REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Rekonstrukce našeho domu - Okna a dveře

Další viditelnou změnou, kterou naše vilka prošla, byla kompletní výměna oken a vchodových dveří. Po pravdě řečeno, velmi dlouho dobu jsme si lámali hlavu nad volbou materiálu, ze kterého by měly být tyto výplně stavebních otvorů vyrobeny. Jako první jsme vyloučili plast, a to s ohledem na stáří, respektive historický charakter domu. Zbývaly tedy dřevo nebo hliník.

Dřevo je sice velmi vhodným a ušlechtilým materiálem používaným právě při rekonstrukci historických budov, avšak jeho určitou nevýhodou je, že není tak odolné vůči povětrnostním vlivům a vyžaduje tedy pravidelnou údržbu, popřípadě renovaci. S přihlédnutím ke všem těmto okolnostem proto nakonec padla volba na hliník, který je též přírodním materiálem, navíc s vysokou estetickou hodnotou, a hlavně je téměř bezúdržbový. Nepodstatným faktem nebylo ani to, že se jedná o funkcionalistickou stavbu strohých tvarů, které k volbě tohoto materiálu přímo vybízejí. Posledním argumentem pro volbu tohoto materiálu bylo i to, že se jedná o stejný materiál, který byl použit jako střešní krytina.

Naprostou většinu špaletových oken jsme nechali vyměnit za hliníková s totožným členěním okenních tabulí. Zejména nám šlo o to, abychom v co největší míře zachovali jejich původní vzhled, a to i s přihlédnutím nově zvoleného materiálu. V některých případech, například v kuchyni nebo v pracovně, jsou tak nová okna věrnou kopií těch původních, v jiných místnostech, jako je ložnice v I. patře, byl původní vzhled oken napodoben pomocí tzv. poutců, jež jsou umístěny na střed rámů oken a dodávají jim větší pevnost.

V obývacím pokoji v přízemí a na chodbě a v pokoji pro hosty ve II. patře jsme se stávající okna rozhodli nahradit posuvnými dveřmi dvou typů. V případě obývacího pokoje a pokoje pro hosty se jedná o tzv. HS portály, neboli zdvižně posuvné dveře (zkratka německého HEBE und SCHIEBE = zdvihni a posuň), a pouze na chodbě ve II. patře jsou tzv. předsuvné dveře. Oba zmíněné typy mají své výhody i nevýhody.

Nový HS portál ve II. patře s instalovanou vnější paropropustnou fólií.

Nevýhodou zdvižně posuvných dveří je to, že mají horší tepelně izolační vlastnosti, nežli je tomu u oken nebo předsuvných dveří; určitým pozitivem, který tento nedostatek do jisté míry kompenzuje, je jejich snadné ovládání. HS portál, na rozdíl od předsuvných dveří, dokážete otevřít pomocí prstu jedné ruky – bez potíží je tedy dokáží ovládat i malé děti. Naproti tomu předsuvné dveře mají stejné izolační vlastnosti jako okna.

Při montáži nových oken je velmi důležité neopomenout tzv. parozábranu, která se v podobě speciálních izolačních pásů lepí na ostění. Nutno ještě doplnit, že okna i dveře jsou vybaveny tepelně izolačními dvojskly (Ug=1,1W/m2K).

V další fázi rekonstrukce přišla na řadu renovace interiérových dveří a zárubní. Nutno konstatovat, že jedním z hlavních důvodů, pro které jsme si tuto vilku pořídili, bylo to, že v ní zůstala zachována celá řada původních prvků, mezi které mimo jiné právě patří dřevěné zárubně a dveře, včetně mosazného kování. Bylo tedy logickým krokem všechny tyto původní, a tedy velmi cenné artefakty nevyměnit za novodobé, ale pokusit se o jejich renovaci, byť by to bylo spojeno s vynaložením velkého úsilí nebo značných finančních prostředků.

V případě dveří a zárubní jsme se proto rozhodli pro důkladnou renovaci, která spočívala v tom, že původní lak byl odstraněn až na dřevo, respektive v případě výplně dveří až na překližku. Po odstranění nátěru byly dveře a zárubně dvakrát celoplošně překytovány a zbroušeny jemným smirkem. Poté byly jednou natřeny základovou barvou a následně opatřeny dvěma finálními nátěry lesklé bílé syntetické barvy v odstínu RAL 9010.

Původní krémová barva byla poměrně tmavá a působila jaksi těžkopádně, zářivě bílá se nám zase zdála příliš nemocniční, působící sterilním dojmem. Z uvedených důvodů jsme se tedy rozhodli pro tzv. lomenou bílou (odstín RAL 2010). Lze konstatovat, že nový odstín barvy dveří a zárubní nikterak negativně neovlivnil jejich původní vzhled ani ducha.

Jak jsem již uvedl, většina mosazných dveřních kování je původní, byla jenom pečlivě vyčištěna, vyleštěna a posléze nalakována bezbarvým lakem, aby se lépe udržovala. Vzhled nově nalakovaných dveří opatřených repasovaným kováním je tak podle mého názoru důkazem toho, že investice a čas, které byly jejich renovaci věnovány, se v plné míře vyplatily.

Posledním počinem v této fázi rekonstrukce byla výměna garážových vrat. Původní vrata byla dřevěná, těžko ovladatelná a téměř nefunkční. Při výběru nových vrat jsme se soustředili zejména na materiál, ze kterého by měla být vyrobena, aby korespondoval se vzhledem oken, střešní krytiny a okapů. Z uvedeného důvodu jsme proto zvolili hliníková roletová vrata.

Dalším důležitým momentem bylo to, aby se vrata při otvírání rolovala do kazety a nikoliv najížděla pod strop garáže, neboť světlost garážového prostoru je poměrně nízká, což by mohlo způsobovat problémy při otevírání zadních dveří auta. Nová garážová vrata se pochopitelně ovládají pomocí dálkového ovládání, nicméně vzhledem k tomu, že se do garáže nedá vstoupit jiným vchodem, bylo nutno počítat i s jejich případným manuálním ovládáním za předpokladu, že dojde k výpadku elektrického proudu.

Příště se zaměřím na téma „ústřední vytápění“.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

 1. Rekonstrukce našeho domu
 2. Rekonstrukce našeho domu - Bourání a zdění stěn a příček
 3. Rekonstrukce našeho domu - Podlahy
 4. Rekonstrukce našeho domu - Okna a dveře
 5. Rekonstrukce našeho domu - Vytápění
 6. Rekonstrukce našeho domu - Kanalizace a vodovod
 7. Rekonstrukce našeho domu - Terasy
 8. Rekonstrukce našeho domu - sádrokartony, koupelny a dlažba
 9. Rekonstrukce našeho domu - zateplení fasády
 10. Rekonstrukce našeho domu - Elektroinstalace
 11. Rekonstrukce našeho domu - Plot, obrubníky a zpevněné plochy

Přečtěte si více k tématu Články

Znalost kabelů se hodí například u rekonstrukce elektrických rozvodů, zdroj: K & V ELEKTRO a.s.

Rozdíly mezi elektrickými kabely. Typy elektrických kabelů podle použití

Při výběru kabelů do vaší elektroinstalace se neobejdete bez odborníka elektrikáře. I laikovi – třebas poučenému – se ovšem hodí základní přehled, který nejen v oblasti elektromateriálu znamená značnou výhodu. Jaký je rozdíl mezi kabelem a vodičem? Co si představit pod pojmem „nulák“? A proč CYKY kabely nechybí v…

Zdroj: AdobeStock, Jemang

Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?

Sjezd na pozemek nelze zřídit, kde se vám zlíbí. Nelze se například připojit z účelové komunikace na silnici I. třídy. Připojení se na komunikaci musí odpovídat požadavkům na rozhled pro bezpečné vyjíždění automobilů. Je přitom rozdíl, zda vyjíždíte na komunikaci v zastavěném nebo nezastavěném území, roli hraje i…

Zdroj: Fotolia - kurtov

Koupili jste dům a objevili vady? Jak reklamovat starý dům? Prodejce se mohl dopustit podvodu

Kdo chce bydlet hned, koupí si existující nemovitost. Při čtení kupní smlouvy s klidem přejde větu, že se „…seznámil s právním i faktickým stavem nemovitosti a nemá proti němu výhrad“, nebo že „kupuje dům, jak stojí a leží“. Podepíše. Co doopravdy koupil, se zpravidla dozví, až když začne dům rekonstruovat. Jak…

REKLAMA