Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Rekonstrukce bytu z první republiky: Nové vytápění, větrání a rozvody elektroinstalací

Minule jsme si ukázali nové rozvody instalací – kanalizací a vodovodu při rekonstrukci prvorepublikového bytu. Realizace původně stanovených záměrů v rámci systému vytápění, vzduchotechniky či elektroinstalací byla opět zajímavou zkušeností celé rekonstrukce. Kdo z vás se někdy potýkal s rekonstrukcí podobného rozsahu ve skoro stoletém domě, by jistě také mohl vyprávět. Pojďme se ale podívat na vyprávění mladých architektů, jak návrh vytápění a elektroinstalací svého bytu nakonec vyřešili.

Nové vytápění bytu

Původní ocelový přívod plynu od plynoměru na společné chodbě byl nahrazen novým měděným lisovaným potrubím o dimenzi 22 mm. Potrubí bylo osazeno do vnitřní zděné stěny, tedy již není exponované na povrchu. Aby měď nijak nereagovala s cementovou maltou či sádrovou omítkou byla uložena v ochranné vrstvě. Po dokončení prací byla samozřejmě provedena tlaková zkouška těsnosti.

Kondenzační kotel byl volen kombinovaný, tedy nejen pro vytápění, ale také průtokový ohřev teplé vody. Hlavními důvody pro tuto volbu byl nedostatečný prostor pro kapacitní bojler. Spaliny kotle i přívod vzduchu jsou řešeny pomocí koaxiálního potrubí umístěného v rámci volného komínového průduchu.

Místo budoucího skladu napaječů LED

Rozvody topení byly zvažovány v potrubí pex-al-pex nebo mědi. Nakonec zvítězila měď i díky preferenci co největší redukce plastových komponentů, kde to jen rekonstrukce umožní. Systém byl tvořen z potrubí o průměru 22, 18 či 15 mm, vedeného v podlaze. Pouze krátké kolmé úseky z podlahy k ventilům jsou zasekány ve stěně. I zde bylo velkou předností spolupracovat s kvalitními instalatéry, kteří byli schopni na milimetr přesně usadit potrubí k ventilům otopných těles. Díky tomu je možné otopná tělesa přesně vycentrovat na navrhovaná místa. Celá otopná soustava byla nakonec podrobena tlakové zkoušce.

Tepelné ztráty bytu byly napočítány na 7,75 kW při venkovní teplotě -12 °C. Uvažováno bylo s teplotou 22-23 °C v obytných místnostech, 24 °C v koupelně. Ne snad, že by chtěli majitelé stále topit na 23 °C, ale aby otopný systém tuto možnost dovoloval. Ve skutečnosti však velké rozdíly ve výkonu otopné soustavy pro 20 °C nebo 23 °C nejsou. S výkonem kotle samozřejmě problém nebyl. Jeho výkon je výrazně vyšší díky průtokovému ohřevu vody. Otopná tělesa byla zvolena článková. Korespondovala tedy s původními litinovými radiátory. Nutno však dodat, že díky výšce dvou vertikálních otopných těles (2,2 m) nebylo možné použít coby materiál radiátorů odlévanou litinu, ale laserem svařovanou ocel.

Zajímavým stavebním detailem byla realizace měděného připojovacího potrubí v místě pohledových cihel. V koupelně byl navržen otopný žebřík s dálkově ovládanou elektrickou přímotopnou patronou. V místech, kde bude použita dlažba namísto dřevěné podlahy, je navržena elektrická topná rohož. Hlavním důvodem bylo zamezení nepříjemného chladného pocitu při bosé chůzi. Jedná se o vstupní halu, samostatnou toaletu a koupelnu.

Plynovodné potrubí a bytový rozvaděč

Vzduchotechnika

Mimo koaxiálního potrubí od kondenzačního kotle je v projektu řešen také odtah digestoře. Recirkulační varianta nebyla architekty preferována, a tak se opět využilo jednoho z volných průduchů. Pro tentokrát to byl průduch od průvětrníku, jež byl dvojnásobný - o velikosti cca 15x30 cm. Ideální dimenzí odtahového potrubí, aby neměl výkon digestoře velké ztráty, je průměr 15 cm. Díky stísněnému prostoru byly dávány reálnější šance na osazení průměru 12,5 cm. Vzhledem k perfekcionismu majitelů se samozřejmě začalo s větším potrubím. Stálo to nemalé úsilí, ale nakonec se podařilo uskočeným průduchem skutečně protáhnout potrubí o ideální dimenzi 15 cm. Následovalo osazení kondenzační jímky a průchod skrze stěnu a vše podstatné bylo připraveno.

V koupelně byl plánován odtahový ventilátor. Vzhledem k delší a složitější cestě nad střechu je uvažováno s radiální, nikoli axiální, variantou. Dimenze byla preferována 12,5 cm oproti standardnímu průměru 10 cm, a to opět z důvodu zmenšení tlakových ztrát. V akustickém podhledu je použito ploché plastové potrubí 20x6 cm, které se napojuje na průduch. Ten je již vyvložkovaný flexi-potrubím. Samostatná toaleta bude stále větrána přirozeně.

Na všechny detaily byl brán zřetel - realizace průchodů pro měděné potrubí v cihle

Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace v bytě

Veškeré rozvody byly realizovány samozřejmě nově, v měděných vodičích. Jak již bylo zmíněno dříve, elektroměr s jističem 3x25A byl přesunut na společnou chodbu. Tyto kapacity zařízené v dřívějším období jsou pro byt naprosto dostačující. Bytový rozvaděč spolu se slaboproudým rozvaděčem byl umístěn za vstupními dveřmi.

Architekti navrhli variantní osvětlení, obsahující větší počet okruhů, stmívatelné systémy a 12-24V LED řešení. V rámci zjednodušení údržby celého světelného systému se neřešily jednotlivé napáječe a stmívače přímo u světel, ale v rámci jednoho společného úložiště. Jako toto technické zázemí dobře posloužila část úložného prostoru nad mezistropem koupelny. V případě problému s jakýmkoli prvkem se tedy vše řeší na jednom místě. Díky vybrané specifické anglické elektrokompletaci bylo nutné učinit v projektu určité nestandardní změny.

Elektroinstalace v pohledovém zdivu

V rámci dispozice je počítáno také s pracovnou/ateliérem. Aby byla minimalizována rizika ztráty dat při výpadku proudu, jsou určité okruhy vedeny přes záložní zdroj (UPS) s přepěťovou ochranou. Takto jsou zajištěny například pracovní počítače, wifi router či datové úložiště. Elektrický zabezpečovací systém (EZS), jež je také součástí projektu, má vlastní záložní zdroj. V systému jsou napojena pohybová čidla, ale také magnetické či požární čidlo.

Obzvláště citlivě musely být vedeny rozvody v rámci pohledových cihelných stěn. Kabely jsou tedy schované mezi cihlami a zaspárované stejným způsobem jako ostatní zdivo. V rámci cihelné stěny obytného prostoru je jedna cihla odstraněna a bude nahrazena perforovanou ocelovou konstrukcí ve tvaru cihly. Tento prvek bude fungovat jako specifický světelný zdroj.

Využití průduchy původního průvětrníku pro odkouření kondenzačního kotle

Přestože majitelé původně nechtěli v bytě žádnou televizi, nakonec se rozhodli udělat přípravu pro možné umístění televize v každé obytné místnosti. Šlo pouze o jakousi zálohu, kdyby se preference uživatelů bytu někdy změnily. V rámci této přípravy byla do vybraného místa místností přivedena dvojice datových kabelů, koaxiální kabel a samozřejmě silnoproudý rozvod pro zásuvky. U hlavního obytného prostoru je navíc mezi prostorem sedací soupravy a televizní stěnou přiveden optický kabel pro vysokorychlostní datový přenos. Ostatní datové kabely byly vedeny také ve vyšším standardu CAT6. Hlavním záměrem byla příprava rozvodů v takové kvalitě, aby plně vyhovovaly požadavkům dalších let. Součástí slaboproudých rozvodů je samozřejmě také pospojení koncových prvků EZS s centrálou EZS či domácí telefon.

K daným instalacím by se samozřejmě dalo sdělit o mnoho více, ale příští článek se již bude soustředit spíše na stavební záležitosti, které budou byt vizuálně více proměňovat. Na své si tak přijdou i milovníci interiérového designu. Nenechte si ujít nic z obsahu ESTAV.cz a aktivujte si týdenní e-mailový zpravodaj zdarma.

Ing. arch. Štěpán Lajda

V roce 2013 dostudovat obor Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze. V současné době působí na Katedře architektury FSv jako odborný asistent. Po pětileté praxi v architektonické kanceláři začíná v roce 2015 vlastní praxi a počátkem roku 2016 zakládá se svou přítelkyní, kolegyní a po čase spolupráce i manželkou Ivetou Lajdovou architektonické studio SLIM.

Ing. arch. Iveta Lajdová

Absolvovala obor Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, a sice roku 2012. Již od prvních let studia měla možnost získávat zkušenosti v oboru, zejména díky spolupráci s několika pražskými architektonickými kancelářemi. Je spoluzakladatelkou architektonického studia SLIM, kde působí společně se svým přítelem, kolegou a nyní i manželem architektem Štěpánem Lajdou. Počátkem roku 2017 se stala členkou České komory architektů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Foto: BoysPlayNice

Nenápadné vilce s fontánou vrátili architekti její důstojnost

Prvorepublikové vilky patří k dědictví české architektury podobně, jako vcelku unikátní fenomén víkendových chatiček. A stejně tak jako ty chaty – malé, velké, prostorné, áčkové, srubové - jsou vily a vilky ve své podobě nekonkrétní a nepostižitelné obecnou definicí.