Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Bourání nosných konstrukcí v panelovém domě

Chystáte rekonstrukci v panelovém domě? Budete zasahovat do nosných konstrukcí, abyste změnili stávající stav bytu k ideálnímu dispozičnímu řešení? Zda to půjde nebo nikoli rozhodne vždy podrobný statický průzkum či výpočet.

Kdy a kde začít? Ideálně ještě před koupí nemovitosti. Skutečnost, že vaše představa o vysněném bydlení není uskutečnitelná není ničím neobvyklým. Než se pustíte do řešení financování, věnujte patřičnou pozornost návrhu dispozice. Ať už si k tomu přizvete architekty, či si představu rozvržení místností a pohybu po bytě vytvoříte sami, doporučuji návrh konzultovat se stavebním inženýrem nebo přímo statikem. Mohou totiž vzniknout okolnosti, za kterých nelze některé zásahy do nosných stěnových panelů povolit.

Ptáte se jaké? Tak například velmi časté vytvoření nového otvoru do nosného panelu pro průchod mezi místnostmi. Velký vliv na stavební zásah do těchto konstrukcí má počet podlaží bytového domu, přesněji poloha vašeho bytu. Pokud se nachází v nejnižších patrech, bude na jeho stěnový nosný systém působit největší zatížení od nosných konstrukcí jednotlivých bytů nad ním. Při této situaci nelze doporučit vytváření širokých otvorů do stěn nosného systému budovy. Může se stát, že nebude možné realizovat ani jeden otvor. Za těchto podmínek je samotná realizace velmi obtížná a možné pochybení při osazení vyztužující konstrukce by mohli mít fatální následky.

Příkladem kompletní rekonstrukce panelového bytu jsme se zabývali v samostatném tématu.

Dalším faktorem, který vás bude omezovat je skladba jednotlivých panelových dílců. Otvor by neměl přecházet přes dva a více stěnových panelů.

Příčky nejsou nosné, ale pozor na ně!

Dalším typickým stavebním zásahem je bourání „nenosných“ příček (více o pojmu příčka v samostatném článku). Vliv této konstrukce, ač je minimální tloušťky, je někdy podstatnější, než se zdá. Příčky mohou mít charakter ztužujícího prvku v promyšleném systému panelové výstavby. Také často, ač by neměly, podepírají stropní panel, který na ně působí vlivem velkého průhybu. Po odstranění příčky můžeme očekávat další dotvarování „podepřeného“ stropního panelu a následující statické trhliny v podlaží nad řešeným bytem.

Každý stavební zásah do nosné konstrukce v plánované rekonstrukci podléhá stavebnímu povolení! Zpracovaná dokumentace vždy řeší konstrukční část vašeho návrhu. Oslovený odborník zhodnotí všechna kritéria a limity konstrukce a zodpovědně navrhne možné řešení. Pouze touto cestou lze předejít možné tragédii. Nepodceňujte tuto situaci, když si chcete vytvořit „jen“ dveře do kuchyně.

Každá změna má být zaznamenána

Na závěr bych se jen okrajově chtěl zmínit o problematice pasportizace staveb, která s tématem článku souvisí. Dle §125 odst.1 stavebního zákona je vlastník nemovitosti povinen uchovávat dokumentaci skutečného tedy aktuálního stavu své nemovitosti.

Každé bourání v panelovém bytě je nutné pečlivě naplánovat.

Na příkladu bytového panelového domu si lze představit, že jeden vlastník bytové jednotky provede rozsáhlou rekonstrukci, kdy odstraní veškeré možné nehodící se konstrukce. Pokud bude postupovat, jak jsem uváděl výše, můžeme předpokládat, že vše bude v pořádku. Jiný si tzv. udělá „jen“ jádro. Další vytvoří „jen“ dveře do nové místnosti nebo zboří nenosnou příčku atd. Tak to jde dál a dál a budova přichází o tuny betonu, které mohou v některých případech mít důležitou úlohu ve statice promyšleného systému panelové výstavby. A na místo lehké umakartové konstrukce koupelny a wc se zdí podstatně těžší příčky z porobetonu, které přináší nové zatížení do míst, kde se s ním neuvažovalo.

Proto se musí veškeré takové stavební zásahy evidovat, aby všichni vlastníci bytových jednotek měli informace o tom, co se se společným majetkem děje a zda není některým dalším neuváženým zásahem ohrožena statika celé budovy.

Ing. arch. Martin Panský

Autorizovaný architekt České komory architektů, absolvent obor Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Po 4 letech praxe v Pražském architektonickém ateliéru a interiérovém studiu působí samostatně od roku 2017 ve Strakonicích, kde se věnuje především stavbám pro bydlení, průmyslovým objektům a návrhům stavebních úprav a realizacím interiérů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Panelák v Prešově bude po explozi a požáru zbourán celý

Dvanáctipatrový bytový dům v Prešově na východním Slovensku, který nedávno vážně poškodil výbuch plynu a následný požár, bude zbourán celý. Rozhodl o tom dnes krizový štáb, řekl novinářům statik Jozef Polák. Česká firma Cannoneer group, která začala panelák rozebírat v pondělí s pomocí speciální techniky, chce podle…