Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Mateřská škola v Loučeni: Když se čtyři objemy spojí v jeden celek

Novostavba mateřské školy byla architekty navržena jako prolnutí čtyř objemů. Ty jsou poskládány k sobě tak, že prostor mezi nimi tvoří zastíněné terasy. Všechna oddělení mají přímý výstup z herny na zahradu. Podívejte se, jak bude vypadat nová moderní mateřská škola v Loučeni.
Zdroj: Ateliér Šarmír&Pešata Arch4Bim

Stávající mateřská škola v městysi Loučeň až doposud sídlila v budově místní základní školy. Proto bylo především z kapacitních důvodů rozhodnuto o výstavbě nové budovy. Investorem je městys Loučeň a zadáním byl jednopodlažní objekt s minimem zásahů do současného areálu školy, který bude realizován v jihovýchodním cípu školního pozemku, kde se v současnosti nachází slepá asfaltová komunikace a starý skladovací objekt.

Čtyři prolínající se objemy

Výsledkem je čistá forma čtyř jednoduchých prolínajících se objemů. Ta půdorysně vychází z formy sousedící základní školy – dvou objemů čtvercového půdorysu. Sousední objekt tak školka pomyslně doplňuje. Tři navýšené objemy tvořící tři oddělení jsou vytaženy z hlavního objemu do prostoru jižní zahrady – díky tomu bylo docíleno optimálního proslunění a propojení s jižní terasou. Mezi objemy navíc vznikají zálivy, které poskytují stín v horkých letních dnech. Objekt je v této části více členitý a svým tvarem postupně přechází v zahradu. Tvarová jednoduchost a střídmá barevnost fasády navazuje na stávající objekt školy, ale v moderním pojetí. Školka má k dispozici stávající dětské hřiště v severovýchodní části pozemku, stejně jako zbytek pozemku, který sdílí se základní školou.

Zdroj: Ateliér Šarmír&Pešata Arch4Bim

Přehledná dispozice plná světla

Vnitřní dispozice je jednoduchá a snadno čitelná. Široká severní chodba plnící i funkci haly propojuje všechna tři oddělení včetně kanceláře, zázemí pro zaměstnance i návštěvníky. Denní místnosti oddělení, každé s kapacitou pětadvaceti dětí, jsou důkladně prosluněny jak francouzskými okny, tak střešními světlíky. Tepelnou a světelnou pohodu v interiéru zajišťují posuvné slunolamy. V letních měsících je možné velká francouzská okna otevřít a umožnit přístup dětí na terasu přímo z herny. Každé oddělení má vlastní šatnu, koupelnu a sklad lůžek. Sklady s lehátky jsou umístěny mezi odděleními a přístupné pro učitelky jak zevnitř, tak z venkovní terasy. Jídelna se nachází v budově ZŠ, jídlo je do budovy školky dováženo v uzavřených nádobách přes dvůr západním vstupem do kuchyněk pro jednotlivé pavilony, obědvá se u stolků v každém oddělení.

Stavba jako součást okolí

Součástí projektu bylo i zvelebení okolí, zejména zlepšení dostupnosti stávajícího objektu školy, do kterého se až doteď vstupovalo pocitově bočním vchodem. Nová komunikace zajišťuje ideální přístupnost hlavního vstupu, propojení stávající stavby s mateřskou školou a vytvoření příjemného prostoru mezi oběma objekty. Komunikace přirozeně vymezuje zahradu školky, která je oddělena od zbytku pozemku.

Zdroj: Ateliér Šarmír&Pešata Arch4Bim

Konstrukční řešení stavby

Návrh stavebně-technického řešení splňuje hodnotu energetické náročnosti kategorie C (Pozn.: Podle nové vyhlášky, podle staré by se objekt řadil do kategorie B). Objekt je zděný z keramických tvárnic s již integrovanou tepelnou izolací. Tuhost objektu, který se vyznačuje množstvím velkých okenních otvorů, je zajištěna železobetonovými věnci a ocelovými profily. Ty tvoří především překlady velkých oken a vynáší stropní světlíky. Stropní deska je tvořena železobetonovými prefabrikovanými vylehčenými dutinovými panely, v hlavních prostorech oddělení je instalován akustický podhled.

Zelená střecha, využití dešťové vody, tepelné čerpadlo

Střecha je řešena jako zelená extenzivní, dešťová voda je odváděna do retenční nádrže a bude využívána na zalévání zahrady. V zahradě bylo ponecháno co nejvíce původních stromů, další byly vysázeny v rámci terasy, kde zajišťují stínění. K vytápění je využíváno tepelné čerpadlo vzduch-voda o topném výkonu 25 kW a elektrickém příkonu 5,75 kW. V technické místnosti je instalována akumulační nádrž o objemu 500 l s přídavnou elektrickou topnou tyčí 7,5 kW, pojistné ventily, tlaková expanzní nádoba, kompletní inteligentní řídící systém a energeticky úsporná oběhová čerpadla okruhů topné vody.

Zdroj: Ateliér Šarmír&Pešata Arch4Bim

Čerpadla budou řízena mikroprocesorem, což zajišťuje optimální a bezpečný provoz. Je instalován dvoutrubkový systém teplovodního podlahového vytápění s nuceným oběhem, který zajišťuje tepelnou pohodu dětí. Pro nucené větrání tříd s rekuperací tepla a vlhkosti jsou navrženy kompaktní vzduchotechnické jednotky s rotačním výměníkem. K zajištění komfortního prostředí v letních měsících jsou pro vybrané místnosti navrženy chladící splitové systémy.

Údaje o stavbě:

Účel objektu: Mateřská škola
Kapacita: 75 dětí
Autor návrhu: Šarmír&Pešata Arch4Bim
Investor: Obec Loučeň
Řešená plocha území: 3620,17 m2
Celková zastavěná plocha objekty vč. zpevněných ploch a parkovišť: 2097,04 m2
Zastavěná plocha (objekt spolkového domu s terasami): 1185,09 m2
Zastavěná plocha (pouze objekt bez teras): 897,50 m2
Obestavěný prostor objektu: 4091,15 m3
Užitná plocha objektu: 736,12 m2

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Unikátní škola vyžaduje unikátní interiér. Tabuli a lavice tu nehledejte

Unikátní škola vyžaduje unikátní interiér. Tabuli a lavice tu nehledejte

Povinnou školní docházkou prošel každý. Každý si ještě dnes vzpomene na zvonění ohlašující začátek vyučování v 8 hodin ráno, na svého spolužáka, se kterým sdílel místo v lavici, nebo na nepříjemné čtvrtletní písemky z matematiky. Děti z hloubětínské školy Vela ovšem nic z toho neznají. Škola, která zde v roce 2018…