Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

V květnu letošního roku byla stavební produkce na úrovni května loňského roku

V květnu 2014 byla stavební produkce na úrovni května 2013. Stavební úřady vydaly o 6,6 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 17,9 %. V této době bylo zahájeno o 30,3 % bytů více než v minulém roce a dokončeno o 23,2 % bytů méně.
V květnu letošního roku byla stavební produkce na úrovni května loňského roku

Stavební produkce v květnu 2014 zůstala na úrovni května 2013. Květen 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2014 meziměsíčně nižší o 3,7 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 1,4 % (příspěvek -1,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 3,1 % (příspěvek +1,0 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce května 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 28,2 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2014 meziročně snížil o 5,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 0,5 % a činila 28 844 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2014 meziročně snížil o 6,6 %, stavební úřady jich vydaly 6 832. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 23,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 17,9 %.

Počet zahájených bytů v květnu 2014 meziročně vzrostl o 30,3 % a dosáhl hodnoty 2 449 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 1,6 %, u bytů v bytových domech došlo k růstu o 111,0 %.

Počet dokončených bytů v květnu 2014 meziročně klesl o 23,2 % a činil 1 434 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 4,5 %, v bytových domech klesl o 69,4 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 8,6 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,7 %.

Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba

  Index (stejné období předchozího roku = 100)
květen 2014 p)červen 2013 až květen 2014 p)
Index stavební produkce 100,0 98,5
v tom: pozemní stavitelství 98,6 99,4
  inženýrské stavitelství 103,1 96,3
Počet vydaných stavebních povolení 93,4 85,5
v tom: nová výstavba 91,7 82,6
  změna dokončených staveb 95,6 89,3
Orientační hodnota staveb 117,9 88,8
v tom: nová výstavba 123,5 91,7
  změna dokončených staveb 108,0 84,7
Zahájené byty 130,3 100,0
z celku: v rodinných domech 98,4 87,8
  v bytových domech 211,0 149,7
Dokončené byty 76,8 82,0
z celku: v rodinných domech 95,5 86,3
  v bytových domech 30,6 73,1

r) revidované údaje

p) předběžné údaje

Poznámka:

  • Index stavební produkce (ISP)  je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.

  • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .

    • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.

  • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.
  • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.

    • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.

    • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

rodinné domy

Stavební produkce v červnu vzrostla

Stavební produkce v červnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,2 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 1,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 45,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 14,7 % bytů více.

Stavební produkce v dubnu letošního roku vzrostla

Stavební produkce v dubnu letošního roku vzrostla

Dubnová průmyslová výroba v Česku vzrostla podle Českého statistického úřadu meziročně o 7,7 procenta. Tuzemský průmysl tak zaznamenal další výborný výsledek, který táhne tuzemskou ekonomiku k růstu.

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 2,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 3,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 11,4 % bytů méně.