REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Stavební produkce v dubnu letošního roku vzrostla

Dubnová průmyslová výroba v Česku vzrostla podle Českého statistického úřadu meziročně o 7,7 procenta. Tuzemský průmysl tak zaznamenal další výborný výsledek, který táhne tuzemskou ekonomiku k růstu.
Stavební produkce v dubnu letošního roku vzrostla

Stavební produkce v dubnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 8,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,7 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 10,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 18,5 % bytů méně. Dokončeno bylo o 23,7 % bytů méně.

Stavební produkce v dubnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 8,0 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v dubnu 2014 meziměsíčně vyšší o 1,3 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 2,7 % (příspěvek +1,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 21,4 %. Na růst stavební produkce měla vliv nízká srovnávací základna. Stavební produkce od počátku roku do konce dubna 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 30,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v dubnu 2014 meziročněsnížil o 5,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,2 % a činila 31 098 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v dubnu 2014 meziročně snížil o 5,7 %, stavební úřady jich vydaly 6 603. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 10,2 %.

Počet zahájených bytů v dubnu 2014 meziročně poklesl o 18,5 % a dosáhl hodnoty 1 800 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 6,9 %, u bytů v bytových domech došlo k poklesu o 35,7 %.

Počet dokončených bytů v dubnu 2014 meziročně klesl o 23,7 % a činil  1 461 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 13,4 %, v bytových domech klesl o 52,0 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 5,4 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 4,3 %.

„Příznivé výsledky průmyslových podniků vedou firmy i k nabírání nových zaměstnanců. Průmysl tak vytváří nová pracovní místa a zlepšuje situaci na trhu práce," říká Petr Dufek z Investičního výzkumu Československé obchodní banky. „V dubnu se zaměstnanost v průmyslu meziročně zvýšila o 1,9 procenta," vyčíslil Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

Stavebnictví roste, ale vyhlídky jsou nejisté

Daří se rovněž stavebnictví, které podle statistiků poskočilo o rovných 8 procent. Zároveň ovšem stavební úřady rovněž vydaly meziročně o 5,7 procenta stavebních povolení méně, jejich orientační hodnota klesla o 10,2 procenta. „Aprílový výsledek stavebnictví vděčí jednak neobvykle teplému začátku roku, kdy rozjezd stavebních prací začal letos dříve než loni, a jednak nízké srovnávací základně předchozího roku. To, že letošní rok bude velmi náročný, naznačuje další meziroční pokles nově vydaných stavebních povolení, a především propad jejich hodnoty," říká Tomáš Bašta, partner PwC ČR.

Ani další ekonomové nevidí vyhlídky stavebnictví příliš růžově. „Stavebnictví nyní těží z nízké srovnávací základny, což ještě nějaký čas potrvá. Na úroveň roku 2008 se jen tak nepodívá, na poptávku po nových bytech se stále čeká. Poptávka podle mě přijde, až teprve více lidí splatí své stávající hypotéky a budou se chtít přesunout do lepšího bytu, většího, modernějšího nebo na lepším místě. K tomu všemu bude ale ještě třeba dodat optimismus a víru kupců, že byty ve své ceně v průměru už nepoklesnou. Levné hypotéky jsou sice zajímavé, ale samy o sobě nestačí k tomu, aby otočily trend na trhu nemovitostí. Náš model počítá pro rok 2014 s růstem stavebnictví o 2,5 procenta," konstatuje Vladimír Pikora z Next Finance.

Některá data však naznačují, že mimo bytovou výstavbu by přece jen mohlo stavebnictví alespoň o určitém zlepšení uvažovat. „Z privátní sféry je již nyní patrný růst zájmu o nové investice a tedy i vyšší poptávka po komerčních nemovitostech. Otázkou však zůstává, jak se k investicím letos postaví veřejný sektor," upozorňuje Petr Dufek z ČSOB.

Výhled analytiků na další měsíce zůstává veskrze příznivý. „Květnová hodnota indexu nákupních manažerů v průmyslu PMI je nejvyšší za poslední téměř tři roky. Vysoké jsou nárůsty nových zakázek a pozitivní dopad do průmyslu by skrz zahraniční poptávku mělo mít i další uvolnění měnové politiky ze strany Evropské centrální banky," předpovídá Miroslav Novák ze společnosti Akcenta.

Zahraniční obchod vyšší o půldruhé miliardy

Statistici rovněž  zveřejnili výsledky zahraničního obchodu za duben. Ten podle národního pojetí, které se používá při výpočtu HDP, dosáhl přebytku 16,5 miliardy korun, což je o 1,5 miliardy korun více než před rokem. To ukazuje, že ekonomika roste. „Nicméně trh čekal ještě větší růst, počítal s přebytkem kolem 19 miliard korun," uzavírá Vladimír Pikora.

Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba

 Index (stejné období předchozího roku = 100)
duben 2014 p)květen 2013 až duben 2014 r)
Index stavební produkce 108,0 97,2
v tom: pozemní stavitelství 102,7 98,2
  inženýrské stavitelství 121,4 95,0
Počet vydaných stavebních povolení 94,3 84,5
v tom: nová výstavba 91,4 82,2
  změna dokončených staveb 97,9 87,5
Orientační hodnota staveb 89,8 85,3
v tom: nová výstavba 71,1 87,2
  změna dokončených staveb 129,4 82,6
Zahájené byty 81,5 96,1
z celku: v rodinných domech 93,1 86,9
  v bytových domech 64,3 138,0
Dokončené byty 76,3 80,7
z celku: v rodinných domech 86,6 85,4
  v bytových domech 48,0 74,7

r) revidované údaje

p) předběžné údaje

Poznámka:

  • Index stavební produkce (ISP)  je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.

  • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .

    • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.

  • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.
  • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.

    • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.

    • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

rodinné domy

Stavební produkce v červnu vzrostla

Stavební produkce v červnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,2 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 1,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 45,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 14,7 % bytů více.

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 2,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 3,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 11,4 % bytů méně.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA