Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Využijte dešťovku na maximum za pomoci efektivní filtrace

Dešťová voda zachycená ze střech a jiných zpevněných ploch má mnoho využití – od zalévání zahrady až po využití v domě například na splachování, praní a úklid a po její úpravě dokonce i na sprchování.

Zalévání dešťovou vodou je výhodné nejen z ekonomického hlediska, ale dešťová voda se navíc hodí pro zálivku více než voda pitná díky svému chemickému složení. Dešťová voda je totiž chudá na soli, a proto nedochází k zasolování půdy. Navíc neobsahuje agresivní chlor. Mimo to se uvádí, že se při zalévání dešťovou vodou rostliny zároveň hnojí dusíkem. Vzdušný dusík se rozpustí v kapkách dešťové vody při průchodu atmosférou. Zaléváním dešťovou vodou se tak na listy dostává dusíkaté hnojivo v přirozenější formě.

Využitím dešťové vody můžete ušetřit nezanedbatelnou část výdajů za vodu, proto je rozhodnutí o pořízení nádrže na dešťovou vodu poměrně snadné. Když chceme začít využívat dešťovou vodu, měli bychom myslet na její správné skladování. Skladování dešťové vody je velmi důležité, protože při dodržení správného způsobu nebudeme mít problém s udržením hygieny a kvality zachycené vody. Pro vodu v nádržích platí jednoduchá zásada: pokud možno co nejméně světla a co nejnižší možná teplota. Ideální je tedy nádrž umístěná pod zemí, kde nedochází k velkému kolísání teplot, a kde není vystavena přímému slunečnímu záření.

Systém využití dešťových vodSystém využití dešťových vod

Důležité je také vybrat správnou velikost nádrže. Ta se navrhuje podle předpokládaného objemu dešťové vody za měsíc. Nádrž na vodu by neměla být příliš malá nebo naopak moc velká, aby se neocitla na suchu. Větší nádrže vybírejte v případě, že máte velkou plochu střechy, bydlíte v regionu s vysokým úhrnem srážek a dešťovou vodu plánujete využívat pro zalévání velké plochy zahrady, příp. po úpravě pro využívání uvnitř budovy.
Pro výpočet velikosti nádrže můžete vyzkoušet KALKULAČKU, pomocí níž snadno zjistíte, který typ je právě pro vás nejvhodnější. Stačí vyplnit přibližnou plochu střechy, typ střešní krytiny a region, kde bydlíte.

Musíme brát také v potaz, že dešťová voda není úplně čistá. Tím, že přichází do kontaktu se střešní krytinou nebo svodovým potrubím, může být znečištěna listím, klacíky, pylem, prachem, ale i choroboplodnými zárodky, např. z ptačího trusu. Filtrováním dešťové vody pomocí různých filtrů dochází k odstranění nečistot a v nich přebývajících bakterií.

Pro využití dešťové vody na zahradě na zalévání nebo na mytí auta nám postačí systém, který nevyžaduje žádnou zvláštní filtraci vody, je vhodné pouze zabezpečit, aby do akumulační nádrže nebylo splavováno listí a další nečistoty a nedocházelo k jejímu zanášení.

Filtry hrubých nečistot AS-PLURAFITFiltry hrubých nečistot AS-PLURAFIT

Existuje více typů filtrů hrubých nečistot. Filtr můžete nainstalovat buď přímo do nádrže na dešťovou vodu nebo do terénu před zásobní nádrž mezi okapový svod a nádrž.

Filtry hrubých nečistot AS-PLURAFIT umožňují dle typu instalaci jak do nádrže, tak i samostatně mimo nádrž. Výšku filtrační šachty lze přizpůsobit pomocí prodlužovacího nástavce. Údržba filtru je velmi snadná – filtrační koš nebo filtrační síto jednoduše očistíte od nečistot po jeho vyjmutí. Jednotlivé elementy filtrační šachty jsou velice robustní. Díky tloušťce stěny, vhodnému žebrování a konstrukci mohou být bezpečně instalovány jako podzemní. Šachty a komponenty lze požívat i jako nadzemní, UV stabilizace je samozřejmostí.

Další možností je využití filtru dešťové vody AS-PURAIN, který svým tvarem simuluje hydraulický vodní skok známý z přírody. Téměř v každém říčním proudu můžete pozorovat, jak vodní skok funguje. Jedná se o přechod proudu o volné hladině z bystřinného do říčního proudění.  Voda plynule proudí přes kámen, který je vlivem dlouholetého působení proudu vody hladce zaoblený. Za ním následuje skok, ve kterém zpravidla vzniká rotující vodní válec. Díky zvýšené energii vody ve vodním válci jsou pak unášeny lehké i těžší částice proudem do další části filtru a samovolně se čistí. Robustní síto ve filtru AS-PURAIN je prakticky nezničitelné a není třeba ho měnit po celou životnost filtru. Jeho lichoběžníkový tvar zabraňuje usazování nečistot a zanášení síta. Nečistoty na vodní hladině v akumulační nádrži dešťové vody jsou stahovány pomocí skimmeru, který je integrován přímo ve filtru. Filtr obsahuje zpětnou klapku, která zabraňuje zpětnému vzdutí špinavé vody z odtokového kanálu a vniknutí malých zvířat kanalizací do akumulační nádrže.

Nejlepší místo pro instalaci filtru AS-PURAIN je přímo v akumulační nádrži dešťové vody. Není nutné budovat další šachtu. Všechny části střechy tak mohou být napojeny na jeden jediný společný filtr dešťové vody. Filtr můžete použít i jako přepad akumulační nádrže díky integrovanému skimmeru. Díky malému výškovému rozdílu hladin ve filtru, ale také díky malým stavebním rozměrům, lze umístit filtr AS-PURAIN do většiny stávajících akumulačních nádržích.

Některé nádrže jsou filtračním systémem vybaveny již z výroby. Například podzemní nádrže na dešťovou vodu AS-REWA jsou vybaveny průtokovým filtrem hrubých nečistot AS-PURAIN na vstupu. Nádrže AS-REWA umožňují komplexní řešení akumulace a využití dešťových vod. Primárně slouží k zachycení srážkové vody z okapů, ale podle potřeby mohou být využity i k recyklaci dešťové vody v domácnosti, na kropení zahrady nebo na regulovaný odtok dešťové vody z pozemku, který požadují předpisy.

Nyní můžete na výrobky pro komplexní řešení dešťových vod a šedých vod v domácnostech získat dotaci až 50 % díky dotačnímu programu „Dešťovka. Dotaci až do výše 55 tisíc Kč na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady mohou získat všechny domácnosti z celé České republiky, i mimo vyhlášené suché oblasti. Program Dešťovka je otevřen i lidem, kteří trvale žijí v rekreačních objektech.

ASIO

logo
Kšírova 552/45
619 00 Brno

telefon: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz

web: www.asio.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Co s kaly na menších čistírnách odpadních vod?

Co s kaly na menších čistírnách odpadních vod?

Odvodnění kalů z ČOV s dotací ve světle nastupující legislativy dle vyhlášky č. 437/2016 sb., respektive vyhlášky č. 305/2019 sb. O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu. Z pohledu nákladnosti investice a množství zpracovaného kalu jsou zařízení na hygienizaci kalů mířena pro větší ČOV, kam se…

Zdroj: ASIO

Nová výzva podporující decentrální řešení odpadních vod v obci

Začátkem března byla vyhlášena nová výzva (výzva č. 12/2019) podporující decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou. Cílem výzvy je pomocí soustav ČOV do 50 EO vyřešit minimálně 30 % obyvatel v rámci řešeného území. Dotaci nelze použít na domy, které nejsou trvale…

Zdroj: Fotolia.com

Využijte dotaci až 75% na využití dešťových vod

Už vás nebaví plýtvat pitnou vodou? Chcete snížit spotřebu pitné vody a udělat něco pro matičku Zemi? Pokud jste na předcházející otázky odpověděli ANO, tak máme skvělou zprávu pro vás i vaši peněženku!

Společnost ASIO přeje poklidné svátky

Společnost ASIO přeje poklidné svátky

Společnost ASIO děkuje za vaši přízeň a přeje poklidné vánoční svátky, vše nejlepší do nového roku a dostatek vody a životního elánu.

Zdroj: Asio.cz

Ušetřete až 60 % energie při sprchování

Trendem dnešní doby je snižování energetické náročnosti staveb na minimum. Stále se objevují nové inovativní technologie, které nám pomáhají spotřebu energie snížit. Dnes se zaměříme na oblast, která je v zahraničí standardem, ale u nás se teprve dostává do středu zájmu.

Velká Dešťovka: Nyní již i pro kraje, obce a školy

Velká Dešťovka: Nyní již i pro kraje, obce a školy

Mezi podporované aktivity, kromě hospodaření se srážkovými vodami, patří také zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zlepšení přirozených rozlivů a obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně.

Dešťová voda vám ušetří značnou část výdajů

Dešťová voda vám ušetří značnou část výdajů

Jak vybrat nádrž na dešťovou vodu? Rady a tipy pro vás. Dešťová voda zachycená v sudech a nadzemních nádržích na zahradě se využívá především na zalévání zahrady, ale existuje mnoho jiných způsobů využití dešťové vody a to přímo v domácnosti. Můžete ji využít na splachování, praní a úklid a po její úpravě dokonce…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA