Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Rekonstrukci pražského bytu plánovali a realizovali společně s architekty

Když se mladí lidé v novozélandsko-kanadském páru rozhodli usídlit v Praze, pořídili si byt na Strossmayerově náměstí. Byt byl v původním stavu a noví majitelé věděli, že na tuto práci budou potřebovat architekty. Pro architektonický tým bylo umístění objektu a jeho architektonická hodnota, téměř staletá historie, osvícení a sympatičtí klienti velkou motivací. Podívejme se, jak probíhala příprava a přestavba.

V březnu roku 2017 se mladý novozélandsko-kanadský pár obrátil na atelier SLIM, zda-li by se postaral o rekonstrukci bytu na Strossmayerově náměstí v Praze Holešovicích. Klienti si po předchozí zkušenosti z Hongkongu a Moskvy vybrali právě Prahu, aby se zde usadili a založili rodinu. Jednalo se o developerský projekt - rekonstrukci hodnotného činžovního domu postaveného roku 1924. Byty byly zájemcům prodávány prakticky v původním stavu po předešlých nájemnících, pouze vyklizené a se základními úpravami. Začínalo se tedy od začátku.

Projekt bytu – důsledná příprava rekonstrukce

Umístění objektu a jeho architektonická hodnota, téměř staletá historie, osvícení a sympatičtí klienti, to vše bylo pro architekty velkou motivací. Během prvních konzultací byly předneseny varianty úpravy dispozice a využití jednotlivých místností. Základní dispoziční členění bytu bylo nakonec z většiny zachováno, koupelna byla zvětšena a stísněné zádveří odstraněno. Vznikl tak prostorný byt 3+kk, obsahující obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, hlavní ložnici s menší šatnou, dětský / hostinský pokoj, prostornou vstupní halu, koupelnu a samostatnou toaletu. V rámci studie interiéru bylo doporučeno zachování původních kvalit bytu, kde to bylo možné, a jejich doplnění novými povětšinou industriálními prvky.

obr.18 - Vizualizace dispozice zdroj: Ateliér SLIM

Jednalo se o zděný dům z plných pálených cihel, a tento fakt nechali architekti propsat v hlavním obytném prostoru a také na toaletě. V těchto prostorech bylo navrženo ponechání původního zdiva v pohledové formě. Cihly se opatřily (zakonzervovaly) bílou vinylovou emulzí. V celém domě byly ve spoustě místností zachované původní bukové parkety. To platilo i o tomto rekonstruovaném bytě. Původní parkety byly ve dvou ze třech pokojů. Bylo zvoleno jejich ponechání a doplnění dalších prostor (centrální hala, dětský / hostinský pokoj) parketami ve stejném formátu a dřevině. V prostoru vstupu byla žádoucí odolná podlaha. Bylo zvoleno nové terazzo, které bylo navrženo na míru dle dekoru terazza na společných chodbách domu. Původní kazetované dveře bytu a jejich obložky byly repasovány.

Výrazným prvkem návrhu bylo obložení "bloku" nové koupelny a kuchyně rezavým plechem. Toto řešení by se mohlo zdát jako poměrně kontroverzní, ale architekti na to mají jasný názor. "Použití rezavějící oceli nám přišlo jako perfektní materiál pro naší ideu "vloženého kontrastního bloku" do prostoru definovaného především neutrálními tóny a dekorem dřeva. Ihned po vypracování vzorků tohoto obložení jsme si jej my i klienti velmi oblíbili. Navíc nám propojení Holešovic a industriálního pojetí interiéru přišlo velmi blízké," říká jeden z autorů návrhu Ing. arch. Štěpán Lajda.

obr.6 - Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou zdroj: Ateliér SLIM

Nová koupelna byla budována kompletně nově. Pohledové zdivo zde bylo alternováno keramickým obkladem v cihelném formátu. Do koupelny byla nově přidána toaleta a vana se skleněnou zástěnou. Prostor vany byl navržen jako kontrastní nika obložená velkoformátovým obkladem. Z praktického hlediska byla v prostoru vany vybudována podélná nika v kontrastním obložení. Nad koupelnou byl navržen prostorný sklad přístupný z centrální haly. Díky tomuto skladu a vestavění dalšího nábytku nebylo nutné volnou dispozici neprakticky zaplňovat solitérními úložnými prostory.

Na studii interiéru bylo navázáno dokumentací provedení interiéru a dokumentací provedení stavby, díky čemuž bylo možné si pohlídat co nejvíce detailů, které vnímali architekti jako velmi podstatné pro výsledný výraz. Byly definovány demolované a navrhované konstrukce, rozkresleny podlahy, stavebně-architektonické detaily, veškeré technické instalace a rozvody, elektroinstalace a pohledy na stěny včetně spárořezů. Po vypracování této technické dokumentace byla vybrána stavební firma, vypracován rozpočet a mohlo se začít.

obr.15 - Různé úrovně podhledu v obývacím pokoji zdroj: Ateliér SLIM

Realizace plná technických překážek se podařila

Na začátku realizace v prosinci 2017 byly vypracovány sondy původní cihelného zdiva, aby mohl být odsouhlasen záměr otlučení všech dříve definovaných stěn. Na základě výsledku sond mohly být další práce související s pohledovým zdivem architekty potvrzeny. U ostatních stěn byly oškrábány staré malby a lokálně otlučeny a vyspraveny poškozené omítky. Do Vánoc 2017 bylo otlučeno veškeré zamýšlené pohledové zdivo. Původní pozitivní výsledky sond se potvrdily jen z části. Na wc bylo zdivo díky dozdívkám a změnám vedení instalací velmi poškozeno. V obývacím prostoru byla nad zamýšleným hlavním sezením objevena klenba nad původním otvorem, který byl následně vyzděn v jiné vazbě než sousední zdivo. V obytném prostoru byly také poškozené cihly po původním vedení elektroinstalací. U všech poškozených cihel bylo rozhodnuto o lokální opravě vazby tak, aby nebylo poškození původními instalacemi viditelné. U obytného prostoru byla původní klenba s vyzdívkou ponechána jako doklad historie tohoto bytu.

"Nejprve jsme byly trochu zklamaní, že nebude možné docílit původně zamýšlené pravidelné vazby cihel na celé stěně. Na druhou stranu jsme si záhy uvědomili, co bylo tím hlavním důvodem odhalování původního zdiva. Nejednalo se jen o nějakou dekoraci stěny, bylo za tím něco víc. Chtěli jsme zviditelnit kvalitu této stavby a uvést ji jako součást nového moderního bydlení. Pohledové zdivo mělo sloužit jako jakýsi odkaz na historii objektu a pokud do ní spadá také například původní otvor s cihelnou klenbou, tak to respektujeme. Nakonec jsme si tuto původně nezamýšlenou část projektu oblíbili." sděluje druhá autorka návrhu Ing. arch. Iveta Mandíková.

obr.2 - Vedení kabelu v pohledovém zdivu zdroj: Ateliér SLIM

V rámci upravení dispozice byl vybourán otvor do jedné z příček pro vytvoření menší šatny. Z druhého pokoje byl zazděn původní otvor. Hlavní ložnice byla z hlediska komfortu upřednostněna před dětským / hostinským pokojem – náleží k ní šatna a balkón. Závěsné systémy WC byly zapuštěny do původních stěn ohraničujících stávající centrální šachty domu. Koupelna byla nově dozděna a její strop realizován pomocí dřevěných trámů následně opláštěných voděodolným sádrokartonem a zaklopených OSB deskami.

Veškeré vnitřní rozvody bytu (kanalizace, vodovod, vytápění a vzduchotechnika) byly provedeny nově. Při odkrytí stávajícího připojovacího vedení na stoupací potrubí kanalizace bylo zjištěno, že připojovací potrubí má dimenzi pouze DN 50, což bylo pro toaletu samozřejmě nevyhovující. Bylo nutné se přes původní centrální šachtu domu, kde bylo stoupací potrubí kanalizace umístěno, dostat k připojení k této kanalizaci a nahradit ho za dimenzi DN 100. Projekt interiéru počítal s výměnou stávajících vodoměrů koupelny za mosazné ve vyšším standardu, a to včetně nejbližšího potrubí. Tyto vodoměry byly ponechány jako pohledové. Poněkud větší komplikací pro pokračování prací v bytě z hlediska časových prostojů byl plynovod, jehož ještě aktivní stoupací potrubí (zazátkované) končilo v rekonstruovaném bytě a trvalo nějakou dobu, než se s uživatelem bytu o patro níže domluvilo odstavení. Vzduchotechnické vedení (odvod digestoře a ventilátoru koupelny) bylo zamýšleno umístit do stávajících komínových šachet. K velkému překvapení však byly tyto šachty pro ulehčení práce s dispozicemi v půdní vestavbě zality betonem. Naštěstí bylo možné vzduchotechnické odvody svést na konci úložného prostoru nad koupelnou do stávající centrální šachty, Výhodou z hlediska rekonstrukce topného potrubí byla realizace kalorimetru ještě před koupí bytu. Z toho důvodu nebylo při rekonstrukci tohoto bytu omezeno vytápění ostatních bytů domu.

obr.05 - Zaspárované obnažené zdivo obývacího pokoje zdroj: Ateliér SLIM

Při rekonstrukčních pracích na podlahách byly zjištěny závady na stávající betonové konstrukci pod podlahovou krytinou v zamýšleném dětském / hostinském pokoji. Vzhledem k malé mocnosti původní betonové vrstvy (okolo 3 cm) a značnému lokálnímu poklesu této konstrukce (až o 2 cm), bylo rozhodnuto o její demolici a nahrazení silnější a odolnější betonovou vrstvou a novými parketami. Podlaha dětského / hostinského pokoje a vybudování nového podkladu pod parkety v centrální hale se realizovala současně. Následovalo vybudování nového terazza v místě vstupu dle projektu architekta.

Menším problémem z hlediska komfortu uživatelů bytu se nakonec staly mezibytové příčky. Hlavní dělící stěna mezi byty byla vystavěna pouze na jednu cihlu, tedy o šířce 15 cm. Navíc byla tato stěna také obnažena na pohledové zdivo. Během rekonstrukce vedlejšího bytu se při realizaci otvoru pro elektroinstalační krabici stalo, že se dělníci dostali skrze příčku. Tento problém byl nakonec bez větších problémů vyřešen. Větším problémem však byla rákosová stěna, která oddělovala byty u jejich vstupu. Ta měla i s omítkou cca 70 mm. Bohužel se s majiteli vedlejšího bytu nepodařilo domluvit na její náhradě za akusticky i bezpečnostně vhodnější variantu.

obr.12 - Dětský (hostinský) pokoj zdroj: Ateliér SLIM

U pohledového zdiva byly v rámci následných stavebních prací vyškrábány staré spáry a provedena nová elektroinstalace. Ta samozřejmě nemohla narušovat pohledovou vazbu zdiva, a tak si musel dát elektrikář velkou práci, aby byla mise úspěšně splněna. Následně mohly být spáry pohledového zdiva nově přespárovány. Celý systém byl opatřen bezprašným nátěrem a systémem bílé vinylové emulze. Na ostatních stěnách byly provedeny nové štuky. Podélné stěny dětského / hostinského pokoje a hlavní ložnice byly hladce stěrkovány a broušeny, aby byl připraven dostatečně kvalitní podklad pro nalepení vliesových tapet.

Vzhledem k ekonomickým a praktickým důvodům byly nakonec v koupelně zvoleny namísto velkoformátové dlažby a obkladů formáty menší. Vzor keramických "cihelných" obkladů na větší části stěn koupelny byl zachován. Spáry byly záměrně zvoleny širší v kontrastní antracitové barvě.

V obývacím pokoji byl navržen a zrealizován sádrokartonový podhled s centrálním převýšením opatřeným stěrkou v betonovém dekoru. Do tohoto podhledu byla zapuštěna natáčecí reflektorová svítidla a také roxorová nosná konstrukce truhlářské stěny. Stávající špaletová okna byla zaměněna za repliky s dvojsklem ve vnějším rámu. Užito bylo kování z mosazi v patinovaném provedení.

obr.8 - Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou zdroj: Ateliér SLIM

O tom, jak vše nakonec dopadlo a jak se uživatelům v nově zrekonstruovaném bytě bydlí, se dozvíte v navazujícím článku.

Nenechte si ujít nic z obsahu portálu ESTAV.cz! Aktivujte si týdenní zpravodaj zdarma.

Ing. arch. Štěpán Lajda

V roce 2013 dostudovat obor Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze. V současné době působí na Katedře architektury FSv jako odborný asistent. Po pětileté praxi v architektonické kanceláři začíná v roce 2015 vlastní praxi a počátkem roku 2016 zakládá se svou přítelkyní, kolegyní a po čase spolupráce i manželkou Ivetou Lajdovou architektonické studio SLIM.

Ing. arch. Iveta Lajdová

Absolvovala obor Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, a sice roku 2012. Již od prvních let studia měla možnost získávat zkušenosti v oboru, zejména díky spolupráci s několika pražskými architektonickými kancelářemi. Je spoluzakladatelkou architektonického studia SLIM, kde působí společně se svým přítelem, kolegou a nyní i manželem architektem Štěpánem Lajdou. Počátkem roku 2017 se stala členkou České komory architektů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Foto: Jakub Skokan a Martin Tůma / BoysPlayNice

Byt v Ústí pro hudebníka a sportovce odráží osobnost majitele

Provence nejsou jen levandule, ale hlavně práce se světlem. Venkovský styl neznamená přezdobenost. Snížení stropu nemusí nutně znamenat šerý interiér. Projekt úprav vnitřního vybavení moderního bytu v Ústí nad Labem nad předkládá pár užitečných lekcí, kterými se hodí inspirovat.

Rekonstrukce bytu z první republiky: Nové potrubí pro kanalizaci a vodovod

Rekonstrukce bytu z první republiky: Nové potrubí pro kanalizaci a vodovod

Při plánech a představách o rekonstrukci bytu vidíme již novou koupelnu, krásné obklady, naleštěnou kuchyň. Aby to všechno mohlo fungovat, předchází práce o dost méně pohledné a špinavější, byt i dům musí mít ta správná „střeva“. Tedy především vedení kanalizace, vody, elektřiny. Obzvláště při rekonstrukcích starých…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA