REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Dřevěné chaty na chůdách zabodovaly v lesnaté krajině. Jsou z lokálního dřeva a umožní výhledy z pohodlí mezi stromy

Neobvyklý projekt, o němž dnes nejen francouzští architekti jako o cabanes perchées, vzešel z architektonické soutěže v roce 2019. Tehdy si klient, v zájmu podpory místního cestovního ruchu, zadal vypracování návrhů na výstavbu luxusního objektu k pronájmu turistům. Lokalitou pro jeho záměr byl les Boréon, na okraji národního parku Mercantour. Výsledkem jsou chaty na chůdách.
Foto: Aldo Amoretti

Uznávaná architektka Cyril Chênebeau svým návrhem zvítězila, byť s tím vlastně předem moc nepočítala. Záměrně totiž přišla s projektem, který se vymykal původnímu zadání. Její návrh se totiž z jednoho luxusního objektu štěpil do dvou, mnohem menších a výrazně skromnějších staveb. Které zachovávají majestát přírody, aniž by ji narušovaly.

Průvodní ideou architektky bylo, že nejrůznější hurá-projekty, budované v lůně přírody, životnímu prostředí škodí. A že by bylo lepší, když už mají vzniknout, aby braly více ohledů na své okolí. Svým projektem nabídla příklad takové šetrné realizace. A její dílo klientovi naprosto učarovalo. Došlo tedy k přehodnocení záměru a Chênebeau se mohla, překvapivě, pustit do realizace.

Její návrh zahrnoval dvě chaty – to kvůli umenšení celkového objemu zastavěné plochy – usazené na kůlech. Kvůli minimalizaci dopadů na půdu v místě stavby. Vyvýšení objektů pak mělo ještě jeden zajímavý efekt, a to dorovnání pohledové linie s úrovní korun stromů.

Foto: Aldo Amoretti

Dle zadání měly být chaty uzpůsobené k obývání v každém ročním období. To už mírně komplikovalo podnebí v místě, protože stavební parcela v katastru Saint-Martin-Vésubie ležela prakticky v nadmořské výšce 1 650 metrů, na severním svahu hory L'ubac. V praxi to znamenalo nezbytnost řady dalších řešení, od nánosu sněhu a zatížení střešní konstrukce, potažmo na lepší zaizolování objektů.

Do volby materiálů a stavebních procesů se promítalo i to, že národní park Mercantour je součástí oblasti Natura 2000, se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. A aby těch komplikací nebylo málo, 2. října 2020 celou oblast zle poničila bouře Alex, což postup realizace silně zbrzdilo. Z těchto problémů ale cabanes perchées vyšly posílené. Zajímavé a překvapivé.

Netradiční pojetí ve výškách

Cyril Chênebeau navrhla oba objekty (shodně vyvedené, jen s mírně odlišnými parametry) jako protáhlou chatu, která se na obou koncích zužuje. Tak, aby mohla vizuálně klouzat mezi stromy a přizpůsobit se mnoha topografickým a krajinným situacím, které se na tomto silně zalesněném místě vyskytují. Design chat je ukázkou duality mezi tradiční stavební formou a současným „alternativním“ obydlím.

V obou případech jde ale o jednoduše vyjádřenou kompaktní hmotu. Devítiboký hranol se sedlovou střechou, spočívající na sérii pěti trámů. Podepřených trojrozměrnou konstrukcí, tvořenou silnými samonosnými modřínovými kmeny ve tvaru písmene V. Ty jsou ponechány odkorněné, ale v surovém stavu. Spočívá na nich celý obytný prostor, což posiluje konzolový efekt a vytváří dojem chaty visící vlastně volně ve vzduchu.

Každá strana hranolu má okno, které umožňuje přírodě a slunci, filtrovanému skrze modříny, velkoryse pronikat do vnitřních prostor. Které, v proměnlivém světle v průběhu dne, nikdy nepůsobí stejně. Kontrastní efekty ještě umocňuje použití obkladu z páleného dřeva v exteriéru (je laděný do tmavých tónů), zatímco nosné konstrukce jsou přirozeně světlé. Viditelné a výrazné. Tímto způsobem jsou chaty začleněny do svého lesního okolí, zasazeny do lesa a přírody.

Obytný prostor o výměře 45 metrů čtverečních je ještě rozšířen o terasu (o rozloze 25 m2), orientovanou na sever, která těží z odrazu světla nabízeného protějším svahem.

Udržitelnost na prvním místě

Velmi silnou stránkou projektu – ostatně, stálo to za tím, že byl vybrán – jsou jeho environmentální charakteristiky. Architekta v rámci přípravy vyvažovala vhodný výběr materiálů pro projekt, celkové zohlednění nákladů a pohodlí uživatelů. Každý materiál nebo kus technického vybavení byl vybrán tak, aby byla dosažena správná rovnováha mezi jeho kvalitou, náklady a dopadem na životní prostředí, s přihlédnutím k různým fázím jeho životnosti.

Ta LCA analýza se tu dotýkala skutečně každého kousku, takže v podrobné bilanci je uvedena například vzdálenost v kilometrech, z jaké byly jednotlivé prvky zaváženy. A ano, většina jich byla ryze lokálních, žádný pak nepřesáhl 200 kilometrů. Obecně se tu užívaly výrobky s nízkou ekologickou stopou a produkující během své výroby co nejméně CO2. Proto bylo pro tento projekt vybráno převážně modřínové dřevo, protože je v oblasti Boréon rozšířený.

Na izolace pláště budovy byla zvolena skelná vata. Tento materiál je účinný, odolný a stabilní v čase. A jeho úprava na konci životnosti bude mít nízký ekologický dopad z hlediska uvolňování uhlíku do atmosféry. Stejně tak byl při volbě technického vybavení pro vytápění zvolen způsob vytápění zdůrazňující lokální zdroje a nízkou produkci CO2, peletovými kamny. Důraz se kladl na efektivitu a nemrhání s energiemi. Uvnitř objektů tedy funguje rekuperace tepla.

Dřevěné chaty na chůdách zabodovaly v lesnaté krajině. Jsou z lokálního dřeva a umožní výhledy z pohodlí mezi stromy. Foto: Aldo Amoretti

Ale jsou tu také prvky stavební, které funkční úspornost podporují. Kromě tepelné pohody byla pozornost architektky zaměřena na kvalitu vzduchu. Stejně tak materiály zvolené ze své podstaty nejsou upravovány a uvolňují málo těkavých organických sloučenin (VOC), které zaručují zdravé prostředí pro své obyvatele. Chaty dosahují hodnoty CEP 133 kWhep/m2/rok.

Cestovní ruch nemusí ničit přírodu

Dispozice byla promyšlena tak, aby byla flexibilní a vyhovovala rozmanité a náročné klientele. Chatu tak lze využít buď v loftové konfiguraci otevřených prostor, anebo v rozdělené konfiguraci, s pomocí jednoduchých posuvných panelů uzavírajících noční prostory. Společný prostor je uspořádán kolem kamen s centrálním ohništěm. Lázeňský prostor je viditelný a navazuje na obývací pokoj. Je propojen zvenčí přes velkou terasu.

Projekt, dohotovený v roce 2022, je názornou ukázkou toho, že luxus a cestovní ruch nemusí „bolet“ životní prostředí, pokud se už od návrhu počítá s přírodou. Cyril Chênebeau svou realizací nenabízí jen udržitelnost za každou cenu, ale hluboký a jedinečný zážitek z toho, že se můžete ponořit do srdce lesního masivu Boréon.

Údaje o projektu

Název projektu: Two Cabins Perched On Stilts, cabanes perchées
Typ projektu: rekreační objekt, udržitelná a přírodě šetrná stavba
Architektonické studio: Cyril Chênebeau
Lokalizace: Saint-Martin-Vésubie, Mercantour, Francie
Vedoucí architekt: Cyril Chênebeau, Fabrice Carbone
Projektový tým: Alex Amarrurtu, Alexia Manganaro, Ilyes Meriout
Odborná spolupráce: Département des Alpes Maritines
Strukturální inženýring: TECKICEA
Tesařské práce: Les Charpentiers de la Corse
HVAC: Kleber Daudin
Dodavatelé materiálu: Hisbalit, Duravit, AmPm, Bautier, Cadel, HAY, Lignalpes,
Klient: soukromý investor
Zahájení projektové fáze: 2019
Rok dokončení (finalizace): 2022
Užitná plocha: 70 m2

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA