Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Moderní kanceláře pro 21. století ctí individualitu zaměstnanců

Zapomeňte na bezrozměrnou halu s kukaněmi v open-space stylu pro jednotlivé zaměstnance. Budoucnost kolektivní práce si žádá svůj díl pohody a soukromí. Právě takové teď vznikají v Paříži, kde si kvalitních pracovníků váží. A proto jim tu, s vydatnou pomocí architektů, vytvořili unikátní pracovní prostředí.

Perspektiva života administrativních pracovníků v prostředí open-space nepatří mezi zrovna radostné. Nahuštění osob na jednotku plochy sice efektivně snížilo náklady provozovatele, ale výsledkem je také nulové soukromí. To sice původně mělo motivovat větší provázanost činností zaměstnanců, ale v konečném důsledku jen potřelo kreativitu jednotlivců. A také zvýšilo jejich nemocnost, přidalo na stresu. Výsledek tedy nepotěšil, nenaplnil očekávání. Jenže co jiného než robotárny nového milénia teď máme k dispozici? Pobočka jisté francouzské společnosti to zkouší jinak. Bere si z ne úplně úspěšného konceptu otevřených kanceláří to dobré, a s vydatnou pomocí zkušených architektů vytváří prostor, v němž se snoubí individuální nároky na soukromí zaměstnanců s vysokou efektivitou práce.

Ovoce, které přinesla bída open-space

Projekt, ve kterém se plně mohl realizovat potenciál francouzských architektů ze studia PCA-STREAM, je do značné míry svérázný. Jde si totiž svou vlastní cestou, a volně přitom kombinuje nové přístupy s osvědčenými prvky. Je to působivý shluk nápadů a myšlenek. A nejen proto se nazývá Cluster, tedy volně přeloženo, shluk, trs, hrozen, seskupení. Tím vším totiž je. Je zřetězením konceptu odloučení jednotlivých oddělení, otevřeného prostoru s jasně vymezenými hranicemi, rozvinutím myšlenky sdílení i diferenciace. Na první pohled trochu chaotický, ale přitom organicky živý. Je to prostě nový ekosystém, vytvořený pro práci na úrovni. Místo, kde je stejný důraz kladen nejen na organizaci, ale i na komfort lidských individualit. Jak tohle unikátní pracovní prostředí vznikalo?

Foto: Claire Kurt

Dynamická čtvrť si žádá aktivní pracovní prostředí

K tomu je podle architektů nejprve pochopit „dynamiku města“, respektive čtvrti Marais v třetím arrondissementu Paříže. Jinak rušné a životem tepající čtvrti, ze které se prosvícenými výlohami do bulvárů hlásí muzea, galerie, restaurace a luxusní obchůdky. Tady, na ulici Vieille-du-Temple, se přes dvě popisná čísla táhla nízká a rozhodně ne příliš vzhledná stavba městské tiskárny. Její profil do ulice byl naštěstí minimální, svou plochou 600 metrů čtverečních ale expandovala za čela domů, do dvora uzavřeného bloku budov. Právě tady se investor a klient rozhodli zřídit novou administrativní pobočku své společnosti, s tím, že architekti z PCA-STREAM se postarají o „ne-opakování chyb klasického open-space“. Nutno dodat, že vedoucí studia, Phillipe Chiambaretta měl nápadů víc než dost.

Světlo, čerstvý vzduch, zeleň

Bavíme se tu o cool-designu, který má reprezentovat filozofii společnosti. Procházíme fází, při které řešíme konverzi starého a nevzhledného prostoru, dodáváme mu kompletně nové využití. Jedeme v rovině neformálního uspořádání, organizace prostoru zajišťující současně soukromí, atraktivitu… aniž bychom ale zastřeli to, že všichni zaměstnanci postupují v díle společně a musí být navzájem o svých jednotlivých činnostech dobře zpraveni. A z hlediska stavebního, podstupujeme tu práci s uspořádáním v horizontální sféře. Areál stavby totiž pokrývá plochu a vyplňuje prostor uvnitř bloku až osmipatrových domů. Takže při tom všem nemůžeme rezignovat na přirozené osvětlení, které tu je hlavní limitou kvality života zaměstnanců,“ popisuje Chiambaretta ústřední motivy projektu.

Foto: Claire Kurt

Čtvrť Marais je sama o sobě velmi dynamická, a tak napojení nového administrativního objektu znamenalo „zapojit jej do tkaniva“ města. „Proto si námi vytvářený kancelářský blok, Cluster, můžete představit i jako tichou lagunu obklopenou vysokými útesy okolních domů. Vplujete do ní zúženým prostorem nenápadné recepce, která dokonale zapadá do fasád v ulici, a postupně se vám otevře do širokého prostoru soustředěných aktivit. Je to prostě takové malé, zrakům zvědavého okolí skryté místo.“ Nad tímto romanticky zjednodušeným popisem ale stála krušná realita, v podobě sníženého přízemí se sklady staré tiskárny, dlážděného nádvoří zaplněného zrezlou tiskařskou technikou, starými kancelářemi a archivy zaplněnými odpadky.

Poprask na laguně

Architekti rozpracovali základní stavební projekt, který počítal s částečným zachováním nádvoří, obstoupený 584 metry čtverečními vlastní dvoupatrové administrativní budovy. Ta nově nabývala tvaru písmene L, s tím, že její užší profil se dotýkal ulice Vieille-du-Temple. Tam se měl nacházet onen nenápadný vstup do tiché laguny. Než se takovou konečně stala, byl uvnitř hluk jako ve vulkánu. Bouralo se tu totiž ve velkém, z původních dílen tiskárny mizely celé stěny. Prakticky všechny zdi z nekvalitního betonu směřující do dvora byly odstraněny, aby se místnosti uvnitř mohly otevřít světlu. Statiku zajistily nové systémy podpůrných traverz a ocelových nosníků. Stěny a stropy ale mizely napříč celým interiérem. Cílem bylo zpřístupnit nádvoří, kolem kterého se shlukovaly kanceláře projektu Cluster.

Foto: Claire Kurt

Všichni spolu, každý sám za sebe

Invence PCA-STREAM je tu patrná v organizaci rekonstrukce. Při ní se totiž ke světlu táhnou do dvou pater rozdělené „oddělení“ kanceláří jako jednotlivé samostatné pavilóny. Reklama, vývojové oddělení, design, vedení, účtové, ty všechny se potkávají „u zdroje“ světla, tedy u nádvoří. Jejich prosklené fasády umožňují absolutní vizuální kontakt. Jako v open-space. Jenže na rozdíl od bezbřehé spojitosti jsou to právě ty skleněné stěny, které jednotlivá provozní oddělení přehrazují. Vzniká tak nestejnocenně dělený prostor pro jednotlivé kanceláře, navzájem propojené i oddělené. Míra jejich velikosti také podlehla subjektivnímu členění, s důrazem na soukromí na komfort. Zasedačky, kuchyňka, jídelna, toalety, recepce, to vše má spíš podobu jednotlivých pokojíčků v hodně velkém domě.

Za projektem nestojí jen architekti

Orientace místností kolem nezastavěného nádvoří dodává projektu Cluster hloubku. Každý ze zaměstnanců má možnost vidět, jak se pracuje vedle. Ví, že je součástí širšího týmu, že jsou všichni na jedné lodi a plují stejným směrem. Přesto jim (na kapitánském můstku ani v podpalubí) neupírá právo na soukromí. Otevřenost prostoru tu není limitována velikostí kóje, většina pracovních stolů má nad hlavou nebe. Odměnou za kvalitní práci tu není rohová kancelář, protože všechny kanceláře vypadají perfektně a stylově. „Vychází to z našeho manifestu,“ říkají teď PCA-STREAM, kteří se prý silně soustředili na výzkum problematiky změn uspořádání pracovního prostředí. Díky tomu, že investovali energii do multidisciplinárního pojetí průzkumu návrhu před vlastní realizací, mohli prý odstínit řadu běžných neduhů.

Foto: Claire Kurt

Pracovní prostředí, celé to tvůrčí klima, vzniká na základě pozitivního ekosystému práce. Šlo nám o to vytvořit inspirující a neformální uspořádání, které by pomohlo nalákat (a udržet) ke spolupráci příslušníky generace Y, a ukázat jim, jak moderní a přitom nekomplikované může zaměstnání být. Pojali jsme tedy celé místo jako prostor sdílení, výměny nápadů a spolupráce. Je to náš příspěvek k tomu, jak si představujeme návrat inovativních společností zpět do měst. Současně je tento projekt vis-à-vis ukázkou našeho závazku, že kvalitní zaměstnanci si zaslouží v pracovním prostředí pohodu. A to nejen fyzickou, ale i prostorovou. Společnost nemůže nabízet jen vize, ale i světlo. Teambuilding je zapotřebí, až když máte tým. Tohle jej pomáhá vytvořit. Administrativní prostředí pro 21. století si žádá odpovídající zázemí. Chce to efektivitu, ne jen efektnost.

Model, který směřuje do světa

Jedním z podstatných prvků projektu je, že se intenzivně zaměřuje nejen „dovnitř“ firmy (takže tu nechybí kuchyňky, jídelna pro zaměstnance vevnitř objektu), ale také na komunikaci s dalšími uzly systému společnosti venku. Jsou tu studia cílená na virtuální formy komunikace a jednání s partnery, realizovaná s využitím moderních technologií. Jsou tu studia pro natáčení, projekční místnost. Odehrávat se tu tak mohou rozhovory, kulaté stoly, konference, workshopy. Klidně se zbytkem světa, protože tady pojem firmy nekončí zdí. Součástí Cluster je i rekonstruovaný byt, připojený k objektu výtahem. Tady mohou přebývat přizvaní externí odborníci. Dohromady je pak celý projekt opravdovým shlukem, snad na první pohled lehce chaotickým, ale dokonale propojeným. Místem, kde si svou práci dokážete představit spíš (a těšit se sem víc) než do drůbežárny open-space administrativy. V ní se totiž zlatá vejce nápadů snáší jen zřídka, zatímco tohle je opravdová líheň.

Foto: Claire Kurt

Prostředí, které architekti v Cluster vytvořili, je pozitivní pro zaměstnance i návštěvníky. Jeho rozvržení podporuje kolektivní emulaci, nabízí odlišené prostory a soukromí pro návštěvy, je laděné do několika atmosfér. Optimálně tu je možné využívat prostor pro společné jednání i individuální práce. Přitom prosklené oddíly, terasa, nádvoří a kanceláře zdůrazňují transparentnost, komunikaci a plynulost. „Je to ideální prostor pro vytváření hodnot kolektivní inteligence, pro práci široce rozvětveného týmu. Každý přitom ve shluku, Clusteru, obývá svébytný prostor.“

Údaje o projektu

Název projektu: Cluster
Typ projektu: rekonverze
Architektonické studio: PCA-STREAM
Lokalizace: 58 Rue Vieille du Temple, 75003 Paříž, Francie
Vedoucí projektu: Phillipe Chiambarett
Dodavatelé materiálu: Iduna, Jansen, Poltrona Frau, Vitra, VMZINC, Kvadrat
Klient: soukromá osoba
Využitelná plocha: 584 m2
Zahájení projektové činnosti: 2014
Rok dokončení: 2018

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - elecroixphoto

Vliv biofilního designu na psychiku lidí v interiéru

Od sedmdesátých let minulého století bylo publikováno mnoho prací, které dokladují příznivé působení přírody, zejména rostlin, na duševní život člověka, na jeho poměr k práci, na hloubku odpočinku, na všechny jeho psychologické problémy. Člověk podvědomě cítí svou sounáležitost k přírodě a hledá, jak tyto vazby…