REKLAMA

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 2,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 3,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 11,4 % bytů méně.
Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu 2014 meziměsíčně nižší o 1,1 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 19,0 % (příspěvek +13,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 3,3 % (příspěvek -0,9 p. b.). Na růst stavební produkce mělo významný vliv velmi teplé počasí i nízká srovnávací základna. Stavební produkce od počátku roku do konce března 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 33,8 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2014 meziročněsnížil o 6,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,8 % a činila 27 197 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v březnu 2014 meziročně snížil o 8,8 %, stavební úřady jich vydaly 6 578. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 2,7 %.

Počet zahájených bytů v březnu 2014 meziročně poklesl o 3,1 % a dosáhl hodnoty 2 159 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 6,7 %, u bytů v bytových domech došlo k poklesu o 26,3 %.

Počet dokončených bytů v březnu 2014 meziročně klesl o 11,4 % a činil  1 819 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 2,5 %, v bytových domech klesl o 19,5 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,5 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 5,9 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 3,9 %.

Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba

 Index (stejné období předchozího roku = 100)
březen 2014 p)prosinec 2013 až únor 2014 p)leden až březen 2014 p)duben 2013 až březen 2014 p)
Index stavební produkce 112,8 104,5 108,4 96,0
v tom: pozemní stavitelství 119,0 103,7 111,0 97,7
  inženýrské stavitelství 96,7 107,1 100,1 92,2
Počet vydaných stavebních povolení 91,2 78,5 83,4 83,9
v tom: nová výstavba 86,6 72,0 77,6 82,1
  změna dokončených staveb 97,5 87,8 91,4 86,2
Orientační hodnota staveb 102,7 102,6 108,7 86,6
v tom: nová výstavba 98,0 90,6 97,0 91,7
  změna dokončených staveb 110,5 130,7 130,5 79,5
Zahájené byty 96,9 104,9 104,8 99,4
z celku: v rodinných domech 106,7 81,4 91,3 86,7
  v bytových domech 73,7 225,3 119,8 170,0
Dokončené byty 88,6 82,2 92,5 83,4
z celku: v rodinných domech 97,5 79,5 87,9 86,8
  v bytových domech 80,5 85,6 108,1 81,7

p) předběžné údaje

Poznámka:

  • Index stavební produkce (ISP)  je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.
  • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .
    • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.
  • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.
  • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.
    • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.
    • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

rodinné domy

Stavební produkce v červnu vzrostla

Stavební produkce v červnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,2 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 1,3 %. Bylo zahájeno meziročně ...

JAK KOUPIT BYDLENÍ

Příručka Jak koupit bydlení

E-book: Příručka ZDARMA!

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Barevné radiátory za cenu bílých

Barevné radiátory za cenu bílých

Barevné radiátory za cenu bílých

Šťavnatá jarní prémie na střešní okna FAKRO

Šťavnatá jarní prémie na střešní okna FAKRO

Získejte prémii až 9000 Kč! Šťavnatá jarní akce na střešní okna FAKRO

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist