REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Stavebnictví v číslech více o tématu

Druhy oficiálních statistik o českém stavebnictví

Informace o stavebnictví v České republice vydává Český statistický úřad s dvouměsíčním odstupem.
Druhy oficiálních statistik o českém stavebnictví

Měsíčně

- stavební produkce, počet vydaných stavebních povolení, počet zahájených a dokončených bytů,

  • index stavební produkce (ISP)  je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.
  • stavební produkce (stavební práce prováděné podniky s převažující stavební činností)
  • stavební povolení (stavební povolení ve smyslu § 115 se závaznými podmínkami pro provedení a užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), ve znění pozdějších předpisů)
  • byty zahájené (od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv)

  • byty dokončené (byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas)

Čtvrtletně

- údaje o stavebních zakázkách

  • stavební zakázka (práce, kterou má zpravodajská jednotka potvrzenou smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek ap.), bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace)

Ročně

- analýza bytové výstavby za uplynulý rok

  • nová výstavba (představuje zcela novou konstrukci, nové stavební dílo bez ohledu na to, zda už bylo dříve zastavěné a bez zřetele na stavebně technické provedení, účel a dobu trvání)
  • vychází: v červenci následujícího roku

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Stavebnictví v číslech

  1. Komentáře ke změně cenové vyhlášky pro prodej technických norem
  2. Druhy oficiálních statistik o českém stavebnictví

Mohlo by vás zajímat

České stavebnictví ve druhém čtvrtletí letošního roku

České stavebnictví ve druhém čtvrtletí letošního roku

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2014 vzrostla meziročně reálně o 4,2 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 1,7 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 9,7 %.

rodinné domy

Stavební produkce v červnu vzrostla

Stavební produkce v červnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,2 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 1,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 45,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 14,7 % bytů více.

Stavební produkce v dubnu letošního roku vzrostla

Stavební produkce v dubnu letošního roku vzrostla

Dubnová průmyslová výroba v Česku vzrostla podle Českého statistického úřadu meziročně o 7,7 procenta. Tuzemský průmysl tak zaznamenal další výborný výsledek, který táhne tuzemskou ekonomiku k růstu.

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 2,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 3,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 11,4 % bytů méně.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní systém Lindab SolarRoof

Střešní systém Lindab SolarRoof

Střešní systém Lindab SolarRoof

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA