Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Stavebnictví v číslech více o tématu

Druhy oficiálních statistik o českém stavebnictví

Informace o stavebnictví v České republice vydává Český statistický úřad s dvouměsíčním odstupem.
Druhy oficiálních statistik o českém stavebnictví

Měsíčně

- stavební produkce, počet vydaných stavebních povolení, počet zahájených a dokončených bytů,

  • index stavební produkce (ISP)  je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.
  • stavební produkce (stavební práce prováděné podniky s převažující stavební činností)
  • stavební povolení (stavební povolení ve smyslu § 115 se závaznými podmínkami pro provedení a užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), ve znění pozdějších předpisů)
  • byty zahájené (od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv)

  • byty dokončené (byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas)

Čtvrtletně

- údaje o stavebních zakázkách

  • stavební zakázka (práce, kterou má zpravodajská jednotka potvrzenou smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek ap.), bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace)

Ročně

- analýza bytové výstavby za uplynulý rok

  • nová výstavba (představuje zcela novou konstrukci, nové stavební dílo bez ohledu na to, zda už bylo dříve zastavěné a bez zřetele na stavebně technické provedení, účel a dobu trvání)
  • vychází: v červenci následujícího roku

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

České stavebnictví ve druhém čtvrtletí letošního roku

České stavebnictví ve druhém čtvrtletí letošního roku

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2014 vzrostla meziročně reálně o 4,2 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 1,7 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 9,7 %.

rodinné domy

Stavební produkce v červnu vzrostla

Stavební produkce v červnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,2 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 1,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 45,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 14,7 % bytů více.

Stavební produkce v dubnu letošního roku vzrostla

Stavební produkce v dubnu letošního roku vzrostla

Dubnová průmyslová výroba v Česku vzrostla podle Českého statistického úřadu meziročně o 7,7 procenta. Tuzemský průmysl tak zaznamenal další výborný výsledek, který táhne tuzemskou ekonomiku k růstu.

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 2,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 3,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 11,4 % bytů méně.