Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Architektura a urbanismus

také architektonické a urbanistické návrhy, územní plánování

Zpět k nadřazené kategorii „Technické obory“

Zařazené firmy (84)

aac - Architektonický ateliér Cahel - ing. arch. Luděk Cahel Zlín

Projektování v oboru architektura a pozemní stavby: návrhy a projekty budov vč. interiérů, rekonstrukce a modernizace objektů, urbanistické řešení území

AANTEX, spol. s r.o. - v konkurzu Praha

Architektonická tvorba, předprojektová a projektová příprava staveb, realizace staveb

A Atelier - projekty rodinných domů Praha

Architektonické studie a kompletní projekty pro stavební povolení - specializace na rodinné domy a bytové domy; individuální návrhy; moderní koncepce bydlení s funkčním členěním bytu

AD ateliér Pardubice - ing. arch. Jiří Řeřucha Pardubice

Architektonický ateliér - projektová činnost, design; inženýrská činnost

AHK architekti, s.r.o. Praha

Architektonický ateliér: urbanistické plánování, projekty budov (administrativní, bytové, polyfunkční objekty)

AK - architekt Kaut Liberec

Projektová a poradenská činnost v oboru architektura, urbanismus a interiéry

A PLUS BRNO, a.s. Brno-město

Realitní činnost; reklamní činnost; ekonomické poradenství; poradenství v oblasti architektury a stavebnictví; projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb; inženýrská činnost v investiční výstavbě

A PROJEKT SERVIS - ing. arch. Jiří Dvořák, autor. arch. Praha

Projekce, poradenství v oblasti stavebnictví a hlavně architektury; projekce ve všech stupních a oborech - autorizovaný architekt; zajištění inženýrské činnosti do vydání stavebního povolení

ARCHIKO - ing. arch. Věra Kollegová - architektonická a projektová kancelář Karviná

Předprojektová a projektová činnost v oboru architektura a pozemní stavitelství, investorsko-inženýrská činnost ve výstavbě

ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o. Brno-město

Architektonická kancelář, projektová činnost ve výstavbě

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Brno-město

Architektonická činnost

Architektonická kancelář Křivka s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v oboru architektura a pozemní stavby; projekty rodinných domů zpracovány v CAD systému ALLPLAN

Architektonický ateliér AD - ing. arch. N. & A. Dvořákovi České Budějovice

Architektonická tvorba a projekční činnost v oboru pozemních staveb

ARIOS, spol. s r.o. Praha

Architektura, projekty, rekonstrukce, interiéry, inženýrská činnost, dodávka staveb na klíč

ARKOPROJEKT, spol. s r.o. Olomouc

Architektonický ateliér, design studio, projektování staveb, architektura, rekonstrukce, interiéry

ARTĚL, spol. s r.o. Praha

Design studio

ARTOP - ing. arch. Eva Rokosová Praha

Projektová, poradenská a konzultační činnost v oboru architektura; využití a oceňování nemovitostí; zprostředkovatelská činnost

ATEF - akad. arch. ing. Jan Friedl Frýdek-Místek

Urbanismus, architektura, design, pozemní stavitelství - projektová činnost

ATELIER ADIP Hradec Králové

Architektonická kancelář; komplexní projektové a inženýrské služby s využitím počítačových technologií

Ateliér Cvrček & spol. - ing. arch. Karel Cvrček Příbram

Projektová činnost v investiční výstavbě obor urbanismus, architektura, územní plánování, interiérová tvorba

ATELIER DESIGNU A ARCHITEKTURY Praha

Atelier designu a architektury

Ateliér KK Mladá Boleslav

Projekční činnost pro oblast architektury a stavitelství, poradenská, informační a inženýrská činnost

Ateliér P 60 - Ing. akad. arch. Miroslav Suchý Praha

Projektová činnost v oblasti architektury, urbanizmu a interiérové tvorby

ATELIER VJH, s.r.o. Praha

Projekty bytové výstavby; rekonstrukce památkových objektů; projektová činnos v investiční výstavbě; inženýrská činnost, architektonická činnost

ATELIÉR 3M - ing. arch. Miroslav Mužík, autor. arch. Praha

Studie, projekty k územnímu a stavebnímu řízení a realizační dokumentace v oboru architektury, interiéru a pozemních staveb vč. inženýrské činnosti

ATELIÉR 8000, s.r.o. České Budějovice

Architektonicko-projektová činnost, tj. zpracování urbanistické, architektonické a projektové dokumentace; inženýrsko-manažerská oblast představující zajištění organizace stavby na klíč

ATIP, a.s. Trutnov

Architektonická, projektová a inženýrská společnost

Aulík Fišer architekti, s.r.o. Praha

Projekční činnost, architektonické studie

BARTÁK Český Krumlov Český Krumlov

Projektová činnost v investiční výstavbě - architektura a pozemní stavitelství vč. veškeré inženýrské činnosti; vytyčování staveb; stavebně-technický průzkum; autorský a stavební dozor

Benš, ing. arch. Pavel Benš Praha

Předprojektové práce v oboru činnosti architektonická tvorba a projektování pozemních staveb, zejména interiéry vč. realizace; architektonické a umělecké objekty: svítidla, fontány a kašny, emblémy a firmy, smuteční ohně, plastiky, mříže a jiné kované výrobky

Borský, Ing. Jan Borský Praha

Zahradní a krajinná architektura, revitalizace městských interiérů, velké terénní úpravy, projekce drobných zahradních staveb, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

D.A.Studio, spol. s r.o. Praha

Projektování v oboru architektura, pozemní stavby, urbanismus a územní plánování; konzultační činnost

DELTA PLAN spol. s r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě - architektura a pozemní stavby, územní plánování a urbanizmus; komplexní inženýrská činnost

Drahovzal, ing. arch. Oldřich Drahovzal Tábor

Projektová činnost, architektura, studie až projekt, urbanismus, interiéry

D3A spol. s r.o. Praha

Architektonická a projektová činnost

Fikarová, ing. arch. Jitka Fikarová Ústí nad Labem

Projekční činnost v oblasti architektury a územního plánování a ÚSES

Froněk, Michal Froněk Praha

Architektonická a inženýrská činnost vč. technického poradenství; design interiéru a nábytku

GALERIE - ing. arch. Luboš Haniš Brno-město

Architektura, pozemní stavby, interiér

Götz, ing. arch. Jiří Götz, autor. arch. Praha

Projektování v oboru architektura a pozemní stavby; rekonstrukce a modernizace (památkově chráněné budovy); nová výstavba; řešení interiérů

Gudev, ing. arch. Asen Gudev, autor. arch. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě - architektura, pozemní stavby, urbanismus, interiéry

HLAVÁČEK & PARTNER, spol. s r.o. Praha

Architektonický ateliér působící v oblasti průmyslové architektury, urbanismu, občanské výstavby, rekonstrukcí a návrhů interiérů vč. jejich realizací

Hoffman, Patrik Hoffman Mělník

Architektura, design interiéru

HOLOUBEK Vyškov

Projekční práce, architektura, urbanismus, ekologie, interiér, design, marketing; obchod

Hrošová, ing. arch. Alena Hrošová Brno-město

Architekt - projektové a poradenské služby; investiční záměry; studie, projekty; rekonstrukce; inženýrská činnost

Jaklová & Jakl Architekti Liberec

Architektonická kancelář: územněplánovací dokumentace, urbanistické studie, regulační plány, architektonické studie, projektová dokumentace staveb, studie vlivu stavby na krajinný ráz; inženýrská činnost; specializace na památkovou péči

Janda, ing. arch. Josef Janda - Ateliér JART Olomouc

Architektonické a stavební projekty, návrhy a realizace interiérů, urbanismus

K.K. - ARCHITEKT, s.r.o. Praha

Projekční a konzultační činnost v oboru architektura a pozemní stavby, interiéry, výstavnictví, design vnitřního zařízení a grafický design v souvislosti s architekturou

Klenovský, ing. arch. Jaroslav Klenovský Brno-město

Projektování v oboru architektura a urbanismus, památková péče

Kocka, ing. arch. Ivan Kocka, Projektová kancelář Praha

Architektonické návrhy pozemních staveb, rekonstrukce, vestavby

Kopáčik, ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. Brno-město

Projektová a poradenská činnost v oblasti architektury, urbanismu a územního plánování

Krátký, ing. arch. Vladimír Krátký Praha

Projektování - architektura, urbanismus, interiéry; konzultace

Kratochvíl, ing. arch. Petr Kratochvíl Praha

Projektování v investiční výstavbě, architektura, design

K.R.B - klub racionálního bydlení Praha

Publikační činnost v oborech bydlení, užité umění, architektura, design

Kůrová, Ing. Jana Kůrová Brno-město

Zahradní a krajinářská architektura - projektová a poradenská činnost

LE PATIO CZ s.r.o. Brno-město

Realitní činnost, poradenství v oblasti stavebnictví a architektury, obchodní činnost, reklamní činnost

LILA - architektonický ateliér, spol. s r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost v oblasti pozemních staveb

LÖW & spol., spol. s r.o. Brno-město

Zpracování územních plánů velkých územních celků, sídelních útvarů a zón, urbanistické studie; generely, návrhy a plány ÚSES, metodické poradenství; programy hospodářského a sociálního rozvoje sídel a regionů; programy obnovy venkova; hodnocení vlivu staveb na životní prostředí - EIA; komplexní a jednoduché pozemkové úpravy

MANIAC INTERIER - ing. arch. Hynek Maňák Brno-město

Design - interiér - architektura: návrhy nábytku a interiérů

Mužík, doc. ing. arch. Jan Mužík, CSc. Praha

Projektová, expertní a poradenská činnost v oblasti architektury a urbanismu

NEXUS GARDEN - ing. arch. Jan Šmejkal Praha

Návrhy a realizace výstav a interiérů; projektování v oboru architektura, pozemní stavby

OPOSS projekce Karviná

Projektová a poradenská činnost ve stavebnictví (urbanistika, novostavby, rekonstrukce, interiéry); architektonické služby, design

Pechar, ing. arch. Zdeněk Pechar Praha

Poradenská, obstaravatelská a projekční činnost v oboru architektury a pozemních staveb vč. interiérů a zahradních úprav

PK - Projekční kancelář - ing. arch. Pavel Kovařík Praha

Projektová činnost v oboru architektury a pozemního stavitelství, inženýrská a konzultační činnost a dodavatelská činnost vč. činnosti obstaravatelské

PPSA, spol. s r.o. Brno-město

Architektonická a projekční kancelář

Projekce, architektura - ing. arch. Karel Polívka, autor. arch. Kolín

Projektování pozemních staveb, bytová i průmyslová výstavba, architektura, interiéry

Projekce pozemních staveb KANIA Ostrava-město

Návrhy a architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, zadání staveb, pro stavební řízení, realizaci, rekonstrukce, přístavby a nadstavby, dílčí dokumentace zdravotechniky, elektroinstalace, topení, vzduchotechniky, rozvodů plynu, dokumentace kotelen, výměníkových stanic vč. MaR, ČOV; projekty interiérů; projekty RD

Projekční kancelář AGN, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Projektová a předprojektová činnost v oboru urbanismu, architektury a pozemního stavitelství

SAUL s.r.o. Liberec

Projektová, investorsko-inženýrská, poradenská a konzultační činnost v oborech architektura, pozemní stavitelství, urbanismus a územní plánování, krajinářská tvorba, interiér; reprografie

Stejskalová, ing. arch. Jana Stejskalová Praha

Projektová, poradenská a konzultační činnost v oboru architektura a pozemní stavby

Syrový, ing. arch. Petr Syrový, CSc. Praha

Požární bezpečnost staveb - znalecké posudky, konzultace, projektová řešení; poradenství a konzultace v oboru architektury a stavebnictví

Šír Praha

Projekce pozemních staveb, zejména bytových, občanských a průmyslových; urbanismus a architektura, konzultace a odborné posudky

Šrom, ing. arch. Ivan Šrom - ATELIÉR Š Praha

Poradenská činnost, předprojektová příprava a projektování v oboru architektury a pozemních staveb

Šromová, ing. arch. Daniela Šromová - ATELIÉR ŠD Praha

Poradenská činnost, předprojektová příprava a projektování v oboru architektury a pozemních staveb

TENET, spol. s r.o. Trutnov

Architektonický ateliér, projektová činnost

Tomsa, Libor Tomsa ARCHITEKT Praha

Projektová, poradenská a inženýrská činnost - architektura, pozemní stavby, urbanismus, interiéry

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Brno-město

Projektová činnost v oboru urbanismu, územního plánování a architektury

VHE a spol., s.r.o. Praha

Architektura, projektová činnost ve výstavbě: stavby pro bydlení (byty, RD, bytové domy, hotely, penziony, dětské vesničky SOS); areály (hypermarkety, OC, obchodně-společenská centra, sportovní a zábavní centra, skladové a výrobní areály); interiéry; urbanismus (studie, územní plány měst a obcí, změny územních plánů)

Vitáková, Ing. Jiřina Vitáková Praha

Projektová a poradenská činnost v oboru architektury, urbanismu a pozemního stavitelství - dlouholetá praxe v rekonstrukcích historických měst a objektů

Vokoun, Jiří Vokoun, autor. tech. Náchod

Projektová činnost v oboru pozemních staveb; architektonické poradenství; inženýrská a investorská činnost, autorizovaný stavitel

Vondřejc, Jaroslav Vondřejc - projektové ateliéry Rychnov nad Kněžnou

Projekční činnost - bytové, občanské a průmyslové stavby, architektura, interiéry, požární bezpečnost

Vychodil, doc. ing. arch. Vladimír Vychodil, CSc. - projekční a architektonická kancelář Prostějov

Projekční a architektonická činnost v oblasti veřejných staveb (zaměření na stavby pro školství), interiérů a obytných budov, zpracování územně plánovací dokumentace (zaměření na obnovu venkova)

Vystyd, ing. arch. Luděk Vystyd Cheb

Architektonický a urbanistický projekční ateliér, projektování rekonstrukcí památek, územní plánování

Wahla, ing. arch. Ivan Wahla Brno-město

Architektura, projektová činnost ve výstavbě

Ziegler, ing. arch. Ladislav Ziegler, autor. arch. Pardubice

Architektura, interiéry, urbanismus