REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Bytová výstavba v České republice v období 2010 - 2014

Český statistický úřad zaznamenával vývoj bytové výstavby v České republice. My jsme se zabývali bytovou výstavbou od roku 2010 až do současnosti, tedy do 1. čtvrtletí roku 2014.
Bytová výstavba v České republice v období 2010 - 2014

Bytová výstavba je jedna z nejvýznamnějších součástí stavební produkce. Bydlení představuje široký komplex činností zahrnující bytovou výstavbu (ať už jde o výrobu stavebních hmot a instalačních potřeb nebo přípravu realizace a vlastní výstavbu bytů či výrobu nábytku a ostatního bytového zařízení) a hospodaření s byty (tj. správu a údržbu bytového fondu, dodávky paliv, energie, vody a likvidace odpadu včetně odpadních vod).

V následujících grafech je zobrazena výstavba bytů či rodinných domů v období 2010 až 2014 v České republice.

V dalších grafech jsou zobrazeny zahájené a dokončené byty/rodinné domy v období 2010 až 2014. Z grafů je patrné, že se staví spíše byty než rodinné domy.

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.

  • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv.
  • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.

Podrobnější hodnoty o bytové výstavbě v ČR v období 2010 až 2014 rozdělené po jednotlivých čtvrtletích jsou uvedené v následující tabulce.

ObdobíCelkemv tom v
rodinných domechbytových domechnástavbách, přístavbách a vestavbách kdomovech-penzionech nebo domovech pro seniorynebytových budováchstavebně upravených nebytových prostorách
rodinným domůmbytovým domům
2010 - 1. Q 9 199 4 424 3 480 392 254 147 259 243
2010 - 2. Q 6 921 3 385 2 222 285 287 396 172 174
2010 - 3. Q 7 415 3 814 2 364 298 326 156 172 285
2010 - 4. Q 12 907 8 137 2 846 448 578 177 183 538
2011 - 1. Q 6 112 4 065 984 318 328 36 115 266
2011 - 2. Q 5 393 3 280 1 231 262 290 8 157 165
2011 - 3. Q 6 616 3 696 1 832 250 427 42 177 192
2011 - 4. Q 10 509 6 344 2 440 414 534 84 169 524
2012 - 1. Q 6 230 4 009 1 165 284 274 75 145 278
2012 - 2. Q 6 819 3 505 1 807 280 372 211 191 453
2012 - 3. Q 6 905 3 977 2 024 243 308 5 166 182
2012 - 4. Q 9 513 5 951 2 099 387 478 63 79 456
2013 - 1. Q 6 441 3 848 1 637 298 261 140 96 161
2013 - 2. Q 5 310 3 197 1 335 247 234 82 85 130
2013 - 3. Q 6 150 3 612 1 670 171 390 64 91 152
2013 - 4. Q 7 337 4 812 1 407 250 411 55 142 260
2014 - 1. Q 5 958 3 382 1 769 240 264 48 100 155

Poznámka:

  • Směry výstavby
    • bytové budovy - bytové domy (domy převážně určené k bydlení)
    • nebytové budovy nevýrobní - budovy léčebné, školské, administrativní (vč. administrativních budov pro výrobní, zemědělské, obchodní a jiné podniky), kulturní, hotely atp.
    • nebytové budovy výrobní - budovy pro zemědělství, průmysl, obchod, dopravu a spoje atd.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Kolik peněz stojí postavit rodinný dům?

Kolik peněz stojí postavit rodinný dům?

Cena za realizaci rodinného domu se odvíjí od objemu stavby, složitosti stavby i parcely (například složité základové podmínky) od ceny použitých materiálů, kde zvláště v interiéru záleží na zvoleném standardu.