REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Odlučovač ropných látek SOL

Odlučovač ropných látek sorpční balený pro čištění odpadních vod s ropnými látkami s dočištěním na plnoprůtočném sorpčním filtru pro parkoviště, odstavné a manipulační plochy, skládky šrotu, kompresorovny, mytí aut; nátok vody: M - mříží, P - potrubím, jímka vodotěsná svařovaná polypropylenová se soustavou norných stěn a přepážek, zakrytí: M - ocelovou mříží, P - poklopem, rozměry v mm: d 900, š 600, v 1000, mříž (poklop) 900 × 600, připojení na potrubí DN 100, hmotnost 100 kg, výkon (4) l.s-1 - cca 100 až 400 m2 odvodňované plochy, znečištění vstupní vody max. 1000 mg.l-1, kvalita vody na výstupu: 0,1 až 1 mg.l-1 NEL, pro vodu s větším obsahem nerozpuštěných látek nutno předsadit sedimentační kanál. Záruční doba 5 let.

cena:25 000 Kč (vč. dopravy a mříže nebo poklopu); 30 000 Kč za 1 ks.
normy:ČSN 756551

Dovozce

firma:SEKOPROJEKT - LAPOLY - Sekanina Turnov
adresa:Sv. Čecha 1271, 511 01 Turnov
region:Semily
telefon:481 321 087, 602 462 562, 602 483 783
email:sekoprojekt@sekoprojekt.cz
internet:www.sekoprojekt.cz
REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist

14.11.2018 konference TZB-info o bytových domech

Připravujete rekonstrukci bytového domu? Jak na úspory za energie a zhodnocení domu? Jak plánovat opravy a finance? Unikátní publikace pro účastníky. Těšíme se na vás v Praze.

Program a přihláška