REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Architektura a urbanismus

také architektonické a urbanistické návrhy, územní plánování

Zpět k nadřazené kategorii „Technické obory“

Zařazené firmy (84)

aac - Architektonický ateliér Cahel - ing. arch. Luděk Cahel Zlín

Projektování v oboru architektura a pozemní stavby: návrhy a projekty budov vč. interiérů, rekonstrukce a modernizace objektů, urbanistické řešení území

AANTEX, spol. s r.o. - v konkurzu Praha

Architektonická tvorba, předprojektová a projektová příprava staveb, realizace staveb

A Atelier - projekty rodinných domů Praha

Architektonické studie a kompletní projekty pro stavební povolení - specializace na rodinné domy a bytové domy; individuální návrhy; moderní koncepce bydlení s funkčním členěním bytu

AD ateliér Pardubice - ing. arch. Jiří Řeřucha Pardubice

Architektonický ateliér - projektová činnost, design; inženýrská činnost

AHK architekti, s.r.o. Praha

Architektonický ateliér: urbanistické plánování, projekty budov (administrativní, bytové, polyfunkční objekty)

AK - architekt Kaut Liberec

Projektová a poradenská činnost v oboru architektura, urbanismus a interiéry

A PLUS BRNO, a.s. Brno-město

Realitní činnost; reklamní činnost; ekonomické poradenství; poradenství v oblasti architektury a stavebnictví; projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb; inženýrská činnost v investiční výstavbě

A PROJEKT SERVIS - ing. arch. Jiří Dvořák, autor. arch. Praha

Projekce, poradenství v oblasti stavebnictví a hlavně architektury; projekce ve všech stupních a oborech - autorizovaný architekt; zajištění inženýrské činnosti do vydání stavebního povolení

ARCHIKO - ing. arch. Věra Kollegová - architektonická a projektová kancelář Karviná

Předprojektová a projektová činnost v oboru architektura a pozemní stavitelství, investorsko-inženýrská činnost ve výstavbě

ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o. Brno-město

Architektonická kancelář, projektová činnost ve výstavbě

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Brno-město

Architektonická činnost

Architektonická kancelář Křivka s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v oboru architektura a pozemní stavby; projekty rodinných domů zpracovány v CAD systému ALLPLAN

Architektonický ateliér AD - ing. arch. N. & A. Dvořákovi České Budějovice

Architektonická tvorba a projekční činnost v oboru pozemních staveb

ARIOS, spol. s r.o. Praha

Architektura, projekty, rekonstrukce, interiéry, inženýrská činnost, dodávka staveb na klíč

ARKOPROJEKT, spol. s r.o. Olomouc

Architektonický ateliér, design studio, projektování staveb, architektura, rekonstrukce, interiéry

ARTĚL, spol. s r.o. Praha

Design studio

ARTOP - ing. arch. Eva Rokosová Praha

Projektová, poradenská a konzultační činnost v oboru architektura; využití a oceňování nemovitostí; zprostředkovatelská činnost

ATEF - akad. arch. ing. Jan Friedl Frýdek-Místek

Urbanismus, architektura, design, pozemní stavitelství - projektová činnost

ATELIER ADIP Hradec Králové

Architektonická kancelář; komplexní projektové a inženýrské služby s využitím počítačových technologií

Ateliér Cvrček & spol. - ing. arch. Karel Cvrček Příbram

Projektová činnost v investiční výstavbě obor urbanismus, architektura, územní plánování, interiérová tvorba

ATELIER DESIGNU A ARCHITEKTURY Praha

Atelier designu a architektury

Ateliér KK Mladá Boleslav

Projekční činnost pro oblast architektury a stavitelství, poradenská, informační a inženýrská činnost

Ateliér P 60 - Ing. akad. arch. Miroslav Suchý Praha

Projektová činnost v oblasti architektury, urbanizmu a interiérové tvorby

ATELIER VJH, s.r.o. Praha

Projekty bytové výstavby; rekonstrukce památkových objektů; projektová činnos v investiční výstavbě; inženýrská činnost, architektonická činnost

ATELIÉR 3M - ing. arch. Miroslav Mužík, autor. arch. Praha

Studie, projekty k územnímu a stavebnímu řízení a realizační dokumentace v oboru architektury, interiéru a pozemních staveb vč. inženýrské činnosti

ATELIÉR 8000, s.r.o. České Budějovice

Architektonicko-projektová činnost, tj. zpracování urbanistické, architektonické a projektové dokumentace; inženýrsko-manažerská oblast představující zajištění organizace stavby na klíč

ATIP, a.s. Trutnov

Architektonická, projektová a inženýrská společnost

Aulík Fišer architekti, s.r.o. Praha

Projekční činnost, architektonické studie

BARTÁK Český Krumlov Český Krumlov

Projektová činnost v investiční výstavbě - architektura a pozemní stavitelství vč. veškeré inženýrské činnosti; vytyčování staveb; stavebně-technický průzkum; autorský a stavební dozor

Benš, ing. arch. Pavel Benš Praha

Předprojektové práce v oboru činnosti architektonická tvorba a projektování pozemních staveb, zejména interiéry vč. realizace; architektonické a umělecké objekty: svítidla, fontány a kašny, emblémy a firmy, smuteční ohně, plastiky, mříže a jiné kované výrobky

Borský, Ing. Jan Borský Praha

Zahradní a krajinná architektura, revitalizace městských interiérů, velké terénní úpravy, projekce drobných zahradních staveb, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

D.A.Studio, spol. s r.o. Praha

Projektování v oboru architektura, pozemní stavby, urbanismus a územní plánování; konzultační činnost

DELTA PLAN spol. s r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě - architektura a pozemní stavby, územní plánování a urbanizmus; komplexní inženýrská činnost

Drahovzal, ing. arch. Oldřich Drahovzal Tábor

Projektová činnost, architektura, studie až projekt, urbanismus, interiéry

D3A spol. s r.o. Praha

Architektonická a projektová činnost

Fikarová, ing. arch. Jitka Fikarová Ústí nad Labem

Projekční činnost v oblasti architektury a územního plánování a ÚSES

Froněk, Michal Froněk Praha

Architektonická a inženýrská činnost vč. technického poradenství; design interiéru a nábytku

GALERIE - ing. arch. Luboš Haniš Brno-město

Architektura, pozemní stavby, interiér

Götz, ing. arch. Jiří Götz, autor. arch. Praha

Projektování v oboru architektura a pozemní stavby; rekonstrukce a modernizace (památkově chráněné budovy); nová výstavba; řešení interiérů

Gudev, ing. arch. Asen Gudev, autor. arch. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě - architektura, pozemní stavby, urbanismus, interiéry

HLAVÁČEK & PARTNER, spol. s r.o. Praha

Architektonický ateliér působící v oblasti průmyslové architektury, urbanismu, občanské výstavby, rekonstrukcí a návrhů interiérů vč. jejich realizací

Hoffman, Patrik Hoffman Mělník

Architektura, design interiéru

HOLOUBEK Vyškov

Projekční práce, architektura, urbanismus, ekologie, interiér, design, marketing; obchod

Hrošová, ing. arch. Alena Hrošová Brno-město

Architekt - projektové a poradenské služby; investiční záměry; studie, projekty; rekonstrukce; inženýrská činnost

Jaklová & Jakl Architekti Liberec

Architektonická kancelář: územněplánovací dokumentace, urbanistické studie, regulační plány, architektonické studie, projektová dokumentace staveb, studie vlivu stavby na krajinný ráz; inženýrská činnost; specializace na památkovou péči

Janda, ing. arch. Josef Janda - Ateliér JART Olomouc

Architektonické a stavební projekty, návrhy a realizace interiérů, urbanismus

K.K. - ARCHITEKT, s.r.o. Praha

Projekční a konzultační činnost v oboru architektura a pozemní stavby, interiéry, výstavnictví, design vnitřního zařízení a grafický design v souvislosti s architekturou

Klenovský, ing. arch. Jaroslav Klenovský Brno-město

Projektování v oboru architektura a urbanismus, památková péče

Kocka, ing. arch. Ivan Kocka, Projektová kancelář Praha

Architektonické návrhy pozemních staveb, rekonstrukce, vestavby

Kopáčik, ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. Brno-město

Projektová a poradenská činnost v oblasti architektury, urbanismu a územního plánování

Krátký, ing. arch. Vladimír Krátký Praha

Projektování - architektura, urbanismus, interiéry; konzultace

Kratochvíl, ing. arch. Petr Kratochvíl Praha

Projektování v investiční výstavbě, architektura, design

K.R.B - klub racionálního bydlení Praha

Publikační činnost v oborech bydlení, užité umění, architektura, design

Kůrová, Ing. Jana Kůrová Brno-město

Zahradní a krajinářská architektura - projektová a poradenská činnost

LE PATIO CZ s.r.o. Brno-město

Realitní činnost, poradenství v oblasti stavebnictví a architektury, obchodní činnost, reklamní činnost

LILA - architektonický ateliér, spol. s r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost v oblasti pozemních staveb

LÖW & spol., spol. s r.o. Brno-město

Zpracování územních plánů velkých územních celků, sídelních útvarů a zón, urbanistické studie; generely, návrhy a plány ÚSES, metodické poradenství; programy hospodářského a sociálního rozvoje sídel a regionů; programy obnovy venkova; hodnocení vlivu staveb na životní prostředí - EIA; komplexní a jednoduché pozemkové úpravy

MANIAC INTERIER - ing. arch. Hynek Maňák Brno-město

Design - interiér - architektura: návrhy nábytku a interiérů

Mužík, doc. ing. arch. Jan Mužík, CSc. Praha

Projektová, expertní a poradenská činnost v oblasti architektury a urbanismu

NEXUS GARDEN - ing. arch. Jan Šmejkal Praha

Návrhy a realizace výstav a interiérů; projektování v oboru architektura, pozemní stavby

OPOSS projekce Karviná

Projektová a poradenská činnost ve stavebnictví (urbanistika, novostavby, rekonstrukce, interiéry); architektonické služby, design

Pechar, ing. arch. Zdeněk Pechar Praha

Poradenská, obstaravatelská a projekční činnost v oboru architektury a pozemních staveb vč. interiérů a zahradních úprav

PK - Projekční kancelář - ing. arch. Pavel Kovařík Praha

Projektová činnost v oboru architektury a pozemního stavitelství, inženýrská a konzultační činnost a dodavatelská činnost vč. činnosti obstaravatelské

PPSA, spol. s r.o. Brno-město

Architektonická a projekční kancelář

Projekce, architektura - ing. arch. Karel Polívka, autor. arch. Kolín

Projektování pozemních staveb, bytová i průmyslová výstavba, architektura, interiéry

Projekce pozemních staveb KANIA Ostrava-město

Návrhy a architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, zadání staveb, pro stavební řízení, realizaci, rekonstrukce, přístavby a nadstavby, dílčí dokumentace zdravotechniky, elektroinstalace, topení, vzduchotechniky, rozvodů plynu, dokumentace kotelen, výměníkových stanic vč. MaR, ČOV; projekty interiérů; projekty RD

Projekční kancelář AGN, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Projektová a předprojektová činnost v oboru urbanismu, architektury a pozemního stavitelství

SAUL s.r.o. Liberec

Projektová, investorsko-inženýrská, poradenská a konzultační činnost v oborech architektura, pozemní stavitelství, urbanismus a územní plánování, krajinářská tvorba, interiér; reprografie

Stejskalová, ing. arch. Jana Stejskalová Praha

Projektová, poradenská a konzultační činnost v oboru architektura a pozemní stavby

Syrový, ing. arch. Petr Syrový, CSc. Praha

Požární bezpečnost staveb - znalecké posudky, konzultace, projektová řešení; poradenství a konzultace v oboru architektury a stavebnictví

Šír Praha

Projekce pozemních staveb, zejména bytových, občanských a průmyslových; urbanismus a architektura, konzultace a odborné posudky

Šrom, ing. arch. Ivan Šrom - ATELIÉR Š Praha

Poradenská činnost, předprojektová příprava a projektování v oboru architektury a pozemních staveb

Šromová, ing. arch. Daniela Šromová - ATELIÉR ŠD Praha

Poradenská činnost, předprojektová příprava a projektování v oboru architektury a pozemních staveb

TENET, spol. s r.o. Trutnov

Architektonický ateliér, projektová činnost

Tomsa, Libor Tomsa ARCHITEKT Praha

Projektová, poradenská a inženýrská činnost - architektura, pozemní stavby, urbanismus, interiéry

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Brno-město

Projektová činnost v oboru urbanismu, územního plánování a architektury

VHE a spol., s.r.o. Praha

Architektura, projektová činnost ve výstavbě: stavby pro bydlení (byty, RD, bytové domy, hotely, penziony, dětské vesničky SOS); areály (hypermarkety, OC, obchodně-společenská centra, sportovní a zábavní centra, skladové a výrobní areály); interiéry; urbanismus (studie, územní plány měst a obcí, změny územních plánů)

Vitáková, Ing. Jiřina Vitáková Praha

Projektová a poradenská činnost v oboru architektury, urbanismu a pozemního stavitelství - dlouholetá praxe v rekonstrukcích historických měst a objektů

Vokoun, Jiří Vokoun, autor. tech. Náchod

Projektová činnost v oboru pozemních staveb; architektonické poradenství; inženýrská a investorská činnost, autorizovaný stavitel

Vondřejc, Jaroslav Vondřejc - projektové ateliéry Rychnov nad Kněžnou

Projekční činnost - bytové, občanské a průmyslové stavby, architektura, interiéry, požární bezpečnost

Vychodil, doc. ing. arch. Vladimír Vychodil, CSc. - projekční a architektonická kancelář Prostějov

Projekční a architektonická činnost v oblasti veřejných staveb (zaměření na stavby pro školství), interiérů a obytných budov, zpracování územně plánovací dokumentace (zaměření na obnovu venkova)

Vystyd, ing. arch. Luděk Vystyd Cheb

Architektonický a urbanistický projekční ateliér, projektování rekonstrukcí památek, územní plánování

Wahla, ing. arch. Ivan Wahla Brno-město

Architektura, projektová činnost ve výstavbě

Ziegler, ing. arch. Ladislav Ziegler, autor. arch. Pardubice

Architektura, interiéry, urbanismus

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Společnost HELUZ opět vyhlásila tradiční fotografickou soutěž! Své snímky…

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA