REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Klášteru v Nové Pace vdechnou život. Bez bariér!

Organizace Život bez bariér, z. ú. se sídlem v Nové Pace zakoupila na splátky v roce 2006 od Královéhradeckého kraje opuštěný areál nemocnice, kde jednou z budov je bývalý klášter Paulánů. Od té doby se pokouší získat podporu a finanční prostředky pro realizaci ušlechtilé myšlenky: Vrátit zchátralému areálu život, vrátit do kláštera sociální služby. Nyní jsou tomuto cíli nejblíže od dob koupě. Díky podpoře kraje a města klášteru vdechnou nový život. Stavět se bude! Jméno Život bez bariér dostává nový rozměr, stejně jako celá organizace, které se tím otevírají nové možnosti.

Celé snažení sleduje redakce ESTAV.cz a TZB-info od roku 2014. Nyní jsme požádali ředitelku Jitku Fučíkovou o shrnutí celé historie a hlavně cestu, kterou musela tato nezisková organizace již urazit.

Klášter, nemocnice, sociální služby. Již po staletí

Tato budova byla postavena kolem roku 1705, byla útočištěm paulánských mnichů, poté zde působila městská a okresní nemocnice. Objekt kláštera je kulturní památkou, nejstarší kamennou stavbou v Nové Pace a svým umístěním připomíná tzv. novopacké hradčany. Tato nezisková organizace si stanovila cíl a vizi vybudovat zde zázemí pro poskytování sociálních služeb, komunitní centrum a další aktivity cílené pro osoby s handicapem nebo seniory. V období 12 let byly zajištěny Životem bez bariér, z. ú. průzkumy stavby, projektová dokumentace, zajištěna údržba objektu, odstranění havarijního stavu a zároveň byly podány 2 žádosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady realizace stavby se předpokládají ve výši 100 mil. Kč. V roce 2017 obě podané žádosti pod názvy Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka byly Ministerstvem pro místní rozvoj podpořeny v celkové přidělené výši dotace 43 mil. Kč. Tato částka je určena na uznatelné náklady obou projektů. Pro Život bez bariér sice velký úspěch, avšak s výzvou zajistit zbývající finanční prostředky, aby se revitalizace kláštera mohla rozběhnout.

Stavební boom přinesl komplikace

V období 2017-2018 bylo v ČR realizováno mnoho investičních staveb, tudíž najít vhodného dodavatele jak na zpracování projektové prováděcí dokumentace a následně generálního dodavatele stavby se i přes několik vyhlášení výběrových řízení nepodařilo. Buď se nepřihlásil nikdo nebo nebyly splněny podmínky zakázky.

Dalším nepříznivým vlivem byla skutečnost, že hledání vhodného partnera, který by zajistil kofinancování a neměl strach jít do spolupráce s neziskovou organizací nebylo jednoduché. V průběhu roku 2017 začala probíhat vzájemná komunikace mezi Životem bez bariér a městem Nová Paka. Vedení města mělo a má zájem na tom, aby tato kulturní památka byla opravena, aby byly využity dotační peníze z evropské unie a tzv. zůstaly v Nové Pace, aby do budoucna v prostorách kláštera se rozvíjely další sociální služby, které chybí.

Osud kláštera = politika a peníze

Město Nová Paka na svých jednáních postupně přislíbilo finanční příspěvek v částce cca 20 mil. Kč a potvrdilo usnesením na svém zasedání zastupitelstva města začátkem ledna 2019. Stále však chybělo 36 mil. Kč. O tyto finanční prostředky Život bez bariér, z.ú. opakovaně žádal Královéhradecký kraj. Kofinancování projektů z EU na obnovu kláštera bylo projednáváno na několika zastupitelstvech Královéhradeckého kraje. Vždy zastupitelé požadovali další a další analýzy, aby finance kraje byly řádně vynaloženy. Život bez bariér za působení 15 ti let dokázal opravit jiné 2 objekty v celkových nákladech více než 40 mil. Kč, zaměstnává 42 lidí, zajišťuje sociální služby téměř 80 ti handicapovaným, ale vždy byl a bude neziskovou organizací, což navenek vyvolává určité obavy.

Již zrekonstruovaná budova č.2.

Celá situace se postupně neustále vyvíjela. Město Nová Paka přislíbilo dohled, součinnost a záruku morální a finanční u obou projektů na přestavbu kláštera.

Dne 25.3.2019 zastupitelstvo Královéhradeckého kraje odsouhlasilo kofinancování projektů a chybějící částku 36 mil. Kč zajistilo městu Nová Paka, které postupně bude s finančními prostředky disponovat a hradit nezpůsobilé náklady v rámci realizace projektů. Tím je zajištěno celkové finanční krytí stavby, jehož investorem je Život bez bariér, z.ú. Životu bez bariér, z.ú. se navíc podařilo projekty prodloužit o další jeden a půl roku, což je předpokladem, že stavbu lze zvládnout.

Klášter bude!

Pokud bude realizace projektů probíhat dle harmonogramu, prováděcí projektová dokumentace bude zpracována v létě 2019, v srpnu vybrána stavební firma a stavební práce by měly započít v říjnu roku 2019. Stavba by mohla být dokončena ke konci roku 2021. V opravených prostorách kláštera a to ve 2. podzemním podlaží, 1. podzemním podlaží a 1. nadzemním podlaží vznikne nové zázemí pro poskytování sociální služby denní stacionář, sociální rehabilitace, poradenské centrum a komunitní centrum.

Hlavním administrátorem a koordinátorem je Centrum evropského projektování z Hradce Králové, který je předpokladem, že projekty budou řádně vedeny a administrativně zajištěny.

Vizualizace navrženého stavu - hmotová studie.

Do budoucna se předpokládá, že klášter v Nové Pace čeká ještě oprava 2. nadzemního podlaží a podkrovních prostor pro další sociální služby. Ty budou zřejmě financovány buď z rozpočtu města Nová Paka nebo s pomocí dalších dotačních výzev. Život bez bariér, z.ú po udržitelnosti projektů v roce 2027 přislíbilo předat objekt kláštera do vlastnictví města Nová Paka s tím, že zde bude Život bez bariér využívat prostory pro provozování sociálních a navazujících služeb nejméně na dobu dalších 20 ti let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - christiane65

Netradiční bezbariérová řešení ve městech

Handicapovaní lidé dokáží být plnohodnotnými členy společnosti, pokud jim k tomu vytvoříme vhodné podmínky. Ve městech a budovách na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace pamatuje vyhláška č. 398/2009 Sb. kterou musí architekti a projektanti znát a respektovat. Často to vyžaduje hledání netradiční řešení a…

Zdroj: Fotolia.com - Photographee.eu

Parkovací stání pro vozíčkáře a doprava handicapovaných v praxi

Pokud je člověk zdravý, na mnohá místa zvládne dojít pěšky. Pokud někam přijede autem, nepřemýšlí příliš zda zaparkuje o pár metrů blíže či dále. Vozíčkář či jinak tělesně handicapovaný člověk však využívá auto pro přepravu daleko častěji a potřebuje zaparkovat blíže objektům. Navíc na něho i ve městech číhají…

Bariéry skryté ve vašem bytě – úprava koupelny

Bariéry skryté ve vašem bytě – úprava koupelny

V dnešním článku popíšeme jak si rodina pana Ludvíka, který bydlí v přízemí staršího rodinného domku a který se pohybuje pomocí chodítka a mechanického invalidního vozíku, poradila s nezbytnými úpravami jeho koupelny.

Bariéry skryté ve vašem bytě – úpravy kuchyně

Bariéry skryté ve vašem bytě – úpravy kuchyně

Může se to stát i vám: byt, který jste jako zdraví užívali bez problémů se po úrazu či ve stáří vlivem snížené mobility může stát nepoužitelným. Přesto však stačí pár nenákladných a nenáročných úprav, které mohou stávající bydlení proměnit ve vyhovující i pro osobu na vozíku či o berlích. Dneska se zaměříme na…