REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Ušetřete až 60 % energie při sprchování

Trendem dnešní doby je snižování energetické náročnosti staveb na minimum. Stále se objevují nové inovativní technologie, které nám pomáhají spotřebu energie snížit. Dnes se zaměříme na oblast, která je v zahraničí standardem, ale u nás se teprve dostává do středu zájmu.
Zdroj: Asio.cz

Mluvíme o energii potřebné na ohřev teplé vody. Např. u pasivních domů je totiž množství energie potřebné k ohřevu teplé vody téměř stejně velké, jako je množství energie potřebné na vytápění.

Spotřeba teplé vody o teplotě 60°C je pro jednu osobu zhruba 25 litrů. Z toho celých 64 % (16 litrů) spotřebujeme při sprchování. Teplota odpadní vody při sprchování, ve chvíli, kdy odtéká do kanalizace, je přibližně 35-40°C. Navíc odpadní voda odtéká ve stejnou chvíli, kdy je potřeba ohřát přitékající studenou vodu. Vznikla tak myšlenka, že by odpadní voda mohla efektivně předehřát vodu přívodní a ušetřit tak energii pro ohřev vody. Není to žádná velká novinka – první patenty na princip zpětného získávání tepla z odpadní vody se datují již do 70. let 20. století a například v Holandsku, Skandinávských zemích a v Kanadě mají již dlouholetou tradici. V Německu a dalších evropských zemích je již tento princip zakotven v legislativě.

Odebírání tepla z odpadní vody můžeme provádět buď lokálně, nebo centrálně. O volbě, kterou metodu použít, rozhoduje průtok odpadní vody. Pro menší provozy a rodinné domy je investičně zajímavější lokální rekuperace tepla, která reaguje na aktuální spotřebu. U větších aplikací je možno odpadní vodu akumulovat, odebrat z ní potřebné teplo a až poté ji vypustit do stokové sítě nebo na čistírnu odpadních vod. My se v našem článku zaměříme na lokální rekuperační zařízení, které se instalují přímo v místě sprchového koutu.

Sprchový žlab s výměníkem AS-ECOshower traySprchový žlab s výměníkem AS-ECOshower tray

Výměníky do sprchy

Průměrná spotřeba energie při sprchování na osobu dosahuje v České republice okolo 90 m³ zemního plynu za rok. Z tepla, které se připraví pro sprchování, využijete ale jen 20 až 25 %. Největší část tepla odteče pryč. Se sprchovými výměníky „AS-ECOshower“ využijete energii, kterou potřebujete ke sprchování, jednoduše víckrát. Využijete přitom teplo z odpadní vody k předehřívání studené vody určené pro sprchování. Svou spotřebu energie (plynu, elektřiny atd.) pro sprchování tak můžete snížit na polovinu bez ztráty komfortu – a to plně automaticky během sprchování.

Jak to funguje?

Rekuperace tepla obsaženého v odtékající vodě ze sprchování se uskutečňuje na principu protiproudu. Odtékající voda se přitom odvádí přes výměník tepla a její energie se předává přiváděné studené vodě. Voda ohřátá z cca 10°C na cca 27°C se přivádí do přívodu studené vody směšovací baterie (a ke zdroji tepla) a spotřeba energie se tak velmi pohodlně a jednoduše sníží. Zařízení jsou tedy vhodná pro sprchování, při koupání ve vaně nefungují, protože k napouštění a vypouštění vody nedochází současně. Tato technologie pracuje na principu gravitace a přetlaku v systému vodovodního řádu, nejsou tedy potřeba žádné pohyblivé části, jako jsou čerpadla, nebo směšovací ventily apod.     

Princip zpětného získávání tepla z odpadní vody za pomoci výměníku AS-ECOshower trayPrincip zpětného získávání tepla z odpadní vody za pomoci výměníku AS-ECOshower tray

K dispozici jsou tři typy výměníků AS-ECOshower – trubka v trubce, sprchový žlab a sprchová vanička. Výhodou je snadná instalace a minimální požadavky na údržbu. Produkty AS-ECOshower je možné spojit se zdrojem tepla a sprchou různými způsoby, ale nejlepší účinnosti dosáhnete, když je zdroj tepla i studená strana směšovací armatury napojena skrze výměník. Termostatická směšovací armatura není bezpodmínečně nutná, ale zajišťuje komfortní provoz konstantní teploty při sprchování.

Sprchové výměníky AS-ECOshower je možné kombinovat s každým libovolným ohřívačem vody (průtokovým i zásobníkovým a bez ohledu na zdroj energie). Pro ještě větší úsporu energie doporučujeme použití v kombinaci s efektivním solárním zařízením na ohřev vody.

Instalace lokální jednotky zpětného získávání tepla z odpadní vody nebo napojení na centrální systém je nyní podporováno jednorázovým příspěvkem 5000 Kč z programu Nová zelená úsporám. Vyžadována je minimální účinnost zařízení 30 % dle PHI.

Úspory si můžete vypočítat pomocí našeho výpočtového programu: Vypocet_uspor_AS-ECOshower_1.2.

Díky rekuperaci tepla se zvýší energetická efektivita budovy a sníží spotřeba energie. I to může mít kladný vliv na třídu energetické náročnosti budovy v průkazu energetické náročnosti.

Více podrobných informací.

ASIO

logo
Kšírova 552/45
619 00 Brno

telefon: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz

web: www.asio.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Co s kaly na menších čistírnách odpadních vod?

Co s kaly na menších čistírnách odpadních vod?

Odvodnění kalů z ČOV s dotací ve světle nastupující legislativy dle vyhlášky č. 437/2016 sb., respektive vyhlášky č. 305/2019 sb. O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu. Z pohledu nákladnosti investice a množství zpracovaného kalu jsou zařízení na hygienizaci kalů mířena pro větší ČOV, kam se…

Zdroj: ASIO

Nová výzva podporující decentrální řešení odpadních vod v obci

Začátkem března byla vyhlášena nová výzva (výzva č. 12/2019) podporující decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou. Cílem výzvy je pomocí soustav ČOV do 50 EO vyřešit minimálně 30 % obyvatel v rámci řešeného území. Dotaci nelze použít na domy, které nejsou trvale…

Společnost ASIO přeje poklidné svátky

Společnost ASIO přeje poklidné svátky

Společnost ASIO děkuje za vaši přízeň a přeje poklidné vánoční svátky, vše nejlepší do nového roku a dostatek vody a životního elánu.

Využijte dešťovku na maximum za pomoci efektivní filtrace

Využijte dešťovku na maximum za pomoci efektivní filtrace

Dešťová voda zachycená ze střech a jiných zpevněných ploch má mnoho využití – od zalévání zahrady až po využití v domě například na splachování, praní a úklid a po její úpravě dokonce i na sprchování.

Velká Dešťovka: Nyní již i pro kraje, obce a školy

Velká Dešťovka: Nyní již i pro kraje, obce a školy

Mezi podporované aktivity, kromě hospodaření se srážkovými vodami, patří také zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zlepšení přirozených rozlivů a obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně.

Dešťová voda vám ušetří značnou část výdajů

Dešťová voda vám ušetří značnou část výdajů

Jak vybrat nádrž na dešťovou vodu? Rady a tipy pro vás. Dešťová voda zachycená v sudech a nadzemních nádržích na zahradě se využívá především na zalévání zahrady, ale existuje mnoho jiných způsobů využití dešťové vody a to přímo v domácnosti. Můžete ji využít na splachování, praní a úklid a po její úpravě dokonce…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA