

Fixace cen elektřiny a plynu, výhoda nebo past?

Ještě nedávno, kdy se zvyšovaly daně a ceny v obchodech letěly strmě nahoru, se zdála fixace cen energií jako jedna z mála možností, jak přibrzdit zvyšující se výdaje domácností. Výdaje za energie jsou v mnoha domácnostech, největší výdajovou položkou rodinného rozpočtu.

Jak ušetřit? Změňte dodavatele energií! Právě teď je ideální čas

Jak ušetřit? Změňte dodavatele energií! Právě teď je ideální čas

Výdaje za energie zaujímají jeden z největších podílů v hospodaření domácností. Právě období mezi topnými sezonami je příhodným obdobím ke změně dodavatelů. Tento rok a rok příští mnoha zákazníkům vyprší smlouvy na dobu určitou, které uzavřeli před dvěma či třemi lety, v době největšího boomu podomního prodeje. Letos…

REKLAMA