REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Úřady budou připravené, slibuje ministerstvo

Blížící se termín pro zavedení digitalizace ve stavebnictví vyvolává ve společnosti spoustu otázek. Na různých webech se objevují různé informace, které ale můžou být i zavádějící. Jak skutečně probíhají přípravy a zda bude avizovaný termín zahájení digitalizace 1. 7. 2024 dodržen, prozradil pan Ing. arch. Petr Klán v rámci konference Kroky k udržitelnému stavebnictví pořádané redakcí portálů TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv v pražských Letňanech.
Zdroj: AdobeStock – Olivier Tuffé
Zdroj: AdobeStock – Olivier Tuffé

Pokud k tomuto tématu hledáte nejrelevantnější informace, doporučujeme v první řadě web Ministerstva pro místní rozvoj. Zde je hned na úvodní stránce odkaz na stránku určenou přímo tomuto tématu. Informace, že nový systém nikdo neviděl, ani o změnách nic neví, nejsou zcela pravdivé.

V návaznosti na stejné akce v minulém roce se bude i letos konat několik konferencí či setkání s kraji a obcemi. V prosinci roku 2023 byla odstartována série intenzivních školení ke změnám, které nový stavební zákon přináší, a která budou dále pokračovat celou první třetinu roku 2024. Vzdělávání je určeno především pro úředníky ústředních orgánů státní správy a pro úředníky stavebních úřadů. Seznam s termíny těchto událostí je uveden na zmíněném webu ministerstva.

Co digitalizace řízení přináší za výhody?

Co má digitalizace stavebního řízení stavebníkům vlastně přinést? Díky ní bude možné namísto desítek žádostí podat jen jeden návrh, čímž se proces žádosti značně zjednoduší. Vše se vyplní do jednoho intuitivního formuláře, který žadatele provede celým procesem. Změny samozřejmě nastanou i na stavebních úřadech. Úředníkům bude sloužit nový IT systém, který bude zastřešovat všechny úkony, které jsou dnes roztříštěné v přípravné fázi, územním rozhodování a stavebním řízení.

Díky tomu bude mít i stát lepší kontrolu nad celým procesem, zároveň bude mít k dispozici i data např. o průměrné délce stavebního řízení nebo kolik je odvolání. Systém má za úkol také efektivně propojovat data o územním plánování, infrastruktuře a informace o stavbách a řízeních. Stavebník, projektanti i ostatní účastníci budou mít okamžitý přehled o tom, v jaké fázi se řízení nachází. Kompletní dokumentace stavby bude obsažena v jednom elektronickém správním spisu. Již tedy nebude třeba nést na úřad několik paré vytištěných výkresů. Data se budou moci ukládat ve standardizovaných formátech pdf, dwg a BIM.

Portál stavebníka – řízení o povolení pod kontrolou

Pro laickou a odbornou veřejnost bude sloužit Portál stavebníka. Obdobně jako je Portál občana jakousi pomyslnou branou k elektronickým službám státu, bude Portál stavebníka branou k celému digitalizovanému stavebnímu řízení. Jeho největším přínosem má být právě zjednodušení komunikace mezi stavebníkem, stavební úřadem a dotčenými orgány. Stát si od něj slibuje ale také zkrácení doby pro povolení stavby a celkové snížení nákladů. Po podání žádosti může stavebník v portálu přistupovat k už probíhajícímu řízení, sledovat jeho průběh, nahlížet do evidencí a spisů, případně doplňovat chybějící dokumenty. Žadatel bude potřebovat pouze počítač s připojením k internetu, jakýkoliv webový prohlížeč a identitu občana. Výhodou bude také propojení tohoto portálu s dalšími službami státu, jako je např. katastr nemovitostí, základní registry, centrální registr vodoprávní evidence, digitální mapa veřejné správy či další informační systémy v propojeném datovém fondu (PPDF). Portál je připraven i na role a na registr zastupování (REZA), který slouží k elektronickému vystavování plných mocí.

Po přihlášení do portálu se žadateli ukáží nejčastější typy žádostí, jako např. žádost o předběžnou informaci, žádost o vydání povolení stavby, žádost o povolení dělení nebo scelení pozemků atp., a následně po rozkliknutí požadovaného vyplní příslušný formulář. Portál nebude jedinou cestou k podání žádostí, ale měl by být díky průvodci v průběhu vyplňování tou nejsnazší. Příjem příslušných dokumentů bude možný i přes centrální podatelnu nebo podatelnu na úřadě. Podrobnosti příjmu dokumentů budou uvedeny v připravované vyhlášce.

V systému dokumenty vznikají v digitální formě AIS. Jejich podepisování má probíhat pomocí modulu podepisování, což by měla být jediná aplikace, která je potřeba instalovat. V případě, že žadatel nevlastní datovou schránku, přijdou mu dokumenty ze strany úřadu díky spolupráci s Českou poštou v papírové podobě formou dopisu.

Informační systém pro úředníky a dotčené orgány

Každodenním pracovním prostředím úředníků stavebních úřadů nebo dotčených orgánů bude tzv. Informační systém stavebních řízení (IS SŘ). Zde budou spravovat veškerou agendu spojenou se stavebním řízením. Informace v přehledné strukturované podobě umožní zrychlit schvalovací procesy a omezit administrativu. Prostřednictvím systému budou úřady moci rovněž přistupovat do systému pro správu a editaci záměrů, staveb a zařízení. Do budoucna by měla přibýt možnost rovněž řídit proces posuzování vlivů a koncepcí na životní prostředí Environmental Impact Assessment (EIA)Strategic Environmetal Assessment (SEA) a dalších navázaných agend.

Změny v územním plánování

V rámci digitalizace ve stavebnictví dojde také ke změnám v územním plánování. Od začátku července bude spuštěn také pro něho nový sjednocující informační systém – Národní geoportál územního plánování (NGÚP), který bude sloužit jako podpora procesů územního plánování a zpřístupnění jeho výstupů všem obyvatelům. Má za úkol také koordinaci a sdílení územních plánů již ve fázi jejich návrhů. Díky digitalizaci procesu pořizování územně-plánovací dokumentace bude samotné podání i zpracování připomínek a námitek plně elektronické. Současně využívaný centrální informační systém Evidence územně plánovací činnosti bude v provozu do konce června. Digitalizace územního plánování nemá být jen nahrazením papírových dokumentů elektronickou formou, půjde o změnu celého systému jejich pořizování a práce s nimi.

Od 1. 3. se systémy na MMR již testují. Velké představení Digitalizace stavebního řízení a územního plánování odborné veřejnosti proběhne 25. 4. v Brně na konferenci CEEC. Následně ještě před spuštěním digitalizace 1. 7. do ostrého provozu proběhnou další školení, a to od poloviny května pro uživatele aplikace IS SŘ a od začátku června pro uživatele aplikace NGÚP, aby vše od července fungovalo co nejlépe.

Ing. arch. Martina Dokoupilová

Vystudovala obor Architektura a stavitelství na ČVUT, nyní se věnuje psaní a návrhům interiérů. Jejím koníčkem je cestování, při kterém ráda poznává cizí kulturu, architekturu a přírodu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Povolování staveb

Zdroj: AdobeStock – Gabort

Nový stavební zákon: Co dělat, když potřebujete odstranit stavbu?

V průběhu svého života může stavba dospět do bodu, kdy bude nutné ji odstranit – třeba proto, že na pozemku překáží jinému záměru. Může ale dojít i k tomu, že stavba vznikla v rozporu s povolením nebo přímo bez něj. V takovém případě stavební úřad autoritativně zahajuje řízení…

Zdroj: AdobeStock – Brebca

Nový stavební zákon: Jak na změnu stavby nebo na změnu účelu jejího užívání?

Možná zjistíte, že chcete realizovanou stavbu změnit ještě před jejím dokončením. Stejně tak se může stát, že budete potřebovat změnit již postavenou stavbu nebo že bude třeba změnit účel jejího užívání povolený stavebním úřadem. Na všechny tyto situace nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. pamatuje.

Stavba - zdroj: fotolia

Experti: Užití AI ve stavebnictví je v počátcích, vhodná je pro státní správu

Využívání umělé inteligence (AI) ve stavebnictví je v České republice zatím v počáteční fázi. Kromě užití v jazykových modelech, tedy ve vytváření textů a slov, by technologii bylo možné použít například jako součást robotické výstavby. Největší přínos umělé inteligence ve stavebnictví může být v generativním…

Zdroj: AdobeStock – Asd

Nový stavební zákon: Kdo může provádět stavbu a jak na kolaudaci stavby?

Stavbu vám stavební úřad povolil a čeká vás samotné provedení stavby a její kolaudace. Čtěte, jak celý proces probíhá podle zákona č. 283/2021 Sb. Stavbu zpravidla může provádět jen stavební podnikatel, tj. osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací podle živnostenského…

REKLAMA