Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Na rekonstrukci bytu potřebovali stavební povolení. Panelákový byt změnili k nepoznání

Panelákové byty skýtají velký potenciál pro rekonstrukce. Objevují se stále nové a nové příklady zdařilých přeměn temného a stísněného bytu na světlé a prostorné bydlení s dostatkem úložného prostoru. Neobejde se to většinou bez kompletní rekonstrukce a změny dispozice. Pozor je potřeba dát nejen na techniku stavebních postupů ale i na dodržení všech předpisů. Nejednou je potřeba stavební povolení a vše co s ním souvisí. Především v případě bourání konstrukcí je třeba být velmi obezřetný.

Typ panelového domu a původní dispozice

Dům má devět nadzemních podlaží, konstrukční systém je železobetonový, prefabrikovaný s plochou střechou, jedná se o panelový dům typu PS 69/2 –Jč z r 1985. Budova zahrnuje pouze bytové jednotky, společné komunikace a domovní vybavení soustředěné v přízemí.

Rekonstruovaný byt č. 13 byl dispozičně řešen jako 4+1. Ze vstupní chodby je přístupné WC a koupelna. Vnitřní příčky vymezující dispozici jádra (WC, koupelna, kuchyň) byly vyhotoveny z umakartu. V místnosti WC za klozetem se nachází hlavní stoupací instalační šachta a komín s průduchy pro odtah spalin. Na chodbu navazovaly ostatní místnosti dispozice – kuchyň a hala ze které se vcházelo do dětského pokoje anebo pokračovalo dál směrem do obývacího pokoje. Z toho byla pak přístupná poslední místnost, ložnice. Dělicí konstrukce jsou vyhotoveny ze železobetonových panelových dílců. Vytápění bytu je stávající centrální teplovodní. Větrání hygienických prostorů je zajištěno nehořlavým potrubím zaústěným do stávajícího ventilačního systému.

Dispoziční úpravy: Přezdění příček, řezání nosného panelu

Navrhované stavební úpravy se týkají vnitřních prostor bytu, konkrétně změny dispozičního řešení, rekonstrukce vnitřního jádra s hygienickým zázemím bytu, podlah, elektroinstalace a nových povrchových úprav.

Nové dispoziční dělení bytu bylo provedeno z porobetonového zdiva YTONG. Umakartové konstrukce byly nahrazeny zděnými konstrukcemi z porobetonového zdiva YTONG. V místnostech WC a koupelny jsou osazeny nové zařizovací předměty včetně souvisejících nových rozvodů kanalizace a vodovodu. Stěny koupelny byly opatřeny novými keramickými obklady. V místě navrhované kuchyňské linky se v rámci rekonstrukce počítalo s provedením vývodů instalací (kanalizace, vodovod).

Stavební úpravy se týkaly i vyříznutí a následného zajištění nového otvoru v nosném železobetonovém panelu a odstranění dvou nenosných železobetonových příček. Stávající dveřní výplně s ocelovou zárubní byly nahrazeny novými. Podlaha byla opatřena novou nášlapnou vrstvou, keramická dlažba do koupelny a WC, hlavní obytný prostor masivní dubovou podlahou a pokoje vinylovými dílci. V rámci celého bytu byly vyměněny elektroinstalační rozvody.

Zařízení stavebního povolení, proč a nač?

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo zasahováno do nosné konstrukce budovy vytvořením nového otvoru pro přístup do kuchyně, bylo nutné vyřídit na stavebním úřadě stavební povolení. V rámci projektu stavebních úprav byla dále navrženo statické podepření nového otvoru.

Jak proběhla rekonstrukce bytu a stavební práce

Po získání platného stavebního povolení bylo možné začít a to vystěhováním. V prázdném bytě pak proběhly demoliční práce, konkrétně zrušení umakartového jádra a vybouráním dvou železobetonových příček.

Realizace nového otvoru pro přístup do kuchyně začalo podepřením stropní konstrukce stojkami a následné vyříznutí otvoru pilou s diamantovým kotoučem. Samotný řez byl členěn na 3 části vzhledem k váze jednotlivých dílů, které byly po vyříznutí povaleny na gumové pneumatiky a odvezeny z bytu. Statické podepření nového otvoru je realizováno ocelovým svařovaným rámem z I a U profilů dle statického výpočtu. Po vyplnění spár rozpínací maltou a klínky mezi vyříznutým otvorem a ocelovým rámem byly ještě dostatečně podbetonovány stojky rámu. Následující den byly demontovány stojky podepírající stropní konstrukci a bylo hotovo.

Nové dispoziční řešení bylo dokončeno vyzděním příček z pórobetonových tvárnic pro koupelnu a WC, tvořící zároveň stěnu kuchyně a vyzdění nového dělení pokojů, které atypickým zalomením vytváří pro oba niku pro vestavěnou skříň.

V tento okamžik nastoupila na stavbu jednotlivá řemesla, kdy řemeslníci naposledy radikálně zasáhli do stavební konstrukce. Po vyřezání drážek pro vedení potrubí kanalizace a vodovodu a kabelů elektro skončila hlučná část rekonstrukce.

Některé místnosti byly původně jen vytapetované, některé již v omítce. Po zahození drážek po instalacích byla provedena oprava anebo nové natažení štuků. Následovala základní výmalba celého bytu.

Položení podlahy

Pro položení vybraných podlah bylo zapotřebí prvně odstranit v převážné části bytu původní PVC, které bylo „bohužel“ velmi dokonale přilepeno k podkladnímu betonu. Ve vstupní chodbě a v místě původního jádra byla vybourána keramická dlažba. Aby byl povrch srovnán, zbavil se prachu a ostatních nerovností přistoupili jsme k vylití vrstvy samonivelační stěrky v celé ploše bytu. Pak už následovala pokládka různých druhů podlahovin. Nejzajímavější byla určitě pokládka dubové kantovky neboli průmyslové mozaiky. Malé vlysky jsou postupně skládány do řad a lepeny k podkladu. Poté je třeba povrch srovnat přebroušením, smíchat piliny s tmelem a spáry přetmelit. Na závěr je dřevěná podlaha olejována a tím dostane krásný medový vzhled.

V koupelně je vždy třeba v místě sprchového koutu realizovat stěrkovou hydroizolaci před pokládkou dlažby a obkladů. Tak jsme i učili a následně byla osazena vana a sprchová vanička, která po podezdění byla spolu s ostatními stěnami v koupelně a WC obložena. Pro větrání těchto prostor byly rozvedeny zvukově a tepelně izolované ohebné hadice zakončené ve společném ventilátoru a následně byl odtah připojen na centrální stoupací potrubí vzduchotechniky. Rozvody byly zakryty svěšenými sádrokartonovými podhledy, ve kterých se realizovaly výustky a dále zapuštěná světla a prosvícená spára LED páskem. Chybělo jen zaspárovat dlažbu a obklad, vymalovat a osadit a zkompletovat zařizovací předměty.  

Navrhovaná představa o bydlení se začala klubat hlavně poté, když byly osazeny obložkové zárubně bíle lakovaných dveří, zásuvky a vypínače.

Nyní bylo možné pozvat truhláře, který již měl zaměřené řešené prostory a začal montovat kuchyňskou linku vystupující nově realizovaným otvorem do obývací stěny. Po osazení posledních skříní jsme se mohli nadechnout, že jsme to dokončili. Třešničkou na dortu bylo namontování vybraných svítidel a lustrů, kterými jsme spolu s dalšími doplňky zabydleli interiér.

Ing. arch. Martin Panský

Autorizovaný architekt České komory architektů, absolvent obor Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Po 4 letech praxe v Pražském architektonickém ateliéru a interiérovém studiu působí samostatně od roku 2017 ve Strakonicích, kde se věnuje především stavbám pro bydlení, průmyslovým objektům a návrhům stavebních úprav a realizacím interiérů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0), Andrey Vasilikov

Jak se žije v lidském mraveništi? Bytový dům pro 50 tisíc lidí

Rusko je domovinou mnoha rekordů, v nichž bychom raději zůstali jen průměrní. Obří sídliště Novy Okkervil je rozhodně jedním z nich. Řešení bytové krize může mít mnoho podob, a způsob, jaký si kolem roku 2000 vyvolili v Petrohradu, je pro východ příznačný. Přijměte pozvání do lidského mraveniště. Jak se v něm žije?

Rekonstrukci pražského bytu plánovali a realizovali společně s architekty

Rekonstrukci pražského bytu plánovali a realizovali společně s architekty

Když se mladí lidé v novozélandsko-kanadském páru rozhodli usídlit v Praze, pořídili si byt na Strossmayerově náměstí. Byt byl v původním stavu a noví majitelé věděli, že na tuto práci budou potřebovat architekty. Pro architektonický tým bylo umístění objektu a jeho architektonická hodnota, téměř staletá historie,…