REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Vědecké ústavy

také výzkumná pracoviště, vědecká centra

Zpět k nadřazené kategorii „Výzkum a vývoj“

Zařazené firmy (16)

Centrum dopravního výzkumu Brno-město

Výzkumná a vývojová činnost

EMPLA, spol. s r.o. Hradec Králové

Autorizované měření emisí, imisí, pachových látek, azbestu, hluku, vibrací, analýzy vod, půd, odpadů, materiálů, testy ekotoxicity (detergenty); rozptylové studie, odborné posudky, EIA, IPPC, hodnocení zdravotních rizik

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Přerov

Vědecká a výzkumná činnost; vydávání vědecko-technického časopisu Jemná mechanika a optika (JMO): foto - kino - video, kancelářská technika, laboratorní přístroje, měřicí technika, oční optika, optika, optoelektronika, světelná technika, vakuová a kryogenní technika, zdravotnická technika

GEONIKA, s.r.o. Praha

Středisko geografie životního prostředí

Inovační technologické centrum - VÚK, a.s. Praha-východ

Komplexní výzkum v oblasti neželezných kovů a jejich slitin, zpracováním surovin a odpadů; výroba speciálních materiálů, kovoobrábění, zámečnictví; konstruktérské práce; zkušebnictví

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. Hradec Králové

Fyz. a chem. zkoušky výrobků ze skla, keramiky, porcelánu a bižuterie, silik. surovin, žáromateriálů, odpad. produktů; činnost AO č. 247 - laboratorní zkoušky jako podklad o prohlášení o shodě; certifikáty na výše uvedené výrobky dle nár. a mezinár. norem; harmonizace norem a EU; normalizace; knihovna sklářské literatury, rešeršní a překlad. služby, poskytování adres; výroba spec. a ochranných skel a optických filtrů; vývoj technologií na zpracování odpadů; poradenská a konzultační činnost; výzkumné úkoly

Technologické centrum AV ČR Praha

Technologické centrum se zabývá mezinárodním transferem technologií, je národním informačním centrem pro evropský výzkum, podporuje vznik a rozvoj high-tech podniků a podílí se na strategických studiích a projektech zaměřených na perspektivy výzkumu a vývoje, nové technologie a inovační strategie

ÚJV Řež, a.s. Praha-východ

Výzkumný ústav

Ústav chemických procesů AV ČR Praha

Pro rychlou a energeticky úspornou depolymeraci odpadního polyethylen tereftalátu (PET láhve) na monomery je využita mikrovlnná (MW) energie (2450 MHz) o nízké spotřebě (0,91 kWh/kg PET); produktem je kyselina tereftalová (PTA) a monoethylenglykol (MEG)

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR Praha

Výzkum proudění tekutin a tekutých systémů, vývoj progresivních technologií potrubní dopravy surovin a odpadů, snižování energetické náročnosti zásobování vodou a teplem, využití hydrosměsí při vývoji nové technologie ochrany před povodněmi

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Praha

Laboratoř úpravy nerostných surovin - oddělení chemie polymerů; výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Praha

Ukázky řešení problémů mechaniky konstrukcí: bezpečnost a životnost konstrukcí (plynovody, mosty), dynamika konstrukcí (vítr, zemětřesení, pohyblivé zatížení), probabilistická spolehlivost, architektonické dědictví (materiály, poruchy, záchrana sídel)

Ústav termomechaniky AV ČR Praha

Metoda fyzikálního modelování diagnostikuje znečištění ovzduší ve městech a umožňuje navrhovat alternativní řešení

VÚGTK - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Praha-východ

Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testování nových technik, postupů a software, odborné konzultace

Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Praha

Technické služby v oblasti technologie, životního prostředí, silikátová chemie: cement, vápno, sádra, omítky, beton, ekologie, odsiřování; zkušebnictví - využití odpadů ve stavebnictví, rozbory a hodnocení odpadů; marketing, informatika, normalizace - oblast cementu, vápna, sádry a omítek

Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s. Liberec

Výzkumný ústav textilních strojů

REKLAMA