Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Odvoz odpadů

také komunálního odpadu, odpadků, stavební suti

Zpět k nadřazené kategorii „Zpracování odpadů“

Zařazené firmy (116)

AAB - vyklízení čehokoliv Praha

Likvidace pozůstalostí, vyklízení bytů, sklepů, půd, kanceláří a kancelářských prostor, vyklízení rodinných domů, archivů, skladů, nebytových prostor, pozemků, zahrad a vůbec všeho, co nějakým způsobem souvisí s komunálním odpadem

Adámek odpady autodoprava Praha

Odpady - odvoz a likvidace suti, stavebních a komunálních odpadů přistavenými kontejnery; nákladní autodoprava - dovoz písků, štěrků a jiných stavebních materiálů

ALBE - Polystyrenka Nový Jičín

Výroba pěněného polystyrenu - izolační desky stabilizované, samozhášivé, fasádní, podlahové; obalový polystyren vč. řezání na potřebné rozměry a tvary; polystyrenové granule a drcený polystyren pro filtry a provzdušnění půdy; řezání polystyrenu pomocí 3D plotru (reklamní nápisy, loga, fasádní a interiérové prvky, dekorace apod.)

ALSTAV - Aleš Šorfa České Budějovice

Stavby na klíč, rekonstrukce, zateplování budov, dlažby a obklady, tesařské práce, odvoz suti - kontejnery, doprava

AMNIS.EU, Petr Horký Praha

Půdní vestavby, přípravné práce, odvoz suti, těžba a výkup použitého stavebního materiálu: půdovky - půdní cihlová dlažba, stará podlahová prkna, tesané trámy atp.

Apiagra Pardubice s.r.o. Pardubice

Stavební práce; šikmé i ploché střechy; autodoprava, zemní práce; prodej, pronájem a montáž systémového lešení PLETTAC 70; prodej frakcí; odvoz a likvidace odpadu nebo stavební sutě pomocí kontejnerů; demoliční práce; zateplování budov, montáž opláštění; stavba bazénů; montáž plotů

Arent, Jaroslav Arent - Autodoprava Praha

Autodoprava, odvoz suti a odpadu, zemní práce

.A.S.A., spol. s r.o. Praha

Odvoz stavebních sutí; provoz vlastních zabezpečených skládek komunálního a průmyslového odpadu; komplexní služby v nakládání s odpady, komunální služby pro obce; čištění komunikací, péče o veřejnou zeleň; poradenská činnost, výroba tuhého alternativního paliva pro cementářské pece ASAPAL, komplexní zabezpečení odpadového hospodářství pro firmy

ASTON - služby v ekologii, s.r.o. Tábor

Nakládání s nebezpečnými odpady; řešení komplexního odpadového hospodářství; přeprava nebezpečných odpadů vozidly v normě ADR, havarijní zásahy nebo průmyslové čištění

ASW - Ing. Pavel Winkler Praha

Odvoz stavebního a nestavebního odpadu kontejnery Avia

A-TEC SERVIS s.r.o. Frýdek-Místek

Zametací vozy a vozy na svoz TKO

AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE Mělník

Zemní práce; výkopové práce; odvoz suti; drobné práce; úprava zahrad; demolice; betonování; materiál: písek, kamení

Autodoprava Jiří Havlíček Blansko

Kontejnerový odvoz sutí, zeminy a odpadů; dovoz písku, betonu, štěrku, dřeva a uhlí

AUTO MARTINA s.r.o. Praha

Odvozy odpadu velkokapacitními kontejnery a likvidace odpadů

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha

Služby v rámci odpadového hospodářství - sběr, transport, třídění, úprava, recyklace a odstranění odpadu všeho druhu

BAF Zem spol. s r.o. Ústí nad Labem

Pronájem kontejnerů, odvoz domovního odpadu, odvoz sutě, zeminy, zemní práce, dovoz stavebních sypkých materiálů, jeřábové práce

BM servis a.s. Karviná

Svoz, zpracování a likvidace odpadů, čištění měst, údržba chodníků a komunikací, veřelného osvětlení, výroba a distribuce tepla; doprava

CENTRA, a.s. Praha

Komplexní služby v oblasti správy nemovitostí - facility management, provoz a údržba budov, údržba zeleně; doprava; inženýrská a investiční činnost; realitní činnost; pronájem kontejnerů; úklid černých skládek, likvidace odpadu; vyklízení, demolice; zahradnické práce

Cihlářský závod Horky, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Výroba cihel; skládka odpadů kategorie 0

Citymove s.r.o. Praha

Demolice staveb a bourací práce, recyklace stavebního odpadu, odvoz a ukládání stavební suti; prodej a dovoz produktů z kamenolomu (dlažební kámen, dlažební kostky, řezaná a štípaná dlažba, stavební kámen, soklový kámen, upravený lomový kámen); kamionová doprava, spedice, servis nákladních a osobních vozidel (vč. prodeje náhradních dílů), pneuservis, autosklo servis

COMPAG CZ s.r.o. Praha

Odpadové hospodaření - sběr a svoz komunálního a tříděného odpadu; výstavba a provoz skládek odpadu; provoz sběrných dvorů; péče o veřejnou zeleň; čištění komunikací vč. zimní údržby

COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. Mladá Boleslav

Zajištění odpadu, údržby a oprav veřejného a slavnostního osvětlení, světelných dopravních značek a veřejné zeleně

Čihák, Oldřich Čihák Příbram

Výkopové a zemní práce traktorbagrem CAT 428D a malým pásovým minibagrem CAT, možnost odvozu sutí nebo převoz materiálu; k dispozici rovněž bourací kladivo, vhodné k výkopům, kde je skála nebo k bourání staveb

ČÍMA odpady s.r.o. Liberec

Čištění kanalizací, vyvážení septiků, jímek a žump, odvoz a likvidace fekálií, kalů, tuků z lapolu; přistavení kontejnerů na stavební a komunální odpad, doprava stavebního materiálu, písku, štěrku, betonu; zemní práce

DERNA Praha

Stavby a rekonstrukce, půdní vestavby, stavební údržba a drobné řemeslné opravy; zedníci, obkladači, malíři, lakýrníci; pomocné a výkopové práce, odvoz a likvidace suti; projektování staveb; inženýring

DISTEP, a.s. Frýdek-Místek

Vysávání odpadních vod a vod čištění kanalizace; odvoz fekálií; čištění kanalizace cisternovým kanalizačním automobilem

Domeček - odpady s.r.o. Praha

Odvoz suti a odpadu, prodej písku, úklid černých skládek, sběrný dvůr, třídění odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady

Domy Praha s.r.o. Praha

Odvoz odpadu (stavební suť, směsný odpad), doprava (písek, štěrk, beton)

DOSEKO, David Cibulka Tachov

Autodoprava; odvoz odpadu formou přistavení kontejnerů; sekání a údržba zeleně (péče o travnaté plochy v parcích, zahradách a okolo objektů)

DRDA-STAIS s.r.o. Beroun

Sanace a hydroizolace vlhkem zasažených objektů; tlakové infuzní clony, sanační omítky; stavebně technické průzkumy a projekty z hlediska sanace; prodej speciálních stavebních hmot; autodoprava (odvoz sutí, rozvoz štěrků a písků); zemní práce minirypadlem Schaeff

Ekodent Rybka Praha

Ekologické zpracování bezpečných i nebezpečných odpadů dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady; komplexní odvoz a odborná likvidace odpadů

EKO-CHEM-Z, spol. s r.o. Bruntál

Komplexní služby v nakládání s odpady - legislativa, softwarové programy, vedení a evidence odpadu vč. pohonných hmot, odběr vzorků, analytické rozbory, chemické posouzení, návrh způsobu likvidace, doprava, vlastní likvidace, zpracování odpadních plastů, nabídka ekologických výrobků; světelná reklama; plastové výrobky SYNTAL

EKOINVEST Sokolov, spol. s r.o. Sokolov

Projekce a dodávka staveb - geologické průzkumy, vrtné práce, kanalizace, ČOV vč. kořenových, skládky odpadů, sanace starých zátěží, úpravy ploch a výsadba zeleně, revitalizace toků, rybníky a účelové nádrže; zprostředkovatelská činnost; odstraňování odpadů vč. dopravy, nakládání s nebezpečnými odpady; dodávka tepelných čerpadel; provádění vrtů pro využití geotermální energie; biomasa - výroba alternativních paliv

EKOLTES Hranice, a.s. Přerov

Komunální služby: správa nemovitostí, úklidové práce, vodoinstalatérství, péče o městskou zeleň, svoz a skládka odpadů; provozování fotbalového stadionu a městské plovárny

EKO-Management, s.r.o. Praha

Nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů

EKO systém-US s.r.o. Ústí nad Orlicí

Likvidace veškerých škodlivých odpadů vč. odvozu

Energo Remont s.r.o. Praha-západ

Rekonstrukce, elektroinstalace, zateplení fasád, instalaterské a topenářské práce, odvoz odpadu, kontejnerová doprava

FAGUS spol. s r.o. Praha

Nabídka kompletního sortiment strojů na zpracování bioodpadu na kompost nebo biopalivo od firmy SEKO, tedy technologie svozu, sběru, drcení a evidence bioodpadu, dále řízení kompostárenských procesů, třídění a separaci výsledných produktů

FIRECO, spol. s r.o. Praha

Kontejnerová doprava - sutě a stavební odpady, vyklízecí práce - půdy, sklepy, světlíky, nemovitosti, rušení černých skládek, skládková činnost na deponii stavebních odpadů a suti

Folejtarová, Zdenka Folejtarová Praha

Odvoz a likvidace všech odpadů vč. nebezpečných, stálé přistavení kontejnerů a nádob, mobilní sběr nebezpečných odpadů; vlastní sběrný dvůr

FRYMES - TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. Frýdek-Místek

Komunální služby; separace komunálního odpadu; svoz a odstraňování nebezpečného odpadu; kontejnerová služba; údržba veřejné zeleně; čištění, opravy a údržba komunikací

GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s. Kolín

Komplexní výstavba komunikací a inženýrských sítí, skládek; sanační práce vč. nakládání s odpady; zemní práce; demoliční práce; silniční motorová doprava vč. mezinárodní

GKR Transport s.r.o. Litoměřice

Nákladní doprava; provádění zemních prací všeho druhu; odvoz komunálního odpadu vyjma nebezpečného; pískovna; čerpací stanice pohonných hmot

GOLIAT Tábor

Recyklace kovového odpadu a šrotu; doprava

HAJNÝ Praha

Projektování a realizace staveb na klíč (rekonstrukce, nové stavby); inženýring; doprava; odvoz a ukládání odpadů

HN Logistic Systems s.r.o. Mělník

Výrobní a obchodní činnost v oblasti svozové komunální techniky a zařízení pro odpadové hospodářství: popelnice, odpadkové koše, kontejnery, vozy, vyklápěče aj.

HUMECO a.s. Most

Pronájem strojů s obsluhou; nabídka profesních prací; kamenivo, písky, jíly a hnojiva; přeprava nebezpečných a jiných odpadů, termické odstraňování odpadů; skladování

Charvát, Milan Charvát Praha-západ

Stavební firma: výstavba rodinných domů, rekonstrukce, pokládka venkovní betonové (zámkové) dlažby, pokládka samonivelačních anhydritových potěrů, odvoz stavební suti, doprava stěrků, písků, zeminy, zahradní kůry; AVIA kontejner s nosností 5 t; bourací práce, zemní práce strojem BOBCAT 773, úprava terénu, úprava okolí domu

Chutic, Ing. Robert Chutic - ISI Pardubice

Stavební projekty; skládkování a zpracování stavebních odpadů; montáže ventilačních turbin LOMANCO (USA, Arkansas) a systému RAUL CZ, světlovodů ODL; prodej zemin a recyklátů s chemickým rozborem oprávněné laboratoře; inženýrská činnost

Janecký, Václav Janecký Tábor

Autodoprava, tesařství, pneuservis, zemní práce, obchodní činnost, odvoz suti kontejnerem AVIA (5 t)

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. Zlín

Sběr, svoz a třídění komunálního odpadu; sběr recyklovaných surovin; pořádání odborného kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE

KILTE, a.s. - v likvidaci Hradec Králové

Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Praha

Komplexní nabídka všech komunálních služeb: svoz a likvidace odpadu, údržba a čištění komunikací, kontejnery na odpad, speciální odpady; údržba zeleně; odstranění graffiti

Kotouč, Jaroslav Kotouč Rakovník

Přípravné práce pro stavby, zemní práce, rekultivace, skrývkové práce (např. při těžbě kaolínu, uhlí a dalších surovin); odvoz nadbytečné zeminy na určenou skládku; používaná technika: 4xT815, pásové rypadlo CAT 325

Kříž, Jiří Kříž Praha-východ

Výkopové a zemní práce - základy, jímky, bazény, úpravy cest a zahrad (zajištění odvozu zeminy a sutě); pronájem stavebních buněk

KV-Stavební v.o.s. Mladá Boleslav

Bytové komplexy, rodinné domy, chaty, kompletní rekonstrukce, půdní vestavby, střechy; práce obkladačské, elektrikářské, podlahářské, sádrokartonářské, pokrývačské, topenářské, zemní, zahradnické, udržovací, výkopové, zateplování, fasádní nástřiky, vzduchotechnika, zabezpečení staveb, designové návrhy interiérů, odvoz odpadu a suti; na stavby záruka 5 let

LARUS s.r.o. Tábor

Recyklace, využití a likvidace odpadů; doprava

LIKO a.s. Svitavy

Svoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu

Machara, Miloš Machara Mělník

Odvoz a likvidace odpadu (zemina, suť, eternitové krytiny, komunální odpad, papírový odpad, tráva, listí, větve, odpad z průmyslové výroby), zemní práce nakladačem UNC 061, doprava písku, štěrku, kačírku, pronájem kontejnerů zdarma

MAO SLUŽBY, s.r.o. Kladno

Přidružená stavební výroba; doprava stavebních hmot, odvoz sutě; půjčovna stavebních strojů, nářadí, lešení

Marius Pedersen a.s. Hradec Králové

Nakládání s odpady; provoz 13 řízených skládek odpadů v ČR

MEGAWASTE-communal service, s.r.o. Hodonín

Svoz komunálního odpadu od firem i občanů

Městský podnik služeb Kladno, s.r.o. Kladno

Odvoz domovního odpadu, odvoz rumů, úklidové práce

Mrzena, Jan Mrzena Praha

Odvoz suti a odpadu

Nauš, Jiří Nauš - stavební mechanizace Vsetín

Provádění staveb; těžba nevyhrazených nerostů; montáže, opravy a údržba vyhrazených el. zařízení; zemní práce - mechanizmy; autodoprava nákladní, nakládání s odpady; revitalizace toků, sanace sesuvů, komunikace; projekční činnost ve výstavbě

Nehlsen Třinec, s.r.o. Frýdek-Místek

Komplexní služby v oblasti s nakládáním s odpady, materiálem a odpadními vodami

Nyári, Rudolf Nyári Děčín

Autodoprava a zemní práce - plynovody, kanalizace, vodovody, demoliční práce, odvoz sutin a sypkých materiálů, veškeré terénní úpravy, bourací práce strojním kladivem

OKD, Rekultivace, a.s. Karviná

Asanačně rekultivační práce vč. biologické rekultivace; likvidace a přeprava odpadů; demoliční práce; výstavba skládek odpadů; dekontaminace zemin; čištění povrchů tryskacím přístrojem Accustrip-System 100

PATOK a.s. Louny

Úklid ačištění technologií sacím bagrem - odsávání sypkých a prašných materiálů, odstraňování kalů vč. ADR odvozu a odstranění odpadů; komplexní správa kanalizací: čištění, videoinspekce, tlakové zkoušky, bezvýkopové opravy kanalizací a vodovodů

PERENA Liberec, s.r.o. Liberec

Doprava nebezpečného zboží a odpadu; stavby na klíč; zednické práce a betonování

Petružálek, Milan Petružálek Praha

Silniční nákladní doprava, odvoz odpadů, sutí, písků; zemní práce, demolice

P.M.D. stavby Brno-venkov

Rekonstrukce domů, bytů a nebytových prostor, půdní vestavby včetně zateplovacích systémů; montáže sádrokartonů; podlahářské, obkladačské a zednické práce, instalatérské, topenářské a plynařské práce; pokládky dlažeb; elektroinstalační práce včetně revizních zpráv; bourací a demoliční práce včetně odvozu a likvidace suti

PRAGOFLORSERVIS spol. s r.o. Praha

Poskytování skladových a kancelářských prostor; renovace dveří; truhlářství - výroba na míru z dýhy, lamina a masivu; kovovýroba; odvoz odpadu

Pražské služby, a.s. Praha

Komunální odpad, svoz a recyklace odpadu

QUAIL spol. s r.o. České Budějovice

Nakládání s odpady - třídění a zpracování odpadů; činnost technických poradců v oblasti ekologie, životního prostředí a nakládání s odpady; rekultivační práce

RECIFA a.s. Praha

Výroba a prodej tepelněizolačního stavebního materiálu REFAGLASS (pěnové sklo); zpracování odpadových plastů a papíru; svoz a likvidace odpadů

RECYDO ULEHLA, s.r.o. Brno-město

Autodoprava; zemní práce; recyklace; demolice; odvoz odpadu

REGIOS, a.s. Praha-západ

Služby v nakládání s odpady; provoz řízené skládky, svoz komunálního odpadu, recyklace odpadového dřeva, sanační práce; projektová činnost

RESTA DAKON s.r.o. Přerov

Recyklace stavebního odpadu, likvidace sutí, prodej recyklátů, drcení a třídění na místě u zákazníka, poradenská činnost v oblasti nakládání se stavebními odpady, práce kolovým nakladačem

RM-služby Uherské Hradiště

Vyklízení bytových i nebytových prostor (Zlínský kraj - okresy Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Kroměříž), likvidace pozůstalosti, odvoz nepotřebných elektrospotřebičů k ekologické likvidaci, sekání zahrad a luk, mulčování

SET-servis, s.r.o. České Budějovice

Výroba elektrických strojů a zařízení; odstraňování odpadních vod a odpadů; čištění města; sanační práce; technické zkoušky a analýzy

Siegl, Petr Siegl Praha

Kompletní nakládání s odpady na území hl.m. Prahy: odvoz suti a odpadu, non-stop provoz

SITA CZ a.s. Praha

Komplexní nabídka služeb v odpadovém hospodářství, odvoz průmyslových, komunálních a nebezpečných odpadů, sanace a odstraňování ekologických zátěží a azbestu, ekologické čištění průmyslových objektů, potrubí, jímek apod., sběr a separace druhotných surovin, elektroodpadů, aj.; vlastní technologie a doprava

SK-EKO Systems s.r.o. Pardubice

Výkup a recyklace elektrotechnického odpadu (např. akumulátorů); ekologická likvidace vyřazené výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky; odborné likvidace speciálních a nebezpečných odpadů; ekologická havarijní služba; poradenství v odpadovém hospodářství a EMS. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

Skřivánková Tereza - Zemní a přípravné práce Vyškov

Úprava terénu pro stavby, okolí stavby a přípravné práce: zemní a výkopové práce, odvodňování staveniště; dlaždičské práce: zhotovení dlažeb pozemních komunikací apod.; inženýrské sítě; demolice, drobné bourací a úklidové práce na stavbách; doprava do 3,5 t - Transit a Pick-up, rozvoz zboží, kontejnerová doprava, odvoz suti atd.

S+S Mevar s.r.o. Praha

Kontejnerová doprava, odvoz a ekologická likvidace stavební suti a odpadu, kontejnerový dovoz štěrku, písku, recyklátu, betonu, zeminy a dalších materiálů; půjčovna stavebního nářadí a lešení; přípravné práce pro stavby; zemní a demoliční práce na klíč

STAVAK Praha

Stavební činnost - rekonstrukce, novostavby, rodinné domky, sádrokartonové konstrukce; doprava, odvoz suti

Stavební a obchodní firma MUSIL České Budějovice

Stavby na klíč, rekonstrukce, dlažby a obklady, zateplování, fasády, odvoz suti

Stavební firma R a R, Radek Malý Kladno

Stavební a zemní práce, rekonstrukce; přistavení a odvoz kontejnerů, odvoz suti; realizace zámkové dlažby, fasád; výkopové práce

Stavební recyklace, s.r.o. Sokolov

Provádění recyklace stavebního materiálu, který se získává při sanačních a demoličních pracích; ekologické zneškodňování stavebního odpadu vč. kontaminovaného

STEIN WALL, spol. s r.o. Praha-východ

Přípravné práce pro stavby, zemní práce a výkopové práce, demolice, odvoz suti; prodej sypkých materiálů; mechanizace: AVIA kontejner do 5 t, traktobagr - CAT 432 B, IVECO 4 x 6 15 t, minirypadlo BOBCAT 3,2 t, válec, pěch, deska

Svoboda, Josef Svoboda Praha

Odvoz suti a odpadu kontejnery Avia - vhodné do úzkých vjezdů (2 m) nebo historických částí města nebo menších rekonstrukcí

SVOBODA ODPADY s.r.o. Plzeň-město

Sanace, čištění a odmašťování betonových ploch a zdiva jakkoliv znečištěných vč. ropných látek a chemikálií, vč. jímek a lapolů; epoxidové nátěry vyčištěných ploch odolné proti ropným a chemickým látkám vč. jímek; čištění fasád budov a historických památek, obnova barevnosti; čištění a mytí střešní krytiny budov, sanace proti plísni a mechu zdiva, smývání grafit z fasád, čištění chodníků (i od žvýkaček); likvidace a odvoz veškerých odpadů (i stavebních); kontejnerová služba

Šamonil s.r.o. Praha

Stavební práce, přistavení kontejnerů na sutě a odpady, dovoz stavebního materiálu, zemní práce, bourací práce, zahradnické práce, rekultivace pozemků, likvidace odpadů

Šimůnek, Pavel Šimůnek Tábor

Zemní a výkopové práce, demolice, přípravné práce pro stavby, odvoz suti, terénní úpravy, odbahňování vodních toků popř. rybníků

Škrobák, Václav Škrobák Praha

Odvoz suti a odpadu; doprava písku, betonu, štěrku; vyklízení sklepů, půd, nebytových prostor

Šmíd, Miroslav Šmíd Praha-východ

Demolice; zemní práce; nákladní silniční doprava; podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady; recyklace kovového odpadu a šrotu

Švestka, Pavel Švestka s.r.o. - Demolice, zemní práce, doprava a recyklace Praha

Demolice železobetonových, betonových a zděných konstrukcí v jakémkoli rozsahu včetně odvozu a uložení na skládku, případně recyklace vybouraného materiálu, veškeré zemní práce; přeprava nadměrných nákladů; jeřábové práce do 400 t

Technické služby Opava, s.r.o. Opava

Zpracování a odvoz odpadů

Technické služby Zlín, s.r.o. Zlín

Svoz a třídění komunálního odpadu

Telecon group s.r.o. Praha

Kompletní služby v oblasti odvozu a zpracování odpadu a sutě pod značkou EKOCONEX; zemní, výkopové, bourací a vyklízecí práce (Praha, Středočeský kraj); půjčovna automobilů SECCO CAR

TENES, s.r.o. Praha

Stavebnictví, strojírenství, investiční činnost - občanské a inženýrské stavby, haly, rodinné domky, garáže, půdní vestavby; obchodní činnost - omítky vnitřní i vnější, sanační, tepelněizolační systémy, střešní krytiny, sádrokartony, obklady, dlažby, rozvody vody, kanalizace, zdravotechnika, elektroinstalace, vytápění, okna, dveře, schody, zábradlí, podlahy; zemní práce, terénní úpravy, betonářské práce; klempířské, tesařské a zámečnické práce; demolice objektů, odvoz suti

Tomáš Trakal, T2 - RECYCLING Příbram

Stavební stroje a nástroje: strojní rypadla do výšky 3 m, demoliční nůžky o hmotnosti 2 - 6,7 t, drapáky, hydraulická kladiva o hmotnosti 1 - 2,5 t, kloubové dampry, manipulační technika, mobilní pásové drtičky; zpracovávání odpadu přímo na stavbě; výroba drtě/recyklátu z betonu, železobetonu, cihel a asfaltové živice

TopDesign Liberec

Zemní a výkopové práce, terénní úpravy kolem objektů, nakládka a odvoz stavební suti, výkop rýh a šachet; projektové práce, dozorování staveb; sanace vlhkého zdiva

Uklizenýdům.cz - Filip Černý Praha

Úklidová firma Uklizenýdům.cz zajišťuje pravidelný úklid, údržbu a správu nemovitostí i komerčních prostorů, jako jsou obchodní domy, kanceláře, garáže a průmyslové haly; pravidelné úklidy zahrnují čištění, renovace a impregnace podlah, luxování, praní koberců, čištění a leštění obkladů, mytí oken a výloh; specializuje se na údržbu zeleně v zahradách, parcích a vnitroblocích; zajistíme odvoz odpadů, suti i bioodpadů; služby zahrnují vyklízení pozůstalosti, sklepů, půd nebo úklid po stavbách

van Gansewinkel, a.s. Brno-venkov

Komplexní nakládání s odpady - svoz a zneškodňování živnostenských a komunálních odpadů, tříděný sběr, nebezpečné a průmyslové odpady, doprava, pronájem kontejnerů a nádob, poradenství pro obce a podnikatele

Vladimír Voltr Hradec Králové

Stavební práce: ploty a zídky, klasická a zámková dlažba, dřevěné přístřešky a pergoly, výkopové a zemní práce (základy staveb, drenáže), rekonstrukční práce a druhotné stavební činnosti, rekultivace a úpravy terénu, natěračské práce, demolice malých a středních staveb, pohledové a zavážkové směsi a drtě, dovoz a odvozu materiálu a odpadu

VOLTMONT, spol. s r.o. Praha

Provádění energetických a pozemních staveb; montáž a servis elektrických a telekomunikačních zařízení; odvoz odpadu a sutě

Vrňata, Jiří Vrňata Praha-západ

Kompletní střechy, pokrývačské a klempířské práce; zajištění tesařských a hromosvodářských prací, odvoz suti

VT servis Olomouc

Stavební úklid - stavby, pozemky (včetně odvozu odpadů); příprava nemovitostí na prodej (poradenství zdarma); předkolaudační, předprodejní úklid; vyklízecí, bourací a výkopové práce; přistavení kontejnerů na odpad (Avia); demontáž přístavků/domů; pronájem lešení

Vykydal, Oldřich Vykydal - Ht+ Šumperk

Odstraňování biotického zatížení (dřevomorka, brouci, plísně, řasy aj.) progresivními metodami (biocidní stříbro, mikrovlny aj.), dekontaminace, sanace po požáru, manipulace s nebezpečnými odpady, demolice, práce ve výškách pomocí horolezecké techniky, investorsko-inženýrská činnost ve výstavbě; autorizovaná osoba; nebezpečné látky, speciální čisticí práce s použitím aktivní pěny, injektáž, DDD, dezinsekce, dezinfekce, spárování, otryskávání, odstraňování, odstraňování následků povodní; montáže, nástřiky

Zámková dlažba Jeneč Kladno

Prodej zámkové dlažby a její pokládka na klíč; ploty, vrata s pohonem; zemní práce; zednické a výškové práce; odvoz sutí a odpadu; dovoz štěrku a písku; rekonstrukce panelových domů; výstavba rodinných domů na klíč

Zemní práce, autodoprava Kutná Hora

Zemní práce; prodej písků a drtí; odvoz sutí a odpadů - kontejnery; autodoprava

Zetocha, Pavel Zetocha Vyškov

Přistavení kontejnerů (6-20 prm) a odvoz odpadu všeho druhu, doprava písků a sypkých substrátů, doprava mulčovací kůry, odvoz zeminy při výkopových pracech, doprava betonu autodomíchávačem

ZITAS - TKO, s.r.o. Karlovy Vary

Zneškodnění odpadu, odvoz odpadu, fekálií a biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní

ZNAKON, a.s. Strakonice

Silniční nákladní doprava; nakládání s odpady vč. nebezpečných; podzemní práce