Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Pojmy z energetiky, které je potřeba znát při pohledu na své vyúčtování

Nerozumíte svému vyúčtování za elektřinu nebo za plyn? Je potřeba se zorientovat v pojmech, které se na něm vyskytují. Při kontrole vyúčtování za dodávku elektřiny nebo plynu, při změně dodavatele, při porovnávání nabídek cen – tam všude se vyskytují. Přinášíme přehled základních pojmů z energetického trhu, se kterými se můžete setkat i na vaší faktuře.
Zdroj: Fotolia - 4ku3_stocksolutions
Zdroj: Fotolia - 4ku3_stocksolutions

Dodavatel energií není distributor

Domácnosti mají uzavřenou smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny nebo plynu. To znamená, že zákazník uzavřel smlouvu na dodávku energie s vybraným dodavatelem, který pak uzavře další smlouvu jménem zákazníka s místně příslušným distributorem. Ten má na starost „administrativní a účetní“ úkony spojené s dodávkou elektřiny a plynu. Distributor je ten, který zajišťuje fyzickou dopravu elektřinu nebo plynu k zákazníkovi na určité Odběrové a předávací místo (OPM). To je místo, odkud proudí elektřina z elektroměru do domu nebo plyn z plynoměru. Na každé odběrné místo je třeba mít uzavřenou smlouvu s dodavatelem, jednotlivá odběrná místa mohou mít různé dodavatele.

Identifikace odběrového místa

Odběrové a předávací místo se identifikuje podle EAN kódu, což je osmimístný kód, který jednoznačně identifikuje odběrné a předávací místo.  Podobný význam má mezinárodní kód EIC, který je šestnáctimístný. Tyto kódy zůstávají stejné i v případě, že zákazník mění dodavatele. Pokud dojde ke zrušení odběrného místa, pak kód zaniká.

Distribuční sazby, vysoký a nízký tarif

Důležitým pojmem jsou v případě elektřiny distribuční sazby, ty se liší podle toho, zda domácnosti využívají proud pro svícení a běžné spotřebiče, nebo elektřinou topí. V druhém případě distribuční sazby mají vysokýnízký tarif, který je účtován po určitou část dne.

Díky nízkému tarifu platíte několik hodin denně za elektřinu méně. Nárok na nízký tarif máte v případě, že vlastníte jedno z těchto zařízení: bojler, elektrické topení (například elektrokotel, podlahová vytápění, přímotop, ...), tepelné čerpadlo k vytápění domácnosti, elektromobil, akumulační nebo hybridní vytápění.

Dříve se nízkému tarifu říkalo noční proud. Dnes už neplatí, že za elektřinu zaplatíte méně jen v noci. Nízký tarif se spíná i během dne. Nízký tarif se přepíná přes tzv. HDO (hromadné dálkové ovládání). HDO automaticky přepne tarif na levnější podle distributorem zveřejněných časů spínání.

Výši plateb neovlivňuje jen spotřeba

Výši plateb za elektřinu podstatně ovlivňuje velikost jističe – platba za instalovaný příkon. Jedná se o poplatek za rezervaci určitého množství elektřiny pro každé odběrné místo, bez ohledu na to, zda tuto elektřinu spotřebujeme nebo ne. Čím větší hodnota jističe, tím větší množství elektřiny je vám "rezervováno" a tím větší je poplatek distributorovi.

Podobný význam má platba za rezervovanou kapacitu u plynu, ta se využívá při spotřebě plynu nad 63 MWh za rok. Při stále nižší spotřebě domácností se tato platba za rezervovanou kapacitu nebo jistič bude rok od roku zvyšovat, protože zajišťuje stálý zdroj financí distributorům. Lidé si mohou při kontrole faktur zkontrolovat pomocí Kalkulátoru cen energií TZB-info kolik platí za elektřinu se stávajícím jističem a jak by se změnila platba výměnou jističe.  Zájemci však musí počítat s náklady na výměnu jističe.

Dlouhodobě diskutovanou položkou je Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (POZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). V souvislosti se vstupem do EU se Česká republika zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. Výrobní náklady u těchto zdrojů jsou ale vyšší, proto jsou částečně pokrývány z tohoto poplatku.

Cena systémových služeb pokrývá zase náklady provozovatele energetické přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých výrobců elektřiny. Tyto služby si můžeme zjednodušeně představit jako nutnou pohotovost elektráren, které pracují jako záložní zdroje pro případ výpadku ve výrobě nebo náhlého zvýšení spotřeby elektřiny.

Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou (plynem) pokrývá náklady této společnosti OTE a.s., která zajišťuje mimo jiné zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny (plynu), nebo zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím mezi jednotlivými účastníky trhu.

Při změně dodavatele během roku zákazník již nemusí (ale může) odečítat stav elektroměru, či plynoměru. K určení spotřeby se používá typový diagram dodávek TDD. Typové diagramy vyjadřují průměrný průběh roční spotřeby. Byly vytvořeny na základě provedených měření u velké skupiny zákazníků. Jejich cílem je sledovat, jak se v čase mění spotřeba odběratelů.

Dvě části ceny za dodávku

Celková cena dodávky elektřiny či plynu je rozdělena na dvě části, je to jednak obchodní část ceny (neregulovaná část), kterou určuje obchodník a zákazník ji může výběrem dodavatele významně ovlivnit. Většinou se celková cena obchodní složky skládá ze dvou položek, z ceny za komoditu a ze stálého platu.

Stálý plat zajišťuje obchodníkovi příjem i v případě výrazného omezení spotřeby domácnosti. U některých nabízených produktů jsou tyto ceny fixovány na určitou dobu s tím, že domácnosti se nemusí po dobu závazku obávat toho, že jim stoupnou náklady na energie. Skutečností je, že podíl obchodní části na celkové ceně u elektřiny je nižší než 50 procent u elektřiny a 80 procent u plynu, tak to není úplná pravda. Ostatní položky, tedy platba za jistič, podpora OZE, systémové služby a další, jsou státem regulované a každý rok určuje Energetický regulační úřad nebo stát. 

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat