REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Slaměný rodinný dům Na palouku v Davli postavili svépomocí

Dům Na Palouku v Davli navrhl a postavil pro sebe a svou rodinu sám projektant Jiří Ryšavý. Téměř pasivní moderní dřevostavba rodinného domu z přírodních materiálů je zateplená z exteriéru slámou a v detailech dřevovláknitou izolací. Konstrukčním systémem je nosný dřevěný skelet zavětrovaný z interiéru OSB deskami. V interiéru jsou použity hliněné omítky v exteriéru vápenné.

Rodina bydlela v malém bytě v Praze na Letné a po narození dcery bylo potřeba „jít někam do většího.“ Kvůli práci bylo potřeba hledat v dojezdové vzdálenosti MHD do Prahy a současně si manželé přáli, aby nové místo splňovalo běžné požadavky pro pohodový život (příroda, škola, školka a obchod by měly být v docházkové vzdálenosti). Nechtěli bydlet v placaté krajině, hledali místo, které by mělo svou krásu a dynamiku. Usmálo se na ně štěstí a hned první navštívený pozemek si zamilovali. Jednalo se o krásné místo na kopci, na jižním svahu, nacházející se nad soutokem Vltavy a Sázavy poblíž centra městyse Davle.

Vztah k přírodě a profesní odbornost

Protože má rodina silný vztah k přírodě, rozhodli se postavit si moderní dům z přírodních materiálů. Hlavním důvodem pro ně bylo to, že tyto materiály mají nízkou uhlíkovou stopu a jsou snadno recyklovatelné. Nejdříve se otec rodiny – stavební inženýr intenzivně ponořil do studia stavění přírodních a slaměných domů a po společné návštěvě několika realizací se pro přírodní materiály nadchla i jeho žena. Dům pak společně vymysleli. Následně muž vypracoval projekt pro úřady a dokumentaci pro realizaci stavby. Stavba začala ještě před narozením druhého dítěte. Když byly synovi dva roky, nastěhovala se rodina do domu s téměř hotovým interiérem. Následující rok se muž během rodičovské dovolené staral o syna a docpával a rovnal slaměnou fasádu, což šlo docela pomalu.

Slamování střechy Zdroj: Ekodům z.s.Slamování střechy Zdroj: Ekodům z.s.

Nyní bude synovi pět let a v domě se rodině žije úžasně. Oceňují především prosluněný interiér navržený na míru, tepelný komfort, nízkou spotřebu energií (tedy i nízké náklady) a život s přírodními materiály, který je zdravější.

Postavit slaměný dům svépomocí bylo pracné a časově náročné, ale naštěstí to muže za ty roky nepřestalo bavit a manželka měla dost trpělivosti. Navíc tak získal neocenitelné zkušenosti pro svou další praxi v oboru navrhování a realizace přírodních staveb.

Dispozice rodinného domu vychází z orientace pozemku

Stavba je navržena přízemní, nepodsklepená, členěná do dvou hmot – dva spojené kvádry s pultovou střechou s většími přesahy a se sklonem 5°. Architektonický výraz stavby, volba materiálů a barev vychází z tradičních postupů (sláma, dřevo, hliněné omítky z jílu z výkopu základů, nepálené cihly, vápno a také okna s parapety, dveře a kuchyňská linka ze dřeva) nicméně tvar a vybavení domu je moderní. Velká okna k jihu mají v zimních měsících solární zisky, v létě jsou chráněna přesahem střechy.

Pohled z jihovýchodu - sláma  Zdroj: Ekodům z.s.Pohled z jihovýchodu - sláma Zdroj: Ekodům z.s.

Dispoziční řešení domu vychází z orientace na pozemku (přístup z jihu) a ke světovým stranám. Nižší část domu je navržena jako odpočinková zóna se zázemím (ložnice, koupelna, wc, technická místnost). Vyšší část domu je společná zóna s obývacím pokojem (s vysokým stropem) a galerií s pracovnou v patře nad kuchyní. Obývací pokoj je velkým otvorem propojený s dětskou hernou, ze které jednou bude druhý dětský pokoj.

Technické řešení domu

Vzhledem k podloží (5 m jílu) je dům založen na betonových základových pasech ve ztraceném bednění.

Nosným konstrukčním systémem je nosný dřevěný skelet (masivní sloupy 140 x 140 mm) z rostlého zimního dřeva spojovaného tradičními tesařskými spoji prodlužujícími životnost konstrukce, která tak nezávisí na spojovacím materiálu. Zevnitř je zavětrovaný OSB deskami (Egger OSB3 E0 4PD tl. 18 mm) se spárami přelepenými airstop páskami. Na OSB deskách je z interiéru nasponkován rákos jako nosič hliněných omítek. Na obvodových stěnách je tloušťka omítky dána hloubkou podomítkových krabic pro zásuvky a vypínače, aby nebylo potřeba vyřezávat OSB desky. Vnitřní nenosné příčky jsou z nepálených cihel.

Vnitřní příčky z nepálených cihel Zdroj: Ekodům z.s.Vnitřní příčky z nepálených cihel Zdroj: Ekodům z.s.

Konstrukce podlahy je betonová v tl. 80 mm a pod ní jsou rozvody vodního podlahového topení. Podlaha, hliněné omítky a příčky z nepálených cihel tvoří akumulační masu, která má tepelnou setrvačnost udržující větší stabilitu teploty v interiéru.

Z exteriéru jsou v obvodových stěnách k nosným dřevěným sloupům kotveny slaměné balíky (tloušťky 470 mm) rozteč sloupů nebyla přizpůsobena rozměrům balíků a tak bylo časově náročné tvar jednotlivých balíků upravit a balíky ukotvit. Autor přišel s vlastním řešením kotvení a to pomocí popruhů a akátových kůlů (kůly se propichovaly přes tři řady balíků), systém sice funguje dobře, ale je velmi pracný. Na balíky je natažena ve třech vrstvách armovaná vápeno-písková omítka, z vápna vyhašeného a po dva roky zrajícího v jámě vedle domu, což není obvyklé vzhledem k současným požadavkům na rychlost výstavby. Kvalita vyzrálého vápna je však neporovnatelně vyšší oproti běžnému vápennému hydrátu, což by se mělo projevit na životnosti fasády.

Obývací pokoj Zdroj: Ekodům z.s.Obývací pokoj Zdroj: Ekodům z.s.

Skladby obvodových stěn jsou směrem k exteriéru difúzně otevřené.

Slaměné balíky jsou použity na zateplení fasády a střechy. Rozteč střešních krokví byla navržena na délkový rozměr balíků a zateplování střechy bylo výrazně rychlejší než u stěn. Pod záklopem stropu z OSB desek je tepelná izolace z dřevovláknité vlny v tl. 80 mm. Nad kuchyní byl realizován masivní dřevěný strop z probitých a prolepených KVH profilů na výšku, který funguje spíše jako monolitická deska než běžná dřevěná konstrukce.

Okna jsou dřevěná s izolovanými rámy IV94 a trojskly. Podlahová krytina je dubová mozaika s nátěrem z tvrdého voskového oleje.

Střecha je provedena s provětrávanou dutinou a opatřena EPDM folií (syntetický kaučuk) s přípravou pro zelenou střechu s extenzivní zelení.

Chodba Zdroj: Ekodům z.s.Chodba Zdroj: Ekodům z.s.

Téměř pasivní dům s technologiemi

Návrh domu vycházel z principů pasivního přírodního domu bez možnosti vytápění elektřinou. Zdrojem tepla je automatický peletkový kotel o výkonu 8 kW se zásobníkem. Kotel nahřívá vodu v akumulační nádobě o užitném objemu 540 litrů. Nádoba je vybavena nerezovým výměníkem (šnekem) pro průtočný ohřev TUV a má i další nerezový výměník pro připojení solárních kolektorů. K větrání a úspoře tepla slouží vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla (rekuperací) Sentinel Kinetic B o výkonu 275 m3/hod. Elektrické rozvody pro osvětlení jsou provedeny paprskovitě k rozvaděči s miniserverem v technické místnosti v jádru domu a přímé propojení všech vypínačů je provedeno UTP kabely pod napětím 24 V.

Dešťová voda je jímána do dešťové akumulační nádrže o objemu 6 m3 a využívána k zálivce zahrady a po přefiltrování ke splachování WC.

Ekodům z.s.

logo
Milady Horákové 400/23
170 00 Praha 7 - Holešovice

telefon: 733 251 047
e-mail: sdruzeni.ekodum@gmail.com

web: www.sdruzeni-ekodum.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Jonas Bjerre-Poulsen

Znovuzrození dřevostavby u jezera ve stínu rozrostlého dubu

Projekt komplexní rekonstrukce z Dánska, který v podstatě nahradil starou dřevostavbu novým, moderním objektem odlišného využití. Místo malé loděnice vznikla rekreační chata, která se rozplývá v harmonické scenérii luk, lesů a vodní hladiny.

REKLAMA