Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Vlna v krajině, pahorek mezi pahorky. Organická stavba vinařství reaguje na okolí

Organická stavba vinařství, reagující na krajinný kontext. Vlastní stavba je železobetonová, dvoupatrová. Podzemní část je určena výrobě, ležení a archivování vína. Přízemí je určeno pro degustace, posezení, prodej. K dispozici dva apartmány pro příležitostné nocování.
Foto: BoysPlayNice
Krajinu chápeme především jako součást našeho domova.
Zdeněk Pospíšil

Místo s bohatou historií, výjimečnou krajinou a nádhernou moderní organickou architekturou

Necelých 30 kilometrů od Brna a na dohled od Hustopečí naleznete malou vesnici, která zůstala tak trochu zapomenutá, vzhledem k pestrému okolí s bohatou historií. Jmenuje se Kurdějov, dříve vzhledem k německému obyvatelstvu Gurdau, také Curdieiow, Gurdějov, Gurdaw. Stejně jako pestrost jména je pestrá i minulost vesnice. Nejzajímavějším místem zde nesporně byl opevněný starobylý kostel svatého Jana Křtitele, fara, zděná zvonice a kaple Všech svatých. Opevněný komplex pochází z období pozdního středověku a stavby jsou převážně pozdně gotické. Vše mělo fortifikační charakter a zvonice sloužila jako případné poslední útočiště obránců, takzvaný bergfrit. Vesnice se nalézá v údolí Ždánické vrchoviny nebo taky Ždánického lesa. Krajina má charakter zvlněné vysočiny promíšené vinohrady s tradicí, jež sahá až do 13. století. V kopcovité krajině naleznete nádherné výhledy a ještě něco…

Pohled jižní. Foto: BoysPlayNice

Vinařství Gurdau je jako odtud

Do takového charakteru krajiny toužili majitelé vinařství Gurdau umístit svůj vinařský dům. Pochopitelně, že část požadavků vycházela ze zcela pragmatické potřeby, kdy vinařství bylo třeba umístit do těsné blízkosti vlastněných vinohradů. Vzhledem ke zkušenostem našich předků tudíž nikoho neudiví, že mikroklima tohoto místa se svažitými vinicemi na podloží z vápenitého pískovce a vápenité spraše je skvělým místem pro pěstování Ryzlinku Rýnského. Ten potenciál nevyužít by byl hřích, tudíž samotný vinařský dům byl pouze smysluplným vyústěním všech daností. Rámec 7 hektarů svažitých vinic na 4 tratích s vesnicí a gotickým kostelem svatého Jana Křtitele v údolí s nádherným vinařským domem skrývá předpokládaného ducha takovéhoto unikátního místa. Opět je zde mystický genius loci nádherného místa a stavby v úžasné krajině s bohatou historií a předivem vinic. Co víc si přát? Dobrého architekta a jeho dobré nápady. Ty se však nerodí snadno, ale výsledek pak stojí za to. Zde jsem si tím zcela jist. První studie a nápady týmu architekta Aleše Fialy se rodily již v roce 2014.

Změny, nové nápady, další úvahy a po třech nevyužitých projektech nakonec čtvrtý, který zvítězil. Po právu. Organická architektura s minimalistickým projevem je vycizelovaná do posledního detailu a souzní s krajinou, do které je velice zdařile zasazena. Výrobní část vinařství je v podzemní části, zatím co návštěvníkům patří část nadzemní. A to se vším, co k tomu patří. Estetika a funkcionalita s přihlédnutím ke každému detailu je jen logickým doplněním skvělého multisenzorického zážitku. Chcete koštovat skleničku skvělého vína s nádherným výhledem na zapadající slunce, kdy se chuťový zážitek snoubí s estetikou vinařského domu se zelenou střechou volně prolnutou do okolní přírody? Sami, s blízkými nebo ve větší společnosti? Vše je zde možné. Zajímavě řešené ubytování celý zážitek jenom podtrhuje. Vše zde je děláno s pokorou k přírodě, k tradici.

Zachování udržitelných postupů v bio režimu jde tak daleko, že majitelé si zde pro zachování biodiverzity a opylování krajiny chovají vlastní včely. Zmíněný bio režim by měl vyústit do dvou let certifikací organických vín. Ve vinařství se pěstují také odrůdy Veltlínu zeleného a Pinot blanc, rovněž výtečné kvality. V roce 2021 byly pro gastro účely vysazeny i modré odrůdy jako jsou Frankovka, Dornfelder a Merlot.

Pohled jižní. Foto: BoysPlayNice

Základní popis

Objekt vinařství ve volné krajině s sebou pochopitelně přinesl vysoké nároky na architektonické a krajinářské začlenění. Na krajinný kontext reagujeme formou mírného oblouku – vlny v krajině, pahorku mezi pahorky.

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Gurdau vinařství

Gurdau vinařství bylo založeno roku 2012 na „zelené louce“ vysazením prvních vinic ve svazích nad obcí Kurdějov. Ta patřila historicky k významným dodavatelům vína mikulovským i brněnským měšťanům i šlechtickým dvorům na Moravě. Převzetím historického názvu obce se mladé vinařství Gurdau hlásí k velkolepému vinařskému odkazu lokality.

Pohled jihovýchodní. Foto: BoysPlayNice

Vlnka v krajině

Už počáteční ideje vinařského domu uvažovaly provozně nejefektivnější polohu, doslova v centru vinic. Ta je zároveň účelná i poetická, protože odstupuje od vesnice a nabízí uklidňující a okouzlující výhledy. Aby tomu tak bylo, umístění objektu ve volné krajině s sebou pochopitelně přineslo vysoké nároky na architektonické a krajinářské začlenění. Na krajinný kontext reagujeme formou mírného oblouku – vlny v krajině, pahorku mezi pahorky. Velká péče byla věnovaná zakomponování – delikátnímu zaříznutí stavby do terénu a její návaznosti na zeleň kulturní i přírodní. Střecha oblouku je řešena jako zelená extenzívní, okolí domu bylo osázeno 150 keři a vzrostlými stromy, mnohdy prorůstajícími „proděravělou“ střechou. Celková síla a užitek nové zeleně ve prospěch krajiny i domu se projeví teprve s léty.

Organická architektura

Vlastní stavba je železobetonová, dvoupatrová. Podzemní část je určena výrobě, ležení a archivování vína, v přízemí se odehrává degustace, posezení, prodej. Hostům jsou k dispozici dva apartmány pro příležitostné nocování.

Průhled 1.NP – vstupní pasáž. Foto: BoysPlayNice

Založení stavby do země je pro vinařství tradiční, její pojetí je pak naprosto současné a nadčasové. Atmosféra prostředí je založena na zážitku krásy, vytříbenosti a absolutního komfortu. Použití materiálů jako pohledový beton, sklo, kov, dubová a akátová dřevina je čisté a přímé a podporuje organickou formu stavby. Zároveň je kladen maximální důraz na preciznost řemeslného zpracování a detaily.

Bezprostřední kontakt s krajinou, umožněný velkoplošným prosklením, velkorysými terasami a pochozí střechou, vnáší do zážitku prostoru různorodost přírodních nálad a ročních období. Zapuštěním domu do terénu vzniká pocit přívětivého zázemí, přirozeného splynutí s místem, ze kterého víno pochází. Nadhled a vzdušnost lze vychutnat pobytem na terasách a umělém kopci zelené střechy, kde se otevírají famózní scenerie horizontů Kurdějova, v dálce se rýsující Pálavy i rovin rozprostírajících se k Rakousku. Prostory vinařského domu jsou proměnlivé a vstřícné chvílím společenským, romantickým i tiché kontemplaci nad sklenicí vína.

Věříme, že koncepce vinařství Gurdau výrazně přispěje k rychle rostoucí a zvyšující se vinařské a turisticko-vinařské kultuře v Česku a podpoří růst nové půvabné tradice kultivovaného setkávaní a sepětí člověk – víno – krajina.

Apartmán. Foto: BoysPlayNice

Udržitelnost

Stavba je navržená s co největším respektem k okolní krajině. Je kompletně překryta obloukovou extenzivní vegetační střechou, aby po rozvinutí vegetace byla v dálkových pohledech téměř neviditelná. Okolí stavby je doplněno množstvím nových keřů a vzrostlých stromů také z důvodu vytvoření optimálního mikroklimatu v budoucnu. Poloha stavby přímo ve vinohradu minimalizuje dopravu surovin a pracovníků v rámci vinařství. Výrobní prostory jsou umístěny pod terénem, naopak prostory pro zákazníky jsou otevřeny prosklenou fasádou směrem ke slunci, z důvodu využívání pasívní energie. Proti přehřívání v nejteplejších letních měsících jsou navržena tepelně izolační trojskla v kombinaci s dřevěnými předokenními dubovými lamelami, dostatečným přesahem obloukové střechy a zastíněním pergoly před fasádou plachtami. K vytápění je použito tepelné čerpadlo vzduch-voda. Dešťové vody jsou zachytávány v akumulační nádobě a využívány k závlaze vinohradu.

Pohled jihovýchodní. Foto: BoysPlayNice

Doplňující informace

Studio Aleš Fiala
Autor Ing. arch. Aleš Fiala
Adresa studia Sochorova 3221/1, 616 00 Brno-Žabovřesky, Česká republika
Spoluautor Ing. Tomáš Bílek, Ing. Bronislav Bureš [stavební inženýři]
Umístění projektu Kurdějov 300, 693 01 Kurdějov
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2016–2020
Rok dokončení 2022
Zastavěná plocha 1 260 m2
Hrubá podlahová plocha 1 141 m2
Užitná plocha 997 m2
Plocha pozemku 43 099 m2
Rozměry obestavěný prostor 5 300 m3
Klient GURDAU vinařství s.r.o.
Fotografie BoysPlayNice
Spolupráce Statika: OK ateliér
UT, ZTI, VZT: Projekce TZB Prokeš s.r.o.
SIL, SLP, EZS: CATEGORY a.s.
Krajinářské úpravy: Ing. Zdeněk Sendler
Návrh nábytku, interiérových detailů: Daniela Hradilová,
Generální dodavatel stavby: Navláčil stavební firma s.r.o.
Zámečnické konstrukce: OMELKA s.r.o.
NEJEZ stavebně zámečnické práce, spol. s.r.o.
Ateliér Originál Hořánek
Stolařské práce: DŘEVOSTYL
Dřevěné podlahy a terasy: BELEVEY
Materiály Seznam použitých materiálů
základní konstrukce – monolitický železobeton
zelená extenzivní střecha
prosklené plochy Al profily, trojsklo
dubové stínící žaluzie
akátové terasy
podlahové stěrky cementové, polyuretanové
dubové vnitřní podlahy
dubový lamelový obklad interiérových stěn
různé detaily a prvky ocel, sklo
Značky Seznam použitých značek
výplně otvorů – Schüco
svítidla – Georg Bechter Licht
ohýbaná skla – bentglass
betonové prefa prvky exteriéru – BETON-Těšovice s.r.o.
lepené dubové profily, sloupy, žaluzie – DŘEVO-SPEKTRUM s.r.o.
textil – Habitat
nábytek – TON
nábytek – Dedon
světla – Occhio
postele – Vispring Beds
sedací nábytek – Living Divani
vinná kosmetika – Caudalie
ozvučení – Bang & Olufsen
O studiu Bližší informace
Ing. arch. Aleš Fiala, roč. 1962, žije a pracuje v Brně. Se svými spolupracovníky má za sebou množství staveb v oboru bytových, občanských i průmyslových staveb.

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie – BoysPlayNice
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO ALEŠ FIALA a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Architektura

Foto: Robert Žákovič, www.robertzakovic.com

Dva domy na Hané: Tvoří jeden celek a tmelí rodinu

Nízkoenergetická stavba v úrodném moravském kraji na Hané má svá specifika. Chce se přiblížit lidovým tradicím rodinných sídel, která vytvářela svébytný prostor pro společná setkávaní velkou terasou s vůní dřeva, bylin a vína tak, jak je známe třeba z italských vesnic.

Otevřeně o Praze - klimatická změna - zdroj: Open House Praha, pixabay

Otevřeně o Praze: Open House Praha a Krenovka zvou na debatu o klimatických změnách

Organizace Open House Praha pořádá ve spolupráci s kulturním centrem Krenovka šestou a letošní závěrečnou debatu z cyklu Otevřeně o Praze, který se týká témat spojených s rozvojem hlavního města. Ve středu 29. listopadu od 18.00 hodin se v Krenovce v prostorách Čítárny Unijazz na Praze 3 uskuteční panelová debata na…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA