Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Reality více o tématu

Byty a domy pro bydlení

Podle ředitelů developerských společností je 73 % nových bytů v Praze kupováno k bydlení, 16 % k pronájmu. Cca 11 % jako přímá investice k uložení aktuálně volných finančních prostředků.
Byty a domy pro bydlení

Pro Čechy je důležitá lokalita a cena.

Markantní sleva na začátku prodeje projektu může poptávku po nových bytech až zdvojnásobit. S jistým odstupem pak následují dopravní dostupnost nemovitosti, profesionální projev prodejce a důvěryhodnost/ stabilita developera. Naopak nejmenší vliv na rozhodování zákazníků má energetická náročnost budovy, míra rozestavěnosti projektu a způsob financování.

Klienti se málo ptají technické detaily. Kvůli smlouvě se běžně obracejí na právníka, ale podstatné věci týkající se kvality jim naprosto unikají. Na vyžádání by měl mít klient možnost nahlížet do projektové dokumentace pro provedení stavby.

Kategorie bytu byly zrušeny v roce 2006

Dřívější kategorie bytu zrušil zákon č. 107/2006 Sb. a zavedl nový pojem byt se sníženou kvalitou. Vybrané pojmy ze zákona:

  • Podlahovou plochou bytu je součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu. Podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.
  • Bytem se sníženou kvalitou je byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství.
  • Základním příslušenstvím je koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod, základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak jej užívá jen nájemce bytu.
  • Ústředním vytápěním je vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je umístěn v místnosti k tomu určené, včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo elektrické nebo plynové vytápění.

Obezřetnost je na místě zejména pokud prostor není delarován jako byt.

Jiné prostory (např. ateliéry) mají jiné požadavky na osvětlení, akustiku, minimální velikosti místností, řešení dispozice a následně se ukáží i další praktické problémy, např. s trvalým bydlištěm.

Nájem a podnájem

Nájemní vztah je vztahem přímo mezi vlastníkem bytu zapsaným v katastru nemovitostí (pronajímatelem) a nájemcem, podnájem je vztah, kdy nájemce bytu dále tento byt nebo jeho část poskytne do užívání další osobě - „podnájemci“. Podnájem bytu na rozdíl od nájmu bytu není „chráněn“ zákonem. V podnájemní smlouvě lze sjednat jak výpovědní důvody, tak výpovědní  dobu nebo další práva a povinnosti odlišně, než je tomu u nájemní smlouvy. Pokud nájemce v bytě sám trvale bydlí, může dát část bytu do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele, ale musí oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob. Podnájem vždy zaniká nejpozději se zánikem nájmu nebo uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Končí-li nájem má nájemce povinnost sdělit to podnájemci. Po skončení podnájmu nemá podnájemce nárok na zajištění bytové náhrady.

Kauce při pronájmu, respektive „jistota“ slouží pronajímateli jako finanční záruka, že nájemce splní své povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Podmínkou  je předchozí dohoda nájemce a pronajímatele.

Výše jistoty je věcí dohody smluvních stran, nový občanský zákoník pouze určuje, že tato jistota nesmí být vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného.
Kauce se po skončení nájmu vrací i s úroky, ale je možné započíst to, co nájemce dluží.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Reality

  1. Komerční reality
  2. Byty a domy pro bydlení
  3. Energetický průkaz budov
  4. Cenové mapy

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Jak koupit bydlení: Architektura domu a bytu

Jak koupit bydlení: Architektura domu a bytu

Architektonická hlediska nezahrnují jen to, jestli je dům „hezký“ či nikoli. Jedná se především o to, jak byt či dům využívá denní světlo a slunce, jaké jsou dispozice domu, zda mají místnosti minimální požadované rozměry, zda dispozice co se tváří jako 4+1 není ve skutečnosti jen 2+1 a podobně. U bytů může být…

Kolik peněz stojí postavit rodinný dům?

Kolik peněz stojí postavit rodinný dům?

Cena za realizaci rodinného domu se odvíjí od objemu stavby, složitosti stavby i parcely (například složité základové podmínky) od ceny použitých materiálů, kde zvláště v interiéru záleží na zvoleném standardu.

REKLAMA