REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Citlivá rekonstrukce prvorepublikové vily postavené jako pocta slavnému Le Corbusierovi

Vily v blízkém okolí Prahy se za první republiky považovaly za znamení úspěchu. Asi nejdražší a zároveň nejkrásnější rezidence patřila továrníkovi a mecenáši Josefu Volmanovi. Nacházela se v rozlehlém čelákovickém parku poblíž řeky Labe. Nedávno ukončená rekonstrukce ji vrátila původní tvář a zařadila ji mezi světové unikáty mezinárodní sítě Iconic Houses.
Foto: Aleš Jungmann

Zatímco dříve byste značně zdevastovanou stavbu jen stěží hledali, dnes ji určitě nepřehlédnete. Tento klenot české funkcionalistické architektury se nachází na oploceném soukromém pozemku na severozápadním okraji Čelákovic nadohled od sídliště V Prokopě u řeky Labe a pískovny zvané Malvíny. O její záchranu a znovuzrození se zasloužila skupina čelákovických investorů, která svěřila rekonstrukci zkušenému architektovi Marku Tichému a jeho týmu ze studia TaK Architects.

Obnova s důrazem na každý detail

Mimořádná obětavost a pečlivost, která byla vlastní i původnímu majiteli vily, provázela nadšený tým po celých patnáct let, aby se mohla modernistická ikona světové velikosti znovu narodit. Aktivita je ovšem neopouští ani po zdařilé a citlivé rekonstrukci. Rezidence byla zařazena do prestižní mezinárodní sítě Iconic Houses a otevřena veřejnosti. Společně s dalšími stavbami bude připomínat myšlenky meziválečné architektonické moderny i úspěch podnikatele, který jej dokázal přenést na své město a poté i na celý region.

Foto: Aleš Jungmann

V Čelákovicích se Josef Volman usadil v roce 1910 po návratu ze studijního pobytu ve Spojených státech, aby zde vybudoval továrnu na obráběcí stroje. Ve třicátých letech už jeho firma patřila k nejvýznamnějším světovým výrobcům a exportérům operujícím ve více než třiceti zemích světa. Volman ovšem nebyl jen úspěšným podnikatelem, ale také ctihodným mecenášem. Pomáhal městu v kulturním a společenském rozvoji, řešil otázky zaměstnaneckého bydlení, nechal postavit kolonii činžovních domů, vybudoval sportovní klub a štědře podporoval spolkové hnutí v celém kraji. Po jeho smrti převzala vedení firmy jeho dcera, aby pak vládu nad hrdým podnikatelským duchem převálcovali komunisté a dílo znárodnili.

Celý areál včetně vily získal národní podnik TOS Čelákovice, který později vyčlenil část pozemku pro mateřskou školu. Architekt Marek Tichý v tomto kontextu připomíná, že cesta k dokonalé rekonstrukci vždy vede přes studium dobových pramenů, a to nejenom těch stavebních a architektonických: „Je třeba znát nejenom historii této krásné vily, jež se datuje od roku 1937, ale i osobnost majitele a jeho rodiny, aby rekonstrukce byla co nejvěrnější. Samozřejmě včetně všech architektonických detailů, dobových fotografií a nákresů,“ podotýká společně se svými restaurátory a podrobněji seznamuje s původním návrhem od avantgardních levicově smýšlejících architektů Karla Janů a Jiřího Štursy.  

Foto: Aleš Jungmann

Ctít původní dílo a navázat na něj

Nespornou výhodou pro tým Marka Tichého byl původní návrh již poměrně zkušených architektů. A možná také to, že v roce 1979 byl celý areál zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. V letech 1980 až 1982 byla provedena generální oprava vily, která se ovšem z hlediska zachování původních kvalit interiérů ukázala jako velmi špatná.

Dům byl poté využíván na nejrůznější oslavy, mizelo z něj veškeré vybavení a kulturní památka světového významu se postupně dostávala do havarijního stavu, kdy hrozilo zbourání celého severního křídla. Až teprve v roce 1996 koupila devastovanou vilu skupina čelákovických podnikatelů a stala se investorem této mimořádné rekonstrukce trvající až do roku 2018. Tým Marka Tichého navázal na původní dílo architektů a stavbu označil jako vynikající ukázkou stylu bydlení první republiky. „Je to asi to nejlepší z českého funkcionalismu i myšlenek proslulého velikána moderní architektury a urbanismu Le Corbusiera, který architekty bezesporu inspiroval…“, uvedl a označil zároveň stavbu za určité memento. Málo si vážíme skutečného lidského umu a degradujeme řadu profesí na běžné rutinérství. Kulturní památky světového významu postupně mizí a s nimi i profesionálové ve svém oboru.

Foto: Aleš Jungmann

Parník, který přivezl do Čelákovic evropskou modernu

Je nesporné, že Volmanova vila je naprosto ojedinělou realizací české meziválečné moderny. Patrná je také inspirace autorů myšlenkami pokrokového Le Corbusiera, jehož projekty byly konzervativci nazývány „trójskými koňmi bolševismu“ (některé architektonické prvky a názory na bydlení pak opravdu zneužila stalinská architektura). Paradoxem je i to, že sami autoři byli členy takzvané Pokrokové architektonické skupiny (PAS) a zabývali se převážně otázkami sociálního bydlení a typizací stavební výroby podle sovětských vzorů.

Po komunistickém převratu se samozřejmě již ke svému dílu nehlásili. Hledáme-li podobnost se stavbami Le Corbusiera, jistě nás napadne Vila Savoye postavena mezi roky 1928 až 1931 na předměstí Paříže, dnes spravována Centrem národních památek, jakožto součást Světového dědictví UNESCO. Obě rezidence představují jakési vyústění myšlenek moderní architektury, syntézu různých proudů meziválečné moderny a názorů na moderní bydlení. Charakteristické je nové uspořádání obytných místnosti, otevřené prosklené plochy s průhledy do krajiny, souhra rovných a zaoblených tvarů, prosvětlených a zastíněných ploch a jejich vyvážené sestavy, aby se naplnila známá Le Corbusierova definice moderní architektury, jakožto mistrovské, přesné a velkolepé hry objemů soustředěných pod sluncem (1920).

Foto: Aleš Jungmann

V případě Volmanovy vily, která bývá častěji připodobňována k zámořskému parníku monumentálně zakotveném na horizontu svahu nad labskou nivou, můžeme přičíst i specifické organické detaily, elegantní povrchové plochy, zejména mramor či exotická dřeva. K tomu pak takřka dokonalý, elegantní soulad s tradičním kamenným zdivem a travertinovým obkladem. Zajímavé jsou i velké předsunuté terasy (pro tvorbu Le Corbusiera též typické), které mají evokovat kapitánské můstky či pozorovatelny, kde se můžete kochat parkem a okolní labskou krajinou. „Být stále blíže očistné a uzdravující moci slunce,“ jak říká poeticky výše zmíněný klasik. 

Rekonstrukce Vily Volman

Autor: TaK Architects, Marek Tichý
Spolupráce: Magdalena Kürfurstová, Jan Tomeš
Adresa: Stankovského 1200/46, Čelákovice, Česká republika
Investor: Vila Volman k.s.
Projekt: 2005-13
Realizace: 2012-15
Zastavěná plocha: 563 m2
Ceny: Vila je jako nemovitá kulturní památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, je členem prestižní světové sítě ICONIC HOUSES, oceněna byla jako Stavba roku 2016 (cena poroty).

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Foto: Robert Žákovič

Moderní dům otevřený do zahrady. Má vše, co si dovedete představit

Představy o moderním domě pro rodinu mohou být různé. Někdo upřednostňuje nadčasový design spojený s chytrou domácností, jiný bude raději vyžadovat úspory energie, tepelné čerpadlo či solární panely. Rodinný dům v obci Ladná nedaleko Břeclavi má vše výše zmíněné.

Foto: Robert Žákovič

Klánovický dvojdomek pro surfaře s minimalistickým životním stylem

Klánovice patřily a dosud patří k vyhledávaným lokalitám pro výstavbu rodinných domů. Jsou spojeny s prvorepublikovou noblesou, s dlouholetou tradicí víkendových vil a reprezentativních domů podnikatelů. V tomto případě chtěl majitel jednoduchý, ale osobitý dům, kde nebude nic důležitého chybět a nic zbytečného…

Architektonická procházka: Dům Radost od sklepa až po půdu

Architektonická procházka: Dům Radost od sklepa až po půdu

Přijměte naše pozvání na redakční návštěvu funkcionalistického domu Radost, bývalého Domu odborových svazů na náměstí Winstona Churchilla. Projděte se s námi po této historické budově a poznejte její krásu.

REKLAMA