REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Jaké zásady mají ctít přírodní zahrady

Chcete mít zdravou zahradu plnou motýlů, zpívajících ptáků a chutných plodů? Chcete zkusit vybudovat zahradu bez pesticidů a rašeliny, bez sterilních tújí a chemického trávníku? Víte, že lze využít každou kapku dešťové vody? Máte na balkoně prudké slunce nebo naopak stín a tvrdíte, že tam nelze nic pěkného či užitečného vymyslet? Aplikujte zásady takzvaných přírodních zahrad, které v současnosti získávají na popularitě.

Zásady

Dodržování zásad „přírodních zahrad“ se lidé učí porozumět přírodním procesům a vnímat důležitost zachování přírodních zdrojů. Oceňuje se také znovu využití, recyklace, materiálů částečně lidmi přetvořených jako např. beton, kov, odpadní či dešťová voda.

Jaké jsou tedy ony zásady, které musí mít všechny přírodní zahrady?

 • nepoužívat pesticidy – tzn. nezatěžovat půdu a výpěstky chemií, potažmo i zdraví živočichů, vč. lidí
 • nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva – tzn. neznečišťovat podzemní vody
 • nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy – tzn. neničit neobnovitelný (těžko obnovitelný) přírodní zdrojů

Dále jsou volitelné prvky, které mohou být zastoupeny v zahradách v různém množství a poměru:

 • živý plot z planých keřů – poskytuje útočiště zejm. pro hmyz a drobné ptactvo
 • přirozená louka, prvky louky -  poskytuje útočiště zejm. pro hmyz, podporuje druhovou rozmanitost rostlin i živočichů
 • divoké porosty – i jen malé plochy, které se nekultivují, poskytují útočiště zejm. pro hmyz a ptactvo, obojživelníky i drobné savce
 • divoký koutek – dtto.  Může představovat např. jen hromadu větví a listí
 • mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá) – podporují různorodost života na zahradě
 • listnaté stromy – oproti jehličnanům poskytují výrazně více útočišť a obživy pro všechny možné organismy
 • květiny a kvetoucí trvalky - – podporují různorodost biologického života a okrasnou funkci zahrady

V obhospodařování zahrad se hodnotí:

 •  kompostování, přítomnost kompostu – recyklace bioodpadu, výroba vlastního substrátu
 • “domečky“ pro zvířecí pomocníky – podpora biologické rozmanitosti a přirozených predátorů
 • využití dešťové vody – zachování vody v krajině
 • užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů – přírodní materiály, postupy nevyžadující chemické prostředky či jiné nešetrné zásahy
 • mulčování – šetrné zacházení s půdou, kvalitnější pěstování rostlin
 • smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení – dtto, plus zachování rozmanitosti a tedy i odolnosti systému
 • zeleninové záhony a bylinky – jistá soběstačnost a nauka o pěstování užitkových plodin
 • ovocná zahrada a bobulové keře – dtto. Zde se navíc podporují tradiční krajové odrůdy či druhy v minulosti sloužící k výrobě trvanlivých potravin či jiných zdraví prospěšných produktů

foto: Ing. Petra Šilberská

Respektovat místní podmínky a přizpůsobit design zahrady:

Dalším z důležitých principů je vymyslet si takové prvky a technologie, které jsou na daném stanovišti snadno udržitelné, tzn. porozumět lokálním podmínkám místa; jaké jsou tam vláhové a světelné poměry, identifikovat typ stanoviště a dle toho vybrat typ rostlin a dalších prvků zahrady. K tomu je vydáváno množství materiálů a příruček, příp. jsou organizována školení a poradenství, vč. on-line poradenství. Pakliže je prostor složitější, je lépe se obrátit na odborníky. Téměř každý zahradní architekt či jiní specialisté v oboru by měli umět poradit v principech přírodních zahrad.

Kde všude můžeme uplatnit zásady přírodních zahrad?

Téměř všude, počínaje od zahrad mateřských školek, základních škol až po výzkumné zahrady specializovaných škol a institucí. Prvky přírodních zahrad lze dobře využít i ve veřejných parcích a zahradách, na venkovských návsích, v soukromých zahradách, v městských vnitroblocích, na balkonech i střechách. Každý z principů může mít svůj individuální styl i velikost.

Kde můžeme přírodní zahrady vidět?

V současnosti je u nás 350 certifikovaných Přírodních zahrad, z toho 68 Ukázkových přírodních zahrad, samozřejmě je mnoho takových, které nejsou certifikované a přirozeně splňují kritéria, nicméně jde o to myšlenky šířit a sdílet zkušenosti. Existuje několik databází o umístění přírodních zahrad u nás i v zahraničí, některé z nich uvádím níže v odkazech. Nejlepší je však osobní zkušenost a zahrady navštívit, zeptat se na vše co nás zajímá. Tedy je možné zúčastnit se exkurzí pořádaných již zmíněnými organizacemi či jít vlastní cestou s mapkou přírodních zahrad v ruce. Již nějaké existují a nabízí je např. rakouský partner Natur im Garten, Přírodní zahrada z. s., příp. další partneři projektu, viz odkazy níže.  

Přednáška Petry Šilberské o přírodních zahradách

Ing. Petra Šilberská

Zahradní architektka, působící v oblasti územního plánování od roku 1999. Kromě projekce zeleně zahrad a parků se věnuje veřejným prostranstvím, participaci veřejnosti do projektů a vzdělávacím aktivitám v oblasti přírodních zahrad a přírodního stavitelství. Zkušenosti má nejen z České republiky ale i ze zahraničních stáží a mezinárodních projektů ve státech Visegradské čtyřky, Velké Británii, Irsku a USA.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

 1. VIDEO: Přírodní zahrady mají i svoji certifikaci
 2. Jaké zásady mají ctít přírodní zahrady

Mohlo by vás zajímat

Principem permakulturní zahrady je přirozený vývoj

Principem permakulturní zahrady je přirozený vývoj

V zahradách se nám líbí. Rádi jdeme domů parkem nebo alejí, navštěvujeme zámecké zahrady, chodíme obdivovat různé speciálně založené zahrady a mnozí z nás touží po zahradě u domu. Co to je zahrada? ...

REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist

14.11.2018 konference TZB-info o bytových domech

Připravujete rekonstrukci bytového domu? Jak na úspory za energie a zhodnocení domu? Jak plánovat opravy a finance? Unikátní publikace pro účastníky. Těšíme se na vás v Praze.

Program a přihláška