REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Nová výzva podporující decentrální řešení odpadních vod v obci

Začátkem března byla vyhlášena nová výzva (výzva č. 12/2019) podporující decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou. Cílem výzvy je pomocí soustav ČOV do 50 EO vyřešit minimálně 30 % obyvatel v rámci řešeného území. Dotaci nelze použít na domy, které nejsou trvale obývané. Zajímavá je výše dotace, a to 80 % způsobilých nákladů. Dobrá vůle a klady určitě převažují, přesto se výzva nevyvarovala několika ustanovení, kritizovaných již v minulé výzvě.

Z toho, co se změnilo k dobru věci je to, že srážení fosforu je nutné jen tam, kde to vyžadují podniky povodí, a ne bez výjimky na všech lokalitách. Minulá výzva to požadovala generálně a na řadě lokalit to navýšilo zbytečně investiční náklady (až o 20 tis. Kč na ČOV) a stejně tak pak i provozní náklady (až o 20 kč/m3), přitom to kvalitu vody v toku pak ovlivnilo bagatelně. Dalším praktickým ustanovením zjednodušujícím administraci je možnost získání kladného vyjádření kraje k soustavě čistíren v případě, kdy PRVK je nereálný, a to i bez nutnosti jeho přepracování.

Na druhé straně diskutabilně nastolila, nebo ne zcela jednoznačně dořešila, některé technické požadavky. Tím, že požaduje některé úpravy, které není možné na certifikovaných čistírnách provést bez nové zkoušky typu (náklady jsou cca 500 tis. Kč a délka zkoušky cca 1 rok) omezila podstatně množství subjektů (výrobků), které se o dodávky čistíren v tomto programu mohou ucházet. Některé další požadavky (např. nádrž na vyčištěnou vodu za čistírnou) má pak smysl požadovat jen za určitých podmínek a asi bylo lepší je mít jako volitelné, a ne jako povinné. Za určitých podmínek mohou dokonce být zdrojem zhoršení kvality odtoku nebo zbytečných hygienických problémů.

AS-MONOcomp

Potěšitelné pro ASIO NEW, spol. s r.o. je to, že ač si autor podmínek představoval jinou čistírnu, když vymezoval technické vlastnosti, že nově certifikovaná čistírna odpadních vod AS-MONOCOMP podmínkám výzvy vyhovuje, navíc po stránce investičních a provozních nákladů je asi nejvýhodnější z v Česku nabízených čistíren.

Ke stažení: ČOV AS-MONOCOMP - Prohlášení o vlastnostech

Možná asi největší škoda pro obyvatele venkovských oblastí s vhodnou morfologií krajiny je to, že opět neotevřela dveře extenzivním způsobům čištění, tj. čistírnám typu septik + vertikální filtr, nebo vegetačním čistírnám. Extenzivní čistírny, pokud by byly dotačně podpořené, by přitom byly přesně tím řešením, které by obyvatelům malých obcí, a to i bez solidárnosti občanů ve větších městech, zabezpečilo sociálně únosné, a tedy srovnatelné stočné s občany velkých měst. Provozní náklady extenzivních čistíren se pohybují do 15 kč/m3 a s dotací kolem 30 tis. Kč na obyvatele by pak byly celkové náklady kolem 30 Kč/m3, u čtyřčlenné rodiny dokonce i pod touto hranicí. Zajištění účinnosti by bylo také poměrně jednoduché – nastavit minimální objem u septikové části a plochu u vertikálního filtru.

ASIO

logo
Kšírova 552/45
619 00 Brno

telefon: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz

web: www.asio.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Certifikovaná domovní čistírna odpadních vod AS-MONOcomp od společnosti ASIO slaví své první výročí. Je potěšující, že předčila očekávání a stala se více než adekvátním nástupcem oblíbené ČOV AS-IDEAL PZV.

Co s kaly na menších čistírnách odpadních vod?

Co s kaly na menších čistírnách odpadních vod?

Odvodnění kalů z ČOV s dotací ve světle nastupující legislativy dle vyhlášky č. 437/2016 sb., respektive vyhlášky č. 305/2019 sb. O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu. Z pohledu nákladnosti investice a množství zpracovaného kalu jsou zařízení na hygienizaci kalů mířena pro větší ČOV, kam se…

Zdroj: Fotolia.com

Využijte dotaci až 75% na využití dešťových vod

Už vás nebaví plýtvat pitnou vodou? Chcete snížit spotřebu pitné vody a udělat něco pro matičku Zemi? Pokud jste na předcházející otázky odpověděli ANO, tak máme skvělou zprávu pro vás i vaši peněženku!

Využijte dešťovku na maximum za pomoci efektivní filtrace

Využijte dešťovku na maximum za pomoci efektivní filtrace

Dešťová voda zachycená ze střech a jiných zpevněných ploch má mnoho využití – od zalévání zahrady až po využití v domě například na splachování, praní a úklid a po její úpravě dokonce i na sprchování.

Zdroj: Asio.cz

Ušetřete až 60 % energie při sprchování

Trendem dnešní doby je snižování energetické náročnosti staveb na minimum. Stále se objevují nové inovativní technologie, které nám pomáhají spotřebu energie snížit. Dnes se zaměříme na oblast, která je v zahraničí standardem, ale u nás se teprve dostává do středu zájmu.