Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Výzkum a vývoj

Zpět k nadřazené kategorii „Výzkum, posuzování, vzdělávání“

Podkategorie

Zařazené firmy (177)

AaPS, s.r.o. Brno-město

Vývoj, výroba a prodej elektrických zdrojů (záložní zdroje čerpadla, průmyslové záložní zdroje, nabíječky autobaterií); na záložní zdroje pro tepelnou techniku lze čerpat prostředky z programu Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám

ACO Stavební prvky spol. s r.o. Jihlava

Velkoobchod, distribuce, prodej, projekce: liniové odvodňovací systémy pro odvodnění zpevněných ploch; odvodňovací žlaby z polymerického betonu, nerez oceli; odlučovače ropných látek a tuků; odvodňovací systémy a prvky pro dům a zahradu, parky, krajinné stavby, pěší zóny, stavby dopravní infrastruktury a inženýrských sítí, čerpací stanice, parkoviště, chemické a potravinářské provozy; gastronomie, hotely; plastová okna sklepní, do výrobních hal, pro veškeré použití; sklepní světlíky, anglické dvorky; drenážní systém budov

AIM - Ing. Adolf Musil Zlín

Spárové těsnicí tmely ve stavebnictví; vývoj receptur lepidel; 6 patentů v oboru těsnicích tmelů; 2 vědecké práce vydané v USA (rheologie); autorizace ČSN 722341; odborná publikace v celostátních a zahraničních časopisech

A.I.M, spol. s r.o. Praha

Architektonicko-inženýrský a medicínský ateliér: projektová a inženýrská činnost v oblasti občanské výstavby (zejm. zdravotnické a lázeňské stavby, stavby sociální péče); odborná konzultační a poradenská činnost; tvorba směrnic pro výstavbu zdravotnických staveb

ALS Czech Republic, s.r.o. Praha

Analytické služby v 5 hlavních segmentech: minerály, ekologie a monitoring životního prostředí, potraviny, analýzy maziv a testování elektroniky

AQ-test, spol. s r.o. Ostrava-město

Konzultační služby v oblasti životního prostředí, odborné posudky, audity, hodnocení; vědeckovýzkumná činnost; účast v projektech Phare a EC

ARFE, s.r.o. Nový Jičín

Vývoj, výroba, prodej a aplikace omítkových barev a omítkových hmot, tmelů a jiných materiálů pro využití ve stavebnictví; nářadí a doplňky k výše uvedeným činnostem

ARRS elektronik s.r.o. Ústí nad Orlicí

Vývoj a navrhování elektronických obvodů na zakázku; navrhování a výroba desek plošných spojů; řízení, regulační a vizualizační systémy; bezpečnostní systémy v dopravě; montáž výrobků

ASIX, s.r.o. Praha

Prodej elektronických součástí; vývoj a výroba elektronických zařízení na zakázku; konzultace; školení

Ateliér M+ Praha

Poradenství a výzkum, urbanismus, architektura, životní prostředí, použití CAD

ATOTECH CZ, a.s. Jablonec nad Nisou

Galvanotechnika - vývoj, výroba, prodej, servis, poradenství, výroba zařízení a příslušenství

AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS s.r.o. Praha

Výzkum, vývoj, výroba, prodej a servis nákladních automobilů AVIA a jejich modifikací, strojů, zařízení a nářadí

AŽD Praha s.r.o. Praha

Výzkum a vývoj, projekce, výroba, montáž, prodej a servis zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v dopravě, detektory plynů a par, překážková návěstidla - zařízení výstražné světelné signalizace pro výškové objekty; dodávky a pokládka kabelů všeho druhu

A3, v.o.s. Brno-město

Obchodní a zprostředkovatelská činnost, poradenství a marketing, vývoj organizace a řízení výroby v oblasti elektroniky a strojírenství

Bauservis Wulff s.r.o. Ústí nad Orlicí

Dovoz, vývoz, vývoj a výroba stavebních vysoušečů, odvlhčovačů, topení a klimatizací; výhradní zástupce fy HIDROS (Itálie)

B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o. Praha

Vývoj, výroba a prodej pohybových a přítomnostních čidel, systémů řízení osvětlení, BVS aplikací; inteligentní systémy řízení a automatizace budov

Bel Stewart s.r.o. Praha

Vývoj a výroba systémů optických vláken; zakázková výroba; školení; zapůjčení přístrojů a nářadí; opravy, měření a montáže kabelů; instalace v terénu; zastoupení zahraničních firem HUBER-SUHNER, INSILCO TECHNOLOGIES INT.

BENEKOVterm s.r.o. Frýdek-Místek

Vývoj a výroba automatických kotlů pro spalování tuhých paliv; akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám

BIODEGRADACE s.r.o. Ostrava-město

Sanace starých ekologických zátěží; biotechnologická sanace organického znečištění zemin, sutí, kalů (dekontaminace PAU, NEL, BTEX, ropných látek - benzín, nafta, oleje apod.); průzkum kontaminovaných lokalit; vzorkování; nakládání s nebezpečnými odpady; ekologická havarijní služba; výzkum a vývoj nových sanačních technologií; biofiltry (čištění odpadních plynů) - návrh, poloprovozní zkoušky, dodávky biofiltrů "na klíč" včetně zpracování projektu, dodávky, uvedení do provozu a zajištění všech souvisejících měření

BLAHUTA - ELEKTRO Ostrava-město

Vývoj, výroba a prodej úsporných výbojkových svítidel (venkovní, průmyslová); projekční činnost pro osvětlovací soustavy; dodávky vč komponentů a montáže; výhradní zástupce fy GRECHI (Itálie)

Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize DAKON Praha

Výroba plynových kotlů stacionárních, nástěnných, kondenzačních, elektrokotlů, kotlů na pevná paliva a na dřevo, kotlů pro přetlakové hořáky na plynná a kapalná paliva; stacionární teplovodní zásobníky TUV, vývoj a prodej kotlů; kompletní sortiment výrobků na internetových stránkách

BREN, s.r.o. Brno-město

Vývoj dopravní techniky (přívěsy, zařízení na výrobu a přepravu betonových směsí)

BRISK Tábor a.s. Tábor

Vývoj a výroba zapalovacích a žhavicích svíček, snímačů a technické keramiky

CAMEA, s.r.o. Brno-město

Vývoj a výroba systémů zpracování obrazů a signálů pro průmyslové nasazení, monitorování silničního provozu a další aplikace

CEEC Research s.r.o. Praha-západ

CEEC Research - Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy; pravidelné a bezplatné studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v 10 zemích střední a východní Evropy; všechny studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností; organizace Setkání lídrů stavebních společností (GŘ, prezidenti svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví, ministři a představitelé států z vybraných zemí)

CENTEC, spol. s r.o. Praha

Vývoj a dodávky zařízení pro kontinuální a velmi přesné míchání a mísení kapalin, pro dávkování a rozpouštění plynů v kapalinách, zařízení pro odvzdušňování, sterilizaci a pasterizaci; vývoj a aplikace software

Centrum pasivního domu Brno-město

Prosazování standardu pasivního domu u novostaveb i u rekonstrukcí, zajištění kvality realizace pasivních domů a kvality stavebních prvků a materiálů pro stavbu pasivních domů; propagace, vzdělávání a poradenství pro veřejnost i pro odborníky; podpora výzkumu a inovací v podnicích vyrábějících stavební materiály a prvky pro stavbu pasivních domů ve spolupráci s VŠ, výzkumnými a zkušebními ústavy (i v zahraničí)

CITEL Electronics, organizační složka Praha

Vývoj, výroba a prodej svodičů přepětí a bleskojistek

Clevit Systems s.r.o. Praha

Vývoj komplexních řešení a služby v oblasti IT - konzultace a vývoj systémů pro oblast řízení a monitoringu Evropských fondů (např. hodnocení žádostí o dotaci z ESF - hodnotitelský modul), zakázkový software na bázi Microsoft SharePoint, MOSS 2007, WSS 3.0, TWISTER (řešení pro sběr dat)

COMET SYSTEM, s.r.o. Vsetín

Vývoj a výroba průmyslových a interiérových snímačů teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku pro techniku budov; analogové výstupy 4-20 mA, 0-10 V; sériové výstupy RS485, RS232; ethernetové rozhraní - http, smtp, snmp, SOAP, telnet, www stránky, Modbus TCP; vývoj a výroba monitorovacích systémů teploty, vlhkosti, tlaku a dalších veličin, kalibrovaných dataloggerů, teploměrů, vlhkoměrů, barometrů; dodávky s kalibračním listem

Cominfo, a.s. Zlín

Vývoj, výroba a instalace identifikačních systémů, vstupních zařízení, vstupních turniketů a implemantaci informačních technologií

CSE, spol. s r.o. Sokolov

Vývoj a výroba zařízení na výrobu betonu; dodavatel betonáren, řídicího systému, dávkovačů přísad, váhy cementu, kameniva, vody, barvy (tekuté, práškové, granulované), měření cementu v silech, nových technologií a materiálů pro výrobu betonové směsi, recyklingu

CyberHouse s.r.o. Jihlava

3D modelování a vizualizace, tvorba virtuálních prezentací a 3D vizualizací; vývoj softwarových řešení, GIS a IT

Česká společnost pro bezvýkopové technologie Praha

Získávání vědeckých, výzkumných a technických poznatků o stavbách prováděných bezvýkopovými technologiemi; aktivní spolupráce při vydávání norem; poradenská činnost; pořádání kongresů, seminářů, výstav a odborných školení pro rozvoj oboru

Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov Praha

Propagace, prosazování a uplatňování principů udržitelné výstavby budov s cílem motivovat stavební výrobu a stavební průmysl; podpora vzdělávacích programů, inovačních a výzkumných projektů v oblasti udržitelné výstavby budov; pořádání a spolupořádání seminářů, školení a konferencí v oblasti udržitelné výstavby budov

Česká společnost strojírenské technologie Ústí nad Labem

Výzkum a vývoj pracovišť VŠ

Danko, Ing. Vladimír Danko Opava

Vývoj halových systémů - VEDE systém, projekce a statické posouzení ocelových konstrukcí

DATACOMM - Zdeněk Peredarjuk Vsetín

Vývoj, výroba a montáž dorozumívacího zařízení (pacient - sestra) typu DATACOMM DC-07

DataLite, spol. s r.o. Praha

Návrh, vývoj a dodávky SW

DEHN + SÖHNE zastoupení v ČR a SR, org. složka Praha Praha

Výroba, výzkum, vývoj a distribuce výrobků pro hromosvody, ochranu před přepětím, ochranné pracovní pomůcky

DEOS.CZ, s.r.o. Zlín

Výroba a prodej interiérových svítidel; vývoj a výroba zakázkových svítidel

DHI Hydroinform a.s. Praha

Konzultační a expertní činnost ve vodním hospodářství a životním prostředí, aplikace matematických simulačních modelů, zpracování dat, monitoring, vývoj programových prostředků

DOZEP, Pavol Floriš Praha

Vývoj, výroba, prodej a servis větrných čerpadel FLORIŠ, možno i s generátorem (12 V, 120 W) nebo s generátorem a solárním panelem; nabídka fotovoltaické sestavy - solární panely s ponorným čerpadlem na 12 V nebo 24 V; nabízíme čerpadla s možností práce až do hloubky 50 m (na výrobek není nutné vystavení stavebního povolení, vydáno prohlášení o shodě dle zák. 22/97 Sb., výrobek chráněn na patentovém úřadě), výrobky mají konformitu CE podle evropských směrnic a evropských norem

DUHA systém spol. s r.o. Brno-město

Docházkový systém E2000, stravovací systém KREDIT 7; přístupový systém EVIPO; systém evidence návštěv a vozidel EVINA; zařízení pro RFID identifikaci; zakázkový vývoj a výroba elektroniky

DUKLA Trutnov, s.r.o. Trutnov

Vývoj, výroba a prodej tlakových a netlakových nádob pro otopné systémy, vzduchové systémy a úpravy vod vč. příslušenství

Dura-Line CT, s.r.o. Zlín

Vývoj, výroba a prodej plastových potrubních systémů a příslušenství k nim

EDIP s.r.o. Plzeň-město

Dopravní inženýrství v celé jeho šíři: bezpečnost dopravy (sčítání dopravy, dopravní průzkumy, bezpečnostní audity, posuzování křižovatek, pasporty komunikací); vývoj a prodej software pro dopravní inženýry; zpracování a prodej technických podmínek a norem pro navrhování pouemních komunikací a jejich posuzování; odborný recenzovaný časopis Dopravní inženýrství (2x ročně); řešitel řady výzkumných projektů programu výzkumu Technologické agentury ČR či MV ČR; organizátor vlastních konferecí a seminářů

EFG CZ spol. s r.o. Praha

Montáž, servis, projekce slaboproudých systémů; vývoj a výroba přístupového a docházkového systému AKTION

EKOLA - ochrana životního a pracovního prostředí Praha

Komplexní ekologické průzkumy; ekologické audity; hodnocení vlivů na životní prostředí (E.I.A.); hluková posouzení, měření, studie apod.; návrhy, projekty, vývoj a výroba atypických protihlukových opatření (kapotáže, kryty, zástěny, tlumiče apod.); měření prašnosti; studie přírodních podmínek; studie a návrhy rekultivací; návrhy ozelenění vč. dodávek

EKOTOXA s.r.o. Brno-město

Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny; geoinformace a portály; výzkumné a vývojové pracoviště: informatika, kartografie, geoinformatika, ekotoxikologie, ekologie, čistota ovzduší, životní prostředí aj.

ELEGiS s.r.o. Brno-venkov

Vývoj a implemantace informačního systému pro řízení stavebních zakázek a výroby: HS-VÝROBA - komplexní systém pro stavebnictví, Building One - integrované řešení pro řízení stavební a projektové výroby, dodávky ERP systému SAP Business One

ELEKTROČAS s.r.o. Praha

Vývoj, výroba, prodej, montáž a servis hodin, časoměrných a informačních zařízení

Elektropomůcky Pardubice s.r.o. Pardubice

Vývoj a výroba ochranných a pracovních pomůcek pro energetiku

ELVIS Žďár nad Sázavou

Docházkové, přístupové a zabezpečovací systémy, odbavovací systémy pro lyžařské vleky a koupaliště - vývoj, výroba, instalace; systémy CCTV, EZS a další; komplexní dodávky v oblasti elektroniky; identifikační systémy s ojedinělou a progresivní technologií; identifikační snímače pracují v režimu vlastní inteligence a nepotřebují žádné další řídicí jednotky, komunikace na TCP/IP protokolu, mnoho možností; autonomní kartové snímače již od 1190 Kč

ENIKA, spol. s r.o. Jičín

Vývoj a výroba instalační elektroniky; import a distribuce osvětlovací techniky pro průmysl, sport apod.; import a distribuce elektromechanických součástek

ESY - elektronické systémy, s.r.o. Liberec

Průmyslová automatizace; vývoj a výroba elektroniky a programového vybavení; MaR

ETATHERM s.r.o. Olomouc

Vývoj, výroba a distribuce systému regulace nesoučasného vytápění ETATHERM - individuální programové regulace jednotlivých místností při vytápění teplovodním nebo přímotopném elektrickém; prodej ventilů fy COMAP; poradenství v oboru individuální regulace vytápění místností

ETC Consulting Group s.r.o. Praha

Služby v oblasti životního prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství, přípravu a koordinaci projektů, možnosti financování projektů, řešení úkolů vědy a výzkumu, poskytování služeb formou outsorcingu

FORCHEM, s.r.o. Zlín

Výroba chemických přípravků pro stavebnictví; poradenská činnost v oblasti chemie, vývoj

Frigera Metal, a.s. Praha

Výroba a dodávky dílů z různých druhů kovového materiálu s využitím moderních technologií a know-how v oblasti laserového řezání, děrování, ohýbání, sváření, broušení, zámečnických a montážních prací a povrchových úprav; konstrukční a technologické práce, vývoj a ověřování nových výrobků za účelem optimalizace výroby

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Přerov

Vědecká a výzkumná činnost; vydávání vědecko-technického časopisu Jemná mechanika a optika (JMO): foto - kino - video, kancelářská technika, laboratorní přístroje, měřicí technika, oční optika, optika, optoelektronika, světelná technika, vakuová a kryogenní technika, zdravotnická technika

Gambit s.r.o. Praha-východ

Vývoj technologie s aplikací RFID

GASCONTROL, s.r.o. Karviná

Výzkum, výroba, montáž a servis plynárenských, vodárenských a kanalizačních zařízení, regulačních stanic plynu atd. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

High Security Products a.s. Praha

Vývoj, výroba, dodávky a montáž zabezpečovací techniky - dveřní závory a štíty, dveřní a nábytkové zámky, vícebodové uzamykací systémy na dveře, cylindrické vložky, zámkové skupiny na generální klíče pro banky, úřady, obchodní domy apod., bezpečnostní a protipožární dveře, trezory, elektronické zámky, systémy kontroly vstupu, EPS, EZS, kamerové systémy, perimetrická ochrana objektů; poradenská a konzultační činnost

Holomý TESLA Valašské Meziříčí Vsetín

Vývoj, výroba a prodej dorozumívacích a signalizačních zařízení k přivolání sestry pro nemocnice, monitorovacích systémů jednotek intenzivní péče, jazykových vyučovacích laboratoří, počítačových a multimediálních učeben (vč. instalace), výstražných zařízení pro sanitní a policejní vozy; prodej software

Horský, s.r.o. Praha

Zkušebnictví; odborné konzultace - speciální stavební hmoty, laboratoř betonu; diagnostika betonových konstrukcí; vývoj speciálních stavebních hmot

HP trend, s.r.o. Opava

Vývoj a prodej potrubních systémů z plastů pro rozvody studené a teplé pitné vody a ÚT

HVM Plasma, spol. s r.o. Praha

Výzkum - vývoj - výroba: povlakování pomocí plasmových technologií PVD

HYDROSYSTEM project a.s. Olomouc

Vývoj, projekt, dodávky a servis čerpacích zařízení (čerpací stanice, úpravny vod, cirkulační chladicí okruhy, filtrační stanice apod.)

CHD ELEKTROSERVIS, spol. s r.o. Praha

Vývoj, výroba a servis zařízení měřicí a regulační techniky, průmyslové elektroniky, osvětlení a ozvučení klubů a diskoték; komplexní dodávky vč. projektu na klíč; (záruka 1 rok); kovovýroba - stavební zámečnická výroba, bezpečnostní a požární dveře, bankovní přepážky, výroba z oceli, nerezu, barevných kovů na zakázku

IMOS Brno, a.s. Brno-město

Pozemní stavby - průmyslové haly, obchodní centra, stavby občanské vybavenosti; vodohospodářské a dopravní stavby - kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, úpravy toků; kompletní sítě technické infrastruktury, terénní úpravy, rozsáhlé zemní práce; rychlostní komunikace, silnice, mosty a inženýrské konstrukce; projekce, silniční vývoj; akreditovaná zkušební laboratoř; výroba a montáž OK, zámečnických výrobků, obrábění; silniční motorová doprava, opravy motorových vozidel, reproservis

IN - EKO TEAM s.r.o. Brno-venkov

Výroba a vývoj vodohospodářských zařízení - strojní a elektrotechnické vybavení ČOV

Infinity a.s. Pardubice

Komplexní služby v oblasti informačních technologií (systémová integrace, implementace IS, projektování a realizace sítí, řešení datových komunikací, vývoj aplikačního software, rozsáhlé instalační projetky a outsourcing)

Infos Art s.r.o. Olomouc

Vývoj a výroba informačních kiosků s dotykovou obrazovkou; prodej počítačů, notebooků a počítačových dílů; instalace počítačových sítí, a strukturovaných kabeláží; internet, softwarové aplikace

INOVA Praha, spol. s r.o. Praha

Vývoj, výroba a dodávky elektrohydraulických a elektromechanických zkušebních strojů, hydraulické servotechniky a měřicí techniky; zkušebnictví

Institut průmyslového managementu spol. s r.o. Plzeň-město

Školení, poradenství, vývojová činnost, zavádění systémů řízení softwarem EISOD

International Geosynthetics Society Česká republika Praha-východ

Oborové sdružení - společnost založená za účelem vědeckého a technického rozvoje geotextilií, geomříží, geomembrán a dalších jim podobných materiálů a souvisejících technologií

INTERTAP Zlín, spol. s r.o. Zlín

Vývoj a výroba textilní tapetovací směsi Colortap (bavlněná vlákna a pojivo) - po rozmíchání s vodou se natahuje na jakýkoli povrch hladítkem podobně jako štuková omítka

ITec-ELPRO, s.r.o. Náchod

Vývoj a výroba elektroniky, SMD/SMT technologie, docházkové a přístupové systémy, zakázkový vývoj a výroba elektroniky, osazovací automat, attendance and access controll, GPS a GSM aplikace, SMS a GPRS komunikace, řídicí systémy

JAGA N.V. Praha-západ

Výroba a vývoj konvektorových a designových otopných těles

KADLEC - elektronika, s.r.o. Brno-město

Vývoj, výroba, realizace a servis vizuálních informačních systémů a zařízení (číslicové, textové a grafické zobrazovací panely, technologické zobrazovací panely pro výrobní provozy a logistická centra, bankovní kurzovní tabule; časoměrná zařízení - autonomní a digitální hodiny, systémy pro rozvod jednotného času, venkovní hodiny, elektronické LED panely, vyvolávací systémy a zařízení pro řízení front (tzv. lístkové, pořadové, pořadníkové systémy) s možností objednávání klientů přes internet a monitorování provozu systému

Kapsch Telematic Services spol. s r.o. Praha

Dopravní telematika - systém výkonového zpoplatnění provozu na vybraných pozemních komunikacích České republiky; zajištění komunikačních jednotek premid

Kloupar, Miloš Kloupar Brno-město

Hydrologie, hydroekologie

KMB systems, s.r.o. Liberec

Vývoj, výroba a dodávky měřicí a monitorovací techniky pro energetiku

KONSEPTI Praha

Zastoupení a distribuce nábytku a interiérových doplňků firem AMAT (E), B&B (I), BULO (B), CASSINA (I), CAPPELLINI (I), DANSKINA (NL), DRIADE (I), KARTELL (I), MDF ITALIA (I), MOROSO (I), NANAMARQUINA (E), RUCKSTUHL (CH), SERRALUNGA (I), UNIFOR (I), VITRA (CH), WILKHAHN (D); kompletní dodávky interiéru - kanceláře, veřejné prostory, hotely, restaurace, soukromé interiéry; židle, křesla, stolky; zprostředkování špičkových architektů

koPek - bariery s.r.o. Prostějov

Řešení bezbariérových přístupů: vývoj, výroba, montáž šikmých a svislých schodišťových plošin; výroba madel a dalšího speciálního vybavení staveb pro osoby se zdravotním postižením; zámečnická kovovýroba z různých materiálů (kusová i sériová)

KPZ elektronik spol. s r.o. Praha

Vývoj, výroba a prodej elektronických zařízení - video, audio, zabezpečovacích a průmyslových systémů; školení techniků a projektantů kamerových systémů

KTK SOFTWARE s.r.o. Liberec

Vývoj a implementace ERP informačního systému KTKw; poskytujeme komplexní řešení pro oblasti obchodu, výroby a služeb

KVART - CZ, s.r.o. Olomouc

Výroba plynových podokenních topidel VAFKY s hliníkovým výměníkem a nízkou spotřebou plynu; vývoj topné techniky, montáže a servis topné techniky; export, import; kotle, průtokové ohřívače TERMA Q - plamínek, hydroturbínka; zastoupení firmy Mertik Maxitrol - plynové filtry, regulátory tlaku plynu, pojistky průtoku plynu tepelné a průtokové; školicí středisko plynových kotlů ARISTON HEATING Praha, gas heater

KVS EKODIVIZE a.s. Bruntál

Vývoj a realizace technologií na zpracování průmyslového odpadu; mezinárodní kamionová doprava, strojírenská výroba, obchod s hutními polotovary a železným šrotem

LAVIS, a.s. Praha

Výroba, vývoj a prodej nátěrových hmot; nátěrové systémy antikorozní, protipožární, nátěrový systém na okna a dveře

LentiKat´s a.s. Praha

Výzkum a vývoj nové technologie biologického čištění odpadních vod

Lersen CZ, s.r.o. Liberec

Vývoj, výroba a prodej topných systémů pro průmyslové objekty, ohřívačů vzduchu COMPACT, ALFA, AQUAMAX, NEVADA, infrazářičů PENTA, VZT příslušenství, vratové clony

LESTE TECHNOLOGY, s.r.o. Kroměříž

Vývoj a výroba vlastní řady stavebních strojů: otloukací frézy, tryskací stroje, lehká stavební technika, stolové a blokové pily, podlahové brusky aj.

LESTTE s.r.o. Praha

Vývoj a výroba speciální stavební techniky určené k přípravě betonových a jiných ploch a povrchů (frézovací a tryskací stroje, hladičky betonu, blokové pily); nákladní doprava

Lightprofi s.r.o. Kladno

Světelná technika - výzkum, vývoj, schvalovací a reklamační řízení, prodej; návrh a realizace svítidel

Lizard Software s.r.o. Česká Lípa

Zakázkový vývoj software, vývoj a výroba hardware a elektrozařízení, programování PLC a mikrochipů, automatizace, tvorba webových stránek, konzultace IT a odborné posudky; GeCon - blokování internetu, ICQ, Skype aj.; statistiky přístupů na jednotlivé webové stránky za jednotlivá PC; VDM communicator - přímá komunikace s prodejními automaty on-line

MAGUS - energo spol. s r.o. Břeclav

Projektování: elektrická zařízení, automatizace - ASŘTP, technologických zařízení v energetice a průmyslu, vytápění, zdravotechniky; vývoj a výroba software pro průmyslové procesy, EIB - software pro inteligentní řízení budov, centrální řídicí pracoviště, řízení projektů, audity a návrhy opatření, průmysl a technologie, rozvody, strojovny, zdroje; výroba a dodávky rozvaděčů; instalace pro výrobní a průmyslové provozy

MACH SYSTEMS s.r.o. Praha

Vývoj elektroniky, software a hardware a automatizace; vývoj systémů pro čtení registračních značek (rozpoznání SPZ) a parkovací/přístupové aplikace; výhradní distributor systému LetUgo - parkovací, vjezdový a přístupový systém založený na rozpoznání registračních značek (RZ); systém používá kamery pro přečtení SPZ vozidla a na jejich základě ovládá závory či brány

Makovička, Daniel Makovička Praha

Statika a dynamika stavebních konstrukcí; inženýrská, výzkumná, konzultační, expertní a projekční činnost

MARSHAL - CZ, s.r.o. Bruntál

Výroba a prodej dřevoobráběcích strojů; technologie v oboru opracování a lepení masivního dřeva; vývoj a výzkum nových stavebně truhlářských komponentů pro dřevostavby

MATEX PM, s.r.o. Plzeň-město

Laserové kalení, svařování a navařování; laboratorní zkoušky, výzkum a vývoj v oblasti materiálů a strojírenství; zaměření na materiálovou problematiku z hlediska chemického složení, struktury a mechanických vlastností

MAT - Malá automatizační technika Praha

Vývoj a výroba prvků zabezpečovací techniky (zabezpečovací ústředny pro rodinné domky, sklady, obchodní domy apod.); vývoj a výroba jednoúčelových mikropočítačových řídicích systémů pro menší aplikace; vývoj a výroba regulátorů pro topení a klimatizaci

MCT, spol. s r.o. Praha

Technologie betonu, prodej přísad a barev do betonu, zkušebna stavebních materiálů a konstrukcí, průzkum stavebních konstrukcí, návrh a dodání sanačních materiálů, prodej zařízení pro regulaci konzistence betonové směsi, posuzování stavu budov a konstrukcí

MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, a.s. Brno-venkov

Vývoj, výroba a dodávky měřicích přístrojů pro energetiku

MICROSET, s.r.o. Brno-město

Vývoj a výroba nového inteligentního systému spínání osvětlovacích těles NISSOT k zabudování pod kliku nebo k mobilnímu použití

Mikrovlny s.r.o. Karviná

Vývoj a výroba elektronických zařízení (internet, inteligentní zásuvky); vlastní návrh HW, SW

MINOX, Hynek Mikušek Nový Jičín

Vývoj, konstrukce strojů a zařízení - zaměření: plynové energetické zdroje (patent č. 278788 - Spalovací systém topných plynových kondenzačních agregátů, užitný vzor č. 969 - Světlý plynový infrazářič, užitný vzor č. 1088 - Přímotopný plynový ohřívač vzduchu, užitný vzor 2526 - Agregát plynového teplovzdušného vytápění)

Miracle Network spol. s r.o. Praha

Telekomunikační služby přenosu dat a hlasu na převážně vlastní datové infrastruktuře: vývoj, výroba a distribuce přenosových zařízení, plánování výstavba a provoz telekomunikačních sítí, servisní, technické a marketingové služby

mmcité a.s. Uherské Hradiště

Vývoj, výroba a dodávky městského mobiliáře: zastávkové přístřešky, prodejní stánky, parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ochranné mříže ke stromům, prosklené reklamní vitríny, vitríny na mapy, šipkové orientační systémy, zastřešení nástupišť apod.

Moravia Components s.r.o. Ostrava-město

Vývoj a výroba vnitřních kabinových dveří výtahů, náhradních dílů a komponentů pro osobní, nákladní a hydraulické výtahy; výroba: různé typy vnitřních kabinových dveří a komponent pro osobní i nákladní výtahy; vývoj, výroba a montáž nákladních hydraulických plošin a jídelních výtahů; strojírenská výroba pro různé odběratele

MULTI CONTROL s.r.o. Ostrava-město

Měřicí a regulační technika, vývoj a výroba mikroprocesorových systémů pro průmyslové aplikace i na zakázku vč. HW & SW

M2000, spol. s r.o. Nymburk

Softwarová firma se zaměřením na vývoj, implemantaci a podporu vlastního informačního systému Smart4Web

NDT1 KRAFT s.r.o. Praha

Vývoj a výroba přístrojů komplexní kontroly povlaků a kovu: tloušťkoměry nátěrů, elektrojiskrové defektoskopy, přístroje pro kontrolu kvality povlaků a materiálů, tvrdoměry, ultrazvukové tloušťkoměry, ultrazvukové defektoskopy a sondy

nkt cables s.r.o. Kladno

Vývoj, výroba a prodej kabelů a vodičů; celoplastové kabely s izolací ze zaesítěného polyetylenu pro napětí 10, 22 a 35 kV; plastové kabely s izolací z PVC do 6 kv; flexibilní harmonizované kabely a vodiče; bezhalogenové, ohniodolné kabely a vodiče se zvýšenou odolností proti šíření plamene; bezhalogenové, ohniodolné kabely a vodiče s funkční schopností při požáru; instalační kabely a vodiče; speciální kabely; Cu lana

OK - BE, spol. s r.o. Příbram

Vývoj, výroba a montáž ocelových konstrukcí inženýrských objektů, interiérů, bytových objektů a objektů občanské vybavenosti; konstrukční rozpracování architektonických návrhů zámečnických konstrukcí a vlastních návrhů zákazníků vč. zajištění výroby; povrchová ochrana tryskáním a metalizací

ORGREZ, a.s. Brno-město

Poradenské, technické a inženýrské služby, měření, diagnostika; výroba a vývoj zařízení pro energetiku; audity; údržba a servis transformátorů; ochrana životního prostředí

Pachner, vzdělávací software, s.r.o. Liberec

Vývoj a prodej vzdělávacích titulů - výukový software na CD-ROM, encyklopedie, slovníky a překladače

P-D Refractories CZ a.s. Blansko

Výzkum, vývoj, výroba a prodej stavební, technické, užitkové a speciální keramiky, žáruvzdorných hmot, drtí, malt, pálených i nepálených tvarovek, stavebních dílců, tvárnic a panelů; těžba a úprava silikátových surovin, vysocehlinitanových cementů, písků a kameniva

PEGAS - GONDA s.r.o. Vyškov

Výrobce robustních pásových pil na kov s vlastním vývojem i prodejem; kompletní služby v otázkách technologie dělení hutních polotovarů

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. Praha

Vývoj a výroba sdělovacích a silových vodičů a kabelů

PRAMET TOOLS, s.r.o. Šumperk

Vývoj, výroba a prodej nástrojů ze slinutých karbidů

PROJEKTOVÝ ATELIÉR SVOBODA Praha

Projektování pozemních staveb, střešní a fasádní pláště, expertizy termo a hydroizolací

PROJEKTSTAV Brno-město

Projekce staveb, průzkumy, rekonstrukce a modernizace, sanace, zaměření stávajícího stavu, návrhy tepelných úprav, zateplování objektů, expertizy, poradenství a výzkumná činnost v oboru pozemních staveb, odborné semináře, odborný garant, dobrozdání

První Elektro, a.s. Chomutov

Komplexní elektrotechnické služby v oboru průmyslových technologií; energetika; mobilní transformační rozvodny; nn produkty, vn produkty; projektová a vývojová činnost

RADAN, spol. s r.o. Pardubice

Návrh, vývoj a výroba mikrovlnných dílů a systémů

RADOM, s.r.o. Pardubice

Vývoj, výroba, montáž a servis: radiotelefonní + GSM pulty centrální ochrany pro zabezpečení objektů proti vniknutí a hasičské záchranné sbory včetně objektových vysílačů pro přenos informací z ústředen EZS a EPS; telemetrické systémy pro radiové dálkové ovládání, řízení a přenos dat; radiový přenos dat regulačních a měřicích prvků do dispečinku; systémy lokalizace polohy vozidel na bázi GPS; radiové fonické sítě včetně projekce a výroba antén a anténních systémů

r-energa s.r.o. Znojmo

Vývoj, projektování a realizace fotovoltaických elektráren na klíč

REWAST, spol. s r.o. Kutná Hora

Vývoj a realizace technologií úpravy nerostných surovin, uhlí, druhotných surovin a odpadů; průmyslové uplatnění fluidní techniky; regenerace slévárenských písků; nakládání s odpady; poradenská činnost

RINOL ČR s.r.o. Praha

Podlahové konstrukce pro výrobní, skladové i obchodní prostory; poradenství, vývoj, realizace, servis; prováděcí a záruční garance od pojišťovací společnosti Hermes - Kreditversicherung AG

R.I.P. Děčín spol. s r.o. Děčín

Výroba a vývoj tepelných čerpadel; výroba solárních zásobníků, akumulačních nádrží; projektová činnost, montáž a servis, poradenství

ROKOSPOL a.s. Zlín

Výroba stavebních a sádrokartonářských tmelů, výroba nátěrových hmot pro běžné i extrémní namáhání korozí a chemikáliemi, výzkum v oblasti chemie a stavebních hmot, spektrofotometrie

ROLLON s.r.o. Beroun

Vývoj, výroba, prodej a servis lineárních ložisek a techniky pro výrobu obráběcích a jednoúčelových strojů, manipulátorů, přípravků, transportních systémů

RYSTON ELECTRONICS s.r.o. Praha

Obchodní činnost, poradenství, výroba a vývoj elektronických součástek a zařízení

SALTEK s.r.o. Ústí nad Labem

Vývoj, výroba a prodej přepěťových ochran pro datové, telekomunikační, počítačové, měřicí a napájecí sítě a vedení

SDS EXMOST spol. s r.o. Brno-město

Projektování a výstavba mostů všech typů, tj. ocelových, spřažených, železobetonových, předepnutých a monolitických; vývoj příhradových stavebnicových konstrukcí

SENSIT s.r.o. Vsetín

Výroba a dodávky: odporové snímače teploty, párované snímače, převodníky, termostaty, digitální teploměry, teplotní sondy, příslušenství - návarky, jímky, redukce; snímače vlhkosti a proudění; sériová a zakázková výroba; metrologické pracoviště

Senzor plus - Zuzana Smrčková Praha

Prodej měřicí a regulační techniky; výzkum; inženýrské služby

SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o. Praha

Bezpečnostní dveře, protipožární dveře, klíče, zámky, mříže; vývoj, výroba, prodej, montáž, servis: speciální bezpečnostní zárubně SHERLOCK

Schott Electronic Packaging s.r.o. Ústí nad Orlicí

Vývoj, výroba, prodej: optické materiály a komponenty (mikrolitografie, optika pro přístroje, osvětlovací komponenty, oční lékařství, speciální ploché sklo, digitální projekce), technika pro domácnosti (bílé zboží, vitríny pro potraviny), elektronika (elektronicky řízené balení, vláknová optika), farmaceutické systémy (farmaceutické balení, trubky, laboratorní přístroje), solární technologie

SMARIS s.r.o. Uherské Hradiště

Vývoj, výroba a prodej komponentů pro měření a regulaci (zobrazovače, převodníky, oddělovače, teploměry, tlakoměry aj.)

Smart, spol. s r.o. Brno-město

Systémy měřicí, analytické a regulační techniky - vývoj, výroba a servis

Smitka Vítězslav - Dřevovýroba BALKON Rokycany

Dřevěné výrobky pro parky a zahrady (lavičky, odpadkové koše, stolečky apod.), dřevěné ozdobné stěny vč. protihlukových, plotová prkna, ostatní dřevostavby; odborné služby v oblasti sanací (dřevo, zdivo); mykologické průzkumy; sanační návrhy; požární zprávy - technické řešení a realizace; tlakové injektáže dřeva, zdiva a betonu; realizace krovových systémů a opravy stávajících dřevěných konstrukcí; požární ochrana staveb; průmyslová impregnace veškerého dřevěného sortimentu od řeziva až po palisády

SMS CZ, s.r.o. Rokycany

Výroba, vývoj, generální dodávky spaloven odpadů, technologie čištění spalin a dioxinové filtry, strojírenská výroba, výroba oceloplechových rozváděčů nn; výroba zemědělských strojů a manipulační techniky; služby v zemědělství; výroba přívěsných vozíků, strojů pro těžbu a třídění stavebních hmot (písky, štěrky apod.); výroba třístranných korb pro nákladní automobily

STACHEMA Bratislava Senec

Výzkum, výroba a predaj stavebných chemických materiálov

STARMON, s.r.o. Ústí nad Orlicí

Vývoj, projekce, výroba, montáž a servis sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici

STASIS - ZBA, a.s. Sokolov

Vývoj, výroba, odbyt a montáž stavebních a silničních strojů, jejich náhradních dílů a komponentů; kooperace, zakázková výroba

Strojírny Bohdalice, a.s. Vyškov

Vývoj a výroba větrných elektráren, poradenství, servis a montáž

Strojírny Třinec, a.s. Frýdek-Místek

Strojírenská výroba: strojně technologické celky převážně pro hutní průmysl, ocelové konstrukce a svařence vč. opracování a povrchové úpravy, strojní součásti a náhradní díly, montážní díly kolejového svršku - podkladnice, spojky, svěrky, hutní válce; vývoj a projektování jednoúčelových strojů a zařízení; výroba jeřábů a zvedací techniky vč. vývoje

S.V.K., spol. s r.o. - v likvidaci Praha-východ

Vývoj a výroba trubicových vakuových slunečních kolektorů určených k ohřevu vody a přitápění; prodej zajišťuje firma UNEGO Olomouc

SYNPO, a.s. Pardubice

Výzkum a vývoj syntetických polymerů, nátěrových hmot, kompozitů, lepidel a polymerů pro aplikace v elektronice; aplikační vývoj

SYSCAE s.r.o. Praha

Konstrukční a vývojová kancelář: 3D modelování, výkresová dokumentace, 3D elektrické rozvody; design, konstrukce, návrh a výroba forem

ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Plzeň-město

Akreditované zkušebny (mechanické zkoušky, metrologie, elektrotechnická zkušebna); výzkum materiálů a strojírenství (metalurgie, žárové nástřiky atd.)

ŠROUBÁRNA Libčice nad Vltavou, spol. s r.o. Praha-západ

Vývoj, výroba a prodej tvářených spojovacích a strojírenských součástí, taženého drátu a výrobků z drátů, výrobků kovových a nekovových, nářadí a technologií, úprava a odbyt odpadů a vedlejších produktů vznikajících při této činnosti; obchodní činnost v rámci předmětu podnikání

T & T chemický servis Praha

Výzkumná činnost v oblasti stavebních hmot, konzultační činnost v oboru technologie betonu, servis stavební chemie, lepení kotev, spec. hydroizolace, nátěry betonových podlah

TC MACH, s.r.o. Znojmo

Vývoj, výroba, instalace a servis patentově chráněných tepelných čerpadel MACH; kompletní dodávky otopných systémů včetně projektu

TECO a.s. Kolín

Vývoj a výroba řídicích systémů se širokým spektrem použití: programovatelné řídicí a regulační systémy TECOMAT FOXTROT® pro průmyslové i domácí aplikace - inteligentní elektroinstalace, měření a regulaci; programovatelné automaty (PLC) TECOMAT® TC700 pro řízení nejrůznějších technologií, strojů a linek

TEDOM a.s. Třebíč

Vývoj, výroba kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie; výroba a prodej elektřiny a tepla, energetické využití biomasy; výroba a prodej spalovacích motorů

TECHKON, s.r.o. Příbram

Vývoj, konstrukce a dodávka vibrační techniky (dopravníky, třídiče)

Technologické centrum AV ČR Praha

Technologické centrum se zabývá mezinárodním transferem technologií, je národním informačním centrem pro evropský výzkum, podporuje vznik a rozvoj high-tech podniků a podílí se na strategických studiích a projektech zaměřených na perspektivy výzkumu a vývoje, nové technologie a inovační strategie

TEJRAL - Kotoučové pily Praha

Profesionální kotoučové stolové pily na řezání kamene, betonu, keramiky, profilované a sendvičové desky; stolové univerzální brusky na kámen, beton, keramiku; Vývoj, výroba, prodej, servis

TENZOVÁHY, s.r.o. Olomouc

Váhy silniční, váhy přejezdové, váhy mostové, váhy přenosné - mobilní pro policii a správce komunikací, váhy pro celnice - hraniční přechody, váhy pro nakladače, vážení za nízkých (LSWIM) i vysokých rychlostí (HSWIM), zatížení vozidel, dopravní zatížení komunikací; vážní systémy - vývoj, výroba, servis

TETOM - sdružení podnikatelů Vsetín

Výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů energie; výzkum, vývoj a výroba výkonových panelů, solárních nabíječek a solárních baterií; vývoj a výroba nízkopanelových svítidel; prodej akumulátorů a regulátorů nabíjení; návrhy a montáže systémů; oblasti použití - soliterní RD - ALONE systémy, systémy spolupracující se sítí - GRID systémy, chaty, lodě, karavany, hausbóty, zahradní architektura, outdoorové aplikace pro sportovce a turisty

THERMOTIP, s.r.o. Praha

Výroba a dodávka: deskové výměníky tepla CIPRIANI, nerezové zásobníky COILEX; vývoj a výroba: spalinové výměníky, kondenzační výměníky, výměníky pro chemický a potravinářský průmysl

ThermWet s.r.o. Praha

Vývoj, výroba, montáž rekuperace vzduchu do novostaveb i rekonstrukcí po celé ČR; speciálně pro mrazivé dny konstruovaný rekuperační výměník Helix Ventbox, dále v prodeji Ventbox 300 a Ventbox 400, EC ventilátory od EBM Papst, samoregulační PTC články pro předehřev, automatické digitální řízení ve spolupráci s Teco; specialitou je odvětrání radonu

TH, s.r.o. Hodonín

Vývoj, konstrukce, výroba, dodávky a prodej tepelné techniky

TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Praha

Vývoj, projekce, výroba, prodej a montáž telekomunikačních systémů a zařízení (přenosové systémy, pobočkové ústředny, telefonní přístroje, záznamníky apod.); poskytování inženýrských, konzultačních a dalších služeb; kolokační služby; finančně obchodní operace; obchodní činnost

Urdiamant, s.r.o. Šumperk

Vývoj, výroba a prodej nástrojů s diamantem

ÚRS Praha, a.s. Praha

Tvorba a prodej směrných cen stavebních prací (vydávaných na CD i tiskem) a stavebního software: KROS plus a KROS pro nabídky, rozpočty, kalkulace, fakturaci; program ProfiKROS pro malé firmy specializované na 1 - 2 řemeslné obory; KORAL pro řízení staveb pomocí harmonogramu; OFERTA pro výběr dodavatelů; základní i specializované kurzy pro rozpočtáře, odborné a vedoucí pracovníky; inženýrská a poradenská činnost v oceňování a cenách stavební produkce, v zadávání staveb, v rozpočtování a kalkulacích

VHL spol. s r.o. Praha

Vývoj, konstrukce, výroba, montáž a servis výtahů

ViaCon ČR s.r.o. Olomouc

Vývoj, výroba a prodej flexibilních konstrukcí a trub z oceli a HDPE určených pro stavbu a rekonstrukci silničních a železničních propustků a mostů, pro biokoridory, tunely, podchody, ventilační kanály; produkty: Hel-Cor, MultiPlate (Tubosider), Super Cor, Pecor Optima; prodej geomříží fy COLBOND a geotextilií fy ThracePlastics

VVS-české výtahy s.r.o. Praha

Vývoj, výroba, montáž, opravy a rekonstrukce, revize, servis - výtahy malé, nákladní, osobní, lanové, řetězové, hydraulické, speciální zdvihací plošiny, zdvihací plošiny - bezbariérový program; prodej komponentů výtahů a zdvihacích zařízení; hlukové zkoušky

VYKOS, spol. s r.o. - v likvidaci České Budějovice

Projektové a konstrukční práce stavební a strojní; obchodní činnost - stavební materiály a stroje; expertizy, posudky, znalecké práce v oboru stavebnictví; stavba strojů s mechanickým pohonem; sanace; poradenství - materiálové inženýrství a technologie stavebních hmot; vývoj a stavba jeřábů, zdvihacích a manipulačních zařízení; akustické stěrkové tapety Stetap

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Brno-město

Výzkum, vývoj, zkušebnictví, poradenství, speciální výroba a realizace

WINDTOWER s.r.o. Brno-město

Vývoj a výroba větrných elektráren

ZPA EKOREG, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Vývoj, výroba a prodej přístrojů pro měření a regulaci teplot, výšky hladin a tlaků; montáž, projekce a servis výrobků; autorizované ověřování snímačů teploty pro měřiče tepla v laboratoři se statutem Státního metrologického střediska; výrobní program: platinové měřicí odpory, kompletní snímače teploty, měření teplot v silech, kapacitní a vodivostní snímače hladin, dvouhodnotové regulátory teploty, tlaku, podtlaku a tlakové diference (termostaty, manostaty), kompaktní regulátory TRS

ZPA Nová Paka, a.s. Jičín

Vývoj, výroba a prodej přístrojů pro měření a regulaci vč. náhradních dílů