REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Přestavba statku: Z hospodářství moderní bydlení s poezií venkova

Stará zemědělská farma, složená ze tří objektů. Každý s jinou střechou. Jeden s pálenou taškou, druhý s rákosovou doškovou, třetí s obyčejnou dřevěnou, sbitou z prken. Poněkud nesourodý komplet pro 21. století. Jak tu provést rekonstrukci, a přitom nezničit to původní, hezké?

Soubor tří budov: stáje, malého kravína a domu hospodáře, utvářel malou zemědělskou usedlost na holandském venkově. Její aktuální majitelka ale měla jen pramalý zájem na tom, aby se věnovala polnohospodářství, a chtěla celé stavení důsledně proměnit, směrem k vyšší obyvatelnosti. Její idea spočívala v přetvoření farmy na letní byt a malý hudební ateliér se zkušebnou (protože je členkou filharmonie), a zbývající budovu v sestavě by nabídla k sezónnímu využití turistům. Narážela přitom na dva nesouvisející problémy. Tím prvním byl omezený rozpočet pro rekonstrukci, druhý pak souvisel s nepochybným klidem a harmonií místa. Výrazná proměna by totiž celou „farmu“ zbavila inspirativní pohody venkova.

Jednoduchost nelehkého života venkova

Celé to stavení je unikátní svou čistotou, jednoduchostí, askezí zemědělského života,“ popisují Julius Taminiau Architects, kteří byli k vytvoření projektu rekonstrukce a modernizace přizvání. S neskrývanou poetikou přitom líčí, jak jim původní vzhled farmy připomínal výjev rurální chudoby z obrazu Vincenta Van Gogha Jedlíci brambor. Z celkových dispozic stavení bylo skutečně patrné, že se tu dřív žilo prací a pro práci, která nikdy nekončila. Má tato upomínka na minulost snad zmizet? Strhnout stáj a kravín by znamenalo zničit to, co tohle místo činí tak obyčejné a přitom svérázné. Proto byl rozpracován trochu jiný návrh, který více lichotil stavebnímu rozpočtu i geniu loci.

Foto: Norbert Wunderling

Nebourejme, transformujme

Místo demolice tak nastoupila transformace, změna v rámci přednastavených dimenzí. V původním obydlí hospodáře vznikne ubytování pro hosty, velká, stodolu připomínající stáj se stane víceúčelovou zkušebnou s ateliérem a z malého kravína vyroste letní byt pro majitelku. Zachovány budou dispozice i objemy staveb, přetvořeno bude jen jejich využití. Zakonzervována bude i atmosféra, což podtrhuje i název projektu: Potato Shed, Bramborová chýše. Pro architekty to znamenalo pracovat s jednoduchými tvary a uzavřenými objemy budov v souboru, plné fasády směřující mimo střed farmy a naopak velká otevření směrem do dvora.

Po stránce praktického provedení pak samozřejmě ještě důsledné požadavky na izolaci objektů, které teď místo zvířat mají obývat lidé, a s tím související i nároky klimatizace. „Chtěli jsme obnovit původní hierarchii budov, zachovat jejich vnější charakteristiku,“ říkají architekti. Znovu využít skulpturální kvality původních materiálů, dřeva a kamene. „Zápasili jsme například se zajištěním komfortu, protože třeba přívody tepla, elektřiny a vody se neobejdou bez potrubí a sítí. Nechtěli jsme ale narušovat budovy jako takové, a tak jsme se uchýlili k té jednodušší, asketické formě prostého vzhledu.“ Přívody a sítě tedy „nebourají střechu a strop“, ale vedou dovnitř objektu komínem.

Foto: Norbert Wunderling

Staré dřevo jako nová fasáda

Bramborová chýše těží z otevřenosti tam, kde dřív stála velká vrata do stájí a chléva. Nahradila je celo-stěnová okna. Zasazena jsou do vložených rámů, jako substruktura původní stavby. Jsou výklopná, mohou být využita k ventilaci. Tím, že byly využity původní proluky ve stěnách a nebylo zapotřebí dalších zásahů, se přitom udržel původní soubor výhledů. Posledním, zato asi nejvíce patrným stavebním krokem, byla transformace bývalých stájí. Z hlediska stavebních kvalit a statiky na tom byly nejhůře. Za druhé světové války byly poškozeny zásahem dělostřeleckého granátu, a jejich pozdější vyspravení v 50. letech jim na integritě zrovna nepřidalo.

Proto se rozhodli objekt stáje zbavit chatrné střechy a očesat jej až na nosné zdivo (takže z ní skutečně moc nezůstalo), a uvolněný profil doplnit o hliníkovou konstrukci, na kterou upevnili fasádu z dřevěných fošen. Materiál z druhé ruky se přímo nabízel. Dřevěná fasáda i střecha je charakteristická svým šrafováním, hrou světel a stínu, které přenáší do interiéru. Výsledek, dílčí i kompletní, příjemně sestavuje. Tři stavby farmy zůstaly na svém místě, a vlastně jako by se tu nic nezměnilo. Čas plyne dál, a Bramborová chýše pořád zůstává sama sebou.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

foto: Imagen Subliminal

Přestavěli stáj i dvůr a z usedlosti udělali moderní venkovské bydlení

Zemědělská farma s domem hospodáře, která se už dávno přežila svému původnímu poslání. K tomu prostředí ospalého městečka, které není na velké změny připravené. A mladí lidé, kteří by rádi rekonstruovali a bydleli v novém. Jak si s řešením této nelehké rovnice poradili španělští architekti?

Zdroj: Stempel & Tesař architekti

Romantická vesnická usedlost s vůní benzínu

Romantickou duši zcela jistě nezapře majitel víkendové usedlosti v malebné jihočeské vesnici na pomezí přírodního parku Česká Kanada. Na více než tříhektarovém pozemku si nechal postavit budovy pro rodinu a příležitostné hosty, a to včetně příslušenství a velkorysého zázemí pro automobilové veterány.

Foto: BoysPlayNice

Víkendový dům v CHKO Beskydy si váží svého klidu

Projekt obydlí v horách, které se nesnaží dělat zbytečné kompromisy, ani si hrát na uměle vytvářenou romantiku valašské roubenky. Víkendový dům vás dostane čistotou a jednoduchostí svého zpracování.

Foto: BoysPlayNice

Proměna Javornického statku na palírnu. Vypadá, voní i chutná skvěle

Kde se nachází Javornice? Když prozradíme, že kousek od Dubu, úplně si nepomůžeme. Je to ale na dohled od Prachatic, což už by s orientací pomoci mohlo pomoci. A tady, v až kýčovitě malebné krajině jihočeského venkova, dozrál k chuti i užitku nevšední projekt rekonstrukce hospodářské usedlosti.

Rodinný dům Maxičky: novostavba, která se cítí být rekonstrukcí

Rodinný dům Maxičky: novostavba, která se cítí být rekonstrukcí

Staré zbourat a nahradit novým, zapomenout na to, co bylo? Snadný a poměrně častý přístup, který s sebou nese komplikace. Při stavbě rodinného domu v Maxičkách to zkusili trochu jinak. Starý dům sice zmizel, ale jeho moderní nástupce plně zachoval jeho původní proporce. Pro starousedlíky se tak nic nezměnilo, a…

REKLAMA