Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak postupovat při přihlášení k novému dodavateli energií

Je spousta lidí, kteří nechtějí měnit dodavatele elektřiny nebo plynu, jsou spokojeni s tím, jak to mají nastaveno. I oni ale mohou narazit na problém, který se týká tohoto oboru. V úvahu přichází stěhování se, koupě bytu, domu, připojení nové přípojky, úmrtí a celá řada jiných událostí.
Jak postupovat při přihlášení k novému dodavateli energií

Na stránkách dodavatelů nejsou vždy úplné informace, informace jsou podávány tak, že zákazník může získat dojem, že jediným možným řešením je původní dodavatel a že žádný jiný dodavatel nebo postup neexistuje. V případě nevyužití nabídky – podle jejich dokumentů – následuje už jen demontáž elektroměru nebo plynoměru.

Nové odběrné místo elektřiny (elektroměr není připojen)

Pokud se jedná o zřízení nového odběru a v místě spotřeby dosud není elektroměr, je potřeba si zajistit nejprve revizní zprávu od revizního technika, a to na své náklady od elektroinstalační firmy. Poté uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě podle lokality (ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. nebo PREdistribuce, a.s.), který zajišťuje i osazení elektroměru technikem na odběrném místě. Distributora zjistíte i v kalkulátoru cen energií TZB-info zadáním PSČ.

Po uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s Distributorem následuje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Spolu s vyplněnou a podepsanou smlouvou zašlete dodavateli kopii revizní zprávy a kopii Smlouvy o připojení. Dodavatel požadavek předá distributorovi. Distributor následně stanoví termín montáže elektroměru. O termínu připojení elektroměru Vás bude distributor včas informovat.

K podepsané smlouvě, plné moci na Vás dále vybraný dodavatel bude vyžadovat doklad o vlastnictví k odběrnému místu (kopie nájemní smlouvy, kupní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí), pro některé distribuční sazby mohou být požadovány protokoly MTP.

Nové odběrné místo plynu (plynoměr není připojen)

Pokud se jedná o zřízení nového odběru a v místě spotřeby dosud není plynoměr, je potřeba si zajistit nejprve revizní zprávu od revizního technika, a to na své náklady. Poté uzavřete Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen „DS“) s provozovatelem distribuční soustavy, tzn. s distributorem v dané lokalitě (RWE GasNet, s.r.o., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s.), který zajišťuje i osazení plynoměru technikem na odběrném místě.

Po uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s distributorem následuje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. Vyberte si dodavatele a spolu s vyplněnou a podepsanou smlouvou mu zašlete kopii revizní zprávy, tlakové zkoušky a kopii smlouvy o připojení k DS. Dodavatel předá požadavek distributorovi. Ten následně stanoví termín montáže plynoměru. O tomto termínu budete včas vyrozuměni.

Koupě bytu, domu, stěhování se

Domluvte se s původním vlastníkem (bytu, domu) na společném vyřízení přepisu odběrného místa, tím si zajistíte navazující dodávku. Pokud podá žádost o ukončení smlouvy původní vlastník samostatně a neuvede v ní jméno nového zákazníka a zároveň si nový vlastník včas nesjedná uzavření smlouvy na dodávku, bude na tomto odběrném místě demontováno měřicí zařízení.

Doporučuji proto podat všechny dokumenty najednou – jak žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka, tak potřebné doklady k uzavření smluvního vztahu k zajištění dodávky elektřiny nebo plynu.

V případě, že nový vlastník nechce současného dodavatele, musí si nového dodavatele vybrat a uzavřít s ním na příslušné odběrné místo smlouvu. Datum počátku dodávky je třeba volit tak, aby jak původní, tak nový dodavatel stihl vyřídit všechny formality, doporučil bych více než 15 dnů, nejlépe poslední den dodávek původního dodavatele bude poslední den měsíce a začátek dodávek nového dodavatele zase první den následujícího měsíce. Zákazník v žádosti nevyplňuje údaje o novém zákazníkovi, do poznámky se může napsat, že nový zákazník uzavřel smlouvu s jiným dodavatelem.

Pokud se jedná o odběrné místo, kde je požadován přepis odběrného místa po původním vlastníkovi odběrného místa, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva – vlastník se již odstěhoval neznámo kam nebo zemřel. V takovém případě je nutné zaslat čestné prohlášení, které najdete na stránkách dodavatelů.

V případě, že z různých důvodů je nový vlastník dotlačen k uzavření smlouvy s dodavatelem, kterého nechce, je lépe uzavřít s takovým dodavatelem smlouvu na dobu neurčitou a ihned si vybrat nového dodavatele, který další formality následujícího převodu již sám vyřídí. V současné době mohou ceny za energie v případě smluv na dobu neurčitou být výrazně vyšší, než u smluv na dobu určitou, proto by se nemělo s následující změnou dodavatele otálet.

Žádost o ukončení smlouvy neznamená odstoupení od smlouvy a ani její výpověď. Dodavatel nemusí souhlasit s ukončením smlouvy, může požadovat, aby původní zákazník si splnil závazek v novém bydlišti. K žádosti je třeba přiložit dodavatelem požadované dokumenty (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, úmrtní list, předávací protokol i s údaji na měřících zařízeních atd.). Novému zákazníku ale nikdo nemůže zabránit vybrat si dodavatele.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Změna dodavatele energií – jak se nespálit

Změna dodavatele energií – jak se nespálit

Změnou dodavatele energií můžete domácímu rozpočtu ulehčit až několik tisíc ročně. Abyste skutečně ušetřili a nedostali se v budoucnu do problémů s nevýhodnými smlouvami, je třeba mít se na pozoru. Důležité je nedat na reklamní prezentace prodejců, ale rozhodovat se objektivně podle skutečných ceníků a podmínek.

Jak se orientovat ve vyúčtování za energie

Jak se orientovat ve vyúčtování za energie

Právě probíhá období, ve kterém domácnosti dostávají roční vyúčtování za dodávku energií. Platba za dodávku energií je ve většině domácností jednou z největších pravidelných výdajů, které zákazníci musí platit. Je příjemné, když ve vyúčtování je přeplatek. Tedy dodavatel vám vrátí peníze, než když po otevření obálky…

Fixace cen elektřiny a plynu, výhoda nebo past?

Fixace cen elektřiny a plynu, výhoda nebo past?

Ještě nedávno, kdy se zvyšovaly daně a ceny v obchodech letěly strmě nahoru, se zdála fixace cen energií jako jedna z mála možností, jak přibrzdit zvyšující se výdaje domácností. Výdaje za energie jsou v mnoha domácnostech, největší výdajovou položkou rodinného rozpočtu.

Jak ušetřit? Změňte dodavatele energií! Právě teď je ideální čas

Jak ušetřit? Změňte dodavatele energií! Právě teď je ideální čas

Výdaje za energie zaujímají jeden z největších podílů v hospodaření domácností. Právě období mezi topnými sezonami je příhodným obdobím ke změně dodavatelů. Tento rok a rok příští mnoha zákazníkům vyprší smlouvy na dobu určitou, které uzavřeli před dvěma či třemi lety, v době největšího boomu podomního prodeje. Letos…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA