Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Stavební produkce v červnu vzrostla

Stavební produkce v červnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,2 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 1,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 45,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 14,7 % bytů více.
rodinné domy

Stavební produkce v červnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 3,4 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 3,9 %. Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 7,6 %. Stavební produkce od počátku roku do konce června 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 27,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červnu 2014 meziročně snížil o 4,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,0 % a činila 28 884 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v červnu 2014 meziročně snížil o 1,2 %, stavební úřady jich vydaly 7 174. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 1,3 %.

Počet zahájených bytů v červnu 2014 meziročně vzrostl o 45,0 % a dosáhl hodnoty 2 434 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 6,9 %, u bytů v bytových domech došlo k růstu o 306,0 %.

Počet dokončených bytů v červnu 2014 meziročně vzrostl o 14,7 % a činil 1 752 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 4,6 %, v bytových domech vzrostl o 72,5 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v květnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 5,0 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 2,5 %.

K růstu stavebnictví pomohlo zejména to, že se začíná stavět víc bytů, v červnu to bylo o 45 % meziročně více. Podle analytika Home Creditu Michala Kozuba se pozitivně projevují větší investice státu i soukromých investorů. Ti postupně oprašují projekty, které mají připraveny z předkrizových let. Jde ale zatím jen o velmi pozvolné oživení, uvedl Kozub. Výsledky předčily očekávání analytiků.

"Ze statistiky je patrné, že nahoru se zvedá hlavně poptávka v Evropě. Nové sankce proti Rusku budou mít sice nepříjemný dopad na postižené sektory (především vojenský a letecký), ale rostoucí přebytek české obchodní bilance to neohrozí," míní hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Podle Asociace exportérů potvrdila čísla výbornou kondici vývozu. "Například jenom do eurozóny vyvezli čeští exportéři za prvních šest měsíců letošního roku zboží v celkové hodnotě jednoho bilionu korun. Za stejné období loni to bylo 877,7 miliard korun," uvedl předseda asociace Jiří Grund. Už v úterý statistici zveřejnili údaje o vývoji maloobchodních tržeb, také ta vyzněla optimisticky. Jejich meziročně růst v červnu zrychlil na 6,4 % z květnových 1,1 %.

Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba

 Index (stejné období předchozího roku = 100)
květen 2014 p)červenec 2013 až červen 2014 p)
Index stavební produkce 105,1 99,9
v tom: pozemní stavitelství 103,9 100,9
  inženýrské stavitelství 107,6 97,8
Počet vydaných stavebních povolení 98,8 86,7
v tom: nová výstavba 104,5 84,2
  změna dokončených staveb 95,6 90,3
Orientační hodnota staveb 98,7 88,2
v tom: nová výstavba 99,6 91,0
  změna dokončených staveb 97,4 84,3
Zahájené byty 145,0 104,5
z celku: v rodinných domech 106,9 89,7
  v bytových domech 406,0 164,8
Dokončené byty 114,7 85,5
z celku: v rodinných domech 95,4 86,9
  v bytových domech 172,5 79,2

p) předběžné údaje

Poznámka:

  • Index stavební produkce (ISP)  je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.

  • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .

    • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.

  • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.
  • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.

    • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.

    • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.

Mohlo by Vás také zajímat: Mírné oživení na evropském stavebním trhu očekává mezinárodní koncern Lindab

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Stavební produkce v červenci klesla

Stavební produkce v červenci klesla

Stavební produkce v červenci 2014 klesla meziročně reálně o 3,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,8 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 2,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 22,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 4,5 % bytů více.

Stavební produkce v dubnu letošního roku vzrostla

Stavební produkce v dubnu letošního roku vzrostla

Dubnová průmyslová výroba v Česku vzrostla podle Českého statistického úřadu meziročně o 7,7 procenta. Tuzemský průmysl tak zaznamenal další výborný výsledek, který táhne tuzemskou ekonomiku k růstu.

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 2,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 3,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 11,4 % bytů méně.